تصاویری از تیپ افراد مشهور در عروسی پرنس هری و مگان مارکل

عروسی پرنس هری و مگان مارکل بسیار مجلل برگزار شد و همه ستارهها در این عروسی حضور پیدا نمودند پرنس هری پسر دوم ملکه انگلستان می باشد ویلیام و کیت مدلتون نیز با فرزندانشان در این عروسی مجلل شرکت داشتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تصاویری از تیپ افراد مشهور در عروسی پرنس هری و مگان مارکل را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: سلـــبـــریتــی هایی نظــیر ادریـس البا، اپرا وینــفـری، جیـــمز بلـــانـت در ایـــن مراســم دیــده شدند و به گزارش پرشــیـن ویبرخی از دوستان دیـگـر آنـهـــا از جمله تنـیس باز سرنـــا ویلــیامـــز ، فوتبالیســت اسبق دیوید بکهام و همـــســر طراحــلبـاســـش ویکــتوریـــا ، ستاره معـروف جورج کلونی و همـــسر وکیــلش امــل نیــز در مراســم آنهـا حضور داشتــنــد.

مهـمانان ایـــن عروسی ابـتدا راهی سالن کلـــیسای سنت جورج در قلعــه وینزور شدند و پس از آن نیـز به ضیـــافـــتــدوم ایـــن مراسـم به میــزبانـی پرنـــس چارلــز (پدر دامــاد) رفـــتنـــد.

تصاویر زیـــر گلچــینـی از اســـتـــایـل ستاره ها و برخـــی از چهـره های سرشــناس در ایـــن مراسـم است:

ملــکه الـــیزابـــت دوم


دوریا راگــلــنـد


کیت میـدلـــتون و پرنــس ویلیام


مایــکــل و کارول میــدلـــتون


پیــپا میـدلـتون و جیمــز متـیوز


سرنا ویلــیامـز و همـــســرش الکســـیــس اوهانــیان

سابرینا دی هاور و ادریس آلبا

مجــری معروف اپرا وینـــفـری

لیدی کیـتـــی اســپنـــسـر


سر التون جان


پرنــســس بئاتـریــس و پدرش پرنس اندرو


مایــک و زارا تیــنـــدال


پرنــسس یوجیــن

ویل و کارولیـــن گریــن وود


پریـانــکـــا چوپرا و ابـیگـل اسپـــنـســـر

دلـــفـیـنـا بلـاکیر و ناچو فیگراس

جیـنا تورس


جیــمز کوردن و همسرش جولیـا کری

جانـی ویلکـــیـنسـن و همسـرش شلـی جنـکـــینز

پاتـــریک جی آدامـز و ترویان بلـــیـسـاریو

تام هاردی و شارلوت رایـــلـی


جورج و امـــل کلونی


دیوید و ویکتوریـا بکـهـام


جیمــز بلانــت و سوفیا ولزلـی

مارکـس مامفورد و کری مولیــگان

تصاویری از تیپ افراد مشهور در عروسی پرنس هری و مگان مارکل

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.