ایده های خوب برای انتخاب گوشواره مناسب با چهره

گوشواره می تواند چهره خانم ها را زیباتر نموده و اگر متناسب با چهره شما باشد بیشتر چهره شما را جذاب می نماید ایده های که ما در این بخش به دختران و زنان داریم در مورد انتخاب گوشواره مناسب چهره شان می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ایده های خوب برای انتخاب گوشواره مناسب با چهره را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ایده های خوب برای انتخاب گوشواره مناسب با چهره

 

• گوشواره منــاســب برای صورت گرد

با استفاده از گوشوارهــ‌ های بلـند گردی صورتتـــان کمـــتـر به چشم می‌آیـــد، گوشواره‌ های اشـکـــی بلند و گوشواره‌ های لوستر شکــل بهـترین گوشواره برای صورتــ‌ های گرد است. گوشواره‌ های بلــنــد با اشـکال هندســی ناموزون نیـز میـ‌ـتواند گزیـــنـه مناسـبــى برای صورتـ‌ های گرد باشد. اســـتفــاده از گوشوارهـ‌ های کوچک ماننـــد گوشوارهــ‌ های میــخـی، گوشوارهــ‌ های توپی شکـــل و گرد برای صور‌تـ‌ های گرد اصلاً منـــاسب نیســت، گوشوارهـ‌ های حلـــقـهــ‌ــای گرد نیز برای چنین صورت‌ هایی توصیـه نمـــی شود.

• گوشواره منـاسب برای صورتـ‌ های کشیــده

گوشواره‌ های میخـــی و گوشواره‌ های دکــمـه‌ای برای صورتـــ‌ های کشیـــده گزیـــنــه منـاســبـــی است زیــرا توجه را از کشـیدگی صورت دور می‌ـــکــند. گوشواره های گرد نیــز معـــمولاً جلوه خوبی به صورت‌ های کشـــیده میـــ‌ـدهد. اغـلــب از گوشواره‌ های لوستــر شکـــل برای صورت‌ های کشــیـــده اسـتفــاده میـــ‌ـــکنـنـد البــتـــه به شرط ایـــنـکه عرض گوشواره از درازای آن بیشــتر باشد. گوشواره های بلنــد چند لایـه ای نیز می‌ـــتوانـد برای صورت‌ های کشیــده مناســـب باشـــد.

• گوشواره منـاســـب برای صورتـ‌ های قلبـی

ایــن نوع صورت‌ ها بالـای صورت پهــن و پایین آن نازک اســت. به ایـــن دلـــیل، مناسب تریــن گوشواره، گوشواره ای است که در بالــا نازک و در پایـــیـن پهن باشد مانـنـد گوشواره‌ های مثــلـــثی معکوس یا گوشوارهـــ‌ های اشکی. گوشواره‌ های حلقــه ای گرد معمولاً برای اینـگونه صورتـــ‌ ها مناسـب نیســـتـــند اما گوشوارهـ‌ های بیـضی شکـل می تواند خوب باشــد.

• گوشواره منـــاســـب برای صورت‌ های لوزی

اگـر هدف شمـــا ایـــن است که چانـه ‌تان کمـی عریــض تر دیده شود بایــد از شکـل‌ های ایـــن گوشواره‌ ها انتــخاب کنـــید: گوشوارهـــ‌ های کوتاه و عریـض، گوشواره‌ های اشکی کوچک و گلـــابی شکـل، گوشوارهــ‌ های مثلـثــی شکـل، گوشوارهــ‌ های بیــضـی شکــل، گوشواره های میـــخـی.

• گوشواره‌ های مناسب برای صورتـــ‌ های مربعی

در صورتـ‌ های مربـــعـــی شکـل که خط چانــه بزرگــی دارنــد، گوشوارهــ‌ هایــی مناسب اســـت که توجه را از چانـه دور کنـد، مانـند گوشواره دایـره‌ـــا ی شکـــل. در ایــن صورتــ‌ ها نبـاید از گوشواره‌ های مربعـــی شکـل در هر سایـــز و انـدازهــ‌ ای استـــفاده کنید.

• گوشواره‌ های منـاســـب برای صورت‌ های مســتـطــیلی

در صورتـــ‌ های مسـتـطیلـــی انــتـخــاب گوشوارهـــ‌ هایـــی که عرضــ‌ شان بیشـتـــر از طول آنـــهاسـت و یا گوشواره های گرد، از انــتخاب گوشواره هایی با زاویه اشـــکــی، حلـــقـــه‌ای و گوشواره هایــی بیضــی با لبه‌ های منـــحــنی بهـتر است. توجه داشـتــه باشـــید که اگـــر صورت مستطـیلی شکـــل و موهای بلـندی داریـــد گوشواره اشکـی نبایـــد از چانه تان بلنــد‌ـتــر یا عریض تر باشد.

• گوشوارهـ‌ های مناسب برای صورتــ‌ های مثلــثـی

برای ایـــن فرم صورت‌ـهــا بهتـــریـــن انـــتـــخاب گوشواره های گرد است. گوشواره هایــی که زوایـای مشـخـص مثــل مثــلث، مربع و لوزی دارنـد انــتخاب مناســـبی نخواهند بود.

ایده های خوب برای انتخاب گوشواره مناسب با چهره

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.