ازدواج ماریا مدل ایرانی با کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو عکس یک مدل ایرانی به نام ماریا را که در کنار مادرش نشسته است را در اینستاگرام خود قرار داد و اعلام نمود که وی می خواهد با ماریا مدل ایرانی مقیم آمریکا ازدواج نماید این خبر خیلی سریع در فضای مجازی پخش شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ازدواج ماریا مدل ایرانی با کریستیانو رونالدو را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کریســـتــیانو رونالدو ستاره پرتــغالی رئال مادرید دیـــگر قصد ادامـــه رابـــطه اش را با نامـزدخود جورجـینـا که مادر فرزنـــدانـــش نیــز هست را ندارد و قصـد دارد با مدل ایـرانی مد نظـــر ماریـــا، مادرش ازدواج کنـــد!

رونالــدو ابـــر ستاره پرتــغـالــی رئال مادریـــد پیش تر هم ثابت کرده بودکه در روابط شخـصـــی اش چندان آدم پایبندی نیــسـت و نمـــی توانـد اوضاع رامـــدیریت کند! دعوا و درگـیــری های او با ایرنــا شایــک مدل روسی برای مدت ها زبانـزد خاصو عام بود و باعث شده بود تا آســـایش و آرامـش از این ستـاره جهـــانی رخـــت سفـر ببندد.

رونالــدو پس از جدایـی از شایــک که یک مدل روسی و معروف بود، برای ماه ها در انـزوا زنــدگـی شخصــی اشرا به پیش برد، اما بالاخـــره با آغاز رابــطــه ای تازه توانســـت خود را از کنج عضـلـــت جداکـــنـد و با جورجینا دختر ۲۲ ساله بار دیـــگـــر طعم عشـق را تجـربـه کنـــد که ایـن مسئله به وضوح در روند حرفه ای او نیز تاثـیـر بســیــار مثــبتــی داشـت.


ماریا مدل ایـرانی و مادر رونالدو

جورجیـنا دختــر ۲۲ ساله اسـپـــانیایـی رسمـا همـــسر کریســـتیــانو رونالـــدو نیـــسـت و طبـق روال مرسوم در اروپا، فعلــا آنـــها نامـــزد هســتـــندو برنامه ای برای ازدواج رسـمی با یکـــدیــگر را ندارنـــد تا مادر فرزنــدان رونالـــدو در شرایـــطـــی نامـــطمئن قرارداشـــتـه باشد، چرا که ایـــرنا شایـــک مدل روسی پس از جدایــی از کریسـتیانو طی یک مصاحبه ای جنـجالی مدعیـــشـده بود، ابر ستــاره پرتـــغـالی بارها و بارها به این مدل روسی خیـانت کرده بوده است!


رونالدو

ماجرای ازدواج کریـســـتیــانو رونالـدو

با انــتشـار تصویری از ماریا مادر کریـســتیـانو رونالـــدو با ن.ش مدل ایرانــی ساکـــن فرانـســه،ــنشــریـــات محـلی مادیــرا مدعی شدند کریســتـیـــانو از ماه گذشـــتـــه دائما با نگار دیـــدار داشـــتــه استو روابــط شخـــصــی تازه ای را با او آغـاز کرده تا جورجـیـنا با شنـــیـــدن این خبر تصـمــیم به ترک ویلـــای لوکس کریــســتــیـــانو بگـیرد!

کریســـتیانو رونالــدو ابــر ستاره پرتــغـــالــی رئال مادریـــد است کریــســتـــیـانو رونالـــدو دیگـر قصــد ادامــهـ ــرابــطــه اش را با نامـــزد خود جورجــیـــنا که مادر فرزنــدانـش نیـز است را ندارد و قصد دارد با مدل ایرانــی مد نظـــر ماریــا، مادرش ازدواج کنـد!

رونالــدو نیــز در آستـانـــه فینــال لیگ قهـــرمـانان اروپا و آغـــاز جام جهـــانـی ۲۰۱۸ روسیــه، نمی خواهدبـــه هیــچ عنوان درگـیــر حواشی شود و پیــش تر به مادرش اعلــام کرده بود در مکــان های عمومیبـــا ن.ش دیدار نداشــتـــه باشــد، چرا که پیش تر این مدل ایــرانی را به مادرش معـــرفـــی کرده بودتـا مادر رونالدو ستــاره پرتغـــالــی نیز با این تصمیــم موافــقــت خود را اعـــلام نمــایـد.


رونالدو و جورجـیــنـــا

ماریـا مدل ایرانی ساکـــن فرانســه معـتـقـد است جورجـیـنا مدل روسی بیش از حد و انـدازه اش به حریــم شخصـــی رونالـــدو وارد می شودو تمام وقت شخـــصــی فرزندش را تحــت تصرف خود درآورده اســت! جورجـینـــا نیــز متـقـابـلا رفتارمـنـاسبی را با ماریــا ندارد تا کریــستــیـانو در میان آنــهـا قرار بگیــرد.

ابر ستـاره پرتغـالی رئال مادریـد در واکنـــش به تصویر منتشر شده از مادرش و ن.ش ، انتـخابجدید خود، روز گذشته در صفـــحـه ایــنستــاگرام خود تصویری از خود و جورجیــنا مدل روسی قرار داد تا شایـعـاترا کاهش دهد، امـــا به نظــر می رسـد دیگــر این ماجرا از کنترل او خارج شده باشـد و طی روز هایآتـــی اقدام به معــرفــی رسمـــی نامــزد جدیــدش، ن.ش کند!

ازدواج ماریا مدل ایرانی با کریستیانو رونالدو + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.