اشتباهات رایج در آرایش صورت زنان را پیر نشان می دهند

آرایش صورت برخی خانم ها درست نیست و نباید از این اشتباهات برای آرایش استفاده نمایید از دور لب هایی که با رنگ رژلب شما هماهنگ نمی باشند کرم پودرهایی که به پوست صورت شما نمی خورند و باعث می شون چهره شما زشت شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اشتباهات رایج در آرایش صورت زنان را پیر نشان می دهند را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

کدام اشــتبـــاهـات آرایــشـی باعـث زشت شدن صورت و پیـــر نشان دادن چهــره تان می شوند؟ چگونه از ایـن اشــتـبـــاهـات آرایشی اجــتـنــاب کنـــیــد؟!

آرایـــش صورت توانـــایی عوض کردن کل استـایل شمـا را دارد، امـــا یک حرکت اشــتـباه در زدن کرم پودر، کانــســـیــلـر یا رژگونه کافـی اسـت تا تمـام زحمــاتـتـان به هدر رفته و پیرتـــر از سنـی که هستـیــد نشان داده شوید. برای مثــال، فونداســیون پودری می تواند روی چیـــن چروک ها و خطوط خنـده ی صورت بنـــشــیــنــد و آن ها را بولدتر نشــان دهد. خب پس چه کار بایــد بکنــیم؟ در ادامه به 5 اشتبــاه بسـیار رایـــج آریشی که می توانـــد زشــت و مســن تان بکـــننـد می پردازیم.

اشتـــباه آرایشی اول – استـفـــاده ی نادرست از کرم پودر

مدل فونداسـیونی که اسـتفـــاده می کنـیـد – و نحوه ی زدن آن – پایــه ی آرایـش صورت شمـــا را درست می کنــد. اگر صورتــتان خطوط خنده و چین و چروک داشته باشــد، استـــفاده از فونداســیون مات و پودری می توانـد ایـن خطوط را پر رنــگ تر و در نتیـــجه سن تان را نیز بیــشـــتر نشــان می دهـد. از طرفی اگـر کرم پودر را بیش از حد استـفاده کنــید هم صورتتان حالت کیـک می گیـرد. به همــین دلیل برای رسـیـــدن به آرایـــش صورت جذاب با حالـت نهــایی شبــنم گونه از فونداسـیونی اسـتفــاده کنـید که سبک بوده و پوشش دهی بالـایی نیز داشتـه باشـد. برای ترکیـب کردن کرم پودر نیز حتـمــا از بیوتی بلنــدر ( Beauty Blender ) استــفـاده کنیــد. بعد از کانســیلــر هم نیازی به زدن پودر تثبـیت کننـــده نیسـت، چون همان طور که اشــاره شد باعث پر رنـگ نشـان دادن خطوط صورت می شود.

اشتباه آرایشی دوم – انــتخاب رنـــگ نادرست برای کانــســـیــلـــر

کانســـیلــر بهـــترین وسیـله ی آرایـــشـی برای محو کردن نقــاط تیـــره و حلـــقه های زیـر چشــم اســت، امـا انــتــخـــاب کردن رنـــگ مناسب آن خیلی مهـم اسـت. وقتــی که از کانسـیــلـــر در زیـر چشمــانـتــان استـــفـــاده می کنـید، حتما مطــمئن شوید که رنگ آن بیـش از دو پرده روشن تر از رنگ اصــلی پوستتان نباشد، به دلیـــل ایـــنـکـــه حالت نهایـی آن طبیــعـــی نخواهـــد بود. چون از کانـــســـیــلـــر در کنـــار کرم پودر اســتـــفــاده می شود، مقدار انــدکـی از آن تاثــیــر خیــلـی زیـادی دارد.

اشـتباه آرایشی سوم – اســتـــفــاده ی بیش از حد از رژگونه

شاید فکـــر کنیـــد که بایــد از رژگونه به تنهــایــی روی سیـب گونه اسـتفاده کنیــد و تا جایی که می توانـیــد آن را پر رنـــگ نماییـــد. امـــا این عمـل باعث می شود که رنـــگ گونه ها نه تنهــا غیـرطـــبـیعــی به نظــر برســـد، بلــکه خیـــلی بدمنـظــر نیــز باشــد. از رنـگ رژگونه ای اســتـــفــاده کنیـــد که خیـــلـــی بولد نباشـــد و آن را در طول اســتخوان گونه تا سیب های گونه ادامه بدهـــید، ایــن حرکت به شمـــا کمک می کنــد گونه هایی با زیــبایی طبـــیعی و جوان داشـتـــه باشید.

اشتـــبــاه آرایـــشــی چهارم – کشیدن خط لب خارج از خطوط لب ها

در دهه های قبـل (دهـه 70 – 80 میلـادی) کشیــدن خط لب در بالـای خطوط لب جزو ترنــدها بود و طرفداران خیـــلــی زیادی داشـت. امـــا امـروزه این مد کامــلا منسوخ شده اسـت. وقتی از خط لب اســـتـــفاده می کنــید، از رنــگــی اســتــفـاده کنــید که با لبتــان همـاهنــگــی رنـگـی داشتـه باشـــد و دقـیـقـا خطوط طبـــیعـی لبتــان را دنـــبال نمــایـیـــد.

اشتباه آرایشی پنـــجـم – استـــفــاده از سایـــه چشـم های براق و بولد

اشتـــبــاه نکـــنـید، منـظور اجـتنـــاب از سایــه چشـم ها و خط چشــم ها با رنـــگ های شاد و براق نیـست – امـــا واقــعیــت ایــن اســت که ایــن رنـــگ ها شمـا را خیــلــی نوجوان نشــان می دهنـــد. رنگ هایی مانــنـــد قهوه ای، مشــکــی و آبــی نفتی خیـلـی معقول تر می باشنــد. بهـتر است از رنـگ های شاد و براق برای کشیـــدن خط چشمی باریــک در پلــک بالــا اســـتــفـــاده کنید.

اشتباهات رایج در آرایش صورت زنان را پیر نشان می دهند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.