الهام حمیدی در تیپ خفن فیلم تخته گاز با لباس عروس

الهام  حمیدی با عکس زیبایی صفحه اینستاگرامش را بروز نمود و عکس های از صحنه های فیلم تخته گاز به صفحه اینستاگرام خود اضافه کرد الهام حمیدی بازیگر نقش اول این فیلم هیجان انگیز می باشد تیپ او در این فیلم بسیار زیبا و خفن است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر الهام حمیدی در تیپ خفن فیلم تخته گاز با لباس عروس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: الـــهام حمــیدی بازیـــگـر معروف سیــنــمـــا و تلویزیون ایـــرانــی اســت که تا کنون در سریـال هایــی مانند مسافـری از هنـد و همـــه چیز آنجاست نقـش آفــریـنی کرده اســـت. الـهـام حمــیدی تصاویری از تســـت گریم فیلـمی جدیـد به نام تخـــتـه گاز را در صفـحــه اینـــســتــاگرامـــش منتـشر کرد که در ادامـه می توانــیـد مشـاهـــده کنـید.

الـهـــام حمــیـــدی در تخـــته گاز

الـــهـــام حمـیـدی بازیــگـــر سیـــنـــمـا و تلویزیون با انتـشار تصــاویری از تســـت گریــم فیـلــم جدیـدش به نام «تخـــته گاز»؛ صفحه شخصـــی خود را به روز کرد.


تســت گریم الهام حمــیــدی


الهام حمــیدی در فیــلـــم تخـته گاز

بیشــتر بدانـید:مصــاحـبه ای خواندنی با الهـــام حمـیــدی

با الهام حمـیـدی هم کلـام شدیم تا ببــینـیم بازیـــگری که در کارنـامهـ‌اش هم فیـــلـــم متــفـاوتی مانـــنـد «خیلـی دور خیـــلــی نزدیــک» دیـــده میــ‌شود،هم فیلـمــ‌هــای گیـشـــهــ‌ای و بانمــک مثـل «اخـــلاقــت رو خوب کن» و «سه درجـه تب» و سریال‌هایـیـــمــثــل «مخـتـــارنـــامـــه» و «شوق پرواز» ‌امـــروز کجــای تاریخ بازیـــگریـــ‌ـاش ایـســـتــاده و چه چیــزهــایــی در سر دارد.

در حال حاضر چه کارهایی را آمـــاده پخـــش داریــد و مشـغول بازی در چه فیـلـــمــی هســتـیــد؟

سرزمـیــن کهـن را با کمال تبریزی کار کردهـــ‌ـام که چنـد فاز است. فاز اول آن تمام شد، الـــان در فاز دو و سه هسـتــنـدکـه در حال ساخـــت است. بایــد منتــظــر ماند که تمام شود. ایـن فیلم جزو سریـــالــ‌ـــهـــای فاخـر تلویزیون خواهد بود.من هم در یک فاز آن سریال بازی کرده‌ام. الان هم مشغول بازی در سریـــال «راز پنهان» به کارگــردانـیفـــلورا سام هسـتــم که قرار اســـت از شبــکـــه یک پخـــش شود.
گفتـــگو با الهـــام حمیدی

با توجه به اتــفــاقـــات نه چندان خوبی که این روزهــا برای سیـــنــما و خانه‌ــاش افتاده است،توقع شمـا بهــ‌عـــنوان بازیـگر نسـبت به ایــن کنـــش‌ها چگونه اسـت؟

سینمـــای ما به‌ـــطور کلــی نیـاز به سازمـــانـدهـی دارد. اگر بتوانـــد توسط خانـه‌سـیــنما باشد، چه بهتـــر که از آنـــجا پیـــگـــیـــری شود. اگـــر قرار اســت سازمـان دیـــگری تاسـیـــس شود، خب باید سریـع‌تــر ایــن اتفــاق بیفتــد.برای من بازیـــگر آن چیزی که مهم اسـت آتــیـــه‌ــام است. مهـم است که حداقــل تحت پوشش بیــمه قرار بگـیـرم.بایــد شغــل من به عنوان بازیــگر پشـتوانـهـــ‌ای داشته باشـد. چه بیمـــه، چه بازنـشـســـتگـــی و چه امـکــانــاتیــکـــه هر ارگانـی برای افـــرادش ممـــکن اسـت درنظـر بگیرد. هر سازمانــی حداقــل امـــکاناتی برای کارمـندانشـدرنـــظــر دارد، امـــا سیـنما ایــنـ‌ـطور نیـست. در نهـایت، آخر ایــن جاده معلوم نیسـت به کجـــا میــ‌رســـد.
الــهـــام حمـــیدی بازیـــگر معـــروف

در واقع جایـــی بایــد باشـد که امــنــیـــت ایجـاد کند و اگر زمانـی بازیگـر نخواست کار کند روی آن پشــتوانـهـحـسـاب کند. اکثـــر بازیگـران سیـنـمـای ما در ایـن حرفــه پیـر شدند و عدهــ‌ای نیــز به شکل اسفــنــاکی از دنـــیا رفتندیـــا اصــلــا عدهـــ‌ـــای زندگـی میــ‌کـــننـــد و کسی نیـــست سراغــی از آنــ‌هــا بگـیــرد. باید در حرفــهــ‌ای به سختـــی بازیـگـــری جایی داشتـهـــ‌باشـــیمـکـــه بهـ‌عنوان خانــه سیـــنمـــا یا هر سازمان دیگــری که ممــکــن است هر اسـمی بشود روی آن گذاشــت، وجود داشــتـــه باشد که تکــیهـ‌گـاه بازیگـر باشد. در ایـــن ۱۰-۱۲ سالی که من بازی می‌ــکـنم، چیز خاصـــی نتوانـسـتم به دســـت بیاورم.

غیـــر از یک بیـــمــه تامین اجتـــمـاعی که یک روز می‌شود از آن اســـتفــاده کرد و یک روز نه! در اصــل منبــه‌عــنوان بازیگـــر به مسائل حاشیــهــ‌ـای کار ندارم، فقط میـــ‌خواهم هر اتـفــاقی که میـــ‌افــتد، تکــیه‌ـــگـاهـــیبـرای ما وجود داشـــته باشــد. هم شرایطـــی ایجــاد شود که در روند رو به رشد سیــنـمایـی ما تاثیـــرگـذار باشـد هم منــِ بازیـــگر بتوانـم روی آن حساب کنـــم.

چهــره شما کاراکــتــر ویژه‌ای دارد ایـــن مسئله آیـــا دسـت‌و پایـتان را در پذیرش و ایفــای نقــش‌هـای متفاوت نبـــسـته اســـت؟

نه. من نقش خاکســـتــری هم بازی کردم و بیـــننده آن را پذیـرفــته است. در ابـتــدا شاید منفی بودهو با بازی من تبــدیل شده به یک نقش خاکـســـتـــری. نقش دخـــتــر شر و شور را هم بازی کردهـ‌ــام. امــا این بستــگی به این دارد که آن نقش را چطور برای خودت پرورش بدهــی و بازی کنی.
الهام حمیدی در نقـــش منـفـی

شاید هم بهـ‌ خاطــر همیــن تا به حال به من نقش منفی پیشـنــهـاد نشـــده اسـت، الـــبتــه خودم هم دوست ندارم،ولی تا حالا نقش‌ـهـــایــی متــفاوت را در عیـــن مثبـت بودن بازی کردهـ‌ام و چهـــرهـــ‌ام جواب داده اســت.فکــرش را هم که میـ‌کــنــم تا به حال کارگـردانی پیــشـنهاد نقـــش منفــی به من نداده اســت، صد در صد بهــ‌خاطـر نوع چهـرهـــ‌ـام بوده است.امـــا شایـــد بشود با گریــم، بازی و ایفـــای نقش در فیـــلـمــنامـــه نقش را درآورد اما مردم نمیــ‌پـذیرنـد.

آیا نقش خاصـــی هسـت که همـیــشه منـتـظر پیشـنهـادش باشـــید؟

نه نقـــش خاصــی را مدنـــظر ندارم، امـــا هیچ‌وقت هم نقـش منــفی را دوست نداشــتـــم. هر چقـــدر هم قدرتو توانـــایـی بازیـگری داشــته باشــم ولی چهــره و نوع نگـاهم ایـن را نشـــان ندهد، بیــنـــنــده پس می‌ـــزند.بیــنـنـده الان از من انتظـار ندارد که نقــش یک جانی یا خلـــافکـار را بازی کنم. چون همیـــشه در نقش‌ـــهــایـم مثبت بودم.امـا میــ‌ـتوانم خاکستــری باشـــم. دو کار سیــنـــمـــایـی داشــتـــم که تازه به شبــکــه خانـگی آمــده که کامـــلــا کار متــفاوت و خاکسـتـری بود.این نقـــشـ‌ـــهـــا جای کار دارد که الـــبتـه در عیـنـــ‌ــحـــال متفــاوت اســـت. امــا نقش‌هـای منـــفــی را دوست نداشـتم تجـــربه کنــم. الـان به مرحـــلــهــ‌ای رسیدهـ‌ــام که آنقدر کارهــای مختـــلـف کرده‌ــامکـه منتظــر یک اتفـاقـــم. منتظـر یک فیـلـــمـنــامـــه خاص و قوی. خدا را شکـــر کارهایـی که تا بهـ‌ـحـال بازی کرده‌ــام دیده‌شده اســـت.

به همین دلیــل هم هســـت که در انــتـــخـــاب فیـــلــمنـــامــه و کار خیـلــی دچـار شک و تردیــد میـــ‌ــشوم.اما متــاســفــانه آنقدر فیلمـــنــامه‌هـــای ما ضعیـــف هستند که مجـــبوری از بیـن بد و بدتر یکــی را انتخاب کنـی.دیگــر به‌ــنـدرت پیش میـ‌آیـــد که فیــلـــمنـامهـ‌ای میـــخــکوبت کنـــد. همیشه ایــن دغــدغه برای همـه ما بازیگـــران است که چه چیــزی انـــتـــخـــاب کرده و کار کنیـــم.

خطر شغــلـی ما این است که اگر زیــاد بیـــکـــار بمانــی از یاد میــ‌روی. برای روحیـــه خودمـان و بقایـــشـغــلـیــ‌ـمـان که بیـکـاری نابودش میــ‌کـــنــد مجبوریــم گزیـــنـهـــ‌ـــای را انـتــخـــاب کنیــم. از طرفـــی هم نمی‌شودگفت فیــلـــمــنـــامـه خوب پیدا نمیـ‌ـــشود، باید دانسـت که انـگـــشـــتـ‌شمـار است و آیـــا آنقـــدر شانــس داریــمـــکـــه از میـان این‌ـــهـــمه بازیـــگـــر نصیب ما بشود یا نه. این خودش شانــس بزرگی‌ـمیـــ‌خواهـــد!
فیـــلمــنــامــه های پیشـــنهــادی به الهــام حمـیدی

فیـــلـمــنامه‌ـــهـای پیشـنـــهادی را چگونه انتـــخاب می‌ـــکــنـــید؟

سعی کردهــ‌ــام انــتـــخـاب‌هایم طوری باشد که در مقــابـل مردم رو سفید باشـم وتا به حال این اتفـاقهــم افــتاده است. در شبــکه یک سیـمــا در ارزیـابیــ‌ـای که در برنـامه «سیـــن مثـل سریـــال» شده بودمـــردم خیـلی لطـف داشـتــنـــد و من را بهــ‌‌ــ‌عــنوان بازیگـر اول زن در ایـن دهـــه، یعـــنــی دهـه ۸۰-۹۰، انـتـــخاب کردنــد.ایــن برای یک بازیــگر بســـیــار افتـخار آفــریـــن است که از طرف مردم پذیــرفتــه شود.

خستــگـــی از تن آدم در میـ‌ـآید، اما انـتخاب را برای بازیـــگـــر سخـــت میــ‌ـکــند. این رأی‌هــای مردمــی بازیــگررا در انـــتخـاب نقـــش و فیـــلمنـــامـه وسواســـی می‌کنـــد. اما اگـر مردم ضعــفـی در کار ما بازیگران میــ‌بــیـــنــندبایــد درکــ‌ـــمان کننـــد، چون به هر حال ما بازیــگـر هسـتـیـــم و باید کار کنیـــم.

کارنامه خودتــان را تا امـــروز چگونه میـــ‌بیـنید؟

فقـط میـ‌ــدانم تا به حال کاری نکردهـــ‌ـــام که به‌خاطر آن کار بخواهم خودم را مواخذه کنـــم. نمـیـ‌توانمـــبگویم کارهــایم در سطح عالـی بوده امـا خوب بوده است. یعــنی اگـــر سریال بوده بینــنـده ۹۰درصـد داشـته، از «زیـــر تیـغ»، مسافری از هند گرفـتـــه تا «یوسف پیـامــبــر»، «مختـــارنامـه»، «شوق پرواز» و… یا سیــنـمایـــیـــ‌هـایـم سیـنماییـ‌ــهـایی نبوده که تجـربه بدی بوده باشد.

«مهـــیــا» بعد از «خیلی دور خیلـی نزدیـک» خیـــلـی تاثیـــرگـذار بود. کســـی را ندیـدم که این فیـلـــم را ندیـده باشـد. کارنامـــه من در سطح خوب بوده اســت. روندی را که پیـش گرفـتـــم به همـان شکـــل بایــد جلو بروم. ایـنکــهتـا کی بتوانـم این رویه را داشـتـــه باشـــم و در انـــتخـــاب‌هـــا ثابـــت قدم باشم نمـیـــ‌ـــدانــم تا کی ادامـه دارد اما سعـی کردم که کارهـای خوب انـــجـام دهــم.

الهام حمیدی در تیپ خفن فیلم تخته گاز با لباس عروس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.