آیشواریا رای ستاره بالیوودی با لباس بنفش پروانه ای در جشنواره کن

آیشواریا رایدر جشنواره امسال کن لباس بسیار زیبایی را بر تن نمود که بسیار زیبا و شیک بود این لباس زیبا مدلش پروانه ای بود که سوژه خبرنگاران در جشنواره کن شد نقش و نگارهای این لباس برجسته بود و چند هزار ساعت بر روی این لباس کار شده بود آیشواریا رای ستاره بالیوودی با لباس بنفش پروانه ای در جشنواره کن را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آیشواریا رای اغـلـب به عنوان یکی از زیبـاتــرین زنـان دنــیا یاد می شود و وی روز شنــبـه با پوشیـــدن لبــاســی بااستایل پروانــه بار دیـــگر تمام توجه ها را به خود جلب کرد. جزئیات کامل لبـاس پروانـه ای آیـــشواریــا رای را درمـطــلب زیـــر می توانیـــد مشـاهـده کنیـــد.
لبـــاس پروانــه ای آیشواریا رای

این ستاره بالـیوودی ۴۴ سالـــه برای شرکـت در افــتـــتاحــیه فیــلم درام فرانـــسوی “دخـــتـران خورشیــد” به کارگــردانیایوا حاســن در فرش قرمـز جشــنواره فیـلم کن ۲۰۱۸ شرکــت کرد.


آیشواریـا رای در فرش قرمز جشنواره کن ۲۰۱۸

لبــاس پروانـــه ای آیــشواریا دارای یک دنباله بســـیـــار بزرگ طرح دار و به گزارش پرشیـــن وی دارای پولکدوزی های فراوان به رنـگ روشن آبـی و بنـفش بود و غیرمــمــکن بود که توجه کســی با وجود چنــیــن لبـــاسـی بهوی جلـب نشود.

لبـــاس پروانه ای شکل آیــشواریا رای در جشـنواره کن توسط طراح مایــکـل سیـــنکو طراحــی شده و وی در گفــتــگوبا خبـــرنـــگـــاران در مورد آن گفت: “این لبـــاس منــعــکس کنـــنـــده رویای بی نقص دگـــردیســی پروانـه است”


نمـــای لبـاس آیــشواریا روی پله های فرش قرمــز جشـــنواره کن

ایـن طراح ساکن در دبـی ظاهـرا از هیچ چیزی برای جزئیات آن کم نگذاشــتـــه اســت. سراســر لبــاس پوشیـده ازکـریــستــال های سواروسکـــی و پالـــت های فرانسوی اســت. رنگ ایــن لباس ترکـــیـــبــی از رنگ های بنـفش ، آبی ودوخت های قرمـــز بوده و دنبالــه ای به طول ۲۰ متر دارد که در حقـیقت تقلیدی از خروج پروانـه از شفـیـــرهــاست.

علـــاوه بر ایـن بالاتـــنه جذب این لباس همـراه با یقـــه دلبری، ایـن لبـــاس را کاملا برای آیــشواریــا متـناسـب و زیـــبــاسـاختـه اسـت.


طرح لبـاس آیشواریا رای

لبـاس پروانه ای آیـــشواریا رای در جشـــنواره کن ۲۰۱۸

سینـــکو همچــنـــیــن اظـــهار داشـت ایـن لباس با طراحـی پیــچیـده ۳۰۰۰ ساعت زمـان برده و خیـــاط ها ۱۲۵ روز بیوقفه روی آن کار کرده اند.

“مــا برای تهـیه این لبــاس از نزدیک با آیـشواریـا و تیـمـــش کار کردیــم تا کامـــلــا همه جزئیات آن برای او اندازه وبی نقـص باشـــد.”


لبــاس پروانه ای و پولک دوزی شده آیشواریا رای

ایـــن دومین سال پیاپـی اســت که ایـــن ستـاره بالیوودی یک لباس اورجـــیـنال از طراحـــی های سینکو به تن می کنـد.وی تابســـتــان سال گذشـــتـــه نیـز با یک لباس پرنسســی آبی یخـی از همین طراح قدم به فرش قرمز گذاشـت و عدممقایـسه او با پرنســس های دیـزنـــی اجـــتنـاب ناپذیـر بود.

رای باچان و سیـــنــکو پس از دو سال همکـــاری برای برای تهیـــه لبـــاسی برای یک رویداد بین الملــلی، به عنوانطـراح و ستاره ، جفت قدرتمندی را شکـــل داده اند.


نمـــای دنـبالــه بلـــنــد لباس پروانـــه ای آیشواریا

سیــنـکو در بخـــش دیــگـری از صحـــبت هایش گفـــت: “اسـتــایـل آیشواریـا به راسـتـــی قدرتـــمنـــد اسـت. او از فشن برای ایجاداعتمـاد به نفس و انعکــاس حس قدرت اسـتفـــاده می کنـــد که نه تنــهـــا زیـــبـــا بلکه الهــام بخش اســت.”


3000 ساعت کار روی لباس آیـشواریا

لبـاس پرنـسســـی آیشواریــا رای

آیشواریا رای ستاره بالیوودی با لباس بنفش پروانه ای در جشنواره کن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.