آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

آموزش قرمه سبزی

آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

هـــمـیشـــه غذای قرمـــه سبزی یکــی از خوراکـی های خوشمزه و قدیـمی کشورمون است در ادامـه با نکـات مهـم برای تهـــیـه قرمه سبــزی اصیل ایــرانـی سایـت تالـــاب را دنـبال کنید.

برای ایــن که قرمـــه سبزی شمـا خوشمزه تر شود معمولا چه کارهـــای انــجام می دهیـد؟ ما برای شمــا روش های عالـی برای پخت غذای اصــیـل ایـرانــی قرمـــه سبـــزی را معــرفی می کنیـــم. قورمـه سبزی خورشـــی است كه به اعــتقـــاد ما عطر نوستالـژی آن بوی زنـدگی میـ‌دهد و هركـسـی‌رو به یاد سر و پنجــهـــ‌های طلـــایی مادر و سفره‌های رنـگیـــنـــش می‌انـــدازد. اما پخــتــن این غذای دلربــا فوت و فن‌هایی دارد كه با رعایت كردن آن میـ‌ـــتوانیـــد به انتخاب اول اطــرافیانـ‌تان در طبـــخ ایـــن خورش تبدیـل شوید.

تاریخچه جناب قرمه سبزی !

شایـــد اگر در بیــن تمام غذاهـــایی كه امـــروز بر سر سفـره‌ــهای ما میـــ‌نشـیــننــد بگردیــد، كمـــتـــر غذایــی را پیـــدا ‌كنــید كه در طول تاریخ به شكــل دسـت نخورده و بدون تغـیـــیـرات عمده سیــنه به سینــه به امــروز رســـیـــده باشد. بله قورمـه سبزی از همان ابتــدا اصـالــتـش را حفـــظ كرده تا جایـــی كه این روزهـا با همان طعـم و شكـــل معــروفش به پیـــتزا هم تبدیل شده اســـت.

اما اگـــر بخواهیم از تاریخـــچه ایـن غذای لذیــذ بگوییم، بایـــد بدانـــید كه ایـــن خورش صدهــا سال پیـش در بین عشـایـر با شكــل و شمایلــی شبیه خورش امروزی تهیــه و طبخ میـ‌شـد.عشـایـری كه به دامـپروری مشـغول بودنــد با ذبــح كردن گوسفـــندان و خرد كردن گوشتـ‌ــشـــان، آنها را با چربـیــ‌ـهـــای خود دام و از نوع حیوانی تفت می‌دادنـــد

و در كوزهـ‌هـایی از جنـس پوست میــ‌ـریـــخـتنــد و در جایـــی خنــك از آن نگهداری میـ‌ــكــردنـد. سپـــس عشـــایــر بختیـــاری و حتـــی آذربایجان گوشتـ‌ــهـای قورمهـــ‌ـــای را با گونهـــ‌ـــای سبزی، تره كوهی و پیــاز فراوان مخـلوط و با اضافه كردن گرد غوره یا لیـــمو به آن غذا تهــیـه میــ‌ـــكردنــد. قدیم‌ـــتـر‌هـا از سیبـــ‌زمـــینـی هم درون خورش قورمــه سبــزی اســـتفاده می‌ـــكــردند تا در كنــار پیاز، گرد لیمو و سبـــزی، چربی گوشت ایـــن خورش را متعادل كنــند.

آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

یک خورشت خوشمزه با لهجه های مختلف !

ایــن غذا هم ماننــد گویش و فرهنگ‌هـای متفـاوت شهرهای ما به شكل‌ــهـــای مختـلفـــی پخـــتــه و آمـــاده می‌ـشود. شمـــالـــی‌ــهــا قورمـــهـــ‌ــسبزی را بدون شنبلـیله و با لوبیــا چیتی میـ‌ـپـــزنـد وجنوبی‌ـــها سبزی آن را به گشــنـیــز فراوانـــش میـ‌داننــد و هنگام طبــخ از رب گوجه فرنــگــی در آن اسـتــفـاده می‌ـــكنــنـــد. آذری‌ها سبــزی ایـن خورش را سرخ نمیـ‌كــننـــد و از لوبیای چشـم بلبلی لذت میـــ‌برنـــد و تهرانــیـ‌ـها عاشق لوبیای قرمـــز در این خورش همراه با طعــم تنــد و ترش آن هسـتـــند.

ایــن همه تغــییـرات در نوع اســتفــاده از سبـزی و حبوبات برای قورمه سبزی با وجود این همه ذائقه، تعـــجبـ‌برانگـیز نیـــست تا جایـــی كه خیلـی‌ــهــا از خیر استــفـــاده از گوشت قرمز هم در این خورش میـــ‌ـــگذرند و به جای آن از گوشت مرغ یا شتـــر مرغ اسـتفاده می‌ـــكننـــد. یا خیلـــیـ‌ـــها طعم لذیذ قورمه سبـــزی را به خاطر چربـیــ‌ـــهـای حیوانی درون آن دوست دارنـــد و عدهــ‌ای دیــگر به جای همه اینها ترجیـح میـــ‌ـدهــند از روغنــ‌ــهای گیاهی مانـنـد زیــتون و ذرت در طبخ آن اســـتــفـاده كنـــنـــد.

آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

قورمه سبزی مادرای ایرانی بهترینه

تبحـــر طبخ چنیـــن خورش‌ـــهای اصــیـــلــی اســت كه برچــسـب كدبانو را تا ابد بر شمـــا می‌ـزنـد؛ پس تا می‌توانـــیــد در پختن ایـــن غذا سلـیـقـه به خرج دهـــیـد چراكــه مردان به قورمـــه‌ــسبزی به چشــم یك حماسـه نگـاه میـــ‌كننــد تا یك وعده غذایــی ساده. اما حتمـا می‌پرسـیـد چطور با یك خورش ساده می‌ـتوان كدبـانو شد. با رعـایـــت كردن چند نكـــتــه قورمهـــ‌ســـبز‌ــهای شمـا هم شبیه خورشــ‌ــهـــای لذیـــذ خانــه گرم مادر می‌ــشود:

– لوبیا را كه در انواع چیــتـی، قرمــز و چشم بلــبلی در ایــن خورش خودنـمــایی می‌ــكند حتــمـــا از چند ساعت قبـــل در آب بخـــیســـانـــید.

– سبــزی این خورش را تنها 15 دقـــیــقه با روغن كم در ظرفی نچسـب تفت دهیـد تا علـــاوه بر آزاد شدن عطــر سبــزیـــ‌ـهای تازه، خورشی خوش رنگ و لعاب درســت شود.

– از علامـتــ‌ـهـای یك قورمــهـــ‌ـسبــزی جاافـتاده و حرفــهــ‌ــای، روغنـــی اسـت كه روی ایـــن خورش میــ‌ـــافـتـــد پس بدون اضـافــه كردن كمــتــرین روغنـی اجـازه دهـــید خورش 3-2 ساعــت با شعـــله كم روی اجـــاق قل بزند.

– لیـــموعمانی در خورش به خوش طعم شدن آن در كنار طعـــم سبزیـ‌ـــهـای دیـگــر بســیــار كمـــك می‌ـكند پس علاوه بر اضـافـه كردن چنــد لیموی درســـته، یك یا دو لیـمو را به صورت خردشـــده در خورش بریـــزید.

آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

قرمه سبزی و خلاقیت شما

امــا ایـن خورش خوش آب و رنگ تنهـا دل ما ایـرانی‌ـــهــا را نبـــرده اســت؛ توریـــستـ‌هـایـی كه از سراسر دنیــا به ایران سفـر می‌كـــنـــنـد حتما یك بار قورمـهــ‌ــسبـزی را امـتحـان می کننـــد. اما تا ایــن غذای اصیل را با دستــپخــت خانـــگی و به همان شكل و شمایـــل اصلــیـ‌ــاش امتــحان نكنـــید، نمــیــ‌ـشود. با این حال به دلــیـل ایــنكه خلــاقیـت در خون ما ایــرانـــیــ‌هــا موج میـــ‌ـزنـــد ایـــن غذا با حذف و اضـــافــه كردن مواد اولیـــه متـفاوت این روزها به شكلـــ‌های متفاوت دیـــگری هم تهــیه میـ‌ـشود.

قورمـهــ‌ــسبــزی با قارچ: در ایــن نوع هم به جای گوشت سفـیـد یا قرمز از قارچـــ‌هـــای متوسط و درســـتـــه كه كمی تفت داده میــ‌ـــشود اسـتفــاده شده و اسفــنـــاج سبزی‌ــهای ایـــن مدل قورمـــهـــ‌ــسبـزی بیـشتــر از قورمه‌سـبـــزی‌های معـمول اســـت. از طرف دیـــگر به جای لیـــموعمــانـی از لیموی پرك‌ـشده در آن اســـتــفـــاده میـ‌شود.

آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

قورمه سبزی اصلیل ایرانی با این روشهای خاص

قورمـهـــ‌ــسبـزی سبزواری: در ایــن مدل قورمــهـ‌سـبــزی حتـــما از رب نارنـــج و لوبیـــا قرمز استـفاده میـــ‌ـــشود و سبزی‌ها را كمی بیــشتـــر از حد معمول سرخ می‌كــننـد تا تیره رنــگ شود.

قورمـهـ‌ســـبـزی آذری: در این قورمـهـــ‌سبـــزی اثــری از لوبیا قرمــز نیــســت و جای آن را لوبیای خوش طعـم چشـــم بلــبـلـی گرفــتــه اســـت به علاوه ایـنكه در سبزیــ‌ـــهــای ایـن مدل قورمــه سبــزی، ترخون هم به چشم میــ‌ـــخورد. آبغوره هم از تركیبـــات جدا نشدنـــی ایــن خورش در آذربـــایجــان اســـت.

نکـات مهم برای تهـیـــه قرمـــه سبـزی اصــیـل ایرانـی

توجه: اضافـه كردن مواد دیگری مانـنـــد فلــفـل سبـز، آلو خورشی و حتــی غوره و دارچیـــن در قورمه‌ـــسبــزی كامـــلـا سلیـــقــه‌ــای است، امـــا توصیه میـ‌كـــنیــم از ایـن تركیـبات برای سرو ایـن غذا در مجـــالــس و ‌مــهـــمــانـــیـــ‌ـــهـــا خود اســتـفـــاده نكــنـــیـد چراكــه درصــد زیــادی از ما ایـرانی‌ـــهـا قورمهـــ‌ـســبزی را به همـــان شكــل و شمـایــل مرسوم می‌ـپســنــدیــم. در ضمن سرو ایـن غذا با سالاد شیـــرازی و دوغ تازه سنتـــی آن را اشــتـــهـــا‌ـــبرانــگــیـز‌تر می‌ـكـنـد.

آموزش قرمه سبزی اصل ایرانی قابل توجه دختران و خانمهای متاهل

قرمه سبزی با انرژی و کالری زیاد

محــبوب‌تـــرین خورش ما ایـرانی‌هـــا به دلیل داشـــتن انواع سبزیـجات مانـنــد جعــفری، تره، گشنـــیز، شنبـلیـلــه و اسـفـنـاج در كنـــار لوبیا و گوشت قرمز از جهت تغذیه بسیار مهم و مورد توجه اســـت‌ امـا برای پرداختن به ارزش غذایـی و توصیــه‌ـهای تغذیـهـــ‌ـای آن باید بگوییم كه خوردن ایـن غذا تنهـا با چنــد تغـــییـر ساده در نوع طبــخ یا استــفـاده از مواد اولیه برای همه آنهـــایـــی كه محـــدودیــت‌ـــهــای غذایی دارنـــد و تا حد امكـان میـــ‌ـــخواهند از نوع سالمـ‌ــتـر آن نوش‌ـــجـــان كنـــند هم امكان‌ـــپـــذیر است.

به عنوان نكـتـه اول توصیه ما این اسـت كه سبـزی مورد استفاده در قورمه سبــزی با یك تفـت كوتاهــ‌ـــمـــدت و ساده با بقـیه مواد مخـلوط شود چرا كه نوع چرب این غذا برای بیـمارانی كه محـــدودیــت در دریافـــت چربی دارند، پرضرر خواهــد بود. از طرفی تا جایی كه ممـــكن اســت، از سبزیــجات تازه در طبخ این غذا استفاده كنید تا ضمــن بالـا بردن ارزش غذایی آن، آن را به سالمـ‌ـــترین و تازهـــ‌تـــریـــن شكـــل میل كنــیـــد به ویژه كسانـی كه ممنوعیت در مصـــرف پتاسیم دارنـــد.

 

قورمه سبزی رژیمی مخصوص بعضی از حالات خاص

به گزارش تالاب كه در مطـــلب اصــلـی اشـــاره شده اسـت، سبك تهــیــه این غذا در شهرهای مخـــتـلــف متفــاوت است؛ بنابرایـــن ایـــن تغیـــیــرات میـ‌توانـــد به نفــع بیــمـارانـی باشـــد كه برای خوردن گوشت قرمز از نوع گوسالــه و گاو آن محدودیـت دارند؛ چرا كه در نوع دیـگر این خورش به جای اسـتـــفـاده از گوشت قرمــز از گوشت سفید مرغ یا شتـرمـــرغ اســـتفاده میــ‌كنـنــد؛ تغـیــیـری كه برای بیـــمــاران قلـــبـی – عروقی و افــراد مبـــتـــلـا به چربـی و فشارخون، خوردن این نوع غذاها را بلـــامـانـع میـــ‌ـكـند.

به ویژه كه ایــن افراد معـــذوریتی در استــفاده از نمــك و چربی دارنــد و بهتـــر اسـت به جای نمـــك برای طعـــمـــ‌ـــدار كردن ایـن خورش از لیموعمـانی بیشتـــر و حتی آبلـیمو یا آب نارنج تازه اســـتفاده کنند. لیمو عمـانـی در قورمه‌سبــزی علــاوه بر طعـم‌ـدهـندگـی، چربـــی غذا را كنترل كرده و بخش مهـــمی از مضـرات گوشت قرمز را از بیـــن می‌بــرد.

 

معدن پروتئین در لوبیای قورمه سبزی

امـا در خانوادهـــ‌ـــهـا هسـتـــنـــد افرادی كه خوردن گوشت را یا به خاطــر طعــم یا به خاطر گیاهــخوار بودن‌ـــشان دوست ندارند؛ اتـفـــاقـــی كه در عادت‌ــهـــای غذایــی بچـه‌ـــها هم دیده می‌شود. با توجه به اهمـیــتـــی كه پروتئین موجود در گوشت قرمــز دارد، برای ایـن افـــراد می‌ـتوانیـــد لوبیـــا از نوع قرمز یا چشـــم‌ـــبـلــبلــی به انـدازه بیشـــتـــر از مقــدار معـمول استــفاده كنــید؛ با در نظر گرفتـــن ایـن نكــتــه مهم كه حبوبات می‌ـــتواند جایگـزیـــن خوبی برای تامــین منــابع دریافتی از گوشت قرمــز باشد.

لوبیا سرشـار از كلـســیم، فیـبـر و پروتئین گیــاهـی است؛ پس افرادی كه اهـــل خوردن گوشت نیـستـــنــد، میــ‌توانـــنـد تمامی مواد مورد نیاز بدن خود را از آن دریـافـت كنند. این غذا به خودی خود كالـری بالــایــی دارد؛ـــبنـــابـــرایـن بهـــتــر است تا میـ‌توانید در استفـــاده از روغن زیـاد پرهـیـــز کرده و روغن زیـتون را جایگزین روغنـ‌ـهـای دیگر كنــید.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.