آموزش بافت موی حصیری شش تکه دخترانه

بافت موی حصیری برای موهای بلند و کوتاه در مهمانی ها و مجالس بسیار جذاب به نظر می رسد ما در این بخش به آموزش بافت موی شش تکه خواهیم پرداخت تا عزیزانی که این مدل مو را بلد نیست و دوست دارند در مهمانی ها از این مدل بافت مو استفاده نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آموزش بافت موی حصیری شش تکه دخترانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بافــت مو حصیری را همـه دوست دارند و هیـچوقت از مد نمـــی افـــتـــد, بافـت مو حصـیـــری برای مهــمــانی و مجـالـــس مختـلف منــاســـب است خانـــم های جوان و دخــتر خانـــم ها میتوانـــنــد از آن اســتــفـــاده کننــد اما لازم نیست برای بافـــت مو حصــیــری به آرایشــگـاه بروید در ایـن مطــلــب از نمــنــاک آموزش بافت مو حصیــری برای مبـــتــدی ها را مشاهـــده میکنـید که به طور کامل این بافــت موی زیبـا را یاد میـــگـیریـد.

بافت موی حصیری 6 تکه بینــهــایت زیبــا اســت و بافــت آن بســـیار راحت اسـت کافیست طبــق مراحل زیـر پیش بروید, اگر مبـــتـــدی هســـتــید و بار اول تان اســـت که ایــن بافت مو را انجـــام میـدهـــیــد بهـتر است روی پوستیــژ تمریـــن کنـیــد تا حسابـــی حرفـــه ای شوید.

برای بافـــت مو حصیری 6 تکه باید در ابتـــدا موها را به 6 قســمــت مســاوی تقســـیم کنـیــد, سپــس 3 دستـه مو جدا کنـــیــد و از سمـت راسـت شروع به بافتـن کنـیـــد به این ترتـــیـب که اولی زیـــر دومی رو و سومی زیـر قرار بگـــیرد. برای دومیـن بار دومیـن تکــه از موها را از سمت راسـت بگـیـریــد و مانــنــد مرحــلـــه قبـل اولی زیر دومی رو و سومی زیـــر ببافــیــد برای بار سوم آخــرین تکه را بگـــیـــریـــد زیر و رو و زیر ببـــافـــیــد.

همـــیـــن مراحــل طی شده را برای 3 دســـته سمت چپ موها انجـام دهـید به ایـن صورت که از داخـــلی تریـــن قســـمــت دســتـه سمــت چپ به صورت رو, زیــر و رو میبــافـید سپـــس دســـتـه دوم را زیـر, رو و زیر میبـــافـــیـد و دسـتـه آخـــر را رو, زیـــر و رو قرار میدهید.

به همــین سادگــی شمـا بافــت مو حصـیـری 6 تکــه را یاد گرفتیـد, واقعـا راحـــت اســـت با چنـــد بار تمریـــن کردن دســت تان راه می افتـد و میتوانید موهای خودتان را به شکـل حصیـــری ببــافــید.

آموزش بافت موی حصیری شش تکه دخترانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.