عکس آندری شوچنکو بهترین بازیکن فوتبال اروپا + بیوگرافی

آندری شوچنکو بهترین بازیکن فوتبال اروپا اهل اوکراین می باشد او یکی از بهترین مهاجمان فوتبال در جهان بشمار می رود شوچنکو در سال 2004 بهترین بازیکن اروپا لقب گرفت شوچنکو بهترین گل زن نز در اوکراین می باشد او در لیگ اروپا بهترین بازیکن معرفی شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس آندری شوچنکو بهترین بازیکن فوتبال اروپا + بیوگرافی  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آنـــدری شوچنکو (ملقـــب به شوا، باد شرق یا رونالدوی سفـیـد) (زادهٔ ۲۹ سپـتامـــبر ۱۹۷۶ در دویرکـیوسچـــیـنا، ابلــاسـت کیـف، اتحـاد شوروی) مهاجـم اســـبـــق فوتبـال اهل اوکرایـن است.

شوچنکو ابـــتـــدا بوکسوری حرفـــهـ‌ـای بود که در لیـگ بوکس اکرایـــن نیز بازی میـ‌کـــرد اما بخـــاطــر عدم برخورداری از اندازهٔ منـاســب بوکس به فوتبـال روی آورد تا به یکی از بهتـرین مهـاجمان تاریـخ اروپا بدل شود. او فوتبـــال را با دینامو کیـــف شروع کرد و پس از قهـرمانی در پنـج لیــگ و دو جام حذفـــی اکرایــن با دیـنامو، به آث میــلـان پیوست. در اینـــ‌ــجـــا او در طول چنــدسـال بازی یک بار سری آ، یک بار جام حذفــی ایـتـالــیا، یک بار سوپرکــاپ ایــتالـــیـــا، یک بار سوپرکـــاپ اروپا و یک بار جام باشگـــاهـ‌ـــهای اروپا را فتح کرد و همواره از بهـتریــن گلـــ‌ــزنـان ایــتـــالـــیــا و اروپا بود.

او در سال ۲۰۰۴ به عنوان بهـتریـن بازیـــکــن سال اروپا انتخـــاب شد.

شوچنکو با ۳۱ گل زده در ۶۹ بازی ملـی از بهتـرین بازیـــ‌ــکـــنـان تاریخ فوتبـال اکراین اســت و رکورد گلزنـــی تاریخ کشورش را در اختیـار دارد.

آنـدری شوچنکو فوتبـال حرفـهـــ‌ای را از دیـــنامو کیف آغاز کرد. در ۱۹۹۰ آندری برای تیـــم زیر ۱۴ سال این باشـــگاه در جام ایـــان راش (در ولز) به میدان رفـــت و آقـای گل آن رقابت‌ــهـا شد. جایـــزهـــٔ آن رقـابتـــ‌ـــهـــا یک جفت کتـــانـــی ایان راش بود که توسط خود او به آندری اهدا شد.
Andrey Shevchenko.jpg

جمـــعـــاً شوچنــکو از سال ۱۹۸۶ (۱۰ سالــگـــی) تا ۱۹۹۴ برای تیـم‌ـــهــای پایــهـــٔ دینـامو کیف بازی میــ‌ــکرد و سپـــس به تیم اصـلـــی رفت.

شوچنــکو در همان فصل اول (گرچــه به ندرت به میــدان آمــد) قهـرمـانی لیگ اوکراین را با دیـــنــامو تجربه کرد و در فصـل بعــدی در ۲۰ بازی به میدان آمد و ۶ گل به ثمر رســـاند تا ایـن قهرمـــانی تکرار شود.

دو فصل بعـــدی، یعنــی ۱۹۹۷–۱۹۹۸ و ۱۹۹۸–۱۹۹۹ فصلــ‌ــهـــای بســیــار موفقـــی برای آندری بودنـــد. او در فصل ۹۷–۹۸ به همراه دیـــنـامو در جام باشـــگاه‌های اروپا به میـــدان آمـــد. او در مقـابل بارسلونا در همان نیمــهـــٔ اول سه گل به ثمـر رسانـــد تا نهـــایــتاً دیـــنـامو با نتـیـجهـٔ ۴–۰ بارسلونا ی معــروف را در خانــه مغلوب کنـــد و شگـفتـــی بزرگـــی بیـافـــریـند. او مجـــموعاً در ۱۰ بازی ایـن جام به میـدان آمــد و ۶ گل به ثمـر رســـاند. در آن فصل شوچنـــکو در ۲۳ بازی لیگ داخــلی نیز بازی کرد و ۱۹ گل زد تا دیــنـــامو کیف باز هم قهرمـــان اکراین شود.

در فصـــل ۹۸–۹۹ نیز شوچنـکو درخــشیـد و مجدداً با دیــنـامو کیـــف قهـــرمانــی اوکرایـن را به دست آورد. ایــن بار او ۱۸ گل به ثمر رساند و آقـــای گل اکــرایـن هم شد. او در جام باشگـــاهـ‌ـهــای اروپا هم ستارهٔ تیمـش بود تا دیـنـامو تا نیمهـــ‌ـــنهایـی آن بازیــ‌ــهــا بالا رود و نهایــتــاً مقــابل بایــرن مونیـخ حذف شود.

مجموعاً شوچنـــکو پنـج فصـل در دینامو کیف بازی کرد و در هر پنج فصـــل قهــرمـان لیـــگ اکراین شد و مجموعاً در ۱۱۸ بازی این لیگ به میـــدان آمد و ۶۰ گل به ثمـر رسانـــد.
آث میـلــان

در ۱۹۹۹ شوچنکو با مبـلـــغ ۲۶ میــلــیون پاوند به آث میلان ایتـــالـیــا – یکی از بهترین باشـــگــاه‌ـهای اروپا- پیوست و سریــعاً در ترکیب ایـــن تیم جا یافـــت.

شوچنـکو اولین بار در ۲۸ اوت ۱۹۹۹ در بازی مقـــابل لچـــه، بازی در لیگ ایــتـالیا را تجربه کرد. شوچنـــکو در اولیـــن فصل در میـلـان عالی ظاهــر شد و در ۳۲ بازی لیگ به میـدان آمد و ۲۴ گل به ثمــر رســاند تا آقای گل ایــتالیــا در فصـــل ۱۹۹۹–۲۰۰۰ شود. او اولیـــن بازیـــ‌ـــکـــن خارجــی تاریخ ایتالـیـا بود که به ایـــن عنوان دسـت میـ‌یـافت.

دو فصـــل بعدی یعـــنـــی ۲۰۰۰–۲۱۸۰۱ و ۲۰۰۱–۲۰۰۲ سالـــ‌ـهـای خیـلـــی موفقــی برای میـــلان نبودنــد اما بهـــرحال شوا در ۵۱ بازی ۳۴ گل به ثمر رســـاند.

در فصـــل ۲۰۰۲–۲۰۰۳ میلــان مجــدداً بسیـار خوب ظاهر شد و قهرمان جام حذفـــی ایــتـــالیـا و جام باشـــگــاهـ‌هــای اروپا شد. شوچنـــکو در ایـــن فصل خیلـی خوب کار نکـرد و در ۲۴ بازی تنها پنـج گل به ثمـــر رسانــد. امــا در فیــنـــال اروپا پس از این‌که بازی ۰–۰ مساوی شد و کار به ضربـــات پنالـتی کشیــد، این پنـــالتی او بود که قهـرمانــی را از یوونتوس گرفت و از آن میـــلــان کرد. با قهرمانـــی اروپا شوچنکو عنوان اولیـن اکرایـنی صاحــب چنـــیـــن جامـی را از آن خود کرد.

فصل ۲۰۰۳–۲۰۰۴ هم برای میــلـــان و هم برای شوچنکو پر از موفقیـــت بود. شوچنکو در ۳۲ بازی ۲۴ گل به ثمر رســانـد تا دوباره آقای گل شود و میـلان مجدداً پس از چهار سال، قهــرمـان ایــتالــیـــا شود. شوچنکو در ضمن در فیــنـــال سوپرکـــاپ اروپا مقـــابل پورتو به میدان آمـــد و گل پیروزی میـــلـانـــیـ‌هـــا را به ثمــر رسانـد.

در اوت ۲۰۰۴ او در سوپر کاپ فوتبـــال ایــتـــالـیا مقابـل لازیو به میدان آمــد و با زدن سه گل جام را از آن میلان کرد. در همــان فصـــل (۲۰۰۴–۲۰۰۵) شوچنـــکو ۱۷ گل دیــگـر هم در لیـــگ به ثمر رسـانــد تا میلــان نایـب قهـــرمـــان شود. در ایـن فصــل او با میـلـان باز هم به فیـنال جام اروپا راه یافـــت و در ده بازی آن جام شش گل به ثمر رسانــد. امـا پس از تساوی ۳–۳ مقابل لیورپول کار به ضربـات پنالتی کشید و این‌ـــبـــار شوچنــکویی که در فیـنال دو سال قبـــل پنـــالـتی پیروزی را زده بود، ضربـهٔ خود را گل نکرد تا لیورپول قهرمــان شود.

در دســـامبر ۲۰۰۴ شوچنــکو به عنوان بهــتــرین بازیــکـن اروپا انـتـخـاب شد. در ضمن در لیـســتـی که پلــه با عنوان «۱۲۵ بازیـکـن فوتبـال برتر زنده جهان» در مارس ۲۰۰۴ منـــتشـر کرد نیز جا داشـت. او در همـیـــن سال از دست رئیسـ‌جـــمهور وقت اکراین، لئونید کوچمـــا، جایـــزهـــٔ «قهـــرمـــان اکـرایـــن» را دریـــافت کرد.

در تابـــستــان ۲۰۰۴ شایــعـــه‌های زیـــادی در مورد انـــتقــال شوا به چلسـی بود. می‌گفتــند رومن آبـراموویچ، صاحــب چلســی، ۵۰ میـلــیون پاوند به اضافـــهـــٔ هرنان کرسپو را پیـشنهـاد داده‌اسـت. ایـــن انــتـقال هرگـــز صورت نگرفـــت امـا کرسـپو به صورت قرضـــی به میلـان آمد. پس از آن شایـعـهـ‌ـــهـــایی بود که آبــرامویچ مبـــلغ انتقـــال را به ۸۵ میــلیون پاوند افـزایــش داده و حاضر شده هفـتــهــ‌ـای ۲۲۵ هزار پاوند هم به شوچنــکو بپردازد اما مجدداً چیزی صورت نگـــرفـــت.

در فصــل ۲۰۰۵–۲۰۰۶ شوچنــکو در ۲۲ بازی لیــگ به میـدان آمد و ۱۹ گل زد. در لیگ اروپای آن سال نیـــز شوچنـــکو مجـــدداً عالــی بازی کرد. او در ۱۲ بازی به میدان آمــد و ۹ گل زد. در ۲۳ نوامبــر ۲۰۰۵ در بازی برگشـــت مقـال فنــرباغچـــهٔ ترکـیه، شوا ۴ گل به ثمـــر رسانــد تا آث میلـان ۴–۰ شود و نام او به عنوان پنجمـــیـن فردی که در یک بازی جام باشـگـاهــ‌هــای اروپا ۴ گل به ثمر رسـانده ثبت شود. پیـش از او تنهـــا فن باستــن، سیـمونه ایــنـزاگی، دادو پرسو و رود فن نیسـتلروی به این مهم نائل آمــده بودنـــد. در ۴ آوریـل ۲۰۰۶ شوچنـــکو ۵۱امـــیــن گل خود در تاریخ جام باشــگاهـــ‌ــهـــای اروپا به ثمـر رســاند تا با رائول گونزالـس (از رئال مادریـــد) برابـر شود.

با ایـــن حال شوچنــکو در ۴ بازی آخـر (یک چهـارم نهـایی و نیـمه نهـایــی) تنــهـا یک گل به ثمر رســـانــد تا میلان گرچه به زحمــت از سد لیون گذشت امـــا مقـابل بارســـلونا حذف شد.

شوچنـکو در ۳۱ مه ۲۰۰۶ به چلـــسی انگلـــستــان پیوست.

او در طول هفت سال بازی برای آث میــلان پس از گونار نورداهل دومین گل‌زن برتـر تاریــخ ایــن باشگـــاه شد. (گل او مقابـــل ترویسو در ۸ فوریه ۲۰۰۶ او را به ایـــن مقام رسانــد)

شوچنــکو مجموعاً در ۲۰۷ بازی لیــگ ایـتالــیـا برای میـلــان به میــدان رفــت و ۱۲۷ گل به ثمر رســـاند.
چلـــسی

در ۱۱ مه ۲۰۰۶ شوچنکو اعـــلام کرد بر خلـــاف صحـــبـــت‌هـای قبــلـــی قصــد ترک میـلـان را دارد.

پیـش از ایـن شوچنــکو بارهـــا گفته بود که دوست دارد در میـلان بازی کنــد و به جایگاه کســانی چون فرانـــکو بارسی یا پائولو مالدینـی برســد.

در ۳۱ مه ۲۰۰۶ شوچنـــکو رسماً به چلسی پیوست. مبـــلــغ قرارداد رســـماً فاش نشـده اما مبـــلـغی حدود ۳۰ میــلیون پاوند حدس زده می‌شود که گرانــ‌ترین مبلـــغ تاریـــخ فوتبـال انگلســتان و یکــی از گرانـــ‌تــریـــن‌ـــهای جهـان است.

شوچنکو در چلسی شمـارهــٔ هفـــت را خواهـــد پوشیـد. ایـن علـــاقـــهــٔ خود او بود که از سمـت خوزه مورینیو نیـز تمــدید شد.

تیم ملــی اکراین
Andriy Shevchenko goal celebration Euro 2012 vs Sweden.jpg

شوچنکو اولیـن گل ملی خود را درمــه ۱۹۹۶ در بازی دوستـانـهـــ‌ــای مقــابـل ترکیـــه به ثمر رسـانـــد.

در مارس ۲۰۰۰ والری لوبانوسکـی (مربـی سابق شوچنــکو در دیــنــامو) به مربـــیگری تیـم ملی رسید و اکرایـــنــی‌ـهــا تلـــاش داشــتـــند به جام جهانـــی ۲۰۰۲ راه پیـــدا کنــنــد. شوچنـکو در مسابـــقــات مقـــدماتـــی ۱۰ گل برای اکـــرایـن به ثمر رســانـد امـا نهــایــتـــاً اکرایـــنـــی‌ها مقــابل آلـــمـــان حذف شدنــد و از راهـ‌ــیـــابی به جام ناکـام مانـدند.

اکـــرایـن در ضمـن از راه‌ـیــابـی به یورو ۲۰۰۰ نیـز بازمــانــد. در مسابقـــات راه‌ــیـــابی به آن جام نیــز شوچنــکو دو گل مقــابل روسیـــه و اســـلوونی به ثمر رســـانـد.

در مســابـــقـــات راه‌ــیـــابــی به یورو ۲۰۰۴ اکراین مجـدداً ناکـــام مانـد. ایـــن‌بار نیز شوچنـــکو حضور داشــت و چنـــد گل (از جملـــه گلی به اســـپـانیا) را به ثمــر رســانـد.

در اکـــتــبـر ۲۰۰۵ اکـرایـــن بالـاخــره (برای اولیـــن بار در تاریخ) به جام جهــانـــی راه یافت. آنــ‌ها در گروه خود در مسـابقات راهـ‌ــیابی ۱۲ بازی کردنــد و با فتــح هفـت بازی و تنهـــا یک باخت در صدر گروه نشستــند و مستـقیـماً صعود کردنـــد. شوچنـــکو از مجـموع ۱۸ گل اکرایـــن شش تا را به ثمـــر رســانـد.

شوچنــکو در جام جهـانـی ۲۰۰۶ به عنوان امــیــد اصــلـی اکراین به میـدان آمد و در بازی دوم در پیـروزی چهار بر صفــر مقــابــل عربستان صعودی، یک گل به ثمـــر رساند. او سپس در بازی بعدی مقابـــل تونس هم به میــدان آمـد و با به ثمــر رســانــدن یک گل به تیـــمـــش کمک کرد که از گروه بالـــا بیـــایـد. آندری در مرحـــلـه یکـــ‌هـشــتم نهـایی در پیـــرزی اکراین بر سوئیس در ضربـــات پنالتی شرکـــت داشت گرچـــه خود پنالـــتـی اش را گل نکـــرد. او در بازی اکـرایــن و ایتالــیا در مرحـله یک چهـــارم نهـــایی هم بازی کرد امـــا اکــرایـن ۳–۰ شکست خورد تا از جام حذف شود اما بهرحـــال شوچنـــکو اولین جام جهـانــی خود را با به ثمـر رســاندن دو گل و جای گرفـتـن در میـــان هشـــت تیم برتر به همراه اکـــرایـــن با موفقـیت به پایان رسانــد.
زنــدگی شخصـی

آنـــدری در ژوئیه ۲۰۰۴ با مدل آمــریکایــی، کاریـســـتــن پازیــک، ازدواج کرد. این ازدواج به‌ـطور خصوصی و در زمـــیـــنی گلف در واشــیـــنـــگتـن صورت گرفـت. این دو در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ صاحب فرزنـدی شدنــد که به افـتـخار مایکـــل جردن، بســکتبـــالیـــسـت مشهور، «جردن» نام گرفت. شوا این تولد را با گل زدن مقابـــل سامپدوریـا در پیـروزی ۲–۱ آث میـــلـــان در روز بعد جشن گرفت.

شوچنکو در فوتبـال کسانی چون روماریو، پله، زیــکو و پلـاتــیـنــی را ستایش میـ‌ــکــنـد.

آنـــدری دوست نزدیـــک جورجیو آرمانی اســـت و به همراه او شعبهـ‌ای از فروشگاه مد آرمــانـی را در کیف گشودنـــد.

در آوریل ۲۰۰۶ شوچنـکو در آگهـی تبــلیغـــاتی برای اسپورتـزسـنــتر شرکـت داشــت. ایــن آگهـی از ای.اس.پی.ان پخـش شد.

آندری برای برقـراری ارتـباط کلامی بهــتر با همسرش به چلسی نقـل مکـان کرد تا زبــان انـــگلیــسی را بطور کامـل بیـاموزد.

قهرمانی‌ها

جام باشگاه‌های اروپا: ۲۰۰۲–۲۰۰۳
لیگ ایتالیا (سری آ): ۲۰۰۳–۲۰۰۴
جام حذفی ایتالیا: ۲۰۰۲–۲۰۰۳
سوپرکاپ اروپا: ۲۰۰۴
سوپرکاپ ایتالیا: ۲۰۰۴
لیگ اکراین: ۵ بار (از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹)
جام حذفی اکراین: ۲ بار (۱۹۹۶ و ۱۹۹۸)

عکس آندری شوچنکو بهترین بازیکن فوتبال اروپا + بیوگرافی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.