استعفای آیت الله خامنه ای پذیرفته شد+عکس / برش تاریخ معاصر

استعفای آیت الله خامنه ای از سمت سرپرستی سپاه اولین کاری بود در خامنه ای در سالهای بعد از انقلاب انجام داد او انسان فروتنی بود و همیشه به نفع مملکت کار می نمود در آن زمان خود را شاسیته نداستند که سرپرستی سپاه را برعهده بگیرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر استعفای آیت الله خامنه ای پذیرفته شد+عکس / برش تاریخ معاصر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : شایـد کمــتـر کسی این خبر را شنـیـده باشـــد که آیت اللـــه خامـنه‌ـای در سال ۱۳۵۸ مدتی سرپـرســتـی سپاه را بر عهده داشته است. در زنــدگــی‌ــنامه ایـــشــان آمده اســت: از دیگر مأموریــت‌ـــهـای وی از طرف شورای انقلـــاب، مسئولیت مرکز اسنـاد و نیـز سرپـــرسـتی سپـاه پاسـداران انقـــلـاب اســـلــامی در ۳ آذر ۱۳۵۸ بود. وی قبـــل از ایــن نیـز به نمایـنـــدگـــی از سوی شورای انقـلــاب در برخــی جلــسـات سپـاه پاســـداران شرکت میـ‌ـــکــرد.

علت انتخاب او به سرپرستی سپاه، باقی ماندن پاره‌ای اختلافات در بدنه و سازمان سپاه بود که در ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته بود و با تلاشهای میانجیگرانه به نتیجه نرسیده بود.

وی که از حامیان نیروهای نظامی مردمی، بهــ‌ویژه سپاه بود، در مدت حضور در رأـــس آن نیرو سعــی کرد علاوه بر رفـع اختلــافـــات موجود، سازمـان منــاســـبی بدان بدهــد. او در ۵ اسفـنـد ۱۳۵۸ از مسئولیت سرپرستـــی سپــاه به دلــیـــل نامزدی در انـــتـــخـــابـات نخســتین دورۀ مجـلــس شورای اسلــامی اســتــعفا داد.[۱]
**ماجـرای تشـکــیل سپاه چه بود؟

بعد از پیــروزی انــقــلـاب شکوهمـــند اسلامی در ۲۲ بهمـن ۵۷، یکــی از مهـمـ‌ـــتــرین موضوعاتـــی که ذهـن نیـروهای انقـلاب را به خود مشـغول ساخته بود، تأسـیــس یک نیروی نظـــامــی قدرتــمـــنــد بود که بتواند در مقـــابــل توطئه‌هـا و خطـــراتی که انــقـلـــاب را تهـدیــد میـ‌کـرد، از کیــان انـقلــاب دفـاع کند.

آنـچه در ایـــن بیـــن قابـــل تأـــمـل است، تشـــکـــیل غیـر رسمـــی و خودجوش یک نیروی مردمـی در آغـازین روزهـــای پیروزی انـقـلاب اســت. ایــن نیرو که اعــضای آن در مساجـــد، امـاکن دولتی، پادگان‌ـهــا، کاخ‌ها و مراکـــز حســـاس حضور داشــتـــنــد، وظیـفه حفاظت از اموال و تأـــمــیــن امنـــیت اجـتـماع را بر عهده داشت. هر چنـــد ایـــن نیروها بعدها نام کمــیــتــهـــ‌ــهـــای انـــقـــلـاب به خود گرفتند، اما در واقع هســتــه اصـلـی «سپــاه پاســداران انقلــاب اسلـــامی» را باید در ایــن اجتماعات جسـت و جو کرد.

اولیـــن اعلـــام رسمـی تشـــکــیل سپـــاه پاسـداران انــقلــاب اسلــامــی، از سوی عباس امــیـــر انتظــام، سخــنــگوی دولت موقت در دوم اســفنـدمـاه ۵۷ صورت گرفـــت؛ امـا در آن شرایـط، چنـــد گروه تحـت عنوان سپــاه پاســـداران فعـــالـــیت میـــ‌ــکردنـــد که هر کدام منطقــهـ‌ای از تهران را برای فعـــالیت انــتــخـاب کرده بودنـد.

برخـی از نیروهای سیـــاسـی، تحــت فرمـــانـدهـــی حســـن لاهوتی در باغـشـاه مسـتــقـر بودند. عده‌ـــای دیـگر نیـز با سرپـــرســـتی محمـد منـــتــظـــری و محـمدکـاظم موسوی‌ بجــنوردی در مرکــز گارد شهـــربانـی (اداره گذرنامــه فعلــی) اسـتقـــرار پیـــدا کرده بودند. عبـاس زمـانی (ابوشریف) نیز به همراه نیروهای خود، پادگـان جمـشیدیـه را در اختیـار داشت. پاسداران مستـــقــر در سلطــنتــ‌ـآبـــاد (پاسـداران) نیز بیــشتـــر با اعـــضـــای نهضــت آزادی و دولت موقت هماهـــنگ بودنـــد و حســـن لاهوتی نیـــز در آن منطقـه نفوذ داشـت.

اختلاف نظر موجود بین این گروه‌ها از یک سو و همچنین تلاش دولت موقت برای در دست گرفتن اداره این نیروی نظامی که با مخالفت بعضی از سپاهی‌ها مواجه شده بود، باعث شد تا شورای انقلاب برای سر وسامان دادن به اوضاع، شورایی۱۲ نفره که اعضای آن نمایندگان ۴ گروه فوق بودند، تشکیل دهد. این افراد بعدها به عنوان اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شدند.

این عده عبارت بودند از: عباس زمانی، جواد منصوری، عباس دوزدوزانی، محمد منتظری، یوسف کلاهدوز، محمدکاظم موسوی بجنوردی، مرتضی الویری، محمد بروجردی، محسن رضایی، محسن رفیق‌دوست و علی دانش‌منفرد.

نمایندگان این گروه‌ها با توافق شورای انقلاب و نظر مثبت حضرت امام و با این هدف که سپاه به عنوان یک نیروی مستقل از ارتش و دولت، زیر نظر شورای انقلاب باشد، اساسنامه‌ای برای این نهاد تدوین نموده و در تاریخ دوم اردیبهشت ۵۸ منتشر کردند.

برای تعیین فرمانده سپاه، جواد منصوری، عباس زمانی و محمدکاظم موسوی‌بجنوری نامزد بودند که در نهایت جواد منصوری به عنوان اولین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین شد. شورای فرماندهی سپاه در اولین اطلاعیه خود در ۱۶ اردیبهشت ۵۸، وظایف کلی این نیروی نظامی را مبارزه مسلحانه علیه جریان‌های مسلحانه ضد انقلاب، دفاع در برابر حملات و اشغالگری‌های عوامل یا قوای بیگانه در داخل کشور، همکاری و هماهنگی مؤثر با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تربیت و آموزش اخلاقی، ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی کادرهای سپاه، حمایت از نهضت‌های رهایی‌بخش و حق‌طلبانه مستضعفین جهان تحت نظارت و رهبری انقلاب و استفاده از نیروی انسانی سپاه به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه و کمک به طرح‌های عمرانی دولت جمهوری اسلامی برشمرد.[۲]
**اولین سرپرست سپاه چه کسی بود؟

امام خمینی (ره) در ۲۵ شهریور ۵۸ حکم نمایندگی خود در سپاه را برای حجت‌الاسلام حسن لاهوتی نوشتند. با رسیدن لاهوتی به نمایندگی امام در سپاه (و به نوعی سرپرستی سپاه) منافقین و برخی همفکران آنها با تمام توان به دوره کردن وی پرداختند و علاوه بر استفاده از وی برای فحاشی به بزرگان انقلاب و عملکرد نظام، سطح سوء استفاده خود را به مسائل حادتری هم کشاندند. یکی از موارد بسیار حیاتی در این قضیه (که اثرات فاجعه آمیز آن در زمان ورود منافقین به فاز جنگ مسلحانه آشکار شد) رسیدن انبوهی از اسلحه به دست منافقین از همین کانال بود.

آقای علی محمد بشارتی(مسئول اطلاعات وقت سپاه) به یک نمونه از این موارد چنین اشاره کرده است:

«سفر دیگر ما به کرمانشاه بود که در معیت مرحوم آقای لاهوتی، نماینده وقت امام خمینی در سپاه، صورت گرفت. … در این سفر که سه روز به طول انجامید سلاح های زیادی جمع آوری کردیم که بیشتر آنها ژ-۳ و کلت، از نوع روولور، بودند. تصمیم داشتیم که همه این‌ها را به تهران منتقل کنیم که به علت نفوذ منافقین ورق به گونه دیگری برگشت. در سفر کرمانشاه، پسر آقای لاهوتی -وحید- هم همراه ما بود، اما هیچ مسئولیتی نداشت. او با منافقین در ارتباط بود و با تحت تأثیر قرار دادن پدرش، تعداد زیادی از سلاح های جمع آوری شده، خصوصاً کلت ها را از او گرفته و برده بود. من خیلی دیر از این قضیه مطلع شدم. آقای فرزین به من گفت که آقا وحید سلاح ها را جعبه کرده و برده است. با شنیدن این خبر خیلی عصبانی شدم، اما رعایت حال آقای لاهوتی را کردم و به ایشان چیزی نگفتم. با این حال تصمیم گرفتم که قضیه را با امام خمینی در میان بگذارم، چون این مسئله چیزی نبود که بتوان آن را جدی نگرفت و از کنار آن به سادگی گذشت. … فردای آن روزی به قم رفتیم تا گزارش ها را خدمت امام خمینی عرض کنیم. امام خمینی احوال آقای لاهوتی را پرسید. من فرصت ندادم و گفتم آقای لاهوتی همین است. آدم بسیار عاطفی است و خیلی از صحبت هایی که می کنند دلپذیر و دلنشین است اما به لحاظ سیاسی آسیب پذیر است و همه و از جمله منافقین او را می خواهند جذب کنند. امام خمینی که معمولاً خیلی کم سؤال می کردند، یک سؤال دیگر هم راجع به روابط آقای لاهوتی و مجاهدین پرسیدند و من پاسخ دادم که ایشان مانند ما در زندان بوده و در آنجا با اکثر آنها آشنا شده است؛ اما آشنایی و رفاقت یک چیز است و هواداری از آنها چیز دیگر و موضوعی ثانوی است؛ ایشان هواداری هم می کنند.» (عبور از شط شب، انتشارات مرکز اسنادانقلاب اسلامی، صفحات ۲۳۵ تا ۲۳۷)

البته همین رفتارهای آقای لاهوتی که گزارش‌های مکررش توسط فرماندهان انقلابی سپاه (مثل آقایان جواد منصوری و علی محمد بشارتی) به امام می رسید به علاوه عملکرد مخرب وی در سخنرانی هایش به نفع منافقین و علیه نظام، نهایاتاً باعث شد که حضرت امام پس از مدتی (در همان سال ۵۸) او را از سمتش کنار گذاشته و حضرت آیت الله خامنه‌ای را جایگزین وی کنند. (همان، صفحه ۲۳۷)

حجــتـ‌الـاســـلـام لاهوتی در تاریخ ۲۹ آبــان ۵۸ اســتـــعفــای خود را تسلیم رهـبـر انــقلـــاب کرد ، در متـــن نامه اسـتـــعـفای حجـــت الاسـلــام لاهوتی آمـــده اسـت: «محـــضـر مبــارک فرمانــده کل قوا و رهـــبر انـــقـــلــاب اسـلامــی ایران امام خمـــینــی (دامت برکـــاتـه)

با کمــال احـــتـــرام بعـــرض عالـــی میـــ‌رسانـــد، با اینکـه تصـمیـــم داشـتـــم در حسـاســ‌تـرین ارگـــان مبـــارزاتــی یعـــنــی سپاه پاسـداران در راه اسلـــامـــی و امـام امت تا آخریـن قطــره خون خویش خدمـت نمـایــم ولی با کمـال معــذرت از پیشـگاه محـــتـرم آنـحضـرت اعـــلـام میـ‌ـــداریــم بعـــلـــلی از جملـــه کســـالت قلـــبـــی بیـش از ایـن نمی توانـم در ایـن پایــگــاه در خدمــت اسلام و مســـلمـیـــن باشـــم. آرزومنــدم در جای دیـــگـر تا آخرین حد توانم بخـــدمت سربــازم ادامــه دهم.»

لاهوتی در نامـه دیگـری خطاب به پاســداران سراسر کشور گفت : دلایـــل اســتعفـای من مثــنوی هفـــتـاد من کاغذ می‌ـشود، بهـــمین جهـــت در یک مصـاحــبـه مفصـل مطالــب خود را روشن بیـان خواهم نمود.[۴]
**ناراحتــی حجـــتــ‌الاسـلام لاهوتی از برکنــاری از سپـــاه

در ۲۹ آذر ۱۳۵۸ گزارشی از جلــسـه هفـــتـگـی آیـــت‌ــالـلـه خامـنــهـــ‌ـای منـتـــشـر شده که بخشی از انـــتقـادات حجـت‌ــالاسلام لاهوتی در آن منعـــکـس شده اسـت. در ایــن گزارش آمده اســت:

 

حجــتـــ‌ـــالــاسلام سیــدعلــی خامـنه ای در جلـــسه هفـــتگـــی روزهـای دوشنــبه دانــشجویان که در مسجـد دانشـگاه تهـــران برگزار میـ‌شود به سؤالــات متــعدد دانشـجویان پاســخ گفت: من معــتـــقــدم که حزب و سازمـان بخـصوصی منـــتـــی بر سر ایــن انــقـلاب ندارد و هیچ حزبــی نقـــش در پیــدایش این انقـلاب به آن معـنــا نداشتـه است.

حجتــ‌ـالاسـلام خامنه‌ای ضمـن تأـــکیـــد بر لزوم تشکل و سازمـــاندهی بعــد از انقــلـــاب در پاســخ به این سوال که آقـــای لاهوتی گفـــته است ارتش و سپـاه پاسداران آلــت دست و یا بازوی مســلـح حزب بخــصوصی اســت گفت: منظور ایـشان حزب جمهوری اسلامــی اســت و علت آن وجود بنده در آنـجا اسـت. بنده پیـش از آنکــه عضو حزب باشم عضو ارگان تصــمیم گیــرنده منـــصوب از طرف امام در شورای انـــقـلـــاب هستـم. این شورای انقلاب اســت که سپــاه را اداره می کند و اهـــداف آنرا معین می کند و از روز اول سپـاه را به وجود آورد.

شورای انقلاب ناگـزیر یک عضو از اعـــضـای خودش را باید در سپـــاه جایــگزین می کرد ، در چنـد ماه گذشــتـــه احـــسـاس نیاز نمی شد ولی با گذشت چنــد ماه احساس نابــســـامـانــی در امر سپـــاه احســـاس شد که بایستـــی یک نفر از سوی شورای انقلـاب به آنجا می رفت.

ایـشـــان همچــنـــیــن در مورد حمـله سپـاه به مقــرهای مجــاهـدیــن خلق[منافــقین] نیــز گفــتـــنـــد : حمـــلـــه پاسداران به مراکــز مجـــاهــدیـــن بخاطـر آن نبوده اســت که ایـــن مراکـــز مراکـز مجاهـدیـــن اســت، اگـــر در نقطه ای فتنـــهـ‌انـــگـــیـــزی و یا توطئه شود چه از سوی مجـــاهــدیـــن و یا هر گروه دیگر بایـد تعقیب کرد.
**استـعــفـــای آیت‌الــلـــه خامــنه‌ـــای از سرپرسـتی سپاه

سرپـرســـتی سپـــاه توسط آیـــت الـــله خامنــه‌ای ۴ ماه به طول انـــجامیـــد و ایشان در اســفنـــدمـــاه ۱۳۵۸ برای شرکـــت در انتخـابــات مجــلـــس اول از این سمـــت استـعــفـا دادنـــد.

دکـتر حســـن حبـیــبـی، سخنـــگوی وقت شورای انقـلـاب، متن اسـتعــفـای آیـت‌ــالــلــه خامنـــهـــ‌ـای را ایـنــ‌ـگونه قرائت می‌ــکنـــد:

شورای انقـلاب اسلـــامی جمهوری اسلامـی ایــران

با احترام

با ایـــنــک که به فضـل خداوند در پرتو مجـاهدات مستمر و خستنیـ‌ـنــاپذیـــر امام بزرگوار و امت فداکـــار در آستانـه تمـامـــیــت ارکان نظام سیاسی جمهوری اسـلــامی هسـتیـم، با تعـیــیـن نمـــاینـــدگی فرمانـدهــی کل قوا از طرف امام و فراهــم آمــدن زمینـــه برای تشکیـل شورای عالی دفاع موجب و لزومی برای ادامــه مسئولیــت نمایـــنـــدگی اینجــانــب از سوی آن در شورا در وزارت دفاع و سپاه پاسـداران بنــظـر نمی‌ـرسد علـاوه بر ایـــن با توجه به ایـــنـــکـه گروه‌های اجــتمـاعی متعـــددی ایـنجانب را برای انــتـــخابـات مجـلس شورای اســـلـامی نامزد کردهــ‌ــانــد استعـــفاء خود را از این مسئولیــت بدینوسیلــه تقـدیم میـــ‌دارم. به امـیـــد آنکه هرچه زودتـــر اقدام نهــایی برای اداره نیـــروهای مسلح بر مبنای قانون اســاسی بعـــمـــل آیــد.

با احـترام

سیـــدعلـی خامنه‌ای

۵۸/۱۲/۵

نکته جالب اینجاست که پس از استعفای آیت الله خامنه‌ای از سرپرستی سپاه پاسداران، ایشان به عنوان سرلیست حزب جمهوری اسلامی وارد کارزار انتخابات مجلس اول می‌شوند و به این مجلس نیز راه پیدا می‌کنند.

استعفای آیت الله خامنه ای پذیرفته شد+عکس / برش تاریخ معاصر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.