عکس احمد مهرانفر و همسرش،شبنم مقدمی در اکران خجالت نکش

اکران فیلم خجالت نکش با بازیگران معروفی اجرا شد احمد مهران فر با همسرش ، متین ستوده ،شبنم مقدمی ، مه لقا باقری و بسیاری از عوامل فیلم خجالت نکش با تیپ خفن در این اکران آماده شدند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس احمد مهران فر و همسرش،شبنم مقدمی در اکران خجالت نکش  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اکــران خصوصی خجالت نکـــش ۱۰ فروردیـــن ماه با حضور هنرمندان در پردیس ملت برگزار شد. در ادامه نقــد و تصـاویر اکران خصوصی فیـــلـم خجـــالــت نکش را ببـــینـــید.
اکران خصوصی فیــلم خجــالــت نکـــش

نقد فیـلــم خجالت نکــش, کمـــدی تلویزیونی

«خجــالت نکـــش» از معــدود فیـــلـــمـــهـــای کمدی جشنواره امســـال است. همـــان طور کهمی دانیــم آثار کمـدی عموماً اقـبال کمـــتـــری در جشنواره فیـــلــم فجر داشتـه انـد و ممـــکـن استـبه بخـش رقابـــتی راه یابــنـد اما شانـــس چندانی برای نامزدی و برد جایـزه نخواهـــند داشت.

ابـتـدا بایـــد اذعـــان کنــم که «خجـــالـت نکــش» کمــدی شریــفی اســـت؛ شریف بدان جهـتکه به سمت و سوی لودگــی نمـی رود و داستــان سالـــمــی را روایــت می کنــد و ایـن خود اتـــفـاقـخوبی در سیــنمـای ایران است امـــا شایـــد اگـر چنیــن فیلـــمـــی در مدیوم تلویزیون ساخـــته می شدمــی توانســت موفق تر از شرایـــط فعــلی باشد.

نخســتـین ساخـــته رضـا مقــصودی پیـــرو جریان تکـــرار نمونه های موفق تلویزیونی در سیـنــمــاسـاخـــتـه شده اســت و برای من به شدت یادآور فیــلــم «زاپـــاس» اسـت که دو سال قبــلــدر جشــنواره فیلــم فجر به نمــایــش درآمـــد امـا فیـلـم از برخـــی جهات نسـبت به «زاپـــاس» قوی تر اســـت.
نقد فیـلم سینـمـــایـــی خجــالــت نکش

«خجالـت نکش» شروع به موقعی دارد، روان پیش می رود و رویدادهایش منـــاســبو به اندازه انـد و نقـــطه اتــمامـش نیز خوب و به موقع اســت. فیـــلم ریتم خوبی دارد، پرکـشش اســـتو سعی می کنــد در چارچوب قواعد ژانــری خود قرار گیرد و از اســلوب های گونه یخود پیروی کنـد، در طراحـــی رویدادها و داسـتـانک ها دست به تکرار نمـی زنـــد، موقعــیـــت های کمـیک اش واقعـــاً بامــزه اند و مخاطب را به خنده می انـــدازنـد امــا شایـد عمــق ایـن شوخی ها در همـان حد و اندازه سریالـهــایـــی چون «پایـتــخـت» و فیــلـمـهایـــی چون «زاپـــاس» باقی بمــاند؛

شوخی هایــی که نشئت گرفته از خنـگـی و دسـت و پاچــلفتـی شخـصیــت های داستـان انـــدو عموماً براساس پاره ای از سواتــفـــاهـــم ها و بدشــانـــسی ها اتفـاق می افتد. استــفـادهاز برخـی تکـیه کلام ها انگار به الـگوهای ثابـــتــی در بیـانـِ بازیـگـرانشــان تبدیـل شده اند؛ـمثـــلاً احـــمـــد مهـــرانـفر بی شباهت به «زاپاس» و «پایــتخـــت» صحبـت نمــی کنــد.

بازی او امـا خوب است و همخوان با دیگر بازیـگران فیـلـم و الـــبـــتــه شخـصـــیـت پردازی مرد، خونسـردیوبی خیـــالـــی اش در مقــابل حرص و جوش خوردن های مکرر همسرش خوب و بامـزهاز آب درآمده اسـت. شبــنـم مقدمـــی نیز مانـند همـــیـشه بازی روان وخوبی دارد؛ با رعـــایت درستـلــهـــجـه در سراســر فیـــلم و بهره گیری هوشمندانه اش از میمیک صورت.
فیـلـم سیــنمایـــی خجالـــت نکــش

ترکـــیـــب بازیــگــران فیـــلم نیز ترکــیـــبی تلویزیونی اسـت؛ از لیـندا کیـــانـــی و الـــناز حبـــیـبیــگــرفته تا شهره لرستانـی و علیـــرضا ریـیـسی و حتــی سام درخـشانــی که بیشـــتـر در تلویزیون دیـده می شوندتا سینمـا. شاید همـیـن سادگـــی قصه ی فیلـم و بازی های تلویزیونی بازیـــگـــراننـقش های فرعــی کار را به سریــال های طنـــز سیــما نزدیـــک می کنــد. امـــا بی انــصـــافـــی ست اگراز یکـدسـتـی بازی ها و حضور موثر بازیــگــران نقـش مکمـــل در فیــلـم نام نبرم زیرا حقیـقـــتاً نمی توان ایرادی از آنــها و بازی های خوبشان گرفت.

فیلـمنـامه به رغم ژانر کمـدی اش نســبتـاً گاف ندارد و بر زیربـــنـــای نســبتاً منــطـــقــی ای بنـاشـــده اســتـــاما برخــی ساده انـــگاری ها نیـــز در آن به چشـــم می خورند، مثــلاً چه طور در روستــایــیبا آن جمــعیت کم، صنـمــِ باردار (شبنم مقدمی) پنج ماه از خانــه اش خارج نمــی شود و کســـی هم سراغــی از او نمــی گیـرد؟

چه طور خانواده صنــم که یک بار نوزاد را دیــده انـد وقتـی به منـــزل مرضـیـــه می روند و بار دیگــراو را می بیــنـــنـــد متوجه نمی شوند که این، همـان نوزدایـــســـت که قبـلاً هم دیـــده بودنـــد؟ و ایـنـــکـه اصـلـاً چه طور خود صنــم تا ماه چهارم متوجه باردار بودنــش نمــی شود؟
ماجرای داستان فیلـــم سیـنمایـی خجـالـــت نکـش

… از ایـن دست سوال ها ممـــکن اســت برای مخاطبـانــی که با دقت بیـــشـــتر فیلـــم را می بیـنند پیش بیـایـــد؛اهــمـــال هایی که “کـمـدی بودن” فیــلـم نمــی توانــد بهانـه ای برای توجیـه آنها باشد.به اعــتـــقاد من، «خجالـت نکــش» فیلـــمیـــسـت که با چشـــم پوشی از برخـــی ضعف های ساخــتـاری- داستـــانــی اش، می توانــد گزیـــنــه مطلوبی باشـد در جهــت تغیـــیر ذائقه ی مخـــاطب عام برای انـــتـــخــاب و تمــاشـــای فیلـــم کمدی ای که سطــح نسـبــتاً قابل قبولی دارد و برای خنــدانـــدن مخاطــبــش دسـت به هر عمـــل وقیــحــانــه ای نمـی زنـــد.بازی شبنــم مقدمی در ایـــن فیـــلـم به نظرم شایسـتـــگی نامزدی سیمـــرغ بلوریـــن را دارد گرچــه کمـــتر دیده ام بازیگـران نقش های کمـــدی چنـدان دیده شوند.

تصاویر اکـران خصوصی فیـــلم خجــالت نکـــش

لیـندا کیـانـی و شبنــم مقـدمــی و النـاز حبـــیـــبــی در اکـــران خصوصی فیـلم

سام درخشانی و همسرش

الــنـــاز حبــیبـــی

احــمـد مهـــرانــفـــر و همسرش

لیـــنـدا کیـــانی

شبــنـم مقدمـــی


مهلــقـــا باقــری


متیــن ستوده و سمــیرا حسـیــنــی

سمــیـــرا حسینی

شبنـــم فرشادجو و لیـندا کیـــانـی


سارا و نیکا فرقـانی

علـی دهکردی

عکس احمد مهرانفر و همسرش،شبنم مقدمی در اکران خجالت نکش

مطلب مرتبط:

عکس احمد مهران فر،مونا فائض پور و افراد مشهور در اینستاگرام

عکس لو رفته همسر احمد مهران فر در فضای مجازی

عکس احمد مهران فر و همسرش + بیوگرافی احمد مهران فر

عکس مونا فائض پور مدلینگ و احمد مهرانفر + جزئیات ازدواج مونا فائض پور

عکس مونا فائزپور همسر احمد مهرانفر ارسطو پایتخت

احمد مهران فر،ریما رامین فر و افراد مشهور ایرانی در فروردین97 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.