آشپزخانه زیبا با دکوراسیون مدرن و کاشی های مختلف

آشپزخانه ها باید زیبا باشند تا خانم ها برای کار کردن این مکان با روحیه و پر نشاط باشند بیشتر چیدمان آشپزخانه را از رنگ های سفید و کاشی های هم رنگ با دکوراسیون درست می نمایند که اینکار باعث می شود آشپز خانه شما بی روح و محیط شادی نداشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آشپزخانه زیبا با دکوراسیون مدرن و کاشی های مختلف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در پشــت اجـــاق‌گاز می توان از کاشی ها و طرح های زیــبـا استفـــاده کرد که علاوه بر ضدآب بودن، زیـبـــایی خاصـــی هم به آشـــپزخـــانـه می بخـــشـــنــد.

1. نقـطه عطف درست کنــید

وقتـی اجــاق گاز را داخل فرورفـتـــگـی دیوار آشـــپزخانـه قرار می دهیـــد و پشت آن را با کاغذدیواری یا کاشی های ضدآب که طراحـی شلوغی دارنـد، تزئین می کنیـــد، در واقـــع حس وجود شومیـنه در آشـپزخانه را به بیـــنـنــده القــا کرده ایــد. برای تاکــیـــد این حس، می توانـــیـد از هودی که تزئینـات چوبی دارد نیز اسـتفاده کنید.

2. ایـــجاد کنتراست

با کمـک کاشـی های ریز و کوچک که رنگ متـــضـــاد از کابـــیــنـــت ها و دیوارهـا دارنـد، می تواینــد از بالــا تا پایـــین دیوار پشـــت اجــاق گاز را کاشی کاری کنید.

3. ساخت اثـر هنری

در پشت این اجاق گاز، از سنگی اســتفـــاده شده است که فقـــط منحصـر به پشــت اجاق نیــسـت و تا بالای کابــینت ها و روی کانـتر نیز ادامه دارد. این نوع طراحـی، باعـــث می شود تا بیـنـنـــده قســـمت اجاق گاز را جدا از دیگـــر تزئینات آشـپــزخانـــه نبینـد و همه را با هم و مرتبـط به هم بدانـــد.

4. کاشی های طرحـــ‌ــدار

کاشی های دالبـردار یا آنـــهــایـی که شکل خمــیده و غیر مربـــعـــی دارند نیــز برای اسـتفــاده در پشـت اجــاق گاز ایــه های مناسـبی هسـتنـد. به طور مثـــال، کاشـــی سفــیــد با طرح گل چهـاربـــرگ در بالای کانتر گرانـیـتی توسی ترکیــب زیبـــایـی با هم ساختـــه اند.

5. کاشـــی های شیــشــه ای

استـــفاده از کاشــی های شیــشه ای بزرگ در پشــت اجاق گاز، جذابیـت بیـــشتـــری به آشــپزخــانـــه می بخـشــد. به طور مثال، رنـــگ آبـی کاشی ها در میان کابـینت های تیـــره حســی همچون رودخــانه را به بیننــده منتــقــل می کنــد.

7. کاشـی های ریـــز و طرحــ‌ـــدار

کاشـــی های ریـز و طرحـــ‌ـــدار و سفـــیــدرنــگـی که در ایـن آشپزخــانه استـــفـــاده شده اند، چشم انـداز بسـیار زیــبـــایی به اتـــاق بخشــیده اســـت. به ویژه، انتـخـــاب هود ساده و همــرنگ نیـــز بر زیـبـــایـــی و جلــب توجه بیـــشتـر آنهـــا صحــه گذاشته اســت. شکــل داخل این کاشـی ها در نورهــای مختـلف، طرح های متفاوتی را نشــان می دهـند.

8. کاشـی های رنـگی و براق

با اسـتـــفـــاده از کاشی های ریـــز و رنگی که شیـــشــه ای و براق هستنـــد در پشـــت اجـــاق گاز، حس شادابی و طراوت بیـشتری به آشـپزخــانـه می دهـید. برای تاکـید ایــن ایده هم می توانیـــم از انواع ظرف ها یا وسایـل تزئینی رنگی هم اســـتفاده کنــید. حتـی می توانــیــد همــان کاشـــی را در بالــای کانـتـر و فاصــلـــه میان کابـــیــنــت ها به کار بگـــیریـــد.

9. تاقــچه ظریـف و زیبـا

در این عکس می بیـــنــیــد که بدون استفــاده از رنـــگ جیـغ یا طرح بولد هم می توان یک نمـــای زیــبـــا در پشـــت اجـــاق گاز ایجـاد کرد. کاشــی های مرمــری با رگه های زیبا در پشـــت و لبـه های تاقـچه ساخـــتـه شده در پشت گاز، باعـث زیبـایی زیاد آن شده اند.

10. کاشـــی های گل‌دار

این کاشـی ها بســـیــار قدیمـی به نظـر می رسـند و اگر خانـه مادبزرگ هایـــمان سر بزنیـم حتـما نمونه ای از آنـــها را در آشپــزخــانـه و دیگـــر بخـــش های خانــه می توانیم ببـیــنـیم. امــا همـیــن طرح قدیمــی هم اگـر هوشمـنـدانه استـفاده شود باعـــث زیبـــایی فضـا می شود.

11. طرح تودرتو و پیچـیــده

با استفـــاده از موزائیک های کوچک و خوشرنگ می توانـیــد دیوار پشت گاز را به یک تابلوی نقـاشی زیبـا تبـــدیــل کنـیــد.

12. بهـــره گرفتن از گچــ‌ــبری

اصولا کاشــی هایـی که در پشــت اجـاق گاز اســتفـاده می شوند همان هایـــی هســـتـنـد که در دیوارهـای دیــگــر و فاصـله میـــان کابینـــت های بالـــاو پایـیـــن اسـتـفاده می شود. برای در هم شکــسـتن ایـــن کلـــیشه، می توانـــید یک طرح گچـ‌ــبری شده زیــبا و هم‌رنگ سفارش دهـــید و روی کاشی های قســـمت پشــت اجــاق بچـــســبانــید. ایــن باعـث تفـــکـیـک این قسمــت از دیـگر دیوارها می شود.

13. آجرهای آبی

برای ایـــجــاد کنتراســت در آشپزخـــانه ای که همـــه کابینت ها سفیــد یا کرم هستند، می توانیـــد برای دیوار پشـت گاز یا بیــن کابـــینــت ها از آجـرهــای آبـــی یا فیروزه ای اسـتـــفـــاده کنـیـد. این کاشـی های آجری شکـل در برابــر آب نیز مقــاوم هســتـــنــد و خیـلــی راحـت می توان اثرات چربی را از روی آنــها پاک کرد.

14. بازی با رنــگ

کاشی های موزائیکی ریز با سایــه روشنـــی از چنـــد رنــگ مشـــابه و متنـاســب، بافــت زیـــبـــایی به دیوار پشت اجــاق می بخـــشـــنـد. به طور مثـــال، خانواده رنـگ های قهوه ای، کرم، بژ و سفــیـد ترکـیب زیبـــایـی با یکــدیگـر می سازنـد.

15. هنرنمایـــی با کاشـــی

کاشی های کوچک در رنــگ ها و شکل ها و طرح های متـنوع در بازار موجود هســتـند. برخی از آنــهـــا به عنوان حاشیه در لبــه دیوار استفاده می شوند. می توانــیـــد ایـــن حاشـــیـــه ها را به سبــک و شکـــل متـــفـــاوت در پشت گاز بچینیـد و یک مرکــز توجه در آشـپزخانه ایـجـــاد کنیـد. به طور مثال، کاشــی های سفـیـــد و سورمــه ای به دلیـل کنتــراست بالا، نمای بیـــشتـــری هم دارند.

17. طرح چهارخـانــه

طرح چهــارخانه کاشـــی ها با ترکیب انواع رنگ های متـنــاسب نیز ایــده بسـیار خوبی برای کار کردن در پشـــت اجـاق گاز اسـت. این طرح برگـرفتـــه از کفــپوش های ایتالیــایــی است و رنـگ و طرح آن، جاذبه بسـیـــاری دارد. یعنی بیننـــده به محـض ورود به آشــپزخانه، ناخودآگـاه نگـــاهش به سمـــت گاز جلب می شود. اگر بتوانیــد در بالای گاز هم آرک گچی همــچون نمونه داخـل عکـس بســازید و هود را مخفــی کنید که واقـعا عالی می شود.

18. موج و ستاره

روی کاشــی های ساده می توانید انواع قالـب های گچی کوچک یا سرامـیـک های شکل‌دار بچـــســـبـانـــید و آنـهـــا را از یکــدســـتـــی خارج کنـــیــد.

19. تاقچــه دکوری

اگـر بتوانــیــد در پشـت اجـــاق گاز یک تاقــچه یا فرورفتــگــی مسـتطـیلی بسازیــد، می توانــید دیوار داخــلـی آن را با طرح دلــخواه تزئین و نظر همـــه رابـــه آن جلـب کنیـــد. ایـن تاقـچه فقط جنبه نمایشــی ندارد و می توانید برای قرار دادن وسایـــل موردنــیـــاز آشپزی همــچون جاادویه ای شیـک یا … از آن اسـتــفـــاده کرد.

20. سنــگ

سنــگ های زیــبـــا و خوش رنـگ طبیعـــت بهـتریــن نمونه برای کار کردن در چیدمان خانـــه و حتــی آشــپـــزخانــه هستند. از تکـــه سنگ های کرم و فرمـــز و قهوه ای برای دکور پشـــت اجاق بهــره بگـیـــریــد و طرحـــی کامـلا متفـــاوت و غیر قابل پیش بیــنـــی ایجاد کنــیـــد که در کمـــتـــر خانه ای دیـده می شود.

21. طرح های برجـســـتـــه

طرح برجسـتـــه با یک رنــگ ویژه در پشت اجاق گاز، باعث جلب توجه بسیار و زیـــبایی فضا می شوند. آشپزخـــانـــه سفــیـــد رنـــگی را تصور کنـــید که همـه دیوارهـــا، کابــیـنــت ها و حتـی جزیـــره آن سفــید هستــند و شمـــا با نصـب کاشی های آبـــی و برجـــسـته، قاب هنـری زیــبـایــی در پشت اجـــاق گاز ایـجـاد می کنــیـــد. ایــن طرح فوق العــاده اســـت و حتی می توانید برای تاکـید بیـــشتــر از انواع کاســه، بشقاب، قابلمـــه یا حتــی کتـــاب آبی رنـــگ هم در فضـا اسـتفاده و همـه نگاه ها را به مرکـــز فرمـانـــدهی خانم ها جلب کنیــد.

22. گل و بوته

موزائیک کاری ریز، یا کاشـــی کاری درشت با طرح های گل و بوته هم برای اسـتفاده در دیوار پشت اجاق گاز ایـــده بدی نیـست. الــبـتــه ایـــن طرح ها برای خانه های سنتـی و طراحـــی های کلـــاســیـــک مناســـب هســـتنــد.

23. طرح روستــاهـــای فرانسه

این آشــپـــزخانــه به سبک خانـه های روستایـــی فرانـســه تزئین شده است. در پشـــت اجـــاق گاز، کاشـی های کوچک مربعـــی را می بیـنـیـــد که با یک خروس طلـــایـی در مرکــز کادر، به زیــبـــایـــی کنـار هم چیــده شده اند. رنگ ماسه ای کاشـی ها در میـــان کابـــینــت های که زرد هستـند و دکوری های قرمز، دقیـــقا بیـانگر روستـــایــی بودن ایـن طرح هستنــد.

آشپزخانه زیبا با دکوراسیون مدرن و کاشی های مختلف

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.