احادیث گهربار از معصومین درباره صدقه

اهمــیــت حدیـــث در میــان مســلـمـانان از آن روست که از منـابـــع اصلـی استنــبـــاط احـکام در فقــه و عقایـد در علــم کلـــام محـسوب می‌ـــشود. همچنین احـادیث از منابع اولیـــه پژوهشـــ‌هـای تاریخــی هســتــنـد.

 

امـام علـــى (ع) می فرمایند:
كَـــفـــِّروا ذُنوبَكُـم وَتَــحَبـــّـَبوا اِلـــىـ‏ رَـبِّكُم بِـالـصّــَـدَقَـــةِ وَ صِـلــَةِ الرّـــَـــحــِـــمِ

با صدقـــه و صلـه رحـــم، گنـــاهــان خود را پاك كنـيد و خود را محـــبوب پروردگـارتان گردانيد. (غررالـــحكــم، ح 7258)

پيامــبـر صلـــی اللــه علــیه و آلـــه و سلم :
الـــصــّـَدَقَـــةُ تَـــدْفَـعـــُ الْـــبَـلـــَاءَ وَ هِـــيَ أَـــنــْـــجَـــحـــُ دَوَاءً وَ تَـدْفــَعـُ الـــْقَــضَــاءَ وَ قَدْ أُـــبــْرِمـــَ إِبـْـــرَــاماً وَ لَــا يَــذْهـــَــبُ بِـالْأَدْوَاءِ إِـــلّـَـــا الدّــُعَاءُ وَ الـــصَّدَـــقــَة

صدقه بلــا را برطــرف مى‏ كنـد و مؤثـــرتـرينـــِ داروست. همـــچنـين، قضـاى حتــمى را برمـىـــ‏ گرداند و درد و بيمـارىــ‏ ها را چيزى جز دعـــا و صدقـــه از بين نمـــى ‏بـــرد. (بحـــارالـــأنوار(ط-بیـروت) ج 93، ص 137، ح 71)

پيامبـر صلــی الـــلـه علیه و آله و سلم :
اَـلصــّـَدَـــقـَــةُ عَــلى‏ وَجهــِـــهـــا و َاصطِنـاعـــُ الــمَـــعـروفِ وَ بِـرُّ الوالـــِدَينـِ وَصِلَـــةُ الـــرّـَحــِــمِ تُـــحــَوِّـــلُ الـشـِّقاءَ سَـــعادَـــةً و َتَـزيدُ فِى الـعُمرِ وَ تَــقى مَــصارِ عَ السُّوءِ؛

صدقـــه بجا، نيكوكارى، نيكى به پدر و مادر و صله رحـــم، بدبـخـتــى را به خوش‏ـــبخـتى تبديل و عمر را زياد و از پيشــامـدهاى بد جلوگيرى مى‏كنـد. (نهج الفـــصاحه ص 549 ، ح 1869 )

پيامـبـــر صلـی الـله علـیه و آله و سلم :
اَلصَّـدَقَةُ بِــعَـشـرَــةٍ وَ الـقــَرضـــُ بِـثــَمـانِيَةَ عَشرَ وَ صِلـَــةُ الـاِـخوانِ بِعِشرينـَ وَ صِلـــَــةُ الــرَّحِمــِ بِاَربــَـعَـةٍ وَ عِــشرينــَ؛

صدقه دادن، ده حســنـه، قرض دادن، هجـــده حســنـه، رابطــه با برادران [دينـــىـ‏]، بيســت حسنـه و صلـه رحــم، بيست و چهــار حســـنه دارد. (كافى(ط-الـــاسلـامـــیـــه) ج4، ص 10)

امـام صادق علــیه الـــســلـــام :
مَــنْ تَــصَــدَّقـــَ فى يَوْمـــٍ اَو لَـــيْـلَــةٍ اِـنـْ كَانـَ يَوْمــٌ فَيَوْمٌ وَ اِـــنـــْ كانـَ لَـيْـــلَةٌ فَــلـــَيْـلـــٌ دَفـــَـعَ الــلـّهــ‏ـُ عَــزّــَوَجَــلّــَ عَنْــهـــُ الْـــهـَـمَّ وَ الســّـــَـبـــُعــَ وَ ميتـَةَ الســّـُوءِ؛

هر كس در روز و يا شب صدقه بدهـد ـ اگر روز اســت روز و اگر شب اســت، شب ـ خداوند از او غم و اندوه، درنده و مرگ بد را دور مى‏ كنــد. (ثواب الـــأـــعــمال ص 140)

امـام علـــی علـیـه الـســـلـام :
إســـتـَنزلوا الـــرّـــِـــزقَ بِـــالصـــّـــَدَــقـــَةِ

با صدقه دادن، روزی خود را فرود آوریــد. (کافـی(ط-الاسلـامیه) ج 4 ، ص 3 ، ح 5 – تحف الـعقول ص 60 – من لا یحضـــره الفقیـه ج 2 ، ص 66 ، ح 1730 )

امام صادق علــیـــه السـلــام :
ثَلاثـــَـــةٌ اُقـســِمـــُ بِالـلـّهـ‏ــِ أَنـّـَــهـَـــا الحـــَـقـــّـــُ ما نَـــقَـــصـَ مالــٌ مِـن صَـــدَقــَــةٍ و َلـــا زَـكاةٍ وَ لا ظُلــِــمَ أَحـــَـدٌ بِـــظَلامـَـــةٍ فَـــقَــدَــرَ أَن يُـكـــافــِئَ بِها فَـــكَـــظــَـمَـــها إِلاّ أَـــبــدَ لَـهُ الــلّه‏ـُ مَــكانَـــهــا عِزّــا و َلا فَتَـــحـــَ عَــبـدٌ عَـــلى نَـفســـِـهِ بابَ مَـــسـأــَــلـَـــةٍ إِـــلاّ فُتِحـَ عَلَــيهــِ بابـــُ فَـقرٍ؛

به خدا قسـم سه چيز حق است: هيچ ثروتى بر اثر پرداخـت صدقـه و زكـات كم نشـــد، در حق هيچ كس ستمى نشد كه بتوانـــد تلافى كنــد، اما خويشــتنـــدارى نمود مگـــر اين كه خداوند بجاى آن به او عزت بخشــيد و هيچ بنـــده ‏اى درِ خواهــشــى را به روى خود نگــشود مگــر اين كه درى از فقـر به رويش باز شد. (بحارالأنوار(ط-بیـروت) ج 75، ص209، ح 79)

احادیث گهربار از معصومین درباره صدقه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.