اختلالات شخصیتی و روانی دونالد ترامپ خطرناک است

دونالد ترامپ  به تازگی در طی بررسی های معلوم شده است به بیماری روانی بسیار حادی دچار می باشد ولی بیشتر مردم دنیا نگران این می باشند چرا اینگونه فردی باید ریاست جمهوری امریکا را به دست بگیرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اختلالات شخصیتی و روانی دونالد ترامپ خطرناک است را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بیماری خطرناک ترامپ

بیماری خطرناک ترامپ , هشت ماه پیش، یک گروه از ما نگرانی هایمان را در قالب یک کتاب تحت عنوان «مورد خطرناک دونالد ترامپ:
ارزیابی ۲۷ روانپزشک و کارشناسان بهداشت روانی از رئیس جمهور» منتشر کردیم.
این کتاب به پرفروش ترین کتاب تبدیل شد و طی چند روز دیگر در قفسه های کتابخانه ها یافت نشد.
سپس ما کشف کردیم که تلاش های ما با استقبال مردم مواجه می شود.بیماری خطرناک ترامپدر حالی که قانون «گلدواتر» – که معاینه روانی چهره های سرشناس را ممنوع می داند – ما را محدود کرده،هنوز هم بسیاری که متخصصان سلامت روانی می توانند اطلاعات زیادی را در اختیار عموم مردم قرار دهند.

این اطلاعات از مشاهدات الگوهای واکنش افراد، نحوه حضور آنها در رسانه ها در طول زمان و گزارش هاییکه از نزدیکان آنها به دست می آید، تامین می شوند. در واقع ما درباره ترامپ بیش از دیگر بیماران مان می دانیم.هرگز فکر نکنید، سلامت فردی یک شخصیت سرشناس مربوط به امور شخصی او است زیرا سلامت عمومی را تهدید می کند.

برای تشخیص بیماری روانی فرد، نیاز به تمام اطلاعات مربوطه – از جمله، به اعتقاد من، مصاحبه شخصی است.اما برای ارزیابی میزان خطرناک بودن آن، تنها به اطلاعات بیشتر به منظور افزایش سطح هشدارها نیاز است.برای این ارزیابی، شرایط بیش از فرد مهم است. یک فرد ممکن است
در یک وضعیت خطری نداشته باشد اما در وضعیت دیگری خطرناک باشد.

ترامپ در دفتر ریاست جمهوری است که یک خطر است. اما چرا؟
خشونت های گذشته فرد، بهترین پیش بینی کننده خشونت های بعدی او است
، و ترامپ این خشونت ها را نشان داده است: پرخاشگری کلامی، مباهات به تجاوز جنسی، تحریک به خشونت در دیگران،
جذب شدن به خشونت و سلاح های قدرتمند و تهدید مستمر یک ملت با قدرت هسته ای.
صفات خاصی که به شدت با خشونت مرتبط اند عبارتند از: تکانشگری، بی مبالاتی،
پارانویا، گرفتن اتکای کم بر واقعیت با درک ضعیف از عواقب آن، واکنش های خشم،
عدم همدلی، تهاجم به دیگران و نیاز دائمی برای نشان دادن قدرت.

افشای بیماری خطرناک ترامپ

الگوی دیگری هم وجود دارد که نشان می دهد او خطرناک است. عملکرد شناختی او،
یا توانایی او برای پردازش دانش و افکار، به طور گسترده ای زیر سوال رفته است.
بسیاری از افراد متوجه ناتوانی او در ادای جملات کامل، اعتقاد همیشگی به یک ایده،
استفاده از کلمات پیچیده و عدم ایجاد ارتباطات آزاد شده اند. این ناتوانی های او به دلیل اهمیت حیاتی که در ظرفیت تصمیم گیری او در کاخ سفید دارد، خطرناک است.
زوال شناختی می تواند ناشی از هر کدام از علل – روانی، عصبی، پزشکی یا دارویی باشد
– و بنابراین باید مورد بررسی قرار گیرد. به همین ترتیب، ما نمی دانیم که آیا علائم روانی به علت اختلالات روانی، دارویی یا یک وضعیت فیزیکی است و این تشخیص ها تنها با یک معاینه کامل قابل دستیابی است.

تشخیص به خودی خود، تا آنجا که به کشف و درمان بیماری کمک می کند به خود ترامپ ربط دارد،اما آنچه به ما مربوط می باشد این است که آیا رئیس جمهور و فرمانده کل قوا از ظرفیت فعالیت در دفتر کارش در کاخ سفید برخوردار است یا خیر.بیماری روانی، یا حتی ناتوانی جسمی لزوما باعث ایجاد اختلال در عملکرد رئیس جمهور نمی شود.
در عوض، سوالات در مورد این ظرفیت، ما را برای صحبت کردن در مورد نگرانی هایمان با هدف هشدار دادن و آموزش عموم مردم بسیج می کند، به طوری که ما می توانیم به حفظ امنیت و سلامت آن کمک کنیم.

در واقع، در هیچ زمان دیگری در تاریخ ایالات متحده، گروهی از متخصصان بهداشت روان تا این حد نگران خطرناک بودن رئیس جمهورشان نبوده اند.
این بدان دلیل نیست که او یک فرد غیر معمول است – بسیاری از نشانه های او بسیار رایج است
– اما دلیل نگرانی آنها این است که چنین فرد غیرمعمولی در دفتر ریاست جمهوری حضور دارد.
برای آمریکا ممکن است این مسئله بی سابقه باشد؛
برای بخش هایی از جهان که این مسئله پیش از این اتفاق افتاده، نتیجه، ویرانگر بوده است.

زنـدگـی در مجاورت فردی که مبتلـــا به بیمـــاری روحی اســت، حالتی را که «روان شنـاسی مشـــتـــرک» نامیده می شود، ایـجاد می کند.افـراد آسـیب پذیر یا ضعیــف بیـشتر احــتـــمــال دارد که تسـلیم شوندو زمـــانـــی که سلـــامت روان خود را در معرض خطر قرار می دهند،
ممکن است جاذبـــه غیـــر قابـــل تحمــلـــی برای آسـیـــب شنـــاسی ایـجـــاد کنند. مهم که ایـــن جاذبـه تا چه حد باشـد، بر خلاف تصــمــیـــمات سالـــم که موید زنــدگـی اســـت،
انتـخـاب هایی که از آسـیــب شناسی ایجاد می شود، باعث آسـیـب، تخریـب و مرگ می شوند. ایـــن تعـریــف ایـــن بیمــاری اســـت.

بیـــمــاری خطـــرناک ترامپ چیـسـت؟

سیـاست نیازمند این اسـت که ما به همــه فرصت های برابـر بدهـــیم؛ درمـان هم نیازمـنــد آن اســـتکه ما برای محـافظـــت همـه در برابـری بیـماری به آنهــا به شکـــل برابر رسـیـدگـــی کنـیــم.به همـین دلـیل یک حرفــه پزشکی لیـبـرال نمی توانـد علائم آپاندیـس را در یک بیمار نادیـــده بگیرد فقـط به ایـــن دلـیل که او یک جمهوری خواه است. به همــین ترتیب، متـــخصـصان بهــداشـت و درمــان سرطـــان لوزالــمــعـــده را نمی توانـــند بیــماری دیگری بدانن
د تنهـا به ایــن دلـیـل که رئیس جمهور مبتلا به آن اســـت. وقتـی علـائم بیـــماری قابـــل مشــاهـده اســـت، طبـیعـی است که پزشـک یک معـایــنـــه مشخـــص را توصیــه کنـــد.
امـا وقتــی یک اخـتـلال توانایــی عملــکردی فرد را هدف می گیـــرد، و در برخی موارد به مردم آســیـب می زنـــد، پزشـک وظیــفـــه دارد هشـدار دهد.

پیـــشــرفت تحقـــیــقـــات «رابـــرت مولر» بازپـــرس ویژه پرونده دخالــت روسیـــه در انتخابات ۲۰۱۶ به دلـیل تاثیـــری
که بر ثبـات رئیس جمهور خواهــد داشت، برای ما نگران کننـــده اســـت.
ما پیش بیـنـــی کردیـــم که ترامـپ، که علــائم بارز شکـنــندگــی روانـــی تحت شرایـط عادی دارد،
به سختی قادر به مقابله با انـــتقـادات اسـاسی و یا اخـبـــار ناخوشایـندی باشــد
که با بازشدن پرونده کیـفــرخواست ایجـاد می شود. و اگر ثبات ذهنــی او مختل شود،
امـنـیت عمومی و بیـن الــمـــلـــلی هم مختـــل خواهد شد.
بیـمــاری ترامـــپ

در واقـع، این چیــزی است که شروع به آشکــار شدن کرده اسـت: ترامپ، با اتخاذ به تئوری های توطئه،کج خیال تر و دشـمـــن پندارتر شده است. او پریـــشانـــی ذهن خود را با توئیت های گاه به گاه خود نشـــان می دهدو ری توئیت کردن برخی از ویدئوهای ضد اسـلامـی از تمـایــل او برای توسل به خشونت زمـــانـــی که تحــت فشار قرار دارد، خبـــر می دهند.

ترامـــپ خشونت را به عنوان یک راه حل در زمـــان فشار شدیـد می بیـنـــد و معـتــقد است
ایـن کار قدرت او را باز می گردانـــد. کج خیــالـی و احـــســـاس شدید ضعف و بی کفایتـــی، خشونت را بسـیـار جذاب می کند،
و استفـــاده از سلـاح های قدرتــمـــنـد را برای استــفــاده بسیــار وسوسه انگـیـز می نمایـانــد.
درگیری لفظـی او با رهـــبر کره شمالــی در مورد اندازه دکـــمـه های هسته ای شان
مثـــالـی از این رفتـار است و به امکـان خطـر بزرگـــی که او به موجب قدرت و موقعـیـت اش دارد، اشاره می کنـــد.

در اینــجــا کاری که کارشـــنـاسان بهـداشـت روان می تواننـــد انـجــام دهــند، ایــن اســـت
که تایــیــد کنـــنـــد که ایـن علــائم واقعــی هسـتـنـــد، و برای مقابله با آنهـا بهتر است آنهـا را مدیریــت کنـــیم، تا انـکـــار.

غربــالگــری برای درک خطر آسـیب، یک بخــش عادی از عمــل روان درمـانـی اســت و گام هایــی وجود دارد
که ما در صورتی که فردی خطـری داشـــتـــه باشــد، آنـهــا را دنبـال می کنیم: مهار کردن،
از بین بردن دســترسی به سلاح ها و ارزیابـــی فوری. هنـــگامـی که خطـر ایجـاد شد
، ضروری اسـت که ما با شخـص، همچون یک بیــمار رفتـــار کنـــیـــم.

در علـم پزشــکــی، اختلــال ذهنــی همچون آسیـــب فیــزیــکــی جدی در نظــر گرفـــته می شود:
ایـــن اخـتـــلــال همچون آسیــب فیزیکی تضعــیــف کننـده اســـت، و به واسطـــه ارزیـابـــی های استـانـدارد به لحاظ عیـنـی قابــل مشـــاهــده اسـت.
کارشنـاســـان بهداشت روان به طور مرتب ظرفـــیــت و آمــادگی دادگــاه ها و دیگر نهــادهـای قانونی را مورد بررســی می دهــنـــدو توصیــه های خود را ارائه می دهـند. این همـان چیزی استکه ما برای انجــام آن خود را آماده می کنیـم. بقــیـــه تصــمـیــمات به دادگـاه یا، در این مورد، به نهاد سیــاســـی بستـــگـی دارد.

اختلالات شخصیتی و روانی دونالد ترامپ خطرناک است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.