اعدام قاتل روانی به جرم قتل دختر مورد علاقه اش در خانه

مردی که ادعا داشت او روانی می باشد و به بیماری اسکیزوفرنی دچار شده است بعد از 6 سال او را پای چوبه اعدام برده و حلقه دار را به گردنش آویزان نمودند این مرد عاشق یک دختر دانشجو شده بود که خانواده آنها باازدواجشان مخالفت می نمودند او در اقدام وحشیانه دختر جوان را با چاقو به قتل رساند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اعدام قاتل روانی به جرم قتل دختر مورد علاقه اش در خانه را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن :مــاجرای قتـــل دختر دانــشجوی تهـــرانـی همـزمان با ناپدیـــد شدن او در بیـــسـت و چهــارمــیـــن روز بهـمن سال ۸۵ کلـــیــد خورد. زمــانی که او از دانشــگاه خارج شد و به خانه بازنـــگشـت، خانوادهــ‌ــاش با حضوردر پلیس آگاهــی تهران ناپــدید شدن او را خبر دادند.

در پی اعــلـــام مفـقودی دخـــتـر دانشـــجو، پرونده‌ــای درایـــنـــ‌ـبـــاره تشکــیـل و تحـقیقـات برای
یافـــتــن وی آغاز شد. با تحـقیق از خانواده اش معـلوم شد دختـــر گمـــشـــده خواستـــگاری
به نام «فرنــام» داشتـه اما بهـ‌ـــاعتـقاد خانوادهـــ‌اش او پســـری نبوده که بتوانـــد دختــرشـــان را خوشبخت کنــد؛
به همــیــن خاطـر با این ازدواج مخــالفـــت کرده بودنـد. همیـــن سرنخ کافـی بود تا ماموران به مرد ۳۵ ساله مشـکوک شوند و او بهـــ‌ـعــنوان تنها مظـــنون پرونده تحـت تعــقـــیـــب پلیس قرار گرفـت.


قاتـل عاشق پیشـــه

تحقیــقات در این باره ادامـــه داشــت تا ایــن‌ـــکه مرد جوان با حضور در کلـــانــتری ۱۳۸ جنــت‌ــآبـاد تهـران
خود را تسـلـیــم و راز جنـایـت را فاش کرد. با تحقیـقات اولیــه معلوم شد او همـــان جوانی بوده
که پلـــیـس در تعـــقـــیــبـش است. با بازداشت فرنام مشــخـــص شد وی دخــتر مورد علــاقــهــ‌اش
را با ۳۸ ضربــه چاقو کشـــتـــه و جســـد در خانــه‌ــاش در غرب تهـــران اســت. ماموران به خانه او رفــتنـــد و در بازرسی آنجا با جسد دخــتــر دانشجو روبه‌ـرو شدند.

با اعــتراف‌های فرنام، او صحنـــه جنــایت را بازســازی کرد و روانـه زندان شد. پســـر جوان مدعی بود
بیـــمـــار روانـــی اســـت و بعد از دعوا با دخــتر مورد علـاقـه ‌اش به او جنون دسـت داده و وی را کشته اسـت.

ایــن در حالــی بود که کارشناسـان پزشــکی قانونی پس از بررســـی سلـامت روانـــی او نظـــر دادند
ایـــن متـــهــم در زمــان جنایـت جنون نداشــتــه اسـت و سلامـــت روانی او تائید شد. مدتـی بعـد پرونده وی
به شعبه ۷۱ دادگـاه کیــفری استــان تهران ارسال شد و عامـل جنــایـت پای میــز محـاکــمـه نشـست.والـــدیـن دختر دانـــشـــجو برای قاتل فرزندشــان درخواست قصـاص کردنــد.
جزئیات اعدام قاتل عاشق پیشه بعـد از شش سال متهم زمانی که پای میـــز محاکـمـــه نشـسـت در دفـاع از خود گفـت: سال ۷۹ من در جریـــان دعوا با مادر و خواهــرم،
آنـــهـا را با ضربـهــ‌ـــهـای مرگبار چاقو از پای در آوردم. همان موقع بازداشـــت شدم و به زنــدان افـتـــادم.شش ماه در زنــدان بودم تا ایــن که کارشـــنــاسان پزشکــی قانونی پس از بررسی وضع سلامت روانـــی ام نظر دادنددچـــار بیمـــاری اسکـــیزوفرنی هســتم. همیـن باعث شد با دســتور دادگــاه در بیــمــارسـتان روانـی بسـتــری شوم.

وی افــزود: با حکـم دادگاه به بیــمارسـتـان روانـــی منتـقل شدم و یک سال در آنجــا بستری بودم.
دخـتـــرخـــاله مقتول در آن بیمارستــان به‌عـــنوان روانـ‌ــشـــنـــاس کار می‌کـــرد. دختــر جوان که دانـــشجو بودهر از گاهـی برای دیدار او به بیـمـارسـتان می‌ـآمــد. این رفـت و آمـــدهـا باعث شد با او آشـــنا شوم.
من عاشـــق وی شده بودم و حال و روزم بعـــد از ایـــن آشنایی بهـتر شده بود. بعـداز یک سال که از بیــمارســـتان مرخـص شدمایــن ارتــبـاط و آشنــایـی ادامــه داشــت. من چون ریاضـــی‌ـام خوب بود به او ریــاضی درس میـ‌ـــدادم.
همـیــن باعـث آشنایــی‌ـــام با خانواده‌اش شد. ماجـــرای علاقـهـ‌ــام را به خانوادهـــ‌اش گفـــتـــم
و حتی از او خواستـــگاری کردم؛ ولی آنها زمانی که متوجه شرایـــط زنــدگـی‌ام و گذشـــته من شدند،با ازدواج من با دخترشـــان مخـــالـــفـت کردنــد. امـا ایــن باعـث نشد از علـاقـــهـ‌ام به دخــتــرشان کم شود.چند ماه قبــل میـــان ما اخــتلــافـ‌هــایی بر سر برخـی مسـائل بهــ‌وجود آمد. به او گفتم از رفتـــارش ناراحــت می‌ـشوم
امـا او توجهـــی نکـــرد. همیـــن مسالـــه باعـــث شد روز حادثــه یکـدفعه کنـــتـــرل خودم را از دست بدهـــمو او را با ضربات متــعدد چاقو به قتـل برسـانـــم. به خاطـر قتــل او هرگـز خودم را نمــیـ‌ـبـخـــشم
به همیـــن خاطـر از اولیـای دم هم تقاضای بخــشـــش ندارم و می‌خواهــم قصــاص شوم.

عامل جنـــایت بعــداز محـاکــمـه در دادگــاه به قصـاص محـــکوم شد و بعداز آن این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشورتائید و برای اجرا به شعـــبـــه اجــرای احـکــام دادسرای جنــایـی تهران ارسال شد. سرانـجــام با گذشــت بیــش از ده سالاز ایــن جنــایـت، قاتل در زنـــدان رجایی شهـر کرج پای چوبه دار رفـــت و قصاص شد.

اعدام قاتل روانی به جرم قتل دختر مورد علاقه اش در خانه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.