انتخاب مبلمان مناسب از روی پارچه و طرح

مبلمان باید با دکوراسیون خانه شما مناسب باشد و بیشتر با رنگ و طرح مبلمان اهمیت دارد که چگونه در دکوراسیون رنگ و طرح مبلمان را اصولی انتخاب نمایید بیشتر افراد در انتخاب مبلمان خانه دچار مشکل می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر را در سایت داننستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : انتخـاب رنــگ، طرح، مدل و جنـس مبـلـــمـان به دلیـــل تنوع در گزینه های موجود از انتخــاب های گیج کننـده و چالـــش برانگــیــز محسوب می شود و انـــتـخـــاب چرم یا پارچه یکــی از رایـــج ترین سوالات کاربــران برای انتخــاب درســـت می باشد که متــاسـفانه، پاسخ قطـــعـــی و همـه گیـــری برای این سوال وجود ندارد زیـــرا هر دو دارای ویژگـی های مثــبـت و منفی زیادی هســتنــد که کاربــر با توجه به نیـــاز ها و تنــاسب با ابعـــاد مختلـف می توانــد انــتخاب کند، در حیـــن اینکـــه گزیـنه انتخابی می تواند برای کاربـر و دکوراسـیونی مناسب و برای دیـــگری اصـلـــا مناســـب نبــاشـد.

مزایای اســتـــفــاده از مبــل های پارچـه ای:

راحتـی: مبـــل های پارچه ای بسـتـــه به جنــس پارچــه به کار رفته در آن ها و بالـــشتـــک ها و فریـم اصلـــی مبلمـان می تواند متنوع باشنـــد و میزان راحـتی را افـزایش یا کاهش دهند امـــا در حالـــت کلـی مبــل های پارچــه ای راحــت تر از مبل های چرمی هستـنــد زیرا دارای ماهـیتی نرم تر و منعـطـف تر هستنــد، از سوی دیگر مبلـــمــان چرمـی در تابــســـتـان گرم و چســبـــنـده و در زمســتان سرد می شوند و این احســاس خوشایـــنـــدی در کاربــران ایـــجاد نمــی کند.

مراقـــبت و نگهداری : میـزان سایــیـــدگی در مبــلــمان پارچـه ای اغـــلب به ضخـــامـت، جنـــس و کیـــفیـت پارچـــه بســتـــگـی دارد. البــته، در پارچـــه های با کیـفیت بهتر، میزان سایــیدگــی در گذر زمــان کمـتـــر اســـت در واقع تمیـز کردن لک از روی مبلـمان چرمــی آسـان تر از پارچه اســـت الـــبـــته امـروزه پارچه هایی با کیفــیـت بالا و مقاوم به لکه و دارای قابـــلیـت آسـان برای پاک شدن آسـانتـر در بازار موجود اسـت که برای کاربـرانی که مبـلمان پارچه ای را ترجـــیح می دهـــند می تواند گزیـنه مورد قبولی باشد.

از سوی دیگر چرم مقـاومت کمتـری نسبت به خراش ها دارد برای مثــال در منــازلی که حیوان خانـگــی وجود دارد مبلــمــان پارچـــه ای گزیـنه بهــتـری محـــسوب می شوند.

تنوع رنگ ها و الـــگو ها : چرم می توانــد رنــگ های مخــتلفـــی داشـتــه باشـد، امـــا پارچه ها دارای رنگ و طرح های نامـحــدودی هستـند، بنـــابـرایــن شانــس بیشتری برای مطــابـقت با دکوراسیون موجود را برای کاربر ایــجـــاد می کنـــند.

بودجه: اگــرچــه پارچـه ی با کیـــفـــیـت هزیـــنه زیادی نیــاز دارد امـــا همان مبـل با جنـس چرم گرانـــتـــر از مبـــل پارچه ای خواهد بود و متـــریالــی لوکس تر محــسوب می شود.

مزایــای استـفــاده از رومبــلــی های چرمی:

ضد حســـاسیت : افرادی که مبـــتلا به آلـرژی از انواع مختــلف هستنـــد به دلیـــل جذب مواد و آلودگی های مختـــلـــف حساســیـــت بیـــشـــتـری نســبـت به پارچـــه دارنـد و انـــتخاب مبـــلـمـان چرمی می توانــد گزیـــنه منـــاسـب تری برایشان باشـد.

ظاهر: مبلـمــان چرمی ظرافـت خاصـی به دکوراســـیون بخـشیـده و چه از نوع چرم مصـــنوعی و یا طبـــیعی سبکی معـــاصر یا مدرن را با ظاهــری شیک و لوکس تربه فضـا می بخــشــد.

مراقـبت و نگــهـــداری : از مزیت های اصـلی مبلمـــان چرمی قابلــیت پاک شدن آسـان اســت که به دلیـل سطح صاف و صیــقـلــی آلودگی ها را جذب نکـرده و حتی با ریــخـتن مایعــات روی آن به راحــتی مثــل قبـــل پاک می شود البتـــه نیاز به نظـــافت روزانــه برای جلوگیری از نشـــستن گرد و غبـار روی خود را دارد .

برای نتـــیجــه گیری می توان گفـت با بررســـی نیـــاز ها و مهـــمتـر از آن سبـک زنــدگـــی خود، اولویت ها را بررسـی کرده تا بهــتریـــن انـتــخاب را متناسب با شرایـط موجود و سلـــیــقه همـه کاربــران داشــتــه باشـیـــد…

انتخاب مبلمان مناسب از روی پارچه و طرح

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.