دانلود آهنگ ending از isak danielson موزیک خارجی عاشقانه +شعروترجمه

آهنگ خارجی ending از isak danielson آرام و عاشقانه +متن شعر و ترجمه

آهنگ خارجی ending از isak danielson آرام و عاشقانه +متن شعر و ترجمه

دانلود آهنگ ending از isak danielson موزیک خارجی عاشقانه +شعروترجمه

آهنگی فوق العاده زیبا و آرام و عاشقانه که از معدود آهنگ های خارجی هست که مورد توجه بیشتر مردم دنیا قرار گرفته است که مجله دانستن نیز آن را با متن شعر و ترجمه فارسی برایتان آماده کرده است .

ضمنا نکته جالب اینجاست که این آهنگ بعد از مدتهای زیادی که از زمان انتشارش میگذره همچنان مورد استقبال طرفدارانش قرار داده و هنوزم همه جا اونو گوش میکنن و بعضی هم زمزمه میکنن ، حتی توی حموم و دستشویی خخ

We’re at the end of the line

ما در آخر خطیم

She keeps me from closing my eyes

اون از بسته شدن چشمهام نگهم میداره ( نمیذاره چشمهام بسته بشن )

Keeps me from sleeping at night

منو از خواب شب نگه میداره ( نمیذاره شبها بخوابم )

Don’t let me go

اجازه نده من برم

We’ve been talking a while

ما صحبت میکردیم در حالیکه

Looking at everything bright

نگاه میکردیم همه چیز روشنه ( میدونستیم همه چیز معلومه )

Wrote, and she asked me, I’m fine

نوشت و ازم پرسید من خوبم

Just don’t let me go

فقط نذار من برم

There came a time

یک زمانی میرسه

When you were the only one

وقتیکه تو تنها کسی ( تنها هستی )

You were the only one

تو تنها کس هستی

The only one

تنها کس

Maybe I could be your only price

شاید میتونستم تنها دارائیت باشم

Maybe you could light it white

شاید میتونستی این نور سفید رو روشن کنی

Even when I’m falling back

حتی وقتیکه من در حال پشت سر گذاشتنم ( در حال ترک کردنتم )

You’d still believe I tried

تو هنوز باور داری که من سعیم رو کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یک قطعه طولانی موسیقی باشیم

And maybe I could learn to play

و شاید بتونم یاد بگیرم که بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان رو بنویسی

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم ( غرق در نواختن موسیقیمونم )

We’re at the end of the line

ما در آخر خطیم

She keeps me from holding her tight

اون منو در آغوشش نگه داشته

Trying to make sure she’s fine

تلاش میکنه که مطمئن بشه خوبه

Don’t let me go

نذار من برم

We took hundred steps back

ما صدها مرحله رو پشت سر گذاشتیم

How you said goodbye was sad

چطور با ناراحتی خداحافظ گفتی

Now when I think of it I

حالا وقتی بهش فکر میکنم

Please let me go

خواهش میکنم اجازه بده برم

There came a time

یک زمانی میرسه

When you were the only one

وقتیکه تو تنها کسی

You were the only one

تو تنها کس هستی

The only one

تنها کس

Maybe I could be your only price

شاید میتونستم تنها دارائیت باشم

And maybe you would light it white

و شاید میتونستی این نور سفید رو روشن کنی

Even when I’m falling back

حتی وقتیکه من در حال پشت سر گذاشتنم

You’d still believe I tried

تو هنوز باور داری که من سعیم رو کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یک قطعه طولانی موسیقی باشیم

And maybe I could learn to play

و شاید بتونم یاد بگیرم که بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان رو بنویسی

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم

But life is never like that

اما زندگی هرگز مثل این نیست ( اینجوری نیست )

But life is never like that

اما زندگی هرگز مثل این نیست

She took me in and now I feel still

اون منو با خودش برد و حالا هنوز احساسش میکنم ( اون منو در آغوشش گرفت )

No, life’s never like that

نه زندگی هرگز مثل این نیست

Life’s never like that

زندگی هرگز اینجوری نیست

Life’s never like that

زندگی هرگز مثل این نیست

Maybe I could be your only price

شاید میتونستم تنها دارائیت باشم

Maybe you would light it white

شاید میتونستی این نور سفید رو روشن کنی

Even when I’m falling back

حتی وقتیکه من در حال پشت سر گذاشتنم

You’d still believe I tried

تو هنوز باور داری که من سعیم رو کردم

Maybe we could be a symphony

شاید ما بتونیم یک قطعه طولانی موسیقی باشیم

And maybe I could learn to play

و شاید بتونم یاد بگیرم که بنوازمش

You could write that story

تو میتونی این داستان رو بنویسی

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم

While I just ride the wave

در حالیکه من فقط سوار موجم

برای دانلود اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.