روشهای ساده برای از بین بردن چربی زیر گردن

چربی زیر گردن یا غبغب در برخی از افراد به چشم می خورد و خیلی از افراد دوست ندارند این چربی زیر گردنشان باشد و دوست دارند این چربی را از بین ببرند ما در این بخش روش های بسیار ساده خانگی برای از بین بردن چربی گردن در نظر گرفته ایم در ادامه جزئیات بیشتر روشهای ساده برای از بین بردن چربی زیر گردن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : گـــردن قسمــتــی از بدن اســت که از لحـاظ زیــبایی هم برای زنـــان مهم اســت و هم برای مردان. در سراسر دنــیــا بســـیــاری از افراد به کلیــنکـ‌ــهای زیـبـــایی مراجـعه می‌ـــکنند تا از شر چربی اضــافــی گردن و اطـــراف چانه خلــاص شوند. چربـی به دلــایـل گوناگونی ممـــکن است در گردن شما جمـــع شود امـــا یکی از علتــ‌هـای اصلی، چاقـــی و اضافـــه وزن اســت. سایر علــتـ‌ـهـا می‌ـــتواند شامـــل سالــخوردگـی، حفـــظ آب در بدن و بیمــاری‌ـــهـــایی چون کم کاری تیروئید، سنــدرم کوشیـــنــگ و سنـــدرم تخـــمـــدان پلـــی کیــستیـــک باشـد.

خیـلــی مهـــم اسـت که چربـی گردن را فورا برطـرف کنــیــد، زیـرا چربــی در این ناحیـــه ارتـــبــاط نزدیکی با بیـــماری قلـــبی، کلســترول بالـا و دیابت دارد.

شمـا همیشــه میـــ‌توانید چربـــی اضافـی را با جراحـــی زیـــبـــایـی برطـرف کنیــد، امـا زیـــر چاقو رفـتــن، هم ریسـک دارد و هم هزینــه بردار اســـت. برای حل مشکــل چربی گردن، میـــ‌توانـــیــد تغـیــیراتـی در سبـک زنـــدگـــی و روش تغذیهــ‌ـــی خود ایجــاد کنـیــد و تمریـنــات مربوط به گردن را انجـــام دهید. هر چند فورا نمیـــ‌توانــید به نتـیجــه برسید امـــا پایـبنــد ماندن به الگوهای تغذیه و روتیــن ورزشی میــ‌تواند به شمـــا کمک کنــد از چربـی اضافی دور گردن خلــاص شوید.

1. تمریـــن چرخش گردن را انجـام دهـیـــد

بهتریــن راه برای آب کردن هر گونه چربی اضــافـــی در بدن ورزش کردن است. در مورد آب کردن چربی گردن هم، چرخش گردن، یکـــی از بهتـــرین تمـریـــنـــات اســت. ایـــن حرکت می‌ـــتوانـــد عضـــلات گردنــ‌ـــتــان را تقویت کرده و انـــعطـاف پذیری آن را بهتــر کنـد. صاف بنـشیـــنـید و مســتقـیـــما به جلو نگـاه کنیــد. سرتـان را به آرامی تا جایــی که میـ‌ــتوانــید به سمت چپ بچــرخانـــیـد. سپــس به آرامــی به طرف راست بچـرخانـــیـد. ایـن تمـــرین را 5 تا 10 بار برای هر طرف تکرار کنید.

2. تمرین فشار سر از پهــلو

یک تمرین خوب دیگری که چربــی جمــع شده در گردن را هدف میـ‌ـگیـرد، حرکــت اسـت. این تمرین هم عضــلات گردنــ‌تــان را تقویت می‌کـــند و هم عضـلـــات بالـــای کمـرتـــان را. صاف بنشــینــید یا بایـــســتـیـــد، دسـت راست‌تـان را روی سمت راست سرتان بگــذارید، سرتان را به آرامــی به سمـت راست خم کرده و با دسـت راست، به سرتان فشـار بیاورید تا مانع پایـیــن آمدن سرتان شوید. این وضعیــت را 10 تا 20 ثانـیـه حفظ کنـیــد. حرکـــت را برای طرف دیـگـر هم تکرار کنیـــد. روزی 2 تا 3 و هر بار 10 تکـرار انـجــام دهـــیـد.

3. تمرین دهـــان را انــجــام دهید

تمـریـــن دهان هم راه ساده اما موثر دیگـــری برای برطرف کردن چربــی اطراف گردن است. وقتــی دهان‌تان را تمرین می‌دهیــد، تاثـــیر آن را در عضلـات گردنـ‌تــان هم میــ‌توانــیـــد ببینیـد.

صاف بنـــشیـنـیـــد و دهـــان‌تـــان را کاملا باز کنـید. لب پایـــیـنـــی را پشـــت دندان‌های پایــینیــ‌ــتان ببریـــد. 10 تا 15 ثانـیـه در ایـــن وضعـــیـــت بمانیـــد و سپــس به آرامی لبـ‌ــهــا را رهـــا کنـــیـــد. این حرکت را 5 تا 7 دقــیقه تکــرار کنیــد و روزی 2 تا 3 بار این تمــریــن را انجام دهـید.

4. هنگــام نشستن قوز نکــنیـد

وضعـیت درسـت بدنی برای رها شدن از چربـــی گردن اهمیـــت دارد. در واقع مدل نشـــســـتـن شمـا میـــ‌توانــد تاثـــیــر زیـــادی بر عضلــات گردن و چانــه‌ـتـــان داشتـه باشــد.

مثـــلا اگر عادت داریـــد موقع نشــســـتن قوز کنــید، این وضعیـت بدن شما روی عضـــلـات اطراف گردن‌ـتان تاثیر گذاشـتـــه و آنهــا را ضعــیـف میــ‌ـــکنـــد، در نتـیـجــه موجب تجـمـــع چربـــی در گردن میـ‌ـشود. قوز کردن، بدتـرین وضعـــیت نشـســتـــن است و باید آن را اصــلاح کنـــید. سعی کنــید صاف بنشـــیــنــیـد و سرتان را بالـــا بگــیــرید. نشــسـتـن با ژستـــی درست به شمـــا کمــک میــ‌کنـــد از چربی‌ـــ‌های اضافــی گردن خلاص شوید. بایـــد در اصــلاح وضعیـت نشـســتـن خود کامــلــا هشـــیـــارانه عمل کنیـد تا ناخودآگاه به عادت اشـــتــباه ِ قوز کردن‌ـــتــان برنـــگردید.

5. مصـــرف کالـری‌تان را کاهـــش دهـید

یکــی از دلــایل اصــلــی چربی گردن، چاقـــی اسـت که زمانی روی میـــ‌دهــد که شما بیــشتـر از کالـری که در روز می‌ـــسوزانـیـد مصرف کنیـــد. برای همیـــن، کاهش دریـافــت کالــری روزانـه، راهی خوب برای کاهش وزن کلـی بدن و از دسـت دادن چربـی جمع شده در قسمـــت‌ــهای گوناگون ماننـد گردن و شکم اســـت.

برای کاهش مصرف کالـــری سعی کنـــیـــد در هر وعده، کمــتــر غذا بخوریـــد، از مصــرف غذاهـای پُـــرچرب مانـــند پنـیر و کره و مایونز و … پرهیز کنــیــد، از مصـــرف نوشیدنیـــ‌های پُرکـالـری مانـنـــد کولا، آبــمیوه‌های صنـــعتی و … اجـــتــنـــاب کنــیـد، غذا را با سالاد شروع کنـــیـــد و قبـــل از خوردن، یک لیوان آب بنوشیــد تا اشـــتــهــای‌ــتـان کمتـر شود، میـــان وعده بخوریــد اما انتخـــابــ‌ـــهــای سالمی داشـــته باشـیـد مانـند مغـزهـا و دانه‌ــها، میوه و سبزی تازه فراوان مصـرف کنـیـــد، کربوهیـدراتـــ‌های سالمی چون غلـات سبوسدار را جایــگـــزیــن غلات فرآوری شده کنـــیــد و بیــشتر پروتئین کم چرب بخوریـد تا برای مدت طولانــی‌ـــتـری سیر بمــانـــیـــد.

6. هیدراتـه بمانید

آب برای سلامت بدن و حفـظ وزن ایده‌ــآل ضروری است. اگــر آب کافـــی ننوشیــد، کاهــش وزن برایــ‌تان خیلـــی دشوار خواهد بود زیـــرا آب، نقـش اصلی را در دفع سموم از بدن دارد.

ضمـنــا آب به کنــتــرل اشـــتهـا کمــک کرده و مانـع پُـرخوری می‌شود. سعـــی کنیـــد روزانـــه حداقـل 8 تا 10 لیوان آب بنوشید، امـا مقدار دقـیـــق آن بستــگی به وزن، جنسـیت و میــزان فعالـیت شما دارد. علــاوه بر آب، بیشــتــر میوه و سبـزی که ظرفـیـــت آب بالــایی دارند مصـرف کنـــیـد. از آشـامــیدن نوشیدنــیـ‌های گازدار، قهوه و هر چیـــزی که الـــکـــل دارد اجـتناب کنـــید.

7. چای سبــز بنوشید

کاهش وزن یکـی از بهتـــریـن راهــهــا برای رهـــا شدن از چربـــی گردن اســـت و گنجـانـدن چای سبـــز در رژیـــم غذایی می‌توانــد از ایـن جهت کمک بزرگـــی به شما بکـــنــد. چای سبــز حاوی آنـــتـــی اکـسیدانـ‌ــهای بالقوه و ترکـــیبـات گوناگونی اسـت که متابولیـسـم‌ـــتـان را بیشـــتر می‌ـــکـــنـند. بنـــابـــرایـــن بدن تشویق میـــ‌شود کالـری بیــشتـــری بسوزاند و از چربــی بدن کم کند. ضمنا چای سبــز برای پیـــشگیــری از پیری زودرس پوست هم مفـــیـــد اســت. یک قاشـق چایخوری برگ‌ــهــای چای سبـــز را در یک فنـــجان آب داغ بریـــزیــد و روی آن را بپوشانـید تا چند دقیقـــه دم بکشـد. آن را صاف کرده و کمی عســل به آن اضافه کنید. 3 تا 4 فنجـان چای سبز روزانـه بنوشیــد.

8. از روغن نارگـــیــل استــفـــاده کنـــید

میـ‌توانید از روغن نارگیـل بکــر برای برطرف کردن چربــی گردن اسـتـفاده کنـــیــد، هم به طور خوراکـی و هم به صورت اســتـــعـمال خارجی. در مصـرف خوراکی روغن نارگیـــل، اســیـــدهــای چرب متوسط زنجـــیره‌ـای که در آن وجود دارد، مستـــقیمــا جذب غشـای سلول شده و به جای ایـنـــکـــه به عنوان چربــی در بدن ذخـــیــره شود، به انـرژی تبدیـل می‌‌ـــشود. ضمـنــا، روغن نارگـیـــل باعـث افـزایش متابولیـسم میـــ‌ــشود. اگر از روغن نارگیـــل برای ماســاژ اســتفاده کنـیـد، به جراین خون بهــتـــر کمـــک کرده و از تجـــمع چربی زیــر پوست جلوگیری میــ‌ــکنـــد. گردن و اطـــراف چانه را با روغن نارگیل گرم به مدت 10 دقـــیـــقـه دو بار در روز ماســـاژ بدهـــید. از روغن نارگــیل بکـر میــ‌ـتوانـــید در پخــت و پز هم استــفـــاده کنید.

9. ماسک سفیـده‌ی تخـم مرغ بگذارید

ماسـک سفـیـدهـــ‌ـــی تخم مرغ هم میــ‌ــتواند در برطــرف کردن چربی گردن و افـــتـــادگـی پوست تاثـــیر زیـادی داشـته باشــد. سفــیــدهــ‌ی تخم مرغ دارای اثر سفت کنندگـی پوست بوده و پوست‌تان را محکم و سفت نگـه میـــ‌دارد.

سفـــیـــده‌ی دو عدد تخـــم مرغ را جدا کنیـد و هم بزنــید. یک قاشــق غذاخوری شیـــر، یک قاشـــق غذاخوری عسـل و یک قاشق غذاخوری آبـــلــیــمو را هم به سفیده‌ی زده شده اضـــافه کنیـد و خوب مخـلوط کنیـد. ایـــن ماســک را روی پوست اطراف گردن و چانهـــ‌ی خود بگــذاریــد. اجـــازه دهید 30 دقـــیقه بمانـــد و سپــس با آب ولرم آبکشی کرده و خشک کنــید. این ماســـک سفــت کنـنـــدهـــ‌ـــی پوست را هفــته‌ای 2 تا 3 بار بکــار ببریـد.

10. از سرکـه سیــب اسـتـــفـــاده کنــیـد

سرکه سیب به تجــزیهـ‌ی چربـــی کمـک می‌کــنــد، بنــابـــرایـــن برای جلوگیـــری از تجمـــع چربی در قســـمــت‌ـــهای مخــتـــلف بدن ماننــد گردن مفــیـد اســـت. سرکــه سیــب حاوی مواد معــدنـــی چون پتاسیـــم، منـــیزیـم و کلــسیم بوده و می‌ــتواند سموم را از بدن دفع کند که عامـــل مهــمی در کاهـــش وزن اسـت.

سه قسمـت سرکــه سیب را با یک قســمت روغن زیتون مخلوط کرده و از آن برای ماساژ ناحـــیهـــ‌ـــی گردن با حرکــاتــی به سمـــت بالـــا و به مدت 10 دقـیـقـــه اســـتـــفاده کنیـــد. ایــن کار را روزی 2 تا 3 بار انجام دهــید. همــچـــنین می‌ـــتوانـیـد 2 قاشــق چایـــخوری سرکـه سیب را با کمـــی عســـل در یک لیوان آب حل کرده و روزانـه با معـدهـــ‌ـی خالـی بنوشیـد.

چنـــد نکـــتــه

. ورزش هوازی انــجام دهیـد تا به کالری سوزی‌تان کمــک کنید.

. علـــاوه بر تمـریـــنــات هوازی، تمـریـــنات قدرتـی یا مقـــاومتــی هم انجام دهـیـــد.

. به گردن‌ـتــان هم ضد آفـتـاب بزنـــید تا جلوی علائم پیـری زودرس پوست را بگیـــرید، مانــنـــد چیــن و چروک‌‌هــا و افـتـادگــی پوست.

. هرگز به گردنــ‌ـتــان فشار وارد نکـــنید چون میـ‌ـتواند منـجــر به آسـیـب جدی شود.

روشهای ساده برای از بین بردن چربی زیر گردن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.