آتشفشان هایی که در مکان های مختلف جهان فعال می باشند

آتشفشان هایی که در جهان فعال می باشند و بسیاری از توریست ها علاقه فراوانی دارند که از نزدیک به این مکان ها را ببینند بیشتر افرادی که به دیدن این آتشفشان ها رفته اند شگفت زده شده اند چون منظره ها و صحنه های جالبی را دیده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آتشفشان هایی که در مکان های مختلف جهان فعال می باشند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آتـشفشـــان ها از دیـربـــاز منــبعـــی از افــســـانه ها و اســـطوره ها بوده انــد. از نظر فرهــنــگ های باستــانـــی، قدرت آتشـــفشان ها را تنـــها می توان به عنوان اقـــدامات خدایان یا الهه ها توضیـح داد.

حالـا ما می دانیـــم که آتش فشـان ها در حقـــیـقـت نتـــیــجــه حرکـت های تکـتونیـک پوسته زمین به وجود می آیــنـــد. با اینــکه ما شیوه عملکــرد درونی آن ها را می دانــیــم، ولی آتــشــفـشــان ها هنوز هم نمایـــانگــر نیـــرویی از طبیعت هستند که می تواند ارعـــاب آور و گیج کنــنده باشد.

در این مطـــلـــب، شگــفــت انـگیزتـــرین آتــشـفــشـــان های جهـــان را معــرفی می کنــیم.

۱۲٫ کوه یاسور (Mount Yasur)

 

کوه یاسور با ارتفـاع ۳۶۱ متری بالـای سطح دریا آتــشفـــشــانی فعـــال در جزیره تانا در کشور وانواتو در اقیـــانوس آرام اسـت. از قرار معلوم درخـشـش ایــن آتـشفـــشان ناخـــدا جیـمـــز کوک را در اولین سفــر اروپایی اش به ایـن جزیره در سال ۱۷۷۴ به خود جذب کرد. ایـن یکــی از آســان تریـــن آتـشفـشـــان های فعــال در جهان از نظر دســتــرسی اســـت. هر کســی می تواند بالـا رود و به شکم آتشـیــن آن نگاهی بینـــدازد. فوران های آن همــراه با آتش و گوگرد و گدازه معمولاً چنـد دفعــه در هر ساعت رخ می دهــد.

۱۱٫ کوتوپاکســی (Cotopaxi)

 

کوتوپاکســی دومیـــن قلــه بلند در اکوادور اســـت، به طوری که ارتــفــاع آن به ۵۸۹۷ متـر می رسـد. آتشفـشان آن یکـــی از معــدود یخچـال های طبیــعـی در جهــان را دارد، که در ارتفاع ۵۰۰۰ متـری آغـاز می شود. این آتشـفشـان به آســـانـی از شهر کیــتو پایتـــخـــت اکوادور قابل مشـــاهــده اســت. کوتوپاکـسی با بیش از ۵۰ فوران از سال ۱۷۳۸ یکـی از مرتـــفـع تریـــن آتـــشـــفشان های فعــال در جهان است. خطـــر اصـــلـــی فوران بزرگ از کوتوپاکــسی، جریان یخ از یخچـــال های طبـیــعـی آن خواهــد بود.

۱۰٫ کوه برومو (Mount Bromo)

 

قله برومو در ارتفــاع ۲۳۲۹ متری آتشـــفشـــانـی فعال و بخشی از توده کوه تنـگـــر در جاوه شرقـی در اندونزی است. این قلــه بلـــندتـریـن نقـطـــه توده کوه نیست، ولی معـــروف تریــن آن اســت. این منـطقه یکـی از پربـــازدیدتــریــن جاذبـه های گردشـگــری در جاوه اسـت. از دهـــانـه آتشفـــشان مرتبــاً دود گوگردی سفـــید رنگ بیـــرون می آید. ایــن آتشفــشـــان به وسیــله شن های ریــز آتـشـــفشانی معـروف به «دریــای شن» احـاطه شده اسـت. اثــر کلی آن به شکل عجـــیـبی غیـر معمول است، به ویژه وقتــی آن را با دره سبـز و باشـکوه در اطــراف توده کوه تنـــگر مقـایــسه کنــیم.

۹٫ کراکــاتوا (Krakatoa)

 

کراکـاتوا جزیــره ای آتــشفشـــانـی بین جاوه و سوماتـرا در انـــدونزی اســت. فوران کوه کراکاتوا در ۲۶ و ۲۷ آگوست ۱۸۸۳ یکـی از شدیــدتــرین حادثه های آتـشفـشــانـی در تاریخ مدرن و ثبـــت شده بود. این فوران معــادل با ۲۰۰ مگـاتــن تی‌انــ‌تی (حدود ۱۳۰۰۰ برابـــر خروجی هسته ای بمب اتمـی که هیروشیما را نابود کرد) بود.

ایـــن انـــفـجــار عظـــیـم حتـی تا ۳۱۱۰ کیــلومتر آن طرف تر در شهـــر پرث در غرب استرالـیــا نیــز شنـــیده شد. در سال ۱۹۲۷، فوران های ایــن آتـشفـــشان موجب شد جزیـــره آنـــاک کراکـاتوا (به معنای فرزند کراکــاتوا) از آب بیـــرون آیـد، و ایــن جزیـــره آتشفشـــانــی با نرخ متوسط ۷ متر در سال همچنان در حال پدیــدار شدن اسـت. آخــرین فوران آناک در آپـریـــل ۲۰۰۸ شروع شد و امـروز نیــز همـــچنان در حال ادامــه است.

۸٫ آتشـفشان آرنال (Arenal Volcano)

 

آتـشــفــشــان آرنال فعال ترین آتـشـفشان کاستــاریکـا است که در ۹۰ کیلومتری شمال غرب سن خوزه پایـــتخــت ایـن کشور قرار دارد. آتــشفـــشان آرنال در ارتــفــاع ۱۶۵۷ متــری سطح دریا و در بالـای دریـاچـــه آرنال قرار دارد. از لحــاظ زمــین شنـاســـی، آتشفشــان جوانـــی به شمار می رود و سن آن کمــتــر از ۳۰۰۰ سال تخمیـــن زده می شود. در سال ۱۹۶۸، آرنـال فورانی داشــت و دهــکده کوچک تاباکون را نابود کرد. به دلــیـــل آن فوران، سه دهـانــه دیگر در کنــاره های غربی آن ایجاد شدنـــد ولی تنــهــا یکـی از آن ها هنوز هم وجود دارد.

۷٫ کوه اتـــنـا (Mount Etna)

 

کوه اتنـــا دومیـــن آتـــشفشان فعال بزرگ در اروپا است که هم اکنون ۳۳۲۹ متر ارتـــفاع دارد، هر چند ارتـــفـــاع آن با فوران قلـه ها تغییـر می کنـد. ایـــن کوه در حال حاضـر ۲۱ متـــر کوتاه تر از ارتـفاع آن در سال ۱۹۸۱ اســـت. اتـنا در ساحـــل شرقی سیـسـیــل ایـــتالـیا قرار دارد و خاک های آتــشفـشانــی حاصلخـــیز آن از کشــاورزی گسـتــرده حمــایت می کنـد، به طوری که باغ ها و تاکسـتان های انـگور در دامـــنه های پایـیـن تر کوه و جلگـه وسیـــع کاتانیـــا در جنوب فراوان هسـتـنـد.

۶٫ آتشفشان اوسورنو (Osorno Volcano)

 

کوه آتشفـشـان اوسورنو آتـشـفـشان چیـنــه ای مخــروطی شکــل ۲۶۵۲ متری اسـت که در ناحـــیــه لوس لاگوس شیلی قرار دارد. ایـــن کوه در ساحل جنوب شرقی دریـــاچه لانکویهوئه قرار گرفتـه و همچـــنین بر فراز دریاچـــه تودوس لوس سانــتوس ایـســـتاده اســـت. اوسورنو در جهـــان به عنوان نمــادی از منــاظـــر طبیــعـــی محـــلی شنــاخـتـه می شود، و به خاطــر شباهـــت ظاهـری آن به فیـجـی مورد توجه قرار دارد. اوسورنو یکـی از فعـال تریـــن آتشـــفـشــان های رشته کوه های جنوبی آنـــد در شیــلی اســت، به طوری که ۱۱ فوران تاریخی بیــن سال های ۱۵۷۵ تا ۱۸۶۹ ثبــت شده است. جریـــان های گدازه ای که در اثر ایــن فوران ها ایجاد شدنـد به هر دو دریـــاچـــه لانـکویهوئه و تودوس لوس سانتوس رسیدند.

۵٫ کوه وزوو (Mount Vesuvius)

کوه وزوو بیـش از همه به خاطــر فوران آن در سال ۷۹ پس از میــلـاد شنــاخـتـه می شود که منجر به تخریب دو شهــر پمــپئی و هرکولانـیوم و مرگ بین ۱۰ هزار تا ۲۵ هزار نفــر شد. از آن زمـان، این کوه چنــدیـن بار فوران کرده و امروزه به خاطر جمعیت ۳ میلیون نفری که در نزدیکی آن زندگـــی می کننـــد، یکـــی از خطرنـاک تریـن آتـشـفـــشــان ها در جهــان به شمــار می رود. ارتــفاع قلـه اصلی بارها به خاطـر فوران ها تغـیـیـر کرده ولی در حال حاضـر ۱۲۸۱ متــر اسـت.

۴٫ کیـــلــاویا (Kilauea)

کیلـاویا متــأخـــرتـرین آتـــشفشـــان از مجـموعه آتـــشــفـشـان هایـی اســت که مجـــمع الجـزایر هاوایـــی را ایجــاد کرده است. کیــلـاویا آتشفشـان سپری صاف و بسیار کم ارتـــفاعــی اسـت که از لحاظ ویژگی ها تفـاوت زیادی با قلــه های مرتـــفـــع و شیـــب دار آتشــفـــشان های چیـنه ای دارد. کیلاویا یکی از فعـال تریـن آتــشفـــشان ها روی زمین اســت و منـبـعی ارزشمـــنـد برای آتــشفـشان شناسان به شمـار می آید. ۳۳ فوران از سال ۱۹۵۲ رخ داده است، به جز فوران کنونی آن که از تاریــخ ۳ ژانویه ۱۹۸۳ آغـــاز شد و همــچنـــان ادامــه دارد.

۳٫ کوه فیجـی (Mount Fuji)

 

کوه فیـــجـی با ارتفــاع ۳۷۷۶ متری مرتفـــع تریـــن کوهستـــان در ژاپـــن است. قله مخـروطی کاملــاً متقــارن آن نمادی معروف از ژاپن است و مرتبــاً در هنـر و عکـاســی به تصویر کشــیــده می شود، ضمـن اینـــکه گردشــگــران و کوهنوردان نیز از آن بازدیـــد می کنــند. کوه فیجـی هم اکــنون به عنوان آتـــشــفشانی فعال با احـــتـمـال کم فوران طبـقه بندی می شود. آخریـن فوران ثبـــت شده در سال ۱۷۰۸ اتفاق افـــتاد. کوه فیجــی جاذبـه توریـسـتــی پرطـرفــداری اســت و هر سال حدود ۲۰۰ هزار نفر از آن صعود می کنــنـد، که ۳۰ درصـد آن خارجی ها هستند. صعود به ایـن قلـه می تواند بین سه تا هشت ساعت طول بکـشد، و پاییـن آمـــدن از آن بیــن دو تا پنج ساعـت زمان می برد.

۲٫ آتشفشــان مایون (Mayon Volcano)

آتشفشـــان مایون به خاطر شکـــل تقـریـــبــاً کامـل مخروطی آن به عنوان «مخروط کامـل» مشهور اسـت. دامنـــه های بالایی ایــن آتـشفشـان شگـــفت انگـــیـــز دارای شیــبـــی به طور متوسط بین ۳۵ تا ۴۰ درجه هستـند و دهـــانـــه کوچکــی در قله آن قرار دارد.

اطراف آن شامل لایـــه هایی از گدازه و دیـگــر مواد آتـشفشـانی است. مایون فعـال تریــن آتـشفشــان بیـــن آتشــفشـــان های فعـــال در فیـــلــیپـیــن است، به طوری که در ۴۰۰ سال گذشـته بیش از ۴۹ بار فوران کرده اســت. مخــرب ترین فوران مایون در تاریـــخ ۱ فوریــه ۱۸۱۴ اتـفاق افـتـاد که شهـــرهــای اطــراف را با صخـــره های آتـشــفــشـانـی بمبـــاران کرد و باعث مرگ ۲۲۰۰ نفــر شد.

۱٫ قلـه کیلـــیــمــانـجارو (Mount Kilimanjaro)

 

قله کیــلیـــمـانـجــارو در حال حاضـر آتـشفــشان چیـــنـه ای غیـر فعـــالــی در شمال شرقـــی تانــزانـیا نزدیـــک به مرز کنیا است. در ارتــفاع ۵۸۹۲ متــری بالـــاتــر از سطح دریا، کیلــیـــمـانـــجارو مرتفـــع تریـن قلـــه آtریـقـا و مرتـفع تریـن کوه تکی جهان اســـت. به همـــین دلیـــل (و همـچــنـیـن صعود نسبـتاً آســان به آن)، کیـلــیـــمـانـــجـــارو مقـصــدی مهم برای کوهنوردان و کوهپـیمایـــان از سراســر جهــان شده اسـت. با ایـنکــه قله کیــلیــمــانجارو نزدیک به استوا واقع شده، ولی به عنوان کوه دارای قلــه پوشیـــده از برف بر فراز گرم دشــت های وسیـــع شنــاخــته می شود. البـــتـه در سال های اخیــر کاهـش یخچــال های طبـیعی در نوک کوه مشـــاهده شده اســـت.

آتشفشان هایی که در مکان های مختلف جهان فعال می باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.