دو پسر نوجوان به جرم آزار جنسی یک دختر دبیرستانی دستگیر شدند

پسران نوجوانی که یک دختر دبیرستانی را ربودند و در یک مکان متروکه به آزار جنسی دختر پرداختند دختر دو سال پیش از سه پسر شکایت کرده است که هنوز این پسر شیطان صفت را دستگیر نکرده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر دو پسر نوجوان به جرم آزار جنسی یک دختر دبیرستانی دستگیر شدند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دو پسرنوجوان که متهم هســـتنــد دخـــتــری را ربوده و وی را در یک ساختـمان نیـمهـ‌ کاره در اسلامشهر آزار داده‌ــانــد، در حالـــی پای میـــز محـــاکــمه ایــســـتــادنـد
که جرمـشان را انـکـــار کردنــد. همدست ایـــن دو متهم با گذشت دو سال از ایـن ماجــرا همـــچـــنان فراری است.

اوایــل آذر ۹۴ دخـتــر ۱۸ساله‌ـای به کلانــتری اسلامــشهـــر رفـــت و از سه پســـر
که وی را با خودرو از مقـابل مدرسـه ربوده و در یک ساخـتــمـــان نیـــمـه کاره آزار داده بودند، شکـــایـت کرد.

دختر جوان گفـــت: مدتــی پیــش از طریـق فضای مجازی با پســری به نام میـلاد آشـــنـا شدمــ‌.
او هر روز با من تماس میــ‌گـــرفـــت و با هم صحبـــت می‌ــکردیــم‌. آخریـن بار از من خواست به دیـــدنش بروم‌.
میلاد همراه دو دوستــش با ماشین مقابـــل مدرســهــ‌ــام آمدند. پســـران جوان از من خواســتـــنـــد
تا برای تفــریح در خیابـــانـــ‌ـهـــا دور بزنـیــم‌. من هم قبول کردم.
امـا یکـبـــاره مرا به ساخــتمـانی نیــمــه‌ـسـاز بردند و بدون توجه به الـــتـمــاس‌هایـــم، مرا مورد آزار قرار دادند.

آزار دختر دبیـرسـتانی

به دنـــبـــال شکـــایت دخـــتر جوان، پلـیس به ردیــابــی پسران آزارگر پرداخت و دو نفــر از آنـهــا را بازداشت کرد، ولی ردی از میـــلـــاد به دست نیــامـد.

در حالـی که پرونده برای رســـیــدگــی به دادگاه کیـــفــری اســـتـــان تهران فرستـاده شده بود
، دخــتر جوان از دو متــهـم پرونده اعلام گذشـــت کرد و آنها در شعبـــه هفتم دادگــاه کیــفـری
یک استــان تهران به ریـاست قاضی کی خواه و با حضور یک مســـتـشار پشـت درهــای بستــه و غیــر علنی محاکـــمـــه شدند.
آزار دختر دبیـرسـتـانـی توسط دو پســـر نوجوان

در ایــن جلســـه یکـــی از متهـمان که در زمـــان وقوع جرم ۱۷ سال داشـــت و حالـا با وثیــقه آزاد است، گفـت:
پدرم نمـایـشـــگـــاه خودرو دارد. به همــیـن خاطر ماشــیـــنـــ‌هـــای مدل بالا را سوار میـــ‌ـــشوم و گاهـی اوقات دنـبـــال دوستانـــم می‌ـروم تا با هم به تفــریـح برویم. آن روز میـــلاد تماس گرفـــت و از من خواســـت با یک ماشــین مدل بالــا دنبال او بروم.
من دنبــال او رفتم و میــلـاد همــراه دخــتـر جوان و دوست دیـگـــرش به نام امـــیـر، سوار ماشــین شدند. بعــد از چند دقــیقـــه میــلـــاد از من خواســت آنـــهـــا را مقـــابــل یک ساختمان پیـــاده کنم. من آنــهــا را مقابـل ساخـــتـــمــان نیـــمه ساز پیاده کردم و به نمایـــشـگـاه پدرم برگشتـــم،
ولی چند روز بعـد به اتـهـام آزار دخـــتر جوان بازداشــت شدم.

این متهم ادامه داد: باور کنـــیــد من دختـر جوان را آزار ندادم، اما وقتی بازداشت شدم به خاطـــر استـــرس و ترس زیـــادی که داشتم از پدرم خواستم تا هر طور شده رضایت دخـــتر جوان را جلــب کنـد. پدرم هم با پرداخــت پول، رضـایت او را جلب کرد. ولی باور کنـیــد من بی‌ـگــنـــاهـــم.
سپس امیر ۱۸سالــه به دفاع پرداخـت و منکـر آزار دخـتر جوان شد.

وی گفــت: من دختر جوان را نمـیـــ‌ـــشـــنــاخـتم. او دوست میلاد بود و همراه او به ساخـتمان نیــمه‌ــساز رفـــت.
میـــلــاد حالـــا فراری اســت و ما را گرفتـار کرده است. من هم از ترس آبرویم به دخـــتــر جوان پول میلیونی پرداخــتـم تا رضایت او را جلــب کنــم.من هیچ نشـــانی از میلــاد ندارم. میـــلاد از ما بزرگ‌ـتـر بود و به همین خاطـــر هم از ما سوء‌اســتفـــاده کرد‌. حالـــا ما گرفـــتار شدیـم و او فرار کرده اســت.

در پایـان جلسه، هیـــات قضـــایـی وارد شور شد تا با توجه به رضایتشاکــی پرونده برای دو متـهــم رای صادر کند. پرونده میلاد نیز به پلـیـــس آگاهـی فرستاده شد تا شایــد ردی از وی به دست بیـاید.

دو پسر نوجوان به جرم آزار جنسی یک دختر دبیرستانی دستگیر شدند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.