عمو پورنگ ازدواجش را با یک پست در اینستاگرام تکذیب کرد

عمو پورنگ که شایعه شده بود ازدواج نموده است در یک پست ازدواجش را در اینستاگرام تکذیب نمود و گفت من ازدواج  نکرده ام و هنوز مجرد هستم او در اینستاگرام خود عکس دست عروس و دامادی را گذاشته و یک متن برایش این عکس گذاشته بود که همه فکر نمودند داریوش فرضیایی ازدواج نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عمو پورنگ ازدواجش را با یک پست در اینستاگرام تکذیب کرد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : داریوش فرضیایـی مجـــری برنـامه های کودک و نوجوان که به عمو پورنگ شهـرت دارد، پستــی در ایـنسـتـاگـــرام خود منتـشـر کرد که نشــان می دهـــد ظاهــرا ازدواج کرده اســت.
داریوش فرضـــیایـی مجری برنامـه های کودک و نوجوان با انــتــشــار پستــی دراینـــســتاگرام از ازدواجـــش خبر داد. او مسـتقیمـــا به این موضوع اشــاره ای نکـــرده است، امـــا کامـنت هایــی که کاربران زیر پســـتش گذاشـــته انــد نیــز ظاهـــرا ازدواج او را تأیید می کنـد.
داریوش فرضــیـــایـــی مشهور به عموپورنگ در اینستاگـــرام نوشت:
” تصورش دور نیست
شاید برای شمـا نیـز اتــفــاق بیفـــتــد ”

عکس جدیــد عموپورنگ در ایـنـسـتاگرام که بوی ازدواج میدهـد
گفتنی اســت؛ داریوش فرضــیــایـــی یکی از مجــریـان محـبوب و باسـابــقـــه ی برنامـه های کودک است که مجـــموعه “محلــه ی گل و بلـبــل” که از شبکـــه ی دو سیما پخـــش می شد نیز ایفـــای نقـش کرده اســت.

البتـه برخی از کاربران از این عکـس به عنوان دروغ سیـــزده یاد کردند. تا کنون داریوش فرضـیـــایـــی نســبت به ایــن موضوع واکـنــشی نشان نداده اسـت.
داریوش فرضـیـایی ( عمو پورنـــگ ) شایـــعـه ازدواجـش را تکـــذیــب کرد

داریوش فرضیایـی پس از انـتـشـــار خبـــر ازدواجش با پسـت جدیــدی در اینستاگـــرام این شایــعه را تکــذیب کرد.

داریوش فرضـــیـــایی نوشت:

سلام دوستــان ًً
ظاهـــرا پست اخیر بنـده ابـــهـــاماتــی را بهمــراه داشــتـــه که بایــد توضیحـــاتی را خدمــتــتـان عرض کنم ، از جملـه اینــکـــه عکس منتـشر شده مربوط به مراســـم نامـزدی یکــی از بینـــنـــده های عزیـز ( ر – ی )اســت که سالـهــا با برنـامه های عموپورنگ خاطــره داشـتـــه و بزرگ شده و برای خوشحــال نمودن بنـده عکس فوق را با این عبــارت برایم ارسـال نمود ” عمو جان سلام
تصورش دور نیــســت شایـد برای شمـــا نیـز اتــفـاق بیـــفـــتـد ، دخـــتـرتون عروس شد ” شنیدن این خبـــر انـقـدر مرا خشنود و مسـرور ساخـت که تصـمیـــم گرفـتـم عکس و جملــه ایشون رو در صفحه ام قرار بدم که متاســـفانه حواشـــی زیادی بهمراه داشـت تا جاییــکه همـکـــاران و حتی اقوام زنگ میـزدنـــد و شوکه بودنـد که چرا ما از ازدواجــت خبردار نشدیــم ، گواه سخــنـان بنده هم دوستـان خوبم در رادیو اقــایــان فرزاد حســنی و افـــشیـن حســـین خانـی و هسـتند که همـــین چنـــد دقـیـــقــه پیـش ارتـــبـاط تلـــفـــنـــی داشتیـــم و تاییـد میـکنن که شایــعـه ای بیــش نبوده
با ایـن حال از همه شمـا بزرگواران بابـت اشـتبـاهی که رخ داد عذرخواهــی میـــکـــنـم
پی نوشت :حالـــا شمـــا بذاریــد بحــسـاب “دروغه ١٣ ”
مثـلــا


پسـت جدید داریوش فرضـیـایـی پس از شایــعـه ازدواجش

عمو پورنگ ازدواجش را با یک پست در اینستاگرام تکذیب کرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.