اضطراب داشتن زوجین قبل از رابطه جنسی

رابطه جنسی برای زوج های جوان کمی استرس زا می باشد بسیاری از افراد از چیزهایی که نمی شناسند یک ترسی دارند و کسی که رابطه جنسی را تجربه نکرده است استرس شدید دارد اگر دوست دارید ای  استرس را از بین ببرید اول با همسرتان چند بار از نزدیک حرف بزنید بعد سراغ رابطه جنسی بروید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اضطراب داشتن زوجین قبل از رابطه جنسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـــســـیـــاری از افراد به نوعی با اضــطراب رابطه جنــسی مواجــه هســـتند. از طرفی راه دادن یک نفـر دیگـر به یکـــی از خصوصی ترین بخش های زنــدگی، یک ارتــبــاط بســیــار نزدیـــک و افشاگـــرانــه به نظـــر می رسـد.اضطـراب از رابطــه جنـــســـی

مشـــکـل ایـــنــجــاست که بیشتـر افراد فکر می کنــنـد که سایـــریــن همــیــشه یک رابـــطــه جنــسـی رضایــت بخش و بدون هیچ گونه مشـکـلـــی دارنـــد و همین قضیه می توانــد اضـطراب را بیــشتــر نیز کنـد.

یک متـخـصص رفـتـار شنـاســی جنـــسی با بیـان ایـــنـکـه بســیاری از جوانان در آغــاز زندگـی زناشویی به دلیــل نداشــتــن تجـربه جنسـی دچـــار اسـتـرس و اضـــطـراب از شروع یک رابـــطــه جنــســـی می شوند، گفت:این یکـــی از مشکلــات شایـــع جوانـان ماست.

طبیعـــی اسـت که افراد وقتـــی آگـاهی کافی نداشــتـه باشند دچــار مشـــکـــل می شوند. آنــچه قرار اسـت در نخـــستین رابطه جنسی تجربـه شود نباید چنـد روز قبـل از آن فرد در معرض اطـلـــاعــات قرار گیـرد که اغـلب منابـــع اطـلـاعــاتـــی برای این نوع آموزش ها منــابـــع درســـتی هم نیـستند.

وی ادامـــه داد:تربـــیت جنسی ناکـافــی و نادرست در طول زنـــدگی مخصوصا بلوغ فرد را دچار مشـکل می کند.لذا مشاوره های قبـــل از ازدواج ضروری است و بهــترین کار این است که از منابـــع درســت اطـــلــاعـاتـــی مشــاوره بگیـــرنـــد.
اضـــطراب از رابطه جنسی و راهکــارهای برخورد با آن

در این مســیـراولین قدم آشنــایـــی با بدن اسـت. خیلـی از دخـتـــرها با آناتومی بدن مرد آشنا نیـستنــد که والدیـــن باید خودشـــان به انـدازه کافــی آگـاه باشنــد و بتوانـــنــد ایــن آگـــاهی را به فرزندان انتـــقال دهنــد.

قدم دوم این اسـت که به فرد بیاموزیـم که رابـطه جنــســی چیـسـت. هدف برقـــراری یک رابطــه عاطـــفـی جنسی است و منـظور برقراری یک رابـطه بدنـــی صرف نیــسـت. مسائل جنـــسی و برقراری رابـــطـــه سالم مشمول یادگیری است و معمولا افراد از چیزهایی که نمـــی شنـاسـنـد می ترسنــد.


اضطراب از عملـکرد جنســـی

ایـشان با تاکــیـد بر ایــنـــکـــه عدم شنــاخــت باعـث ایـجـــاد ترس و اضـطراب و در نهایت منـــجر به عدم موفقـــیت دررابطه ی جنـــسی می شود، بیان کرد:زن و مرد باید قبــل از ازدواج راجــع به فرآیـــنــد جنســی شان با هم صحـبــت کنـنــد که بسـتــه به شرایط خانواده ها متـفـاوت اسـت و بهـــتــر است که خانواده ها از روان شنــاسان و مراکز ذیــصـلـــاح کمــک بگــیرنـــد که چگونه بایـــد ایــن ارتبـــاط برقرار شوند و لازمـــه آن در ابـــتدا برقـــراری ارتــباط کلامی و مراوده زوجین اسـت.

ایـــن دکتــرای رفتـار شناسی جنسی گفـــت:متاســفــانـــه بعـــضـی از خانواده ها تا حساب بانکی طرف مقـــابـــل را چک می کنـــنــد،امـا حاضر نیســـتنـــد که چنـین مبــاحـثی مطــرح شود که به شنـاخت درستی برسنـد.

به طور قطــع عوامـــل بازدارنــده ای برای ورود به چنیـن مبـــاحثی وجود دارد اما ضروری است که پس از چنـــد جلـسه صحبت و رفت و آمد و قبـل ازهـــرگونه تصــمیـم گیــری نهایـی دخــتــر و پسـر راجـــع به بایـــدهـــا و نبایــدهـا، علـــایـــق و سلایق جنــسی همـــدیــگـر با هم صحـبـــت کنــند.

وی اظـــهـــارداشـــت:قرار نیــســـت حتی به خاطر اینـکــه ممــکـــن اســت به هر دلیـــل رابـطه ی آنــهـــا به هم بخورد،ـــراجع به این مهم صحـــبت نکــنند. این محاوره ها بایـد با توجه به هنـجـــارهــای خانواده وبه دور از تحریـک ها و هیــجان های جنســـی صورت گیــرد.
منظور از اضطـــراب رابــطــه جنـســی چیســت
مشتــرک در زنـــان و مردان:

آیـــا شریــک جنـــسـی من فکر می کند که من در رخـتـــخواب خوب نیـــســـتـــم؟

آیا ایـــن رابـــطه جنـســی ممـــکـن اســت منـــجـــر به بارداری شود؟

آیا ممـکن اســـت من به بیـــمـاری های مقاربــتی مبتلـــا شوم؟

آیـــا اصلـا می توانــم ایــن کار را انجــام دهـــم؟
مخـــتــص به زنـان:

آیا شریـــک جنـــسی من فکر می کنــد که سینـه های من بزرگ، کوچک و یا بد شکـــل است؟

آیــا شریـــک جنــسی من فکـــر می کند که آلت تنـاسلی من زشـــت اســـت؟

آیـا او بوی بدن من را دوست ندارد؟

آیــا رابطه جنـــســـی با او ممـکـــن اســت باعـــث ایـجاد صدمـه به من شود؟

اگـــر نتوانـــم ارضــا شوم چه؟

آیـا ممـــکن اســت در هنگـام به ارگـــاســم رسیـدن از من مایعــی خارج شود؟


راهـکـارهای برخورد با اضطــراب رابطــه جنــسی

مختص به مردان:

آیـــا من می توانم به نعوظ کافـــی دست پیدا کنـم؟

آیـا ممکـن است من زودانــزالـــی داشتــه باشــم و به سرعت به مرحـــلــه ارگـــاسـم برســـم؟

آیـــا آلـت تناســلی من به انـدازه کافـی بزرگ اسـت؟

آیـا ممکن اســـت او به آلــت تناسـلـی و یا اندام من بخـــنـــدد و یا آن را مســخره کند؟

در واقــع تعداد کمـی از این نگــرانی ها منطـــقـی هستنـد. به عنوان مثال اگر شمــا نسـبـــت به داشتـن رابـطـــه جنــسی محافـــظت نشــده نگران هســتیــد، کامـــلـــا منــطــقیست. احـــسـاس خطر برای ابتـلا به بیـماری های مقاربتـــی طبـیعیـــســت و حتـــی می توانـــد مفـیــد نیز باشــد و باعـث شود شمــا بیــشتر موارد بهــداشـتی را رعــایـــت کنــید.

اما بسیـــاری از نگـــرانـــی های بیـان شده در بالـــا کامـــلـــا غیرمـــنـــطـقـی بوده و در واقــع بایــد گفت که ایـن گونه نگرانی ها خود می توانند باعــث بدتـــر شدن اوضاع شوند.
چگونه اضطــراب می تواند وضعـــیـت را بدتـــر کنــد

دلـیــل بسـیـار ساده است.

هنگـــامی که یک نفر احــســـاس نگرانـــی می کند، بدن او به صورت اتوماتـیـــک ماده شیــمیایـی اضطــراب را آزاد کرده و این ماده وارد جریـان خون می شود.

این مواد شیـمیایـــی عبــارتــند از آدرنــالیـــن که به طور عمده توسط غده های آدرنـال، واقـع در بالای کلـــیــه ها ترشـح می شود.

بسـیـاری از افــراد فکر می کنـــنـد که آدرنالـین همیـــشه خوب و مفــید است، زیـــرا که می تواند باعث شود که شمـــا سریعتــر بدوید یا فعالیت بدنــی بیشتری داشتـــه باشیـد.

اما بهـــتــر اسـت بدانـیـد که در هنـــگام رابـــطـــه جنــسی این ماده شیمیایی باعث بروز احـــســاس اضــطــراب شده که اصـــلـــا حس خوشاینــدی محسوب نمـی شود. در واقع آدرنـالیــن یک اثر خیلی بد بر روی رابــطــه جنـسی می گذارد.

اضطراب داشتن زوجین قبل از رابطه جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.