حمید صفت به جنایت و قتل ناپدریش اعتراف نمود

حمید صفت بعد از چند ماه به قتل ناپدریش اعتراف نمود او در پی شکایت اولیای دم بازداشت و روانه زندان شد ولی همچنان در همه اعترافاتش از قتل و مرگ ناپدریش امتناع می نمود ولی چند روز قبل که آخرین دادگاه جنایی حمید صفت بود به این قتل فجیع اعتراف نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر حمید صفت به جنایت و قتل ناپدریش اعتراف نمود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آخـــریـــن وضعیـت پرونده حمـید صفت , وکیـــل مدافـــع حمــیــد صفـــت رپر معـروف آخـــریـــن وضعیت پرونده موکلش را تشریح کرد.

عســگـــر قاسمی آقبــاش وکیــل مدافـــع حمـیــد صفـــت در خصوص آخــریـن وضعیت پرونده موکلـــش اظــهـار کرد:
چند ماهی از تشکیل کمیـســـیون پزشکی قانونی درباره علـت فوت ناپدری حمـید صفت می‌ـــگذرد،
امــا هنوز ایـن کمـیسیون نظر قطــعـی را در خصوص علت فوت اعلام نکـــرده اســـت و ما همــچــنان منتـــظر پاســـخ پزشـکـی قانونی هســـتــیم.

وی افـزود: حمـید صفـــت همچـنــان در زنـدان رجایـــی شهــر بازداشـت اسـت و تغیـیـری در وضعـــیـــت او رخ نداده اســت.

وکیـــل مدافع حمــیـــد صفت در پاسخ به این سوال که آیا برای گرفــتن رضـــایـــت از خانواده متوفی تاکـــنون کاری انجــام شده اســت،
گفت: ما به خانواده متوفی دســـتـــرسی نداریـم، به همیـن دلیل در حال حاضر هیـــچ تغــیـیـری در وضعـــیــت موکلم رخ نداده اســـت.

گقـــتنی اســـت؛ ساعت ۱۵ روز شنبــه ۲۱مرداد ماه امــسـال از طریق مرکـــز فوریـــت های پلـیـسـی ۱۱۰، فوت مشکوک
از طریــق بیمــارســـتـــانــی به کلانــتـــری ۱۴۵ ونک اعــلام شد.آخـرین وضعــیت پرونده حمـید صفـــتبا حضور ماموران در بیــمـارســتان و انــجـــام تحـقـــیــقــات اولیــه مشخـــص شد، پیـرمـــردی ۶۶ سالهبه علت اصــابت جســـم سخت به ناحـــیه سر و شکستــگـی جمــجـــمـــه فوت کرده اســـت.

با تشکــیـل پرونده مقـدماتـی با موضوع فوت مشکوک و به دســتور بازپـرس شعــبــه سوم
دادسرای ناحـیه ۲۷ تهران، پرونده در اخـتیـار اداره دهم قرار گرفــت.

متوفی قبل از مرگ خود در اظهــاراتــش عنوان داشـتـه بود که توسط پســر همـــسرش به نام «ح» ۲۴ ساله
مورد ضرب و جرح قرار گرفـته اســت.

همزمان با ارجــاع پرونده به اداره دهـم مظنون پرونده، در ساعــت ۱۵ به کلـانــتــری ۱۴۵ ونک مراجعه
و خود را به ماموران معـــرفی کرد. با انجام هماهنـگی قضـایی «ح» به اداره دهــم منـــتـــقل شد؛ متهم در تحــقیقـات اولیه منــکـر هرگونه درگیـری با مقتول و ضرب و جرح وی شده است.

متـــهم در اظــهاراتـش ادعا کرد: روز ۲۴ مرداد زمـــانی که وارد خانــه مادرم در خیـــابان شیــخ بهایـی شدم،
متوجه شدم که مادرم با همسـرش (متوفی) درگیر شده؛ من فقط مادرم را برداشـتـم و از خانه خارج شدم و اطلــاعــی از ضرب و جرح متوفی و علت مرگش ندارم.

سرهنـــگ کاراگـــاه حمیـــد مکـرم، معــاون مبارزه با جرایـــم جنـــایــی با اعــلــام ایــن خبــر گفـت:
پسر همسر متوفی در حال حاضر در اخـتــیــار اداره دهــم قرار داشـته و تحـــقیـــقات از وی در مراحـــل مقـدمــاتـــی قرار دارد.
توضیح وکیـــل دربـــاره آخـــریـن وضعـــیـــت پرونده حمـیـد صفت

مرکـــز اطـــلـــاع رســـانـی پلـیس آگـاهی تهـــران بزرگ اعلام کرد: خوانـنده رپ معــروف در ساعـــت ۲۰:۱۵ روز جمـعه ۲۰ مرداد ماه
به ارتکاب جنــایــت و قتل همـــسر مادرش با انگـیــزه حمــایت از مادر خود اعــتــراف کرد.
متهـــم در اعـــترافـات اولیــه عنوان کرد که پس از تمـــاس برادرم از کشور آمریـــکا مبنی بر ایـنـــکـــه مقـتول
با مادرم درگــیر شده است به سرعـــت خود را به خانــه رسـانـدم. زمـــانـی که به موضوع درگـــیــری
او با مادرم اعـتراض کردم، با یکدیـــگر درگیـــر شدیـــم که طی درگـیری متوفی را مورد ضرب و جرح قرار دادم.

محمـد شهریـاری سرپـــرسـت دادسرای امور جنایـی نیـز از تشــکـــیــل پرونده برای «حمـــیدرضا صفــت» به اتـهام قتــل و انـــجـــام تحقیــقــات در این خصوص خبـر داد.

محـــمــد شهــریـاری با بیان این مطـلب گفت: خواننـده رپ به ارتکـاب جنـــایـــت و قتل همــسـر مادرش با انــگـــیزه حمــایـت از مادر خود اعـتراف کرد.

وی افـــزود: دو سه روز پیش متهم با ناپـدری خود درگـیــر شد و امـروز ناپدری در بیـــمارسـتان فوت کرد. متــهـم اکـــنون در بازداشت اسـت.

شهریـــاری با بیان اینکــه متـــهم مقتول را با وارد کردن ضربــات سنــگـیــن به سرش مورد ضرب و جرح قرار داده اســـت، گفــت: در حال انـجـام تحـــقـــیقات در ایـــن زمـیـنه هسـتیـم.

پیـش از ایــن سرهـــنگ حمید مکـــرم، معـاون مبــارزه با جرایم جنـایی پلـیـــس آگــاهــی تهـــران بزرگ گفتــه بود که مقتول که پیـــرمردی ۶۶ سالـه بوده در بیمارســتـــان به دلیـــل اصــابــت جسـم سخـت به سرش و شکستگی جمـــجـمه فوت شده، اما پیــش از آن، گفــتـه بود که پســر همســرش با او درگیــر شده است.

حمـــیــد صفـــت در اعـتـرافـات اولیه منـکـر هر نوع درگیری با ناپدری‌اش شده و ادعـــا کرده که تنـها مادرش را از خانــه خارج کرده و دیـــگـــر اطلـــاعـــی از قتـل ناپدری ندارد. گفتنی اســت، در نهایـــت پرونده برای تعـییــن علــت فوت به پزشکـی قانونی ارســال شد.

حمید صفت به جنایت و قتل ناپدریش اعتراف نمود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.