اعدام دو مرد متجاوز | برده جنسی دختر گرفتن دو مرد در مشهد

دو مردی که دختران را ربوده و به زور به آنها تجاوز می کردند در ملا عام اعدام شدند این مرد دختران جوان و نوجوان باکره را به یک خانه می بردند تا به این دختران تجاوز نمایند این دو مرد متجاوز به چندین فرقه تجاوز اعتراف نموده بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعدام دو مرد متجاوز | برده جنسی دختر گرفتن دو مرد در مشهد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: دو متجـاوز به عنف مشـــهد صبـح امروز در ملـــاعـــام به دار مجـازات آویخته شدند. ایـــن دو اعــدامی با تاکســـی زنـــان و دختران را به خلوتگـاه برده و تجاوز می کردند.تصاویری از مراسم اعـدام دو متــجــاوز در مشهــد را در ادامـــه مشـــاهـــده می کنـــیـد.
اعــدام دو متـجاوز در مشـــهـد

ساعـــت ۹ صبـــح امروز سه شنبــه ۲۵ اردیـــبـــهشت ماه ، متجاوز به عنــف در مشــهد به دار مجـازات آویخـتـــه شدند.ایــن اعـــدام در ملـا عام اجرا شد.

اعضـــای ایــن بانـــد ۵ نفره خردادمــاه سال گذشتــه با یک دســتـگــاه خودروی پرایـــد هاچ بک که علـائم تاکــسـیـتلفنـــی بر روی آن بود، پس از سوارکـــردن زنـــان و دخـــتران تنهــا در خیـابانـــ‌های مشـــهـــد ایـــن افـراد را بهــخارج از شهر برده و پس از اذیت و آزار دسـته جمـــعـی و همــچـــنـیـــن سرقــت لوازم با ارزش‌ــشــان، ایــن افراد را نیــمه شب در خیــابــانـ‌هـــای مشـــهد رها میــ‌کردنـــد.

ایـــن مراسم در انتـــهــای خیــابان کوشش ۳۲، بزرگمـهر ۲۰، پارکـــیــنـگ کوی پلـیس مشــهـــد برگـــزار شد.

اعدام دو متجاوز در مشهـد


اعـــدام دو متــجـاوز در مشـهــد

مراســم اعدام دو متجاوز در مشــهد

بد نیست بدانـید:نجات اعدامی در یک قدمی مرگ/ فیــلم رایـانـه دختـــر جوان، رضایت او را برای رابطه نشان داد

مرد جوانی به جرم تعـرض به یک دختر در دادگاه به اعـــدام محـکوم شد اما هنـگـامــی که برای اجـــرای حکـمــدر برابـــر چوبه دار قرار گرفتـه بود وکیـل مدافـــع این محـکوم ۲۹ سالــه توانـــســـت سندی از رایـانه دخـتــر به‌دست بیاورد و متهم را از اعـــدام نجـات دهد.ایــن دخـــتــر جوان اردیــبـهـشـــت سال ۹۴ شکـــایت کرده بود که مرد ۲۹ ساله‌ـــای به نام غلام او را ربودهو در خلوتگــاهــش واقـع در ماهدشت کرج به وی تعرض کرده است.

در پی ایـن شکایـــت متـــهــم جوان دســتگـیر شد در حالـــی که گزارش پزشـکی قانونی هم نشــان میـــ‌دادمتـــهم با دخـــتـر جوان رابطــه داشـــتــه است براین اسـاس غلـام به اتهام تجاوز به عنــف در شعــبـــه یکـــم دادگــاهـــکــیــفری اســتان الـبــرز محاکـمه شد و قضــات دادگــاه او را به اعـــدام محکوم کردنـد.

ایـــن حکـــم مورد تأـییــد قضات دیوانــ‌عـالـی کشور قرار گرفـت و در حالـی که جوان محـــکوم قرار بود هفــتـــه گذشتهدر ندامـتـگاه کرج اعــدام شود اما سرنوشت وی با تلــاش وکیـــل تســخیری‌ـــاش طور دیگری رقم خورد. غلام را یک شبـانــهـــروز قبـــل از اجـرای حکم به سلول انــفرادی منتـــقل کرده بودنــد اما وکیلش با جمـــعــ‌آوری اطلـاعـاتـــی از سیـســـتم رایانـهـــدختـــر جوان توانست به قضـات اجــرای احـکـــام ثابــت کنــد جوان محـکوم به مرگ مرتــکـب تعرض به زور نشـــده اســت.

به سرعت پرونده برای رسیـدگی دوباره به دادگــاه کیـفـری یک استــان الـــبـرز به ریاست قاضی رنجـبـر ارجاع شدو نمایـش فیلـمـــی که از رایــانه دخــتر به‌دســت آمـده بود نشان داد ایـــن دختر با رضـــایت کامـل خود تن به ارتـــبـــاط داده استو به این ترتـــیـب غلـــام از اعدام نجات یافـت.

وی گفــت: زنـدگـی دوبارهـ‌ام را مدیون وکیلم هستم و در ایـــن چنـد روز که برای اعـدام با خودم خلوت کرده بودمفـرصـتــی بود که توبه کنم و حالا بدون هیچ تردیـدی دریـافـته‌ام که خداوند توبه مرا پذیرفـته اســـتـمن کارگر ساخـــتـــمان هســتـم و تقریباً ده سالــی اســـت که از افـــغانـسـتــان به ایران آمده‌ـــام و نمـــی‌ـدانستم با یک هوس شیطانـــی چه بلایی سرم میـــ‌آیـد.

اعدام دو مرد متجاوز | برده جنسی دختر گرفتن دو مرد در مشهد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.