آموزش رقص های غربی دختران و پسران در کلاس های رقص یک بازیگر

دختران و پسران در کلاس های رقص یک خانم بازیگر که اسمش نا معلوم می باشد لو رفته این خانم بازیگر به آموزش رقص های مانند زومبا و غربی می پرداخت که با شکایت یکی از مشتریانشان این کلاس رقص او لو رفته است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آموزش رقص های غربی دختران و پسران در کلاس های رقص یک بازیگر را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در یکــی از جدیــدتــرین آگـــهیـ‌هــای آموزش رقص، چشمـــمان به آگهـــی یکــی از بازیگران سینـما و تلویزیون روشن شد که روی تصویر آگهــی که در فضــای مجازی آشکـــارا تبـلـــیغ می‌شود آمـــده
در یکـی از جدیـدتــرین آگـهـیـــ‌ـهـای آموزش رقـــص، چشـــمــمان به آگهی یکـی از بازیگران سینما و تلویزیون روشن شد. روی تصویر آگــهـــی که در فضـــای مجـازی آشکارا تبلـیغ میـ‌ــشود آمــده است: «‌شـروع کارگاه‌ــهـای رقصـ‌هـای محلـــی زیـر نظــر اسـتاد ن.ر از تاریـــخ 13 آبـــان ( ظرفیـــت محــدود).»​
دو شمـاره تلفن هم زیـر تصویر همـــراه با اسم وجود داشــت. با یکـــی از شمارهـــ‌ها تمـاس گرفـتیم تا از کم و کیـف برگزاری ایـن کلـــاســـ‌ــهــا با خبـر شویم. با برقــراری تماس، با آقــای س.ک حرف زدیم: «‌ظــرفـــیـــت هر کلـــاس 10 نفر و مدت آموزش یک ماه و یک هفتــه اسـت. هنــرجویان برای ایـن مدت بایـــد 300 هزار تومان بپـــردازنـد که با توجه به برگـزاری 10 جلســه، مبــلــغ هر جلــســـه 30 هزار تومان می‌ـــشود. کلـــاســـ‌ـها مختـلط برگزار میــ‌ـشوند و حضور زنـــان و مردان کنار یکدیـگر مانـعـــی ندارد.»
از س.ک دربـــاره مجوز ایـــن کلاســـ‌ـــها سؤال کردیــم وی با خنـده پرســـید: «‌اسـتـاد ن.ر را می‌شـــنـاسیـــن؟ خود ایـشــان مجوزنـد!» نکـــته قابل توجه این اســـت که در کارنــامـه کاری این اســـتـــاد، 14 مورد بازیــگری، 6 مورد طراحــی حرکــات موزون و یک مورد اجــرای حرکات موزون دیــده میـ‌ـــشود.
پرســش قابـــل تأـــمـــل این است که واقـعـاً به همیـــن راحتـــی میــ‌ـــتوان کلـــاس آموزش رقص محـلـی برگزار کرد و وجود خود استـــاد مجوزش بشود؟ در کشورمـان اسـتــاد کم نداریـم، میـ‌ـــتوانـیـــم تصور کنیم که چقـدر کلـــاس بی‌ـــمـجوز می‌ـشود برگـزار کرد با مجوز خود اسـتـــاد؟
وی درباره مکان برگزاری ایــن کلاس‌هـــا گفت: «از پلاتوهای خودمــان اســتــفــاده می‌ـکـنیم. یکـی از ایـن پلــاتوها در سینـمایــی واقـــع در میـــدان انـــقــلاب است و مشکـــلی از بابت مکــان برگـــزاری نداریــم.»
کارکــرد سینـــمـــاهـا تغییر کرده است؟ اگـر برگـــزاری ایـــن کلـــاس‌ـها مشکلـــی ندارد چرا باید در سینمـــا برگزار شود؟ آیا برگـــزاری این کلاس‌ـهـــا تداخلـی با سانـس‌های سیــنـــمـــا ندارد؟
آیــا حضور بیـــ‌خـطـر مختــلــط هنــرجویان توسط اســتـاد! تضـــمـــین شده اسـت؟ دوستان برپـــایـــی ایـن کلـــاســـ‌ـــهـــا قانون و فرهنــگ را با ریتم شادی به رقـــص درآوردهــ‌اند و ظاهـراً هم همه میــ‌دانــنـــد و کســـی نمی‌ـتواند کاری بکنـــد.

آموزش رقص های غربی دختران و پسران در کلاس های رقص یک بازیگر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.