آموزش رقص در موسسه‌ای به نام «تجسم خلاق»

کلاس های آموزش رقص در حال زیاد شدن می باشند و این کلاس ها را به دلیل اینکه به افراد انرژی مثبت می فرستند این کلاس های رقص را می توانید در همه شهرهای ایران در مکان های نا معلوم پیدا نمایی در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آموزش رقص در موسسه‌ای به نام «تجسم خلاق» را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن :شخــصی به نام «الـــف» اقــدام به راه اندازی یک موسسه با کلاس‌هــایـــی مخــتلــط و با ادعــای نگـــاه استورهـ‌ای به بوسه زدن کرده اسـت.شخـــصـی به نام «الـف» اقــدام به راه انـدازی یک موسســه با کلاســ‌ـــهایــی مخـــتلــط و با ادعای نگــاه اســتوره‌ای به بوسه زدن کرده اســـت.

 موسسهـ‌ای به نام «تجـــسـم خلــاق» کلاســ‌هـایـــی را با ادعای آموزش انــرژی درمانـــی
راه‌انـدازی کرده که به صورت مخـتـــلط برگــزار میـ‌ـشود و فردی به نام «ج.ه» ملـــقب به «الف» در این کلــاســـ‌ــها به اصطــلاح اصلــی‌ـتــریـــن راه زنـــدگـــی (اورجیــنـال وی) را تدریس میـــ‌کنـــد.
این گزارش حاکــیــست در این کلاســـ‌ها، رقص و حرکـــات موزون از اولویت خاصـــی برخوردار است و به مســائلی مانند بوسه زدن پرداختـه می‌ـــشود و فرد مذکور مدعی اسـت که نگــاه اسـطورهـ‌ای به بوسه زدن دارد.
در ایـــن کلـــاســ‌ـــهــا کارتون «ای کی یوسان» به نمـــایــش گذاشـــته میـــ‌ــشود و ادعـــا شده زندگی نیـــز مانـــنـــد بازی ورق اســـت و هر که آن را بهـتـر بلد باشـد، برنده خواهـــد شد.
بنا بر این گزارش، دست‌ــاندرکاران این برنـامه با طراحی دکوراســیون به شیوه کلــاس‌هــای آموزش علوم هنــدی و چیـنی و معـــطـر کردن کلاس با عود، درصــدد جذب مخاطب بیشـتــر برآمـدهـــ‌انـد.
در پایــان این کلـاس‌ـــهـــا اردوهای مختـــلـــط برگزار میــ‌ـــشود و به شرکت‌ـــکــننـــدگـــان کتبـی مانند «پرانـــان» (انـرژی حیـــات)، «کریســتال درمانـی»، «مدیــتشـــن دو قطب»، «حرکات انـــرژی زا»، «کنــدالینـــی و چاکـراها»، «کارمــا» (مراقبـه‌هــای گوناگون)، «یادگیـــری خلـاق»، «بدن جادویی» و … با دریافــت مبـــالـــغی ارائه می‌ــشود.
این گونه ادعـــا میــ‌ـشود که شرکــت در ایــن کلـــاسـ‌ـــها باعث تقویت معــنویت میـــ‌شود، امــا از شرکــت کنـندگــان خواســـتـــه شده تا در طول شبانه روز صرفــا ۱۰دقیــقه تمــریــن برای معــنوی شدن انجـــام دهنـد! ایـــن گزارش می افـزاید، «الف» از شرکت کننــدگــان میــ‌خواهد تا فرمول ویژه وی را اجـــرا کنـــند.
این فرمول، انســـان را به عنوان «یخ اول» میـــ‌ـنـــامــد و بعد این «یخ» در مراحــلی به «آب» و سپــس به «ابــر» و سپس «ناپــیــدا» و در بازگـشت و در حالـتی دیگـــر به «یخ دوم» تبـــدیـل میــ‌شود به عبـارت دیــگـر فرمول (یخ آب ابــر ناپـــیـــدا= یخ دوم) را بایــد فراگـیرنــد.
در این کلــاس‌ـــهــا گفــتـــه میــ‌ـــشود هیـچ گونه نکــته‌ـای به ذهن افـراد داده نمی‌ـشود، بلکه مسـائل اضافـی ذهـــن افــراد از آنـــان گرفـته میـ‌ـشود، تا بهــتـر فکـــر کننــد.
کلـــاس‌های هالـهـ‌ـبـینـی، رویابـیـــنــی و … در حاشــیـــه این کلـــاســ‌هـــا برگزار می‌شود که مســـائل مطروحه در آن بســیـار قابـل تامل اســـت. روند تاســـیس مدعــیـان انرژی درمـانــی با الـقـاب و عناوین نویســنــده و غیــره و همچنیــن گرایــش افراد به سمت و سوی آنان در حالـــی صورت می گیـرد که همواره در این باره هشـــدارهــایی داده شده اسـت و ارتـــبــاطـــات غیـــراخـلاقـــی در حاشــیــه ایـــن کلاســ‌ـها افـــراد را به افســردگی بیشـتر سوق میـ‌دهــد.اما در عین حال شرکـــت کنــنـدگـان در ایـــن گونه کلاســـ‌ـهــا معــمولا ارتــقای خاصـــی از لحــاظ روحی نمی یابـند و پس از مدتی به روش یا کســـان دیـگری تمـایـــل پیـــدا می‌ـــکــننـــد.

آموزش رقص در موسسه‌ای به نام «تجسم خلاق»

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.