آموزش نزدیکی و پاره کردن پرده بکارت بدون درد در شب زفاف

نزدیکی برای اولین بار در زندگی زناشویی کمی سخت به نظر می رسد ولی شما می توانید پرده بکارت دختر را در شب زفاف بدون درد پاره نمایید و این کار برای شما و همسرتان خوب می باشد پیش نوازی دستگاه تناسلی و آماده نمودن دختر برای زدن پرده بکارت استرس را کمتر می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر آموزش نزدیکی و پاره کردن پرده بکارت بدون درد در شب زفاف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در فرهـنـگ ایـرانـی اولیـن رابطه جنــسی یک دختـــر باکره در شب زفاف اتفاق می افــتـــد.پاره کردن پرده بکارت یا virjinity عروس اداب و اصول مربوط به خودش را دارد و بایــد قبل از برقـــراری اولین رابــطـه زناشویی آگاهـی کافــی در ایـن باره داشت.

در اولیـــن دخول که پرده بکارت دخــتر خانــم پاره می شود دردی ایجـاد میـشود که اگـــر دامــاد نتوانـد این درد را کاهش و یا با درد کمــتـری نزدیکـی کند معـمولا عروس از ادامه رابـــطــه جنـــسی خودداری کرده و حتی به خاطـــر ترس از درد حاضـر به برقـراری رابطه جنســـی در دفعات بعدی نمــی شود.

اما می توان با ایجــاد آمادگـی و تحـــریـــک کافــی و پوزیـــشــن های مخــصوص این درد را همـــراه با لذت مخلوط کرد که علـــاوه بر تحــمــل درد توسط عروس لذت کافی را از اولیـــن نزدیکــی برده و خاطره خوش برایـش بمانـــد.
ترس و وحشــت عروس از پاره شدن پرده بکارت

بیــشــتر دخـتـران از شب عروسی هراس دارنــد. مخصوصا وقتـی که مهمــانی و جشـــن تمام شده و به منــزل شخصی می روند.
فکر و دغـــدغه رابـطــه جنسی کامل و درد و خونریـزی و همــچـنـــین خجالــت و شرم از دلایـل ایجاد دلــهـــره و ناآرامی روحی برای عروس در شب زفاف اسـت.

همـکـاری دامـــاد برای آمادگـی اولیــه عروس برای نزدیــکـی

در این میان دامـاد نقــش اساسـی در آرامش و آمادگــی عروس ایـــفــا می کند.
وی باید با مهربـانــی و صبوری و شکــیـــبـایـی استـــرس، اضطـــراب و ترس عروس خانم را کاهـش دهـد و وی را برای انجـــام نزدیکــی و دخول آمــاده کنـــد.
در ابتـــدا بایـد آقای دامــاد از نوازش، بوسیدن، بغـل شدن و لمس قســمـــت های حساس و انــدام جنسی همـــسـرش شروع کند تا وی به آرامـش و سکون برســد و اسـتــرسـش کمـــتر شود.
این صبوری و تحمل همـسـر می تواند اسـترس و ترس رابــطه های بعدی را نیـــز کمـتـــر کند.

اقــدام وحشـتــناک در شب زفاف

قبل از دخول و پاره کردن بکـــارت ابتدا با جملـــات عاشـــقانــه و بوسیـدن و نوازش و خوابـــیــدن کنار هم و لمـس هم ، باید آمادگـی و تحـریـــک جنــســی برای عروس ایجاد کرد.
امـــا گاهـــی دیــده شده که بعــضــی از آقـــایــان به محـض تنها شدن فوری لبـــاس عروس را درآورده و با وحشیـــگـری و خشونت بدون درک روحیه مضطرب همـســـرش عمـــل دخول را انجام داده و اقدام به پاره کردن پرده بکــارت می کننـــد.
نوعی تجــاوز که بیــشتـر خانـــم ها خاطـره درد و خونریــزی و خشونت به یادشــان می مانـــد و ایـن تفکر همیـــشه به ذهنـــش می مانـــد که همسرش فقط برای رابطــه جنـــســی با وی ازدواج کرده است.

در ایــن عمل دو نوع درد برای دختـران رخ می دهـــد:

۱- درد حاصل از پاره شدن بکــارت

اگــر نوع این درد را برای شما توصیـف کنـیم ماننــد درد زخم سطحـی روی پوست اســت.
علـت درد به خاطر زخم ایـــجـاد شده در داخل واژن است.
این گونه زخـم ها به دلیـــل داخـلـــی بودن دردنـاک تر از سایــر زخم ها هســتنـد.
معاشقـــه طولانـــی و صبـــر همـســـر باعــث می شود تا دختــر به مرحــلـــه ی ارگـاســـم رسیــده و واژنـــش برای انـجـام دخول آمـــاده شود.

۲- درد ناشـــی از اولیــن دخول

در اولین نزدیکـی به علــت کشـــش دیواره ی واژن و باز شدن آن برای اولیـــن بار درد و سوزش شدید ایـجـاد می شود.
همانطور که گفــتـــیم معـــاشـــقـه و نوازش و بوسه های شهوت انـگیـز و عمـیق باعث می شود تا هم واژن لیـز و خیـس شود و هم آستانــه درد افزایـش یابــد. همـچنیـن برای کاهش درد از ژل مخـصوص لوبریـــکانـت نیـــز می توانـــید اسـتـــفـاده کنـــید.

نکات مهم در شب زفـاف و اقــدامـــات لازم

برای آمـــیزش در شب زفـــاف به نکات زیــر توجه کنید:

۱- معاشقه طولانـی و بوسه و لمــس و خوردن اندام جنسی زن و ماســاژ سیــنــه تا رسیدن به مرحـلـــه ی ارگـــاسم
۲-اســـتفـاده از ژل مخصوص درد را کاهــش داده و واژن را لیـز کرده و دخول براحتـی انــجام می شود.
۳- آمادگـی روحی و کاهش ترس دخـتر قبــل از اولیـن نزدیکـی
۴- اگــر متوجه شدید که دخــتــر درد شدیـدی غیــر قابـــل تحــمــل و سوزش دارد فعلا از ادامـه نزدیکی خودداری کرده و دسـت نگـه داریـــد.

لزوم مراجعه به پزشـک در شب عروسی بعــد از دخول

۱- معــمولا خونریـزی پارگی پرده بکارت کم اســت.
البته بستــگـی به چثه و سن دخـــتر نیز دارد.
اما گاهی بعــضی از دخـــتــران به دلیل داشـتن نوع خاص، پرده بکـــارتـــش با نزدیــکی پاره نمــی شود که در ایـن حالت حتمـــاً باید با جراح زنـــان مشورت نمود تا وی با روش جراحی پرده را باز نمایـــد.

در شب زفاف انتـظارات غیـــر واقــعــی نداشـتــه باشید

زمـــانیـــکــه زندگــی مشــترک خود را شروع می کنـیـد، بایـد همــچــنــیان توجه داشته باشید که شب عروسی شمــا نمــی تواند رمــانتیــک ترین لحـظه ای باشـــد که در تمام طول عمر خود تجـربــه کرده ایـــد. حقــیـــقت ایــنــجــاسـت که شب های عروسی رمــانتـــیــک، فقـط متــعلـــق به پرده های سیـنــمـــا هستــند. واقــعیــت اینجــاسـت که هم عروس و هم دامـاد به دلیل فشــار کاری و اسـترس موجود خســته تر از شب های قبـــل هستـنـــد، و این امـر آنــها را در بهــترین شرایــط برای معـــاشـقـــه قرار نمی دهـد.

تجربـه شخصی شما هر چه که باشد، هیچ گاه نبـایـــد اســـتراتـژیتـــان ایـــن باشد که انتظار زیادی از شب عروسی داشــتـه باشـید. فشـار بیخودی روی خودتـــان وارد نکـنــیــد چراکه ایـن امر شما را مضــطـرب و عصبــی می کنــد و سبـب می شود که اجازه ندهــد شمـــا آن لذتی را که لازم اســـت از شب عروسی خود ببــرید. هیـــچ گونه بایـــد و نبـــایدی در مورد اتــفـاقاتـــی که ممکـن است در آن شب روی دهد، وجود ندارد. فقـط آرام و ریــلــکــس باشیــد، با هم حرف بزنـــیـــد، صمــیــمـی شوید و انــتـــظارات خود را پایـــیـــن بیـاوریــد.

اگـر بتوانید یکـدیگــر را آرام کنــید و با هم صمیـمـــی باشید، یک تجـربـــه جنسی عالـــی را یا همـان شب یا در شب های آتی تجـــربـه خواهــیـــد کرد. از سوی دیــگـــر حتی اگر شب اول س ک س برقرار شد اما لذتی را که در نظـــر داشتید نبـردیــد، بقیـه عمــر وقت داریــد که تکــنــیــک هایـتـــان را عوض کنــیــد. در حال حاضـــر فقط بایـد روی ایــن مطلب تمـــرکـــز کنــیــد که از بودن با هم لذت ببـــریـــد.

آموزش های شب زفاف را ببـــینیـد :

بســیـاری از زوج ها هسـتـنــد که مدت های طولانـی می نشیـــننــد و در مورد جزئی ترین مســائل عروسی با هم صحـبــت کرده و تک تک امور را برنـــامـه ریـــزی می کننــد، اما هیچ گونه حرفـی در مورد شب عروسی با هم نمی زننـــد. بایـــد قدری از توجه خود را که با وسواس تمام نثار امور نه چندان باارزش میـــکـنید، صرف آمـاده شدن برای شب عروسی کنــیـــد. هر چقـــدر بیــشتـر زمـان داشـته باشــید، کمـــتـــر ناشـیانه عمل میکــنید و لذت بیشـتــری می بریــد.

بهتـرین کار ایــن اســـت که زمانی را بگــذارید و با هم در مورد این مطلب صحــبــت کنــیـــد، انــتظـاراتتان را با هم در میــان بگـذاریـد و به هم بگوییــد که از چه چیزی لذت بیشتری خواهـیـــد برد. سعی کنــیــد همـدیــگـر را بیشـتر بشناســیـد، به تمـایلات یکـدیگــر احتـرام بگــذاریـد، و مرز و محـدوده را نیــز رعایــت کنیـــد. حتی می توانــید از همســـر خود دعوت کنید تا با هم این مقاله را بخوانـــیـــد تا راه گفــتــگوهای بیشـــتـر در ایـــن زمـــنــیــه برای شما باز شود. اگـــر پیـش از ایـنــکــه در مرحــلـه انــجام قرار بگیـــرید، در مورد آن مسائل با هم صحبــت کنـیـــد، هر دو نفر احـساس آرامـــش بیشـتری پیدا خواهــیـــد کرد.

سعــی کنیــد که پیش از آغاز زنــدگـــی مشـــترک به باشـــگــاه ورزشـــی بروید، برنامـــه های تناسب انــدام را از سر بگـــیـــرید، و انــدام خود در یک وضعیــت مناسب قرار دهـــیـد. اگــر زیــبـــا به نظر برسـید، نه تنها همـــسرتـــان هم متــعــاقــبـاً پاســخ مناسـبی به شمـا خواهد داد، خودتان هم احـساس بهـــتری پیـدا خواهـــید کرد.

همــچـنیــن باید توجه داشتــه باشـید که شب های دیــگـــر با هر لبـاسـی که می خوابید شب عروسی نبایـــد ایـــن کار را بکـنـید و نه بایـد با شلوار جین بخوابید نه پیجامــه. یک دست لباس خواب مخـصوص برای ایــن شب تهـــیــه کنـیـد، به طوری که به شمـا بیایـــد، و چهره تان از هر زمـــان دیـــگر زیباتــر کنـد. الـبته ما نمـــی گوییم چیـزی بپوشید که در آن راحت نبـــاشـــید بلکــه باید چیزی را انـــتــخـاب کنـــید که در آن راحـــت بوده و در عین حال به شمـــا بیـایـد و جذابتان کند.

پیـــش از ایـــنکــه خرج و مخارج عروسی سر به فلـک بزنـــد، بنشـیـنـــید و این مورد را هم در لیســت خرید های خود بگنــجـانـــید که از همـــه چیــز مهـــمـتـــر هسـتـند.

از جمـــلـــه وسایــلـی که باید در چمدان خود بگنــجــانـــیـد به شرح زیر می باشنـد:

۱- لبـاس زیر زیــبـا و جذاب

۲- آهـــنگ های عاشقانـــه که به شما آرامـــش می دهند

۳- تهــیـــه آب نبــات های طعم دار و شمع های خوشبو که فضا را عاشقـــانـه تر کنـند

۴- وان آب گرم. (هتل ها از ارائه ایــن خدمـــات به شما خیــلی خوشحـال خواهــنـــد شد)

۵- عطـــرهای خوشبو و کرم های ماسـاژ

۶- قرص های کنــتـــرل بارداردی (مگـــر اینـــکه بخواهــیــد از همـــان شب اول خانواده خود را گســـتـــرش دهـــید)

ریــلــکس باشید و فشـار را از خود دور کنـــید

در ابـتــدا باید فشار را از روی خود دور کنــیـد. هر دوی شمـــا روز سخـتــی را پشــت سر گذاشـــتـه ایـد و بایـد از ایــن به بعــد عادت کنید که شب ها هم در کنار هسـتیــد و میــخواهیــد از ایـــن پس در کنار یکــدیـگر زنـــدگـی کنـــید.

لباس های عروسی را از تن خود در بیاوریـد و لباسی بپوشید که در آن راحت هســـتید. می توانــید پلــاکارت لطـــفـــاً مزاحم نشوید را نیز بر روی درب اتاق خود نصب کنــیـــد تا کسی مزاحــمتان نشود. درب اتاق را قفـــل کنــیـــد و بنــشـــیـــنیـد در کمال آرامـش در مورد روزی که گذشت با هم صحبــت کنــید. نکــات جالـبی که اتفاق افـتاده را با هم در میان بگذاریــد و بگویید که چه چیزی بیش از پیش در ذهنـتان باقـی خواهد مانـد. همچنیـــن می توانیــد یک هدیه کوچک شب عروسی تهـــیه کنــید و به یکدیـــگـر بدهیـــد. اگـر هم قرار اســـت که صبـــح به پرواز برسیـد به یکی از بستگــانــتان بسپــارید تا صبح شمــا را بیـــدار کند.

زمــانـــی که فشار و استـرس روزانــه از شما دور شد، می توانـــید صحـنــه را قدری صمیـــمــانـه تر و نزدیـــک تر کنـیـد. می توانیــد از جکوزی یا وان اسـتــفـاده کنیــد. این کار آرامش بیـشــتــری به هردوی شمــا می دهـــد. بعـــد هم یکـــدیـــگر را ماسـاژ دهـیـــد تا هم آرامش بیشــتــری پیـدا کنیـــد و هم ارتــباط بهـــتــری با هم برقـــرا کنـــیــد و هم تحـریـــک شوید.

حرف و حرف و حرف بزنـــیـــد

با هم حرف بزنـــید. موسیـــقی، لباس زیــر جذاب، و شمع می توانـنـــد خیــلــی کمک کنـــند، امــا هیـچ چیز نمـــی تواند به اندازه صحـبت کردن شمـا دو نفــر را تحـریــک کنـد. حتـی بوسیدن هم پس از حرف زدن به وقوع می پیوندد. افــرادی که فوراً وارد تخت خواب می شوند و اینگونه به گرمـــای لحظـه پاسـخ می دهـند کمـــتــر به آن صمــیـــمـیتــی می رســنـد که پس از حرف زدن و مطـــلع کردن یکــدیــگـــر از تمایـــلاتشـان پدیـــد می آیــد.

زمـانیکه نوبت به صحبـــت کردن در مورد صمیــمیت جنـســـی می رســد، ناشـی گری یکـی از بزرگـــتریـــن شکـــاف هایـــی اســت که زوجین را از یکدیـگـر جدا می کند؛ اگـر شمـــا دو نفر تا کنون ننشســتــه اید و حرف بزنـیـــد الــآن موقع انـــجـــام ایـــن کار است. هیــچ کس نمـی توانـد به شما یاد بدهد که چگونه بایـــد با هم رابـطـه جنــسی برقرار کنــید و یا چگونه با هم صمــیــمـــی تر شوید چرا که این امر مانند اثـــر انــگــشت در مورد هر فردی متـــفاوت است. یک گفـــتـگوی کوتاه در ایـــن مورد می توانــد خیـــلی از موانــع و مشکلــات را از سر راه بردارد.

در مورد تمـایلــات و خواست های خود با یکدیـــگـر صحبـت کنیـــد. این امـــر که شما در مورد رسـاندن یکدیگـر به اوج لذت احــساس مسئولیـــت می کنــید، می تواند باز هم شمــا دو نفــر را بیش از پیـش به یکـــدیگر نزدیک کنـــد، و اگر بتوانـیـــد در مورد “چـگونهــ” و “کدام قســمـــتـ” هم با هم حرف بزنـیــد، ایــن امر می تواند لذت جنســی شما دو نفــر را بیـشــتـر کنــد.

بســیـــاری از آقــایونی که تجـربــه بیشـــتـــری نسـبـت به همــسرانــشـــان دارند اظــهار می دارند که خانم به ایــن دلیــل که خیـــلــی خجــالــتـی و مضطــرب، است شب زفاف را خراب می کنــد. چون شما همـســـر او هســتـید، پس ایـــن وظیـفـــه شمــاسـت که او را درک کرده و با ملـــاحظــه و محـــتاطـانـه رفتــار کنـیـــد. اینـــگونه به قضیـه نگــاه کنـــید: این آسـان تریـــن کار در دنــیــا نیـــست که لباس هایـــتـان را در بیاورید و با مردی که خوب شایـــد کمــی غریـبه باشد یک رابطـه جنســی آتشیــن داشـــتـه باشــیـــد. او فقـط در حال شناخــتن بهتر شمــاســت. ادراک های ابــتـدایـــی او را به منزلـــه نوعی عدم پذیـرش نگـــذارید. مربوط به شما نیسـت، مربوط به اوست و شما بایـد کامـــلـاً ایـــن مطـلـــب را درک کنــیـد و با او در مورد این مطلب حرف بزنید و کاری کنـــیـد که او احساس راحتی و آرامـــش پیــدا کنـــد.

ایـن امر در مورد خانـــم ها هم صدق می کنـــد. اگـــر می خواهـیــد همسرتــان کاری انــجــام دهـــد و یا از انجـام کاری دسـت بردارد به او بگوییـد. انتــظـار نداشـــته باشــیـد که او از روی حالــت صورتـــتــان بفــهـمـــد که چه چیـــزی در ذهن دارید. اگــر شما یاد نگـیرید که در تخـــت خواب به جای خودتان صحـــبـت کنیـــد، همســرتان تصور می کند که همـــه چیـــز خوب و روبه راه است. شاید ایـنــطور نباشد! به همین دلــیــل بایـد او را بدون اینــکــه توهینـــی متوجهش باشد، آموزش دهـید. صمیمـیت و سکـس در سایـــه ی رضـایت و لذت معنـــا پیـدا می کننـد. هر چقـدر بیـشتر با هم صحـبت کنید، رویهم رفته لذت بیــشتــری هم خواهـید برد.

همه چیز به رابــطــه جنـسی ختـم نمــی شود

بســیــاری از زوج ها اظـهار می دارنـد که شب اول با هم رابـــطــه جنـــســی نداشتـــه انـد. خوب به هر حال ایـن مورد اصلـاً بد نیــســـت. خودتـــان را در نظــر بگــیـرید که ماهــها برای ایـــن روز برنـــامـه ریزی کرده ایـد و ترتیب کارهـای مختـلـف را داده ایـد، و خودتــان را برای بزرگتریــن روز زندگیتان آماده کرده ایـد. سنـت های بیـشـــمـــار، صورتــحـســـاب های بیشمـاری را برای پرداخت کردن به شمـا تحمـــیل می کنــند. به هر حال بســـیری از افـراد احســاس خســتــگی شدیدی می کنـنـد و فقـــط می خواهنـــد آرام بوده و در کنار هم باشـــنـد.

می توانیـــد از سایـر انواع نزدیکی ها، مانــند:حرف زدن، لمـــس کردن، در آغوش گرفتـــن، بوسیـــدن، ماســاژ دادن و در آغوش گرفتـــن اسـتفاده کرده و لذت ببریـــد. به خاطـر داشـتـه باشیـــد که لذات جنــسـی را می توان از راهـهای دیگـــر نیز نشـــان داد.

به خصوص برای خانـم ها، معـــاشقـــه فقط به رابـــطـــه جنـــسی ختم نمی شود. اگـر احـساس می کنیـــد که آمـــادگـی انجــام رابــطـــه جنســی را نداریـــد، در آغوش گرفــتن، بوسیـــدن و نوازش کردن هم می توانـــند جایـــگزین های منــاســبی برای آن باشـنـد. بنـــابراین چه در شب عروسی با هم رابـطه جنــسی برقرار کردیــد چه کار به ایـن مرحـــله ختـــم نشـــد، فقــط باید مطـمئن شوید که همـــدیگــر را محکم در آغوش گرفـــته و احسـاساتـــتان را به یکـدیـــگـــر انتــقال می دهـــیـد. چنـــد کار کوچک اســـت که می توانــید انـجام دهـیـد؛

به چشــم های هم نگـــاه کنـیـد و بگوییـــد: “دوستت دارم” بهـــتــرین زمـان برای اعـــتراف به این موضوع که شریـــکتـــان را دوست می داریـد، زمــانی اسـت که در صمـیـــمــیــت کامــل به سر میبرید و یا در حیــن برقـــراری رابـــطه جنسی هستـید. اگـر در ایـــن لحظــه بتوانـــیـــد با هم ارتباط برقــرار کنید، هر زمــان دیـــگـــری هم می توانیــد! ارتبــاط چشمـی صمــیمـت را تشــدیــد می کند چراکـــه حاوی ایـــن پیام است که شما دو نفر برای هم اهـــمـــیـــت قائل هسـتیــد.

هیچ گزیـنـــه صحـــیـــح و یا غلـــطــی وجود ندارد

سکس چیــزی نیـست که در شمـا استـــرس ایـــجاد کند. شاید کتاب های بیـشماری در ایـن زمنـــیه نوشتــه شده باشـند که چگونه می توانـیـــد ایـن کار را انجام دهـــید، اما همـــه چیـز به میزان صمــیــمـــیت دو طرف بستـــگی دارد. نگران نباشـیــد که آنرا حتمـاً به شیوه صحـــیح انــجــام دهیـــد، برای شروع فقط اجـــازه دهید که همـــه چیز خیـلـی طبــیـعـــی آغــاز گردد و حتـــم داشتــه باشـیـد که از صمــیـــمت ایجـاد شده لذت خواهــید برد. اگـــر بیـــشتر پیــش رفتــید که چه بهــتـر!

اصلـاً نگران نبـاشیـد که چرا همـــه چیز آنـطور که باید پیـــش نرفـــت. شمـا برای تمــریــن کردن هزاران شب دیـــگـــر را نیز در اختـیـــار دارید. شاید اکثـر زوج ها شب اول ناشــیانــه نســبـــت به هم برخورد کنـنــد چراکـــه گامـــی به سوی برداشتــن کلـــیـه مرزهـاست. به خودتـان وقت بیـشـــتری بدهید تا باز هم یکدیگــر را بهـتر درک کنید و متوجه شوید که دفـعه آینـــده چگونه می تواینــد آنــرا بهـتـر انـجام دهـــید.

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش تصویری دخول و پوزیشن های مختلف در سکس

آموزش نزدیکی و پاره کردن پرده بکارت بدون درد در شب زفاف + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.