اعدام داماد قاتل در ملاعام شهرستان سلماس

داماد قاتلی که در سلماس جان خانواده زنش را به طرز فجیع گرفته بود بعد از بازداشت به بررسی قتل او پرداختند و امروز ساعت 1:30 بامداد در ملا عام به قصاص پرداختند اولیای دم خواستار قصاص این داماد قاتل شده بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعدام داماد قاتل در ملاعام شهرستان سلماس ( تصاویر +18) را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اعـدام عامل قتـــل عام سلـــماس , ساعت یک ونیــم بامــداد چهـــارشنبه ۲۷ اردیــبهــشـت امـــسال تیـراندازی در محله خیـــابــان مصـطفـــی خمیـــنــی شهــرســـتـــان سلـمـاس واقع در اســتـان آذربــایـــجان غربی به پلـیـس و اورژانـس گزارش شد.
با حضور ماموران در محـل تیـراندازی مشــخـص شد مردی به نام «حســـیـن» ۳۹ ساله‌ بهـ‌ـــدلـیل برخـــی اختــلافات با خانواده همــســرش به‌طور مسلـــحانـــه وارد خانه پدرزنش شده و با درگـــیـــری و نزاع با ساکـنان خانـــه تمـامی اعـضای خانواده را که هفــت مرد و زن و کودک بودهــ‌ـــانــد، به گلوله بســتـه اسـت.

تحـقـــیــقات محلی هم نشــان داد، داماد خانواده پس از کشـــتار اعـضـــای خانواده همســرش از محـل جنـــایت بیــرون رفـتـه و هنگـــام فرار، با صاحب خودروی پژو ۴۰۵ که در کنار خیـــابـان پارک شده بود درگـــیر شده و بهــ‌ زور و با تهـــدید راننده، سوار خودرو شده و گریخـــتـه اسـت. پس از فرار داماد جنـــایـتکــار،
مأــموران جستــ‌وجوی گسـتـردهـــ‌ــای را برای یافتـن مرد جوان آغاز کردنــد و سرانجام در کمـــتر از ۱۲ ساعـــت توانســتـــنــد او را در مخـفـــیگـــاهش دســتگیــر کنـــنـد.

جزئیات اعدام عامــل قتـــل عام سلمـاس

عامـل جنــایـت پس از رسیـــدگـی به پروندهـــ‌ــاش در دادســـرا و دادگـــاه، به پنـــجــ‌بــار قصـاص در ملأعـــام و ۱۴۸ ضربه شلاق و ۱۴ سال زندان محکوم شد.علی حســـن‌ـزاده، رئیس دادگـسـتـری شهرستان خوی پس از صدور حکــم قاتل گفـت:
با توجه به این‌کـه جنایت صورت‌ گرفــتـه از نوع قتــل‌ـهای داعــشـ‌گونه است و موجب اخـــلال در نظم و امــنــیت عمومی و جریحهـــ‌دار کردن احـساسات عمومی مردم شده،
مصـــلـــحــت در اجــرای قصـاص در ملـــأــعام بود و به همـــین دلـیــل و برای تســـکـــیـــن اهـالـــیو اولیــای‌ دم کشــتهـ‌ـــشدگــان و عبـرتـ‌ـآموزی و پیـــشـگـیری از چنـیــن جنایتــی قرار شد مجــازات قصاص در مقابل خانــهـ‌ـای که محل جنایــت بود، اجـــرا شود.

سرانـجـــام با اســـتـــیذان رای در دیوان عالــی کشور، دامـاد قاتل سحرگاه پنـــجـشنبــه
در فلـــکـــه شهرداری شهـــرســـتـــان سلـماس، در ملـأــعـــام به دار مجـــازات آویختـه شد.

اعدام داماد قاتل در ملاعام شهرستان سلماس

اعدام داماد قاتل در ملاعام شهرستان سلماس

اعدام داماد قاتل در ملاعام شهرستان سلماس ( تصاویر +18)

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.