آهنگ خوشبختی حمید عسکری / خوشبختی یعنی این که تو دست تو دست من میزاری

آهنگ خوشبختی حمید عسکری

آهنگ خوشبختی حمید عسکری / خوشبختی یعنی این که تو دست تو دست من میزاری

شـعر : علـی بحـرینــیـــ

تـــنـظیـــم کنــنده : کوشان حداد

اگـــه تو نبودی من دلمو میـــدادم به کی

اگــه تو نبودی بگو من میشـــدم عاشــق کی

خوشبختی یعنی ایـن که تو دست تو دست من میـــزاری

دنـیــا رو بی تو نمــی خوام بگو تو هم از دنـــیـا بدون من بیزاری

بیـــا بهـم بگوکه هم تو حس من حس من داریو منو تنـــهـا نمیزاری

منو دوست داری همون جوری که دوست دارم

بیـــا خودت بیبـین که بی تو دارم از روزای تکـــراری باز گریه و باز زاری

واســه هر کاری تو نبــاشـی کم میـــرام
اگه تو نبودی من دلـــمو میدادم به کی
اگـه تو نبودی بگو من میشـدم عاشـق کی

خوشبـــخـــتی یعــنی این که تو دسـت تو دست من میزاری

دنـیــا رو بی تو نمــی خوام بگو تو هم از دنـــیـا بدون من بیـــزاری

دنـیـا رو بی تو نمی خوام بگو تو هم از دنــیـا بدون من بیزاری

بیا بهـم بگوکه هم تو حس من حس من داریو منو تنـهـا نمـیــزاری

منو دوست داری همون جوری که دوست دارم

بیا خودت بیبین که بی تو دارم از روزای تکــراری باز گریـــه و باز زاری

واسه هر کاری تو نباشی کم میــرام

واســه هر کاری تو نبـــاشی کم میـرام

واسه هر کاری تو نبـاشی کم میـرام

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.