عکس های شخصی ابراهیم حاتمی کیا + بیوگرافی ابراهیم حاتمی کیا

ابراهیم حاتمی کیا یکی از بهترین کارگردان های سینما و تلویزیون می باشد هویت یکی از بهترین کارهای ابراهیم حاتمی کیا می باشد او فیلم های بسیاری را کارگردانی نموده است وی امسال در جشنواره فجر 96 نیز حضور داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های شخصی ابراهیم حاتمی کیا + بیوگرافی ابراهیم حاتمی کیا را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ابــراهیم حاتمـی کیا در سال ۱۳۴۰ در یک خانواده آذربایـجـانی در تهــران متولد شد.

باورها و اعــتـقـــادات مذهـبی خانواده مانــع از تماشـــای تلویزیون و راهیابــی وی به سیـــنــمــا میـــ‌ـــشد.

آزادی دوران جوانــی و مصادف شدن با انقلـــاب اسلامی دو عامـلـــی بود که او را به سوی سیـنمــا سوق داد. او فعـــالیــتــ‌ـــهای سینـمـــایی‌اش را از سال 1359 با نوشتـن فیلــمـنامـه و کارگـردانــی فیلــمـــ‌ـهــای کوتاه در فضـــای جبــهـه و جنـگ آغاز کرد.

حاتمــی کیـــا در سال 1364 نخـــســتیـن فیـلــم بلـند خود را به نام هویت برای شبکه دوم سیما ساخـــت. هویت به مسائل اجتـــمــاعی روز آن زمـان و جریـــانــات پر تب و تاب سیاسی سالـ‌هـــای اولیـه انقلـاب میـــ‌ــپـرداخـت و می کوشیـد تصویری واقــع گرایانـــه از گرایشات سیاســـی آن دوران پرآشوب ارائه دهــد.

وی در دومین تجربه سیــنـــمـایــی خود فیـــلم دیده‌بـان را ساخت. اغلب علـــاقـــه‌ـــمنـدان به سیـــنـمـــا و منــتقدان، از کرخــه تا رایــن را بهتریـــن فیـــلـــم حاتمـی کیا میــ‌ــدانــند. فیـلمـی که به زیبـــایـی به تبـعـــات جنـــگ از زوایای مختـلـف می‌ـــپـردازد.

برخی از افتـــخــارات حاتمی کیـــا:

جایـــزه ویژه هیئت داوران هفـتـــمــیـــن جشنواره فیلـــم فجر؛ دیــده‌بــان
دیـــپــلم افــتـخــار در هشتــمـــیــن جشنواره فیلــم فجـــر؛ مهـــاجر
سیـمـرغ بلورین بهـترین فیلـــمنـامـه و بهــتـریــن کارگــردانی برای فیلـم آژانـس شیشهـ‌ـای در جشــنواره فجر شانزدهم
سیمــرغ بلورین بهـتـریـــن کارگــردانی برای فیـــلـم روبان قرمز در بخــش سینمای بین‌ـالـــمـلــل جشـنواره فجــر هفدهم
سیمرغ بلوریـــن بهـتــرین فیـــلم و دیـــپلـم افتــخـار بهتـــریــن فیــلـــمـــنامـــه برای فیلـــم به نام پدر در جشــنواره فجــر بیسـت و چهـارم
سیمـرغ بلوریـــن بهتــریـــن فیلـم در بخش سینـــمـــای آسیای جشـــنواره فجـر برای فیــلــم به نام پدر
تنــدیــس جشــن خانـه سیـنـمـــا، دوره دوم، در رشـــتـــه بهتـریـن کارگـردانی برای فیلـم آژانس شیشهــ‌ای
تندیس جشن خانـه سینمـا، دوره ششـم، در رشـــته بهترین کارگردانـــی برای فیـــلـــم ارتـــفاع پست
«به رنگ ارغوان» ابراهـیـــم حاتـــمـــیـ‌ـکــیـا سیـمرغ بهتـــریــن فیــلم، بهــتریـن کارگـردانـــی و سیمـــرغ مردمـی بیسـتـــ‌و هشتمــیـن دوره‌ جشـنوارهـــ‌ فیـلم فجـر را دریـــافــت کرد.
سیمرغ بلوریـــن بهتـــریـن کارگـردانــی در سیــ‌ودومیــن جشـــنواره فیــلم فجر برای فیــلــم «چ» –

1392

برخــی از آثار هنـری حاتـــمی کیـا:

به وقت شام، ۱۳۹۶
چ، ۱۳۹۱
گزارش یک جشن، ۱۳۸۹
دعوت، ۱۳۸۷
به نام پدر، ۱۳۸۴
به رنگ ارغوان، ۱۳۸۳
ارتفـاع پســـت، ۱۳۸۰
روبان قرمـــز، ۱۳۷۷
آژانــس شیشــه‌ای، ۱۳۷۶
برج میــنو، ۱۳۷۴
بوی پیـــراهـن یوسف، ۱۳۷۴
خاکــسـتـر سبـــز، ۱۳۷۲
از کرخـــه تا رایـن، ۱۳۷۱
وصل نیکـــان، ۱۳۷۰
مهاجــر، ۱۳۶۸
دیده بان، ۱۳۶۷
هویت، ۱۳۶۴

در همین زمـــینه:

مجــلـــه زنـدگیـنـامه اهـالـی سیـنـــمـــا و تلویزیون ایـران
زنــدگــیـــنـــامه: حسیــن پاکـــدل (۱۳۳۸ -)
زنــدگـینـامه: حمـــیـد امــجـــد (۱۳۴۷ -)
زنــدگـیـنـــامه: نورالدیـن زریــن کلــک (۱۳۱۶-)
زنــدگـیــنامــه: مریلـــا زارعـــی (۱۳۵۳-)
زندگیـــنامـه: نرگس آبــیار (۱۳۴۹-)
زندگینامـه: مازیـــار پرتو (۱۳۱۱ – ۱۳۹۲)
زنـدگــیـــنــامـــه: سیــد روح‌ـــ‌الله حســیـــنــی (۱۳۵۷-)
زنــدگـیــنـامــه: سیــد ابـــراهـــیم بحـــرالعلومی (۱۳۲۹ – ۱۳۹۲)
زندگـیــنـــامه: محـمود استاد محـــمــد (۱۳۲۹ – ۱۳۹۲)
زندگــیــنامه: مرضیـه برومنــد (۱۳۳۰ -)
زنـدگـینــامـه: وجیـــه‌ اللـــه فرد مقـدم (۱۳۲۴ – ۱۳۹۲)
زندگیـنـامه: سیـــروس مقدم (۱۳۳۳-)
زندگیــنـامـه: محـــسن تنــابنده (۱۳۵۴-)
زندگـــیــنامه: عســل بدیـــعــی (۱۳۵۶ – ۱۳۹۲)
زنـدگیـنــامـه: امــیـر هوشنگ کاووسی (۱۳۰۱ – ۱۳۹۲)
زندگــینــامه: سعیـــد آقــا خانـی (۱۳۵۰-)
زنـــدگینــامـــه: حمـــیــد فرخـ‌ نژاد (۱۳۴۸ -)
زندگیـــنـامـه: مسـعود بهــنام (۱۳۳۴ – ۱۳۹۱)
زندگـــیـنــامـه: نیـــما نهاوندیان (۱۳۶۰ – ۱۳۹۱)
زنــدگینامــه: فهـیمـه راستگـــار (١٣١ـ١-١٣ـــ٩ـ١)
زنـدگــیـنامـــه: ابوالـــفضـل پورعرب (۱۳۴۰-)
زنـــدگــیـنــامــه: نادیا دلـــدار گلــچـــین (۱۳۳۹ – ۱۳۹۱)
زندگـیـــنامـــه: غلامـرضــا رمـضانی (۱۳۳۹-)
زندگــینـــامـه: حمیـد سمـنـدریـان (۱۳۱۰-۱۳۹۱)
زنــدگــیـــنـامـــه: رضا عطاران (۱۳۴۷ -)
زنـــدگـــینامه: علی کسمـایی (۱۲۹۴-۱۳۹۱)
زنـدگیــنـامـــه: شاپور قریب (۱۳۱۱ – ۱۳۹۱)
زنــدگـــینــامه: ایـــرج زهـــری (۱۳۱۱ – ۱۳۹۱)
زندگـــینــامه: فاطـــمــه صفـر طاهری اصــفهــانـــی (۱۳۱۸-۱۳۹۱)
زندگــیـنـــامـــه: احــمــد رضا درویش (۱۳۴۰-)
زنـدگــینامه سیـــد رضــا میــرکریمی (۱۳۴۵-)
زنـــدگیــنــامه: داریوش فرهــنـــگ (۱۳۲۶-)
زندگـــینـــامه: فریدون جیرانی (۱۳۳۰-)
زندگیــنـــامــه: واروژ کریــمــ‌ مسیــحــی (۱۳۳۱-)
زندگـــینامه: کیومرث پوراحــمد (۱۳۲۸-)
زنـــدگیــنـــامه: رسول صدر عامـلی (۱۳۳۳-)
زنـدگـیـــنامـه: ایــرج قادری (۱۳۱۴- ۱۳۹۱)
زندگـــینامه: مرتضی احـمـــدی (۱۳۰۳- ۱۳۹۳)
زنـــدگـــینــامه: آتـیـلـا پسـیــانـی (۱۳۳۶-)
زندگـیـــنامه: محمـدرضــا گلـــزار (۱۳۵۶-)
زندگــیـــنــامه: بهروز افخــمی (۱۳۳۵-)
زنــدگــیــنـــامـــه: فرهـــاد فارســی (۱۳۲۹ – ۱۳۹۰)
زنـدگیـنامـــه: کیومرث درم‌ بخـش (۱۳۲۴-)
زنـــدگــیــنـــامه: تهـمینه میلانـــی (۱۳۳۹-)
زندگـیـــنــامـه: سعدی افشـــار (۱۳۱۳- ۱۳۹۲)
زنـــدگـــیـنـــامـــه: جواد ذوالـــفقـــاری (۱۳۳۱- ۱۳۹۰)
زنـدگـیــنـامــه: رضـا صفــدری (۱۳۴۲- ۱۳۹۰)
زنــدگـینـــامـــه: محمد علــی ورشوچی (۱۳۰۴- ۱۳۹۰)
آشــنایـی با هنرمـنــدان درگــذشـــتـــه سینـــما و تلویزیون ایران در سال ۱۳۸۹
آشـنـایی با بازیـــگـــران پرکـار سیــنـــمای ایران در سال ۱۳۸۹
زندگــیــنـــامـه: بهمن قبادی (۱۳۴۸-)
زنــدگینـــامـه: مهـری ودادیـــان (۱۳۱۵- ۱۳۸۹)
زنـــدگینــامــه: عباس کیارستمــی (۱۳۱۹-۱۳۹۵)
زندگینـــامه: عباس امـــیـری مقدم (۱۳۲۹ – ۱۳۸۹)
زنــدگــیـــنــامه: اصــغر فرهادی (۱۳۵۱-)
زندگینامه: احـــمد رضا معـــتمـــدی (۱۳۴۰-)
زنـدگینامـه: محــســـن یوسفــ‌ـــبـــیـــک (۱۳۱۹- ۱۳۸۹)
زندگیـــنـامه: محـمدحـسین باقی (۱۳۲۹- ۱۳۸۹)
زندگیـــنــامه: بهرام بیـــضـائی (۱۳۱۷-)
زنــدگـینـــامــه: فرامـــرز فرازمند (۱۳۳۴- ۱۳۸۹)
زنـــدگـــینــامـه: محـــمــدرضـا اعـلــامـی (۱۳۳۵-۱۳۸۹)
زندگـــینامــه: نعـمـــت حقـــیقی (۱۳۱۸- ۱۳۸۹)
زنـدگـــیـــنامه: امـــیـر قویدل (۱۳۲۶- ۱۳۸۸)
زنــدگـــیـنـــامـــه: مســـعود رســـام (۱۳۳۶- ۱۳۸۸)
زندگیـنامـــه: سیـــف اللـــه داد (۱۳۳۴-۱۳۸۸)
زنـــدگیـــنامه: کیانوش عیـــاری (۱۳۳۰-)
زندگـیــنــامـه: ناصـــر تقوایـــی (۱۳۲۰-)
زندگـــیـــنامــه: مســعود کیمــیـــایی (۱۳۲۲-)
زنـــدگـینــامـه: پرویز پرستویی (۱۳۳۴-)
زنـدگینامه: رخـــشــان بنی اعـــتمـــاد (۱۳۳۳-)
زنـــدگـینـــامــه: محـــمد مهدی حیدریان (۱۳۴۰-)
زنـدگینــامــه: عزتــ‌ــالـله انتظــامی (۱۳۰۳-)
زنـــدگینـــامه: علـی حاتمی (۱۳۲۳- ۱۳۷۵)
زنــدگینامه: خســـرو شکیـبـایـــی (۱۳۲۳-۱۳۸۷)
زنـدگیـــنـامــه: رسول ملـا‌قــلی‌ـپور (۱۳۳۴- ۱۳۸۵)
زندگـــینـامــه: حمیـــد عامــلـی (۱۳۲۰-۱۳۸۶)
زندگـینامـه: داریوش مهـرجویی (۱۳۱۸-)
زنـــدگیـنـــامـــه: مجـیـد مجیدی (۱۳۳۸-)

تصاویری از ابراهیم حاتمی کیا

تصاویری از ابراهیم حاتمی کیا

تصاویری از ابراهیم حاتمی کیا

عکس های شخصی ابراهیم حاتمی کیا + بیوگرافی ابراهیم حاتمی کیا

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.