آتشفشان هایی که در مکان های مختلف جهان فعال می باشند

آتشفشان هایی که در جهان فعال می باشند و بسیاری از توریست ها علاقه فراوانی دارند که از نزدیک به این مکان ها را ببینند بیشتر افرادی که به دیدن این آتشفشان ها رفته اند شگفت زده شده اند چون منظره ها و صحنه های جالبی را دیده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آتشفشان هایی که در مکان های مختلف جهان فعال می باشند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آتـشفشـــان ها از دیـربـــاز منــبعـــی از افــســـانه ها و اســـطوره ها بوده انــد. از نظر فرهــنــگ های باستــانـــی، قدرت آتشـــفشان ها را تنـــها می توان به عنوان اقـــدامات خدایان یا الهه ها توضیـح داد.

حالـا ما می دانیـــم که آتش فشـان ها در حقـــیـقـت نتـــیــجــه حرکـت های تکـتونیـک پوسته زمین به وجود می آیــنـــد. با اینــکه ما شیوه عملکــرد درونی آن ها را می دانــیــم، ولی آتــشــفـشــان ها هنوز هم نمایـــانگــر نیـــرویی از طبیعت هستند که می تواند ارعـــاب آور و گیج کنــنده باشد.

در این مطـــلـــب، شگــفــت انـگیزتـــرین آتــشـفــشـــان های جهـــان را معــرفی می کنــیم.

12. کوه یاسور (Mount Yasur)

 

کوه یاسور با ارتفـاع 361 متری بالـای سطح دریا آتــشفـــشــانی فعـــال در جزیره تانا در کشور وانواتو در اقیـــانوس آرام اسـت. از قرار معلوم درخـشـش ایــن آتـشفـــشان ناخـــدا جیـمـــز کوک را در اولین سفــر اروپایی اش به ایـن جزیره در سال 1774 به خود جذب کرد. ایـن یکــی از آســان تریـــن آتـشفـشـــان های فعــال در جهان از نظر دســتــرسی اســـت. هر کســی می تواند بالـا رود و به شکم آتشـیــن آن نگاهی بینـــدازد. فوران های آن همــراه با آتش و گوگرد و گدازه معمولاً چنـد دفعــه در هر ساعت رخ می دهــد.

11. کوتوپاکســی (Cotopaxi)

 

کوتوپاکســی دومیـــن قلــه بلند در اکوادور اســـت، به طوری که ارتــفــاع آن به 5897 متـر می رسـد. آتشفـشان آن یکـــی از معــدود یخچـال های طبیــعـی در جهــان را دارد، که در ارتفاع 5000 متـری آغـاز می شود. این آتشـفشـان به آســـانـی از شهر کیــتو پایتـــخـــت اکوادور قابل مشـــاهــده اســت. کوتوپاکـسی با بیش از 50 فوران از سال 1738 یکـی از مرتـــفـع تریـــن آتـــشـــفشان های فعــال در جهان است. خطـــر اصـــلـــی فوران بزرگ از کوتوپاکــسی، جریان یخ از یخچـــال های طبـیــعـی آن خواهــد بود.

10. کوه برومو (Mount Bromo)

 

قله برومو در ارتفــاع 2329 متری آتشـــفشـــانـی فعال و بخشی از توده کوه تنـگـــر در جاوه شرقـی در اندونزی است. این قلــه بلـــندتـریـن نقـطـــه توده کوه نیست، ولی معـــروف تریــن آن اســت. این منـطقه یکـی از پربـــازدیدتــریــن جاذبـه های گردشـگــری در جاوه اسـت. از دهـــانـه آتشفـــشان مرتبــاً دود گوگردی سفـــید رنگ بیـــرون می آید. ایــن آتشفــشـــان به وسیــله شن های ریــز آتـشـــفشانی معـروف به «دریــای شن» احـاطه شده اسـت. اثــر کلی آن به شکل عجـــیـبی غیـر معمول است، به ویژه وقتــی آن را با دره سبـز و باشـکوه در اطــراف توده کوه تنـــگر مقـایــسه کنــیم.

9. کراکــاتوا (Krakatoa)

 

کراکـاتوا جزیــره ای آتــشفشـــانـی بین جاوه و سوماتـرا در انـــدونزی اســت. فوران کوه کراکاتوا در 26 و 27 آگوست 1883 یکـی از شدیــدتــرین حادثه های آتـشفـشــانـی در تاریخ مدرن و ثبـــت شده بود. این فوران معــادل با 200 مگـاتــن تی‌انــ‌تی (حدود 13000 برابـــر خروجی هسته ای بمب اتمـی که هیروشیما را نابود کرد) بود.

ایـــن انـــفـجــار عظـــیـم حتـی تا 3110 کیــلومتر آن طرف تر در شهـــر پرث در غرب استرالـیــا نیــز شنـــیده شد. در سال 1927، فوران های ایــن آتـشفـــشان موجب شد جزیـــره آنـــاک کراکـاتوا (به معنای فرزند کراکــاتوا) از آب بیـــرون آیـد، و ایــن جزیـــره آتشفشـــانــی با نرخ متوسط 7 متر در سال همچنان در حال پدیــدار شدن اسـت. آخــرین فوران آناک در آپـریـــل 2008 شروع شد و امـروز نیــز همـــچنان در حال ادامــه است.

8. آتشـفشان آرنال (Arenal Volcano)

 

آتـشــفــشــان آرنال فعال ترین آتـشـفشان کاستــاریکـا است که در 90 کیلومتری شمال غرب سن خوزه پایـــتخــت ایـن کشور قرار دارد. آتــشفـــشان آرنال در ارتــفــاع 1657 متــری سطح دریا و در بالـای دریـاچـــه آرنال قرار دارد. از لحــاظ زمــین شنـاســـی، آتشفشــان جوانـــی به شمار می رود و سن آن کمــتــر از 3000 سال تخمیـــن زده می شود. در سال 1968، آرنـال فورانی داشــت و دهــکده کوچک تاباکون را نابود کرد. به دلــیـــل آن فوران، سه دهـانــه دیگر در کنــاره های غربی آن ایجاد شدنـــد ولی تنــهــا یکـی از آن ها هنوز هم وجود دارد.

7. کوه اتـــنـا (Mount Etna)

 

کوه اتنـــا دومیـــن آتـــشفشان فعال بزرگ در اروپا است که هم اکنون 3329 متر ارتـــفاع دارد، هر چند ارتـــفـــاع آن با فوران قلـه ها تغییـر می کنـد. ایـــن کوه در حال حاضـر 21 متـــر کوتاه تر از ارتـفاع آن در سال 1981 اســـت. اتـنا در ساحـــل شرقی سیـسـیــل ایـــتالـیا قرار دارد و خاک های آتــشفـشانــی حاصلخـــیز آن از کشــاورزی گسـتــرده حمــایت می کنـد، به طوری که باغ ها و تاکسـتان های انـگور در دامـــنه های پایـیـن تر کوه و جلگـه وسیـــع کاتانیـــا در جنوب فراوان هسـتـنـد.

6. آتشفشان اوسورنو (Osorno Volcano)

 

کوه آتشفـشـان اوسورنو آتـشـفـشان چیـنــه ای مخــروطی شکــل 2652 متری اسـت که در ناحـــیــه لوس لاگوس شیلی قرار دارد. ایـــن کوه در ساحل جنوب شرقی دریـــاچه لانکویهوئه قرار گرفتـه و همچـــنین بر فراز دریاچـــه تودوس لوس سانــتوس ایـســـتاده اســـت. اوسورنو در جهـــان به عنوان نمــادی از منــاظـــر طبیــعـــی محـــلی شنــاخـتـه می شود، و به خاطــر شباهـــت ظاهـری آن به فیـجـی مورد توجه قرار دارد. اوسورنو یکـی از فعـال تریـــن آتشـــفـشــان های رشته کوه های جنوبی آنـــد در شیــلی اســت، به طوری که 11 فوران تاریخی بیــن سال های 1575 تا 1869 ثبــت شده است. جریـــان های گدازه ای که در اثر ایــن فوران ها ایجاد شدنـد به هر دو دریـــاچـــه لانـکویهوئه و تودوس لوس سانتوس رسیدند.

5. کوه وزوو (Mount Vesuvius)

کوه وزوو بیـش از همه به خاطــر فوران آن در سال 79 پس از میــلـاد شنــاخـتـه می شود که منجر به تخریب دو شهــر پمــپئی و هرکولانـیوم و مرگ بین 10 هزار تا 25 هزار نفــر شد. از آن زمـان، این کوه چنــدیـن بار فوران کرده و امروزه به خاطر جمعیت 3 میلیون نفری که در نزدیکی آن زندگـــی می کننـــد، یکـــی از خطرنـاک تریـن آتـشـفـــشــان ها در جهــان به شمــار می رود. ارتــفاع قلـه اصلی بارها به خاطـر فوران ها تغـیـیـر کرده ولی در حال حاضـر 1281 متــر اسـت.

4. کیـــلــاویا (Kilauea)

کیلـاویا متــأخـــرتـرین آتـــشفشـــان از مجـموعه آتـــشــفـشـان هایـی اســت که مجـــمع الجـزایر هاوایـــی را ایجــاد کرده است. کیــلـاویا آتشفشـان سپری صاف و بسیار کم ارتـــفاعــی اسـت که از لحاظ ویژگی ها تفـاوت زیادی با قلــه های مرتـــفـــع و شیـــب دار آتشــفـــشان های چیـنه ای دارد. کیلاویا یکی از فعـال تریـن آتــشفـــشان ها روی زمین اســت و منـبـعی ارزشمـــنـد برای آتــشفـشان شناسان به شمـار می آید. 33 فوران از سال 1952 رخ داده است، به جز فوران کنونی آن که از تاریــخ 3 ژانویه 1983 آغـــاز شد و همــچنـــان ادامــه دارد.

3. کوه فیجـی (Mount Fuji)

 

کوه فیـــجـی با ارتفــاع 3776 متری مرتفـــع تریـــن کوهستـــان در ژاپـــن است. قله مخـروطی کاملــاً متقــارن آن نمادی معروف از ژاپن است و مرتبــاً در هنـر و عکـاســی به تصویر کشــیــده می شود، ضمـن اینـــکه گردشــگــران و کوهنوردان نیز از آن بازدیـــد می کنــند. کوه فیجـی هم اکــنون به عنوان آتـــشــفشانی فعال با احـــتـمـال کم فوران طبـقه بندی می شود. آخریـن فوران ثبـــت شده در سال 1708 اتفاق افـــتاد. کوه فیجــی جاذبـه توریـسـتــی پرطـرفــداری اســت و هر سال حدود 200 هزار نفر از آن صعود می کنــنـد، که 30 درصـد آن خارجی ها هستند. صعود به ایـن قلـه می تواند بین سه تا هشت ساعت طول بکـشد، و پاییـن آمـــدن از آن بیــن دو تا پنج ساعـت زمان می برد.

2. آتشفشــان مایون (Mayon Volcano)

آتشفشـــان مایون به خاطر شکـــل تقـریـــبــاً کامـل مخروطی آن به عنوان «مخروط کامـل» مشهور اسـت. دامنـــه های بالایی ایــن آتـشفشـان شگـــفت انگـــیـــز دارای شیــبـــی به طور متوسط بین 35 تا 40 درجه هستـند و دهـــانـــه کوچکــی در قله آن قرار دارد.

اطراف آن شامل لایـــه هایی از گدازه و دیـگــر مواد آتـشفشـانی است. مایون فعـال تریــن آتـشفشــان بیـــن آتشــفشـــان های فعـــال در فیـــلــیپـیــن است، به طوری که در 400 سال گذشـته بیش از 49 بار فوران کرده اســت. مخــرب ترین فوران مایون در تاریـــخ 1 فوریــه 1814 اتـفاق افـتـاد که شهـــرهــای اطــراف را با صخـــره های آتـشــفــشـانـی بمبـــاران کرد و باعث مرگ 2200 نفــر شد.

1. قلـه کیلـــیــمــانـجارو (Mount Kilimanjaro)

 

قله کیــلیـــمـانـجــارو در حال حاضـر آتـشفــشان چیـــنـه ای غیـر فعـــالــی در شمال شرقـــی تانــزانـیا نزدیـــک به مرز کنیا است. در ارتــفاع 5892 متــری بالـــاتــر از سطح دریا، کیلــیـــمـانـــجارو مرتفـــع تریـن قلـــه آtریـقـا و مرتـفع تریـن کوه تکی جهان اســـت. به همـــین دلیـــل (و همـچــنـیـن صعود نسبـتاً آســان به آن)، کیـلــیـــمـانـــجـــارو مقـصــدی مهم برای کوهنوردان و کوهپـیمایـــان از سراســر جهــان شده اسـت. با ایـنکــه قله کیــلیــمــانجارو نزدیک به استوا واقع شده، ولی به عنوان کوه دارای قلــه پوشیـــده از برف بر فراز گرم دشــت های وسیـــع شنــاخــته می شود. البـــتـه در سال های اخیــر کاهـش یخچــال های طبـیعی در نوک کوه مشـــاهده شده اســـت.

آتشفشان هایی که در مکان های مختلف جهان فعال می باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.