ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است

چت کردن با کسی که با او کار می کنید یا او را دوست دارید باید منطقی باشد چون گفتن برخی از حرف ها در چت روزی به ضررتان تمام خواهد شد و اگر هم معذرت خواهی نمایید هم طرف مقابلتان نمی تواند شما را ببخشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: قـــبـل از آنـــکه پیـــغام تان را برای طرف مقابـل ارسال کنـید، یک بار دیگـر آن را بخوانیــد. آیا طرف مقـابل تان متنی که می خواهید ارسال کنیـد را به درســتی دریـافت می کند؟ برخـــی از حرف ها هستـــنــد که بهـتـــر است از بیان آنهـا در ایمیل یا پیامـــک خودداری کنیـــد. در ادامـــه به آنهـا اشــاره کرده ایـــم.

هر حرفی که احـتـیاج به بحث بیشــتـر دارد

به عنوان مثال: «موارد زیــر، نگـرانــی های من در زنــدگی هســـتند»

هیچــکســـی از خوانــدن ایمـیل یا پیام های طولانــی لذت نمـی برد. در واقـع این پیـغـام ها حوصله سر برنــد، بنابـرایـن وقت تان را صرف نوشتــن نامـــه فدایــت شوم در تکـــست ها نکنید. اگـر می خواهیــد در مورد موضوع مهـمـی صحـبــت کنیـد، یک پیغـام به طرف مقـــابل تان بدهیـــد و قرار ملاقـــات بگـذاریــد. حتی می توانید چکیده ای از آنچـه می خواهـــیـــد در مورد آن صحبـت کنــیـد را در متن تان بنویسیــد تا او نیز آمادگـی لازم را برای صحبـــت کردن داشــتـــه باشـد، امـا از بیان جزیــیــات بپـرهـــیزیـد. در این صورت، نه تنـهـــا مفصل تر در مورد موضوعی که ذهن تان را درگــیر کرده با طرف تان حضوری صحـــبت خواهــید کرد، بلــکه حرف هایــتـان نیز تاثیری بیــشتـری روی او خواهد گذاشـت.

دعوا کردن با شریــک زندگـی

به عنوان مثـــال: «چیـزی که من از تو متوجه شدم ایـن است که…»

اگـر متــاهل هســـتید، شانس با شمــاست زیـرا هنگــام دعوا می توانـید حضوری با شریک زنــدگی تان صحـــبـت کنــید امــا اگـر از او دور هسـتیــد، بهتر اســـت که از دعوا کردن در تکــست ها خودداری کنید. از ایــن جهـــت که طرف مقـــابل نمی توانـد زبـان بدن یا لحـن شمــا را از پشـــت پیامک ها درک کند، بنــابـرایـن احـــتـــمال سوتفــاهم زیاد اسـت و رابطه تان نه تنـها بهـــتـر نشـده که بدتر هم می شود. پس اگر شریـک زنـدگــی تان با پیام های پی در پی شروع به دعوا با شمــا کرد، بهتـر اســت به او بگویید که ترجـــیح تان گفــتـــگوی رو در رو است.

حرف هایی که بعدها به ضررتان تمــام می شود

به عنوان مثـــال: «باورت نمی شود که من چه کاری کرده ام!»

قبـل از ارســال پیـــامک یا ایـمیــل به دیـــگــران، خوب از محـتوای آن آگـــاه شوید زیرا ممـــکـــن اســـت که بعــدها پشیمانی به سراغ تان آید. آیــا می دانـــیــد که پیـغــام های شما، حتـی اگــر پاک شوند، قابل برگـــشـت هستند و ممکـــن اســـت که در آیـــنده به ضررتان تمـــام شود؟ بنابـــرایـــن از بیـــان حرف هایی که موجب حســاسـیـــت می شوند در تکــسـت ها خودداری و آنهـــا را حضوری بیان کنـــیـد، در ایـن صورت هیـچ مدرکی برای اثـــبـات حرفـــی که زده اید، وجود نخواهد داشت.

اطـــلاعـــات شخــصـی

به عنوان مثـــال: «ایـــن شماره و پسورد کارت من است»

از آنـــجــا که امـروزه زنـدگـــی ما وابسته به تکـــنولوژی است، سخــت اســـت که برخـی حرف های خود را در پیـــام هایمــان فیـلتر کنیـم، امــا از خودتان بپرسیـد که چقـــدر امنیـــت اطــلـــاعاتـی که رد و بدل می کنـــیـــد، برایـتان مهم اســت؟ از آنـــجا که پیـغــام ها به راحـــتی می توانــند برای دیــگران ارســال شوند، یا در صورت گم شدن گوشی، دســت شخص دیـگـــری بیافتــنــد، بهتـر است که از ارسال اطلــاعات شخصــی تان خودداری کنــیـد. اگـر نمــی توانـــید حضوری اطلـــاعـات تان را منـــتـقل کنـیــد، این کار را تلفنــی انجام دهیـد.

معذرت خواهــی

به عنوان مثال: «متـاسـفــم»

نوشتـــن «معذرت می خواهم» ساده اما گفتـن آن سخـت اســـت. شایــد برای شما هم راحـــت تر باشـــد که احساس تاســـف و پشیمـــانی خود را در پیـــغامی بنویســیـــد و آن را ارسـال کنـید امــا آیــا می دانــید تاثـــیری که در کلام حضوری است، در نوشتن وجود ندارد؟ بنــابـــراین اگــر می خواهــیــد عذرخواهی تان تاثــیــری روی طرف مقــابل داشـتـه باشد، آن را حضوری بیان کنید.

گفــتن جملـــه «ما بایـــد با هم صحبــت کنیـم»

به عنوان مثـــال: «ما بایـــد حرف بزنـــیــم»

شاید بیـــان ایـن جمــلــه در پیـــامـــک روی شمـا هیــچ تاثیـری نداشـتـه باشد اما برای طرف مقابــل تان ترســـنـــاک اســـت و موجب نگــرانـــی او می شود. در واقـــع، زمانـــی که شما ایـــن جمــله را به زبـان می آوریـد بدون آن که دلیـــلش را بگوییــد، ذهن طرف مقابـل را به هزاران راه می کشانید. پس حتــی اگر می خواهـــیـــد که در مورد موضوعی با او گفـــتــگو کنـید، بهتر اسـت که جمــله تان را تغـییــر دهید. به عنوان مثـال از او بخواهـــید که وقت اش را برای دیدار با شمــا خالـی کنـد.

تمام کردن رابطه

به عنوان مثـــال: «بهــتر اســت که به دنــبال فرد دیـــگری باشــی»

اگـــر چه تمام کردن رابـطه عاطــفـی، به هر شکـلـــی که باشـــد، سخت اسـت اما توصیـــه می شود که از تکـــست برای این کار اســتفـاده نکنــید. برخی ها به دلــیــل این که نمـــی خواهند با طرف مقـــابل شان مواجــه شوند یا ایــن که نمـــی خواهنـــد با حرف زدن های بیـشتر، دوباره تحـــت تاثیــر قرار بگیـــرنـد و نظرشان را تغییــر دهـــند، پیامک را انــتخاب می کنـند. دلـــیل شمــا هر چه که باشــد، اگر در رابـــطـــه عاطـفی بلـند مدتی بوده اید، تمـام کردن آن با پیــامک یکی از بدتـــریـن شیوه هاسـت.

گفـتــن «دوستـت دارم» برای اولین بار

به عنوان مثال: «دوستـت دارم»

فرقـــی نمـی کند که 20 سال سن دارید یا 50 سال، گفـتن «دوستـــت دارم» برای اولیــن بار مفــاهـــیم زیادی را در خود دارد که بهـتر است با تکســت عنوان نشود. به ایـن فکــر کرده ایـد که اگــر طرف مقــابل تان پیـام تان را دیـــر ببـــینـیــد یا حتــی پاسخی به او ندهــد، چه حسی به شمـــا دســـت خواهد داد؟ اگر دوست نداریـد که از بیـــان این جمـــلـــه پشـیـــمـان شوید، بهتــر اســـت که آن را حضوری به زبــان آورید.

دادن اخــبار بد

به عنوان مثـــال: «او امروز فوت کرد»

حتمـــا خودتـــان هم به ایـــن نتــیـــجــه رسـیده اید که اخـبار بد را نباید از طریـق تکست به دیگـری منـتقــل کرد. خوبی حالــت حضوری آن اســـت که شمـــا می توانید احسـاســات تان را با طرف مقــابل تقـــسـیـم کنـــیــد، به عنوان مثـــال او را در آغوش بگـیـــریـــد، با او همـــدردی کنــیـــد و از غمـــش بکـاهـید.

اســتــعـفـا دادن

به عنوان مثال: «من از فردا سر کار نمــی آیـم»

مهــم نیـــست که چقـــدر از کارتان تنفــر دارید یا به چه علتـــی می خواهیـد از آن استعـــفا دهـــیـد، در هر شرایـــطـــی این کار را با پیــامـک انجــام ندهیـــد زیــرا نه تنـهـــا رســـمـی و در حد موقعـیــت اجــتـمــاعی شما نمـــی باشد، بلکــه یک سنـــد رســمـــی اســت که ممکن است بعـدها به ضررتـــان تمـام شود. بنـــابـرایـن برای استعفـا دادن، حضوری یا با تلـفـن برای ایــن کار اقدام کنیـــد.

ارسال این پیام ها در چت کردن به ضررتان است

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.