چه نوع احکامی در ایام فاطمیه مناسب می باشد

در آسـتانه فاطــمیــه دوم و برگـــزاری مراســم عزاداری حضرت فاطـمه الـــزهـرا (س)، شمـــا می توانـــیـــد اسـتـفتـــائات مقـــام معـظم رهبــری را درباره احـکام مناسـبتی ایـام فاطـــمیه در اینـجـــا بخوانــید.

مدّاحــی زن

آیـا خوانـــدن زن در مجالـس عزاداری با علــم او به ایــنـ‌که مردان نامحــرم صدای او را می شوند جایـــز اســت؟
اگر خوف مفــسده باشد، باید از آن اجـــتــنـاب شود.

شرکـــت در مجــالــس عزا و ترک واجبـــات

اگــر بعضی از واجـــبــات از مکلّـــف به سبـب شرکت در مجالــس عزاداری فوت شود، مثلـــاً نمـاز صبـح قضـــا شود،
آیا بهـــتـــر اســت در این مجــالـس شرکـت نکـــند؟
بدیــهـی اسـت که نمـــازِ واجـب، مقــدّـم بر فضیـلت شرکـــت در مجـــالس عزاداری اهل بیت (علیـــهـمـــ‌ـــالسلام) اسـت،
و ترک نمــاز و فوت شدن آن به بهــانــه شرکت در عزاداری اهـــل بیــت (علــیـــهــم الســلـــام) جایز نیست،
ولی شرکــت در عزاداری به‌ـــگونه ای که مزاحم نماز نبــاشــد ممـــکن و از مستحـــبـّـات مؤکد است.
احــکام ایــام فاطمیه (س)

مصــیـــبــت خوانـــی

در بعضــی از هیأـت های مذهـبی مصیبت هایــی خوانده می شود که مستنـد به مقـتل معـتبری نیـست،
و از هیـــچ عالم یا مرجعی هم شنــیده نشـــده اســـت، و هنگـامی که از خوانـنـــده مصیبــت از منبع آن سؤال می شود،
پاسخ می دهنــد که اهــلـ‌بــیــت(علـــیـهمـــ‌الــسلـام) ایـــنــ‌ـــگونه به ما فهــمـــانده انـد، و یا ما را راهـــنـمـایی کرده انــد،و ایـــن وقایـــع فقط در مقــاتـل نیست، و منبع آن هم فقـط گفـــتــه های علــمـــا نمـــی باشد،بلـــکه گاهی بعــضـــی از امور برای مدّاح یا خطیـب از راه الهـــام و مکــاشــفـــه معـلوم می شود،سؤال من این اســت که آیــا نقل وقایـع از ایــن طریق صحـــیـح است یا خیر؟

و در صورتی که صحیح نباشـد، تکــلیـف شنوندگـان چیســـت؟

نقـل مطـــالب به‌ـصورت مزبور بدون ایـــن‌ـــکه مســتــنـد به روایتـی باشـد، و یا در تاریـــخ ثابت شده باشـد، وجه شرعی ندارد،مگــر آن ‌کـــه نقل آن به عنوان بیان حال به حســب برداشت متکــلــّم بوده و علـــم به خلـاف بودن آن، نداشتـه باشـد.و تکلیــف شنوندگان نهی از منـــکر است، به شرطـی که موضوع و شرایط آن نزد آنـــان ثابـــت شده باشد.
آشــنـایــی با احکام ایــام فاطـمیـه

پخش صدا از بلـندگو

از ساختـــمـان حسینیـه صدای قرائت قرآن و مجـــالـس عزا بســیـار بلنـــد پخش می شود، و این امر منــجر به سلـب آسایـــش همــسایـگـــان شده اسـت،
و مسئولین و سخـنـرانـــان حســـیـنیـه اصـرار به ادامه آن دارنــد، ایـن عمــل چه حکــمـــی دارد؟ اگرچه اقامـه مراسـم و شعـــائر دیــنـی در زمانــ‌ـــهـــای منـاســب در حسیـــنــیـــه از بهـتـــریـن کارهـا و جزو مســـتحبـّــات مؤکّد می باشد، ولی لازم است برگزارکننـدگـان مراسم و عزاداران
تا حدّ امـــکان از اذیـــّت و ایــجــاد مزاحـــمــت برای همســایگـان بپـــرهیــزند، هر چند با کم کردن صدای بلنـــدگو و تغیــیــر جهـت آن به طرف داخل حسـینـیــه باشـــد.

استفاده از آلات موسیقی در عزاداری

استفاده از آلات موسیقی مانند اُرگ (از آلات موسیقی و شبیه پیانو است) و سنج و غیر آن‌ها در مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟استفاده از آلات موسیقی، مناسب با عزاداری نیست؛ و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم متداول بوده، برگزار شود.
احکام ایام فاطمیه از نظر مراجع

آسیب رساندن به بدن

اگر انسان در زیارتگاه‌های ائمه (علیهم‌السلام) خود را به زمین بیندازد، و همانند بعضی از مردم
که صورت و سینه خود را برزمین می مالند تا از آن خون جاری شود، و به همان حالت وارد حرم می شوند،عمل کند، چه حکمی دارد؟ این اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزاداری سنّتی و محبت ائمه(علیهم‌السلام) محسوب نمی شوند،از نظر شرعی اعتباری ندارند، بلکه اگر منجر به ضرر بدنی قابل توجه و یا وهن مذهب شوند، جایز نیست.

اموال باقیمانده از مجالس

باقی‌مانده اموالی که به عنوان هزینه های مراسم عزاداری جمع آوری می شود، در چه موردی باید خرج شود؟می توان اموال باقی‌مانده را با کسب اجازه اهداء کنندگان آن‌ها، در امور خیریه مصرف کرد؛ و یا آن‌ها را برای مصرف در مجالس عزاداری آینده نگه داشت.

جابجایی نذورات

آیا می‌شود «اضافه‌خرج» مراسم فاطمیه را در محرّم خرج کرد؟ اگر نذر خاص نشده باشد، که در مراسم فاطمیه مصرف شود، و یا خلاف نظر اهدا کنندگان نباشد، اشکال ندارد.

موسیقی

آیا گوش دادن آهنگ های غمگین در ایام دهه فاطمیه گناه دارد؟
ج. در هر صورت باید شأن و حرمت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام مراعات شود.

ازدواج در ایام فاطمیه

آیا در ایام فاطمیه می توان مراسم ازدواج و عروسی گرفت؟
اگر به گونه ای باشد که هتک حرمت اهل بیت (علیهم السلام) محسوب شود، جایز نیست.

لباس مشکی

آیا پوشیدن لباس مشکی در دهه فاطمیّه مکروه است یا خیر؟پوشیدن لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام)به منظور تعظیم شعائر الهی و اظهار حزن و اندوه موجب ترتّب ثواب الهی است.

چه نوع احکامی در ایام فاطمیه مناسب می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.