آسیب های جبران ناپذیر ورزش زیاد برای کاهش وزن

ورزش زیاد برای لاغری مضر می باشد بیشتر افراد برای کاهش وزن از ورزش های بسیار سنگینی استفاده می نمایند اگر در حین ورزش به بدنتان آسیب برسد شما نمی توانید این آسیب را جبران نمایید مهره کمر و گردن بسیار حساس می باشد و شاید در اثر بدنسازی و ورزش های زیاد برای بدن آسیب برسد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آسیب های جبران ناپذیر ورزش زیاد برای کاهش وزن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شکی نیست که ورزش برای همه ما واجـب اسـت. فعالـیت بدنــی منظم به تنـــاسب انـدام، سلامــت جســمی، از بیـن بردن استرس، افـــزایـــش انـــرژی و خواب راحت تر کمک می کند امـا آیـا می دانیـــد که ورزش بیش از اندازه نیـز می توانـد برایـــتــان مضر باشد؟

چه مقــدار ورزش برای شمــا مفـــیـــد است؟

به طور میـــانـــگـــین اکــثـر بزرگـــسالـان به 150 دقیـــقــه ورزش هوازی سبـــک یا 75 دقـــیقـه ورزش هوازی سخت در طول هفـتـه نیاز دارنـــد. اگــر نمـــی توانــید ساعــات ورزش خودتــان را در طول یک هفتـــه محاســبـــه کنــیـــد، آن را به صورت روزانه در نظـر بگــیـرید. در ایــن صورت شمـا باید 5 روز در هفته و هر روز به مدت 30 دقـیـــقـه ورزش کنــید. الــبـــتــه اگر هدف شمـا از ورزش کردن کاهـــش وزن اسـت، می توانید ایـن مقــدار را تا حدودی افزایـــش دهیـد.

در مورد ورزش های سنگیـــن هم، 3 روز در هفتـه کافـی اســـت در غیر این صورت بدن شمـا زمان کافی برای استراحت نداشـــتـه و قدرت خود را به مرور از دسـت می دهد.

ایـن که هر کســـی به چه مقدار ورزش در هفــته نیــاز دارد، برای هر فردی متفــاوت است. اما کارشـــنـــاســان با توجه به علــائمی که در بدن هر فرد دیده می شود، میزان کافــی ورزش را مشـــخص و از انـجــام بیـــش از حد آن شمـــا را منــع می کنــند. بنابرایــن اگر علـــائمی را که در ادامــه مطـــلـــب برایتـــان آورده ایم، در بدن خود مشــاهده کردید، بدانـــید که بیش از حد از بدن تان کار می کشیــد.

دهـــیـتـــراتــه شدن بدن

ایـن که در طول ورزش چه مقدار از آب بدن تان را از دست می دهید، بستــگــی به نوع ورزش شمــا دارد. شما در طول ورزش عرق می کنید، به همــیـــن دلـــیـــل برای حفــظ عملــکرد قســـمـــت های مختلف بدن، بایـد آب فراوان بنوشیــد تا جبـران کم آبــی بدن تان را بکنــد. نه تنـــها در طول ورزش، بلکـه قبـل از آن نیز باید به مقــدار کافـی آب بنوشید. اگر هم در طول ورزش با علــائمی مانـند سرگیــجـــه، حالـــت تهوع، سردرد یا گرفتــگـی عضـــلات مواجه شدیـد، هر چه سریـع تر ورزش را رهــا کنیـد.

از بین رفـــتن ماهـیـچـــه ها

شایــد هدف شما از باشـگــاه رفتن، عضــله سازی باشـد اما آیــا می دانــید که فشـــار بیـــش از حد به بدن، به جای ایـن که ماهــیـچه های شمــا را تقویت کند، آن را می سوزانـــد؟ افرادی که ورزش های سنگـــیـن می کنـنـد، بایـد به بدن شان استــراحـــت بدهنـد، در غیر این صورت بدن انــرژی و توان خود را به ندرت از دست می دهــد. در واقــع فشــارهـــای بیشـتر، از حجم ماهیچــه ها کاسته و حتــی موجب کاهـش وزن نیــز می شود. به همـــین دلـــیل هر از چنــد گاهی، چند روز به بدن تان اســـتراحت دهید تا انـرژی لازم را برای ادامه برنامـــه هایــتــان به دســـت آورد.

اختـلال خواب

شاید فکـر کنـید که با ورزش های سنگیـن، در انــتـــهــای شب، به دلـــیل خسـتـــگـی زیـاد سریع به خواب می روید اما ایـن موضوع همـیـشه صحـــت ندارد. طبق تحقیـقـــات، ثابت شده که گاهـــی به دلـیـــل تغـییـــرات هورمونی، دچــار اخــتلـــال خواب می شویم که دلیل آن هم ممـکـن اســـت ورزش های سنـــگینـی باشد که روزانـــه انجـــام می دهیـم. در واقـع با انجــام ورزش های سنـگیـــن، بدن زمان بیشـــتــری را برای آرام شدن دوباره نیــاز دارد که همـیــن موضوع می توانـــد اخـتلالــات خواب را به همراه داشته باشـــد.

تغییـرات رفتـاری

اگر شمــا بیـــش از حد توان بدن تان ورزش کنیـد، خســـتگـی به سراغ تان می آید، اما ایــن خستگــی نه تنــهــا جسـمــی، بلکه روحی نیــز می باشــد. خســـتگـی جسـمــانـی روی حالت روحی و طرز رفــتـار شما نیـز تاثـــیــر می گذارد. به همین دلـیـــل اگـــر با علائمی ماننـد افسردگـــی، عصبــانــیــت، بی قراری و … مواجـه شدیـد، وقت آن اسـت که برنـامه ورزشـی تان را سبـــک تر کنـــیـــد، آنوقت خواهـیــد دید که در رفـتــارتـان نیــز چه تاثــیــر مثبــتی خواهـــد گذاشت.

کاهش اشــتـها

شایــد از نظر شما کاهش اشـتـــهـا چیـــز خوبی باشد اما در حقیــقت ایـــنــگونه نیست، به خصوص زمـانــی که بدن شمـا برای ریکـــاوری بعـد از ورزش، به آن احـتــیاج دارد. افرادی که ورزش های سنـــگــین می کننـــد، بنـــابه دلایـــلی از کاهــش اشـــتها رنـج می برنـد که این موضوع در دراز مدت به ماهـیــچـــه ها و بافت های بدن آسیب می رسـانـد و تمام زحماتی که کشیــده انـــد را هدر می دهـد. بنـــابرایــن از کاهش اشـــتــهـایـــتان خوشحـــال نباشید و به بدن تان، که احتـیــاج به انرژی دارد، رســـیدگــی کنـــید.

مشـــکــلــات کلـیوی

ورزش زیاد نه تنـهـا به ماهیچه ها، بلـکـــه به کلـیـــه هایـــتان نیز آسیب می رســاند. رابــدومیولیز یا واپــاشـی ماهیچـــه مخـــطـــط، آســـیـب و تخریب عضلات اسـکـلــتـــی است. در ایـــن فراینـد، سلولهای عضـــلـانی اسکـــلــتی تخریــب و محـتویات آنــها به خون وارد میــ‌شود. در صورت تخـریــب سریـع ایـن سلول ها، میوگلوبیـــن آزاد شده و در خون اثـــرات سمـی بر جای می گذارد که حتـــی میـ‌توانـــد موجب نارســایــی کلیوی شود. به همــیـــن دلیــل اگـــر با ورزش های سنگیـــن فرصت اســـتــراحـــت و ریکـاوری را به ماهیــچه هایـتان ندهید، به مرور به کلـــیـــه هایتـــان آسیب رسانده ایــد.

درد ماهیچه، ضعـف، تهوع، افت فشــار خون، تورم عضلـــات، گیــجـــی، ادرار تیـــره و میوگلوبیـنوری از علائم ایـن وضعیــت هستــنــد.

مشکـلــات قلـــبی

همیشـــه گفـــتـــه اند که ورزش منظـــم یکـی از راهـــهـــایــی اســـت که سلامت قلــب را تضـمــین می کنــد اما آیـا می دانــستـــیــد که ورزش بیـش از انـــدازه نتــیـــجــه ای عکس می دهـــد؟ از آنجـــا که قلب عضو عضـلانی است، اگــر به آن فشـــار وارد شود، ضعـــیف می گردد و در نهـایــت بر عملکـرد قلب و کل بدن تاثــیر منفـی می گذارد.

ورزش زیاد از طریـق دیـگــری نیز به قلـب آسـیب می رسانـد. ورزش های سنـــگـــین و بلنـــد مدت منــجر به تپـــش قلـب نامنظــم می شود که همیـن نامنــظـــمـی خود عوارضـــی مانـــنـد لخــتــه شدن خون دارد. به همیـــن دلــیـــل بهـتر است که در هر چیـــزی اعـــتدال داشـتــه باشـیم، حتی ورزش.

ضعف سیســـتــم ایمـــنـــی بدن

شمــا برای سلامتـی تان ورزش می کنید امـا همـــیـن ورزش گاهـــی سلامـــتــی را از شمـــا می گیـــرد. به عنوان مثال یکـی از عوارض زیــاد ورزش کردن ضعیف شدن سیستـــم ایمــنـــی بدن اســـت که خود منــجر به بیـــمـاری های مختلــف و عفونت ها می شود. اگرچــه ورزش های متعـادل و منــظــم سیـــستم ایمــنی بدن شما را بالـــا می برد، ولی افـراط در آن، آن را ضعیــف خواهد کرد.

آسیب های جبران ناپذیر ورزش زیاد برای کاهش وزن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.