اس ام اس های عاشقانه و احساسی درباره زندگی

گلچینی از اس ام اس های عاشقانه و احساسی درباره زندگی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این پیامک های عاشقانه بسیار زیبا هستند و بیشتر درباره زندگی می باشند شما می توانید از این متن ها در کانال های تلگرامی خود استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اس ام اس های عاشقانه و احساسی درباره زندگی را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شـــکــســت ها، غم و درد همیشگی نیــسـتــنــد.

هر لحــظــه می توانـیــد از نو آغاز کنیـــد.

همـه مشـــکـلــات، ناشـــی از توهمـــات ذهـــن هستند.

اگـــر درون خود را درسـت کنید، بیـــرون نیز درسـت می شود.

خوشی ها و بدبـخــتـــی ها را، ما خودمان انـــتخاب می کنـــیـم.

تا زمـــانـــی که هویت خود را با افــکــار گذشتـه محک بزنیـــد، نمی توانــیـد گامی به جلو بردارید.

اگــر روند فکـری شمـــا موجب احـســـاس گنـاه، خشـــم، رنـــجـش و حسرت می شود،

سالخوردگــی زودرس در انــتظــارتان است!

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑـــﻮـــﺕ ﮐﻦ…

ﺯﯾـﺮ ﺩﯾـﻮـــﺍـﺭ ﺩﻟــﺖ ﺑﺸـــﯿــﻦ ﻭ ﺻﺪﺍـــﯼ ﭘﭻـــﭘـــﭻ ﺣﺮﻓــﺎـــﯼ ﻧﮕﻔــﺘﻪ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﺪـﻩ…

ﺑﺒــﯿـﻦ ﮐﯽ ﭼﯽ ﻣﯿـــﮕﻪ!

ﺩﻟـﺖ ﺍﺯ ﮐﺪـــﻭـﻡ ﻋﺸـــﻖ ﺑﯿـــﺮﺍــﻫﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰــﻧﻪ!

ﺯﺑــﻮــﻧـﺖ ﺍﺯ ﮐﺪـــﻭﻡ ﮐﻼـــﻡ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﭘﺮـــﺩـﻩ ﺑﺮــﻣــﯿﺪــﺍﺭــﻩ!

ﺑﺒــﯿﻦ ﺩﺳـــﺘــﺎﺕ ﺟﺎــﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﺮـــﺩـــﻥ…

ﺭﻭﯼ ﮐﺪﻭـﻡ ﺻﻮـﺭـﺕ ﺭﻭ ﻧﯿــﻠـﯽ ﮐﺮـﺩـــﻩ!!!

ﺑﺒﯿــﻦ ﻧﮕــﺎﻫــﺖ ﭘﺮـﺩﻩ ﺣﺮــﻣـــﺖ ﻭ ﺣﯿﺎــﯼ ﮐﺪـــﻭـــﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﻧﺎــﻣـﺤـﺮـــﻣﻮ، ﭘﻨــﻬﻮـــﻧـــﯽ ﭘﺎـــﺭـﻩ ﮐﺮــﺩـﻩ!!

ﺑﺒــﯿـﻦ ﮔﻮـــِﺷـﺖ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺣﺮـــﻑ ﮐﺪﻭﻡ ﺑﻨﺪـــﻩ ﺧﺪــﺍ ﺩﺯﺩﮐــﯽ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ

ﺣﺮـﻓﺎﺭﻭ ﯾﻮـﺍـﺷـــﮑـﯽ ﺩﺯﺩـــﯾـــﺪﻩ!

ﺑﺒـﯿـــﻦ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺍﻧﺪــﺍــﻣـﺖ ﺗﻮ ﭘﭻ ﭘﭻ ﺧﻮــﺷﺤـــﺎﻟـــﯽِ ﭘﻨــﻬﻮــﻧﺸﻮـﻥ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑـﻨﻦ

ﮐﺴــﯽ ﻧﺪـﯾﺪﻩ ﻭ ﺯﺭـﻧـﮕﯽ ﮐﺮﺩـﻥ…

ﭼﯽ ﺩﺍﺭـــﻥ ﺑﺮـﺍـــﯼ ﮔﻔﺘﻦ!

ﺍﻭﻧـــﺠﺎ ﺗﺎـــﺯــﻩ ﻭﻗـﺘــﯽ ﻫﺸﯿﺎــﺭ ﺷﺪـــﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﻬﻤﻪ ﺣﺮـﻑ ﮐﻪ ﺗﺎــﺣــﺎـﻻ ﺍﺯ ﺧﻮــﺩﺕ

ﻧﺸﻨــﯿﺪﯼ ﺍﻭﻧﺠـــﺎ…

ﯾﺎــﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﺭﻭـــﺯــﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﮕـــﯿــﺮــﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮـﺵ ﻭ ﺩﺳـﺖ ﻭ ﻧﮕـــﺎــﻩ ﻭ…

ﯾﺎــﺩ ﺑﮕـــﯿــﺮ ﺍﻭـــﻝ ﻋﯿــﻮـــﺏ ﺧﻮـﺩــﺗـﻮ ﺑﺮـﻃــﺮــﻑ ﮐﻨﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﯼ ﺩﻧـــﺒــﺎﻝ ﺍﺻﻼـــﺡ ﺑﻘﯿﻪ…

ﯾﺎــﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻗﺒـــﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﻀـﺎﻭﺗــﯽ ﺑﻪ ﻗﺪـﺭ ﯾﮏ ﻟﺤـــﻈﻪ ﭘﻠــﮏ ﺯﺩﻥ ﺳﮑـﻮـﺕ ﮐﻨﯽ…

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﮑـــﺮ، ﮔﺎﻫـﯽ ﺳﮑـــﻮــﺕ ﮐﻦ…

افــکـــار و باورهای منفـی را نمـیـــتوانیم به یکبــاره از بیـن ببـریم زیــرا آنـــها در ذهــن

ناخودآگــاه ما نقـــش بسـتـند وبایـد آرام آرام شکسته شوند وجایـشان را به باورهــا

وافـکــار مثبـــت بدهنـــد…

این کار بازور وفشـار انـــجام‌پـــذیر نیست هر روز کمــی بهـــتــر ومثـبت تر بیـاندیشید.

‌یعـــنــی از دیـروزتان مثـبت تر باشـیـد تا رفـتــه رفتـــه مثــبــت اندیـــشی عادت همـیشــگی

شمـا شود و سپـــس باورهـــایتـان را عالی و مســـتـحــکـــم کنـــید تا بتوانـیـد هر آن چه

را که می خواهـــید خلـــق کنـــید…..

قوی کســـی است که, نه منتظر میـــمــاند کسی خوشبختش کند،

و نه اجــازه میــدهـــد کســی بدبـــخــتش کنــد!!

هر گاه زنـدگــی را جهنم دیــدی, سعـــی کن پختـــه از آن بیـــرون آیــی…

سوختن را همه بلـدند!!

زنــدگی هیــچ نمـــیـــگوید, نشــانــت میـدهد!!

با زندگی قهـــر نکـن… دنـیا منـت هیـــچکـــس را نمـیکشـد…

یکــی رفـــت و، یکی موند و،یکـــی از غصه هاش خوند و

یکی برد و، یکـی باخت و، یکـــی با قسمـــتـش ساخـتو

یکــی رنـجــید، “یکـی بخشـیـــد” یکــی از آبـروش ترسـید

یکی بد شد، یکـــی رد شد، یکــی پابـــنـد مقصــد شد

تو اما باش،”خدا ایـــنـــجـــاســت…!!

با خود عهـــد بستـم که به چشـمانم بیـــاموزم،

فقـــط زیــبــائی های زنــدگی ارزش دیدن دارد،

و با خود تکـرار می کنم که یادم باشـد،

هر آن ممـــکـن اســـت شبـی فرا رسـد،

و آنــچـنــان آرام گیـرم که دیـــدار صبحـــی دیــگـــر برایم ممـــکن نگــردد،

پس هرگــز به امـیــد فردا “محــبت هایم را ذخیره نکــنم “،

و ایـــن عهـد به من جسارت می دهــد که به عزیـــزتـریـــن هایـــم ساده بگویم :

خوشحـــالـم که هســـتــیـد….

اس ام اس های عاشقانه و احساسی درباره زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.