اس ام اس های زیبا و خواندنی درباره زندگی

گلچینی از اس ام اس های زیبا و خواندنی درباره زندگی را برای شما عزیزان در مجله خبری دانستن قرار داده ایم این پیامک ها بسیار زیبا و معنادار می باشند شما می توانید از این اس ام اس های زیبا در کانال های تلگرامی خود استفاده نموده و با دوستان خود به اشتراک قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اس ام اس های زیبا و خواندنی درباره زندگی را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

اس ام اس های زیبا و خواندنی درباره زندگی

آزادی از درون مغــز تو آغاز می شود

چه بســـیار انــسـان ها که

دسـت و پایشـــان بسته نیــسـت، اما زندانیه

افــکار خویشند…

جمـلات آموزنده زنـدگـی

دیـدن زیــبـــایی ، نیــازی به بیـــنـایی نیســت،

خیلی چیـــزهـا را میـــشود با چشم دل دیـد.

آدم هایــی را می شنــاسـم که چشـمـان زیبا دارنــد ،

اما زیبــایـی ها را نمــی بیننـــد!!

و روشن دلـــی را میـــشـنـــاســـم،

که تمام زیبایـــی های اطرافـش را با چشم دلـــش می بینـد.

جمـلات زیــبا و خوانـدنـــی

تحت فشار بودن

و تغیــیـــر کردن چیـــز بدی نیــست!

بلــکــه همـان چیـــزی اسـت

که زغـــالـــ‌ـســـنـگ را

به الـــماس تبــدیــل میـ‌ـــکـنـــد…

جملـات آموزنـــده از بزرگــان

ایرانیان باستــان دروغگویی را بدترین عیــب ها میــدانـــستنـد و حتی از قرض خواستن خوداری میكــردند، چرا كه ممــكـن بود مقــروض مجبور به دروغ گفـتــن شود!

جمـــلــات زیـبا و خوانـــدنـــی

انــسان ها کفـــش و لبـاس پنـج سال پیش خود را اســـتــفاده نمی کنـــند، امـــا با باورهای هزار سال قبـــل زندگـی می کنـنـــد.

جمـلــات آموزنده

بزرگـــتــرین درد بشریـــت نادانــی نیـــست.

بلــکه توهم داشـتــن آگـاهیـست.

اگـر ما میـدانستـــیم که چقـدر نمیدانــیم،

دنیا بهـشـــت میشد …

جملـات خوانــدنـی و جالب

امــیــد را از نجاری آموختـــم،

که مغـــازه اش سوخت،

ولی او با همــان چوب های

سوخته مغازه ذغال فروشی باز کرد

جمــلات خوانـدنی و زیـــبا

به جای اینـــکه به باغ دیـــگران سرک بکشیـد

به کار خود بپـردازیــد و هر چه میخواهیــد

در باغ خود بکاریــد

جملـــات خوانــدنـی

ﻣﻬـﺮــﺑﺎن ﺑﻤﺎﻥ

ﺣﺘـﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﻗﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍــﻧـﺪﺍﻧــﺪ

ﺍﯾﻦ ﺫﺍﺕ ﻭ ﺳﺮــﺷـﺖ ﺗﻮﺍـــﺳــﺖ ﮐﻪ

ﻣﻬــﺮﺑـﺎـﻥ ﺑﺎﺷـﯽ

ﺗﻮـﺧــﺪـــﺍﯾــﯽ ﺩﺍﺭـﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ

ﻫﻤــﻪ ﺑﺮﺍﯾـﺖ ﺟﺒــﺮــﺍﻥ ﻣﯿـﮑـﻨـــﺪ..

جمـلات آموزنـده و زیبــا

ﺯﻧﺪﮔــﯽ ﻓﺮـــﺩـــﺍ ﻧﯿــﺴــﺖ!

ﺯﻧﺪــﮔﯽ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ…

ﺯﻧـﺪـﮔــﯽ ﻗﺼـﻪ ﻋﺸـــﻖ ﺍﺳـــﺖ ﻭ ﺍﻣﯿـﺪ

ﺻﺤﻨﻪ ﻏﻤﻬﺎ ﻧﯿﺴــﺖ؛

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽــﺍــﻧـﺪـــﯾﺸـﯽ؟

ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺑﯿــﺠﺎـــﺳﺖ..

ﻋﺸﻖ ﺍﯾــﻨﺠـﺎ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯾﻨـﺠـﺎ ﻭ

ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺍﯾــﻨـﺠـــﺎـﺳـﺖ…

ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﺭﺍـﻩ ﮔﺬــﺍﺭ..

ﺭﺍﻫــﻬﺎ ﻣﻨـــﺘـﻈــﺮﻧﺪ…

جمـلـات زیـــبـا و خوانـــدنــی

هر گاه عیبــی در من دیــدی؛

به خودم خبـر بده

نه کســی دیگـــر

چون تغیــیر آن دست من است…

کار اولت باعـــث پیــشرفــت

و بهــبودم میــشود

امـــا گزیـــنه دوم

غیــبـــت است و مرا

در تاریـــکـــی نگـه میــدارد…

جمــلــات آموزنـده زندگی

شخــصیت من را بابرخوردم

اشتـباه نگــیر

شخـصیـــت من چیـــزی است

که من هستـم

امـــا برخوردمـن بستگی

داردبه ایــنـــکـــه تو کی هستی

جمـــلات آموزنــده و با مفـهوم

در مقـــابـــل تقـــدیـــر خداوند،

مثل کودکی یک سالـــه باش؛

وقتـی او را به هوا می انـدازی،

میــخــنـدد

چون ایــمـــان دارد که تو او را خواهی گرفت…

جملات فلسـفی

قلــبــِ اهل شکُــر؛

از ضعف های دیـگـــران

خالی است.

نه عیبــی را درذهن نگـه میـــدارنــد،

و نه کسی را باگذشـتـه اش،

می سنجند.

نگـاهـشــان وآغوششـان

همیشه پر از مهـر است

حتی برای دشمـــنانـشـان

جملات زیـبــا و خوانـدنــی

خوشبخت باشــید،

همان باشیـد که می خواهــیــد…

اگر دیگران آن را دوست ندارند، بگـذارید دوست نداشتــه باشند!

ولی تو همــیـشـه همـانـی باش که خودت دوست داری…

یادتان باشـــد خوشبـختـی یک انـتـخـاب اســت، خوشبخــتی راضـی نگـــه داشــتن همه نیـــســت.

اس ام اس های زیبا و خواندنی درباره زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.