اس ام اس های طنز و بامزه تلگرامی در فضای مجازی

گلچینی از اس ام اس های طنز و بامزه تلگرامی در فضای مجازی را در مجله خبری دانستن قرار داده ایم این اس ام اس ها از جملات خنده داری تشکیل شده اند شما می توانید از این جوک های کوتاه ر کانال های تلگرامی استفاده نموده و با دوستانتان به اشتراک قرار دهید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اس ام اس های طنز و بامزه تلگرامی در فضای مجازی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اس ام اس های طنز و بامزه تلگرامی در فضای مجازی

رﻓـــﺘـــﻢ ﻧﻮـــﻧﻮﺍــﯾـﯽ سنگـــکــی

ﮔﻔـــﺘﻢ؛ ﺁﻗـــﺎ ﯾﻪ ﻧﻮـــﻥ ﺑﺪﻩ ..

ﺷﺎﻃـﺮـﻩ ﮔﻔﺖ ؛ ﮐﺪـﻭــﻣــﻮ ﺑﺪـــﻡ؟

ﺳﻨـﮕـﮏ ﺳﺎـــﺩﻩ 600 ﺗﻮﻣــﻦ

ﺳﻨـــﮕﮏ ﮐﻨـﺠﺪـﯼ 800 ﺗﻮـــﻣــﻦ

ﺳﻨـــﮕــﮏ ﺩﻭ ﺭﻭ ﮐﻨﺠــﺪــﯼ 1000 ﺗﻮﻣﻦ

ﺳﻨــﮕـﮏ ﭘﺮــﮐﻨـﺠـﺪ 1500 ﺗﻮـﻣﻦ

سنـــگـک برشـــتـــه پر کنجـد 1800 تومن

ﮔﯿﺞ ﺷﺪـﻡ ..

ﮔﻔﺘـــﻢ ؛ ﻣﯿـــﺮـﻡ ﺧﻮـﻧـــﻪ ﻓﮑﺮـﺍـﻣــﻮ ﻣﯿـﮑـﻨـﻢ ﺑﻌـــﺪ ﻣﯿــﺎــﻡ ﻣﯿـﺨﺮﻡ ..

ﯾﻌﻨـﯽ ﺍﯾﻨـﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﻮﻥ ﺳﻨـــﮕﮏ ﺗﻮ ﺍﯾـــﺮـﺍــﻥ ﺁﭘﺸـﻦ ﺩﺍﺭﻩ، خدا شاهـــده که ﺑﻨﺰ تو آلمان نداره

ﺟﻮــﺍـﻧﺎـﻥ ﻣﺎ ﻗﺪـــﺭ ﺍﯾــﻦ ﺍﻣـــﮑـــﺎـــﻧــﺎـــﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍـﻧﻨﺪ ﻭ ﮔﻮـﻝ ﺗﺒﻠــﯿﻐــﺎـﺕ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮـــﻕ ﻏﺮـــﺑﯿﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺨـــﻮﺭــﻧﺪ!!!!!

جمـــلـات خنده دار و طنـــز

به دوست دختـرم اس دادم کجـایـــی؟؟

گفـــت: با همکلـاسـای دانـــشگـــاه اومدیم اســتخـــر ویلــامون داریـــم ویســکـی با خاویار میـخوریم، اینـــم به سلامـتــیت!

از سر کوچشون رد شدم دیـــدم باشـــلوار سه خط ورزشـی دم در نشسـتــن دارن شیوید پاک میــکنـــن!!

گفتــم: غرق نشی خانومی

جملــات خنــده دار ضد دختر

پلـيس اومده تو خيابون داره به ماشـــينــایی که خلاف پارک کردن توی بلندگو تذکـر ميده:

پيکان !!! …. رانــنده پيکـان !!! …

حيف گواهــينامه که به تو دادن!!!!!

پرايد !!!!!!

پرايد زود حرکـــت کن، آخه تو توی کدوم آموزشگاهــی گواهـينــامــه گرفتـــی؟!؟!؟

رانـــنـده مينی بوس!!! اينجــا جای پارک کردنه؟!؟!

تا اينکـــه رسيد به يه پورشـــه!!!!

پورشــه……!!!!! تو ديگـــه چرا گلـــم؟

جمـلـات خنده دار جدید

مردی از یک حکیــم پرســـید: چگونه عیــب های خودم را بشناسم؟

حکــیــم گفت : کافـــیــســـت یک عیـب زنـت را به او بگویی و خواهـی دیـد که تمـام عیبــهــای خودت پدر و مادر و بستــگـان و همــسایـــگان و دوستـان و حتـی آشــنایـــان در کشورهای خارجـی را به تو خواهــد گفـت

جمـلــات خنده دار

ﻣﺮﺩﻫـﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴـﻜﻨﻨﺪ ﺁﺭﺯﻭــﻱ ﻫﺮ ﺯﻧﻲ ﭘﻴـﺪــﺍ ﻛﺮـــﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮـــﻳﻦ ﻣَـــﺮــﺩــﻩ ….

ﺍﻣـــﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﺭﺯﻭـﻱ ﻫﺮ ﺯﻧـﻲ ﺍﻳـــﻨـــﻪ ﻛﻪ

ﻫﺮﭼﻲ ﺩﻭــﺳــﺖ ﺩﺍﺭــﻩ ﺑﺨــﻮـﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﭼﺎـــﻕ ﺷﻪ !!!

ﻭﻫﺮﭼﯽ ﺩﻭﺳـﺖ ﺩﺍﺭــﻩ ﺑﺨـــﺮـــﻩ ﺑﺪـــﻭﻥ ﺍﯾـﻨـــﮑﻪ ﻧﮕﺮـــﺍـــﻥ ﻣﻮـــﺟﻮــﺩــﯼ ﮐﺎـﺭـﺗــﺶ ﺑﺎﺷـﻪ!

ﺑﺪ ﻣﻴـﮕﻢ ﺧﺎﻧـــﻮﻣﺎ؟؟؟

والا …. چه اعتمــاد به نفـــســی دارن این اقـــایون

جمـــلات خنــده دار باحــال

یارو نامزده شو دعوت میکــنه..

به احـــترام نامـــزدش مرغ خونشونو سر میـبره و سرخ می کنـــه میاره سر سفـره

دخــتـره میگــه عزیـزم چرا زحـمــت کشـــیـــدی؟؟

یارو میـگـــه چه زحـمــتــی؟

3تاشو سگ خورده یکــیــشــم تو بخور

جملـات خنده دار کوتاه

دیشـب واسم خواســـتـــگــار امـد مادر دامــاد گفـت :

عروس خانــم، بغیـر از ارایــش کردن ، کار دیــگــه ای هم بلده؟

مامــانـمم گفت: شستـشو ….

دخــتـرم میـــتونه در عرض 10 ثانـــیــه کل خانوادتون رو بشوره بذاره کنار

جدیــدترین جملـات خنده دار

اجاق گاز سخنگوی جدیــد:

کدبانوی محـــترم غذا حاضر اســت.

زن در حال چت کردن.

گاز :بانو غذا آمــاده اســـت.

زن همــچــنان در حال چت کردن.

گاز :هوووی قرتـــی خانوم غذات سووووخت..

زیـباترین جمـلات خنـــده دار

ﺯﻧﻬﺎ ﺑﺮـــﺍـــﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪـــﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ 3 ﭼﯿـــﺰ ﻧﯿــﺎـﺯ ﺩﺍــﺭـﻥ :

-1 ﻣﺤـــﺒـــﺖ

-2 ﺍﻋــﺘﻤﺎﺩ

-3 ﭘﻮـــﻝ, ﻣﺎـﺷﯿﻦ, ﺧﻮﻧـــﻪ, ﻭﯾـــﻼﯼ ﺷﻤـــﺎﻝ, ﺳﺎــﻟﻦ ﺁﺭﺍﯾــﺶ ﺧﺼﻮـــﺻﯽ, ﮐﯿـــﻒ ﻭ ﮐﻔـــﺶ ﻭ ﻟﺒﺎـــﺱ ﻭ ﺟﻮﺍـﻫﺮﺍﺕ ﻣﺎـﺭـﮐـــﺪـﺍـــﺭ, ﺻﺒــﺤﺎـﻧﻪ ﻫﺎــﯼ ﻫﺘﻠﯽ, ﺷﺎــﻡ ﻫﺎـــﯼ ﺭﺳﺘـﻮـﺭـــﺍﻥ ﻫﺎﯼ

ﻓﺮﺍـﻧـــﺴـﻮﯼ, ﻣﺴـﺎﻓﺮـــﺗﻬﺎﯼ ﺍﺭــﻭــﭘـــﺎـــﯾــﯽ ﺑﺎ ﮐﺸـــﺘـﯽ ﻫﺎـــﯼ ﮐﺮــﻭـﺯ !!!

ﯾﻨﯽ ﻭﺍـــﻗﻌﺎ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺍﯾــﻦ 3ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﮐﻮـﭼـــﯿﮏ ﺧﯿـــﻠـﯽ ﮐﺎـــﺭ ﺳﺨــﺘـــﯿـــﻪ؟؟؟؟ ﻭﺍــﻗـﻌﺎ ﮐﻪ !!! ﻣﺮـﺩﻫﺎ ﺧﯿﻠــﯽ ﺑﯽ ﺍﺣـــﺴـﺎــﺱ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺎﻃـﻔﻪ ﺷﺪـﻥ……

جملات خنــده دار

مردی در جزیره ای افـتــاد که همــه ساکنـــیـنــش زن بودند…

زنــها تصـــمـــیم گرفتــنـــد مرد را اعدام کنـنـد…

و پیش از اعدام از او خواسـتــنـد که آخریــن درخواستــش را بگوید.

مرد گفـت: می خواهـــم زنـی مرا اعدام کند که خود را زشت تریـــن زن جزیره می بیــنـــد.!

… مرد تا الـان زنــده است، مغـــازه ای باز کرده و خداروشکر اوضاعش روبراهه

جمــلـات خنـده دار و طنز

یبار تو خیـابون یکــی خرمــا تعـــارف کرد یکی برداشـتم.

.

.

.

بعدش دستـمو محکـــم گرفــت، گفـت همین الان جلوی خودم واسش فاتحه بخون وگرنــه نمیـــذارم بری

زیـبـاتـریــن جمـــلـــات خنده دار

سرزده رفـتیم خونه یکی از آشناها

بچـــه صاحــبـخونه گفت : عمو ما میـــدونستیــم شما میــایـــن خونمون

گفـــتـــم : عزیزم ازکــجـا می دونسـتین ؟

جواب داد :

.

.

.

.

مامانـم چای آورد تفـالــه چایـی اومده بود روی اســتکـان بابـــام

بابـام گفـــت الـــان یه خری میـــاد خونمون !

جمـلـات خنده دار ضد دخــتــر

یه بچـــه رو به زور بابـــا و مامـانـش وادار به نماز خوندن می کنن …

بعد می بیـــنــن نشستــه داره همـین جوری دعا می کنه …

میـــرن گوش میدن می بینن میــگـــه:

خدایـــا اینـــا من رو بزور وادار کردن نماز بخونم،

تو خودت قبول نکـن

اس ام اس های طنز و بامزه تلگرامی در فضای مجازی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.