انواع اچ پی وی HPV،علائم بیماری جنسی اچ پی وی

اچ پی وی نوعی بیماری خطرناک جنسی می باشد که از طریق تماس پوستی به فرد منتقل می شود سکس دهانی هم می تواند در ابتلا به این بیماری خطرناک دخیل باشد بیماری اچ پی وی خیلی سریع به دهان و گلو اثر گذاشته و موجب ابتلا به بیماری سرطان در فرد می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع اچ پی وی HPV،علائم بیماری جنسی اچ پی وی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ویروس HPV ؛ ویروسی خطرناک در زنان و مردان

انواع اچ پی وی

ویروس های اچ پی وی دارای انواع مخـتـــلـف هسـتـند و عموما به شکــل زگیــل بروز میــکـــنــند ایـــن ویروس ها بر روی سلول های اپـــیتـــلـیال که صاف و نازک هســتــن، زنـدگـی میـکنـــند و روی سطــح پوست هم یافـــت میـــشوند همچـنین بر روی سطـــح واژن، مقعــد، دهانه رحم و آلـــت تناسـلی و حتی در داخل دهـان و گلو. 60 نوع از اچ پی وی ها به شکـل زگیـل بر روی دست و پا بروز میکـــنــند، 40 تای بعدی در هنــگــام رابـطـه جنــسـی منتــقل میشوند به خصوص از طریق غشـــای مخاطی مثـــل لایـحـــه های مرطوب نواحـــی آلـت تنـاسلـــی و مقعــد.

نوع کم خطر و پر خطـر اچ پی وی


کدام نوع از ویروس اچ پی وی (HPV) خطـــرناک تر اسـت

همـان 40 نوع ایـن ویروس که از طریـــق رابـــطــه جنـسـی منتقــل میـشوند، خطرنـاک هسـتــنــد.

اچ پی وی پر خطر:

اچ پی وی نوع 17 و 18، که در 70 درصد مواقع موجب سرطان دهانـــه رحـم میــشوند ، انواع دیـگــر اچ پی وی مانـــنـد نوع 31،33،45،52،58 نیـز جزء پرخـطــرها محسوب میـــشوند.

اچ پی وی کم خطـــر:

نوع 6 و 11 اچ پی وی که به شکـــل زگــیـــل بروز میــکـننـــد و به ندرت تبـــدیـل به سرطــان میــشوند ، ایـن نوع زگـــیـــل ها در شکل های مخـتــلف بروز میکــنـــنـــد (کلــمی شکل و انواع دیگـر) زگیـــل ها یک هفـــته یا ماه ها بعد از رابـطه جنسـی با فرد آلوده ،در بدن بروز میــکــنـنــد.


انواع اچ پی وی را بشــناسیـــد

علـائم اچ پی وی چیست

معمولا در ابــتدا علائم خاصــی ندارند، و بدن به مرور زمــان ایـن عفونت را از بیــن میـــبرد، خیلی از افـــراد از آلوده بودن خود خبر ندارنـد امـــا گاهـــی اوقات ایـن عفونت، سال ها طول میکـشـــد که مربوط به اچ پی وی پر خطر است ؛ در ایـن نوع ویروس، سلول های دهـانـــه رحـــم را تغـییــر شکل میدهـد و در نتــیـــجـــه موجب سرطان میشود و به ندرت بر روی سلول های آلــت تناسلـی و مقـــعد تاثـــیـــر گذار است.زگـیــل تنـاســـلی اولیـــن علـــامـــتـی اسـت، که شمـــا ممــکـــن اســـت با داشــتن گونه های کم خطر HPV مشـــاهــده کنـــید ایـن نوع از ویرووس ها ممـکن اســـت ایجـــاد زگـیل کننـــد امـا موجب سرطان نمی شود .

اما به طور کل علـائم ویروس پاپـــیلومای انســـانی مرحـــلـه پیـــشـرفــتـــه که ممکـــن اســـت باعـث ایجـــاد سرطــان دهـانــه رحـم شوند شامل:

پریودهــای نامــنظم
خونریزی نامـنظم یا لکه بیــنی بعـــد از اتمـــام پریود یا بعـــد از رابطــه جنـــسی
کاهش وزن شدیــد و از دست دادن اشـــتـهـــا
احــســاس درد در پشت، پا یا لگن
خســتگـــی
پای متورم
دردهــای مزمــن و ناراحـــتـی واژیـنـــال
ترشـحـــات بدبوی واژینال


ویروس اچ پی وی چه علائمی دارد

ویروس اچ پی وی از چه راهی منتــقـــل می شود

ایـن ویروس از طریـــق رابــطـــه جنــســی (واژنی، دهانی و مقــعدی) منـــتقــل میشود حتـی با رابطه پوستـــی ؛ ویروس اچ پی وی ممکـــن است نواحـــی پوشیــده نشــده با کانـــدوم را نیز آلوده کنـــد بنــابــرایـن کاندوم به طور کامـــل نمـــیــتواند از افراد در برابر ویروس محـــافظت کند. اچ پی وی از طریـق محــل های آلوده مثـــل سنگ توالــت، استخر شنــا، و یا خون آلوده منتقـل نمــیــشود و تنــها روش مصون مانـدن از ایــن ویروس دوری کردن از رابـــطــه جنســی اســـت (واژنــی، مقعدی و دهانـــی)

تســت پاپیـلوما و Hpv

پاپـــیــلوما (HPV) ،شایع ترین ویروس منتقـــل شده از راه جنـســـی اســـت و شامل 100 نوع میبـاشد ؛ بعـــضی از انواع ایـــن ویروس دارای علــائم هســتـــنــد و برخــی دیـگر موجب زگیـل تناســـلی و انواع سرطـــان میشوند. تمـــامی افـــراد فعال در رابطه جنسـی (مرد وزن) در نهایت به یک نوع از این ویروس مبــتلـــا میشوند به طور تقــریبـی 79 میلیون نفـــر از مردم آمـــریــکــا دارای اچ پی وی هستـنــد و سالـانـه 14 میـلیون نفــر به آن اضــافــه میشود ؛ ویروس پاپـیــلوم در هنـــگـام سکـــس منــتـقـل میشود حتی رابطه دهـانـــی و معمولا خود به خود از بین میـرود امـــا اگـر از بیـــن نرفـــت به شکـل زگــیـــل و سرطان بروز میکـــند، مدل ویروس ایــن دو با هم متفــاوت اســـت.


ویروس اچ پی وی را چگونه تشـخـیص دهیم

اچ پی وی و زگیل تنـــاسلـی

زگـــیـل های تنـاسـلی که بر روی سطح ناحـــیه تناســـلی بروز میکـنــند ،شکل و انـدازه های مختلف دارنـد به صورت گروهی یا تکی بروز میـــکـنــند، برجـــسـتــه یا صاف، کوچک یا بزرگ و گاهــی به شکــل گل کلم هســتـنـد نزدیک 360000 نفـــر در امریکا سالــانـــه مبتلــا به زگــیــل تناسلی میشوند.
اچ پی وی و سرطان

اچ پی وی موجب سرطـــان میـشود، به خصوص سرطان دهانـه رحم در زنـــان و سرطان آلـت و مقـعد در زنان و مردان ؛ زنان بین سنــین 21 تا 65 سال بایـد به طور مرتب غربـالگری انجــام دهنــد تا از خطـر سرطــان دهـانه رحــم مصون بمانــند . هر ساله نزدیـــک 11000 زن مبتـــلـــا به این سرطــان میشوند.


روش های درمان ویروس اچ پی وی

واکسن و روش های درمان اچ پی وی

3 واکســن کرواریــکس، گارداسیـل و گارداسیل 9 برای درمان ایـــن ویروس منـاسب هسـتنــد که برای دختران و پســران بین 9 تا 26 سال قابل اســتـفاده اســـت. ایـــن واکــسن ها ،بر روی نوع پرخطـــر تمرکــز دارند و هر سه واکسن بر روی نوع 16 و 18 اثــر گذار هسـتـنـــد. گارداسیـــل بر روی اچ پی وی 6 و 11 نیز موثر است، که موجب زگـــیل تنــاســـلی میــشود ؛ گارداســیــل 9 بر روی نوع خطرنـــاک اچ پی وی که نوع 31، 33،45،52،58 هسـتـنـد موثر اســـت.

انواع واکسـن برای جلوگیری از سرطان ناشـــی از اچ پی وی وجود دارد که کراویکـس یکی از 3 واکســن موجود است که برای دختـــران بین 9 تا 25 سال مناسـب اســـت، برای درمـــان نوع 16 و 18 اچ پی وی،ــکه موجب سرطـان دهـــانـــه رحـــم میشود الـــگوی واکـــسیـنــاسـیون 1 تا 6 ماه دوره دارد. واکـــســن دوم، یک ماه بعـــد از اولیـن واکـــسـن، و سومیـن واکـسن 6 ماه بعد، تزریــق میشود.

گارداسـیـــل یکی دیــگــر از واکــسن ها است که برای دختـــران و پســران بیـن 9 تا 26 سال منـــاسب اســت،و برای درمـان نوع 6،11،16 مفیـد است ؛ الـــگوی واکـســـینــاسیون 2 و 6 ماه دارد، واکسن دوم دو ماه بعـــد از اولیـــن واکـسن، و واکـسـن سوم 6 ماه بعـد تزریـــق میشود.


برای بیــمـــاری اچ پی وی چه واکسـن هایـی وجود دارد

واکــسن گارداســـیـــل از ابـــتـلـا به سرطان واژن، دهـانــه رحم، آلت تنـــاسـلـــی در زنـــان و مردان جلوگیــری میـــکــنــد و همچـنیــن زگـــیــل تنـاسلی. زگـیـــل های که توسط نوع 6 و 11 ایجــاد میشوند و سرطان مقـعـد که توسط نوع 16 و 18 بروز میـــکنــند ایــن دو واکسـن پیـشـگــیری کنـنـده نیـســـتـــنـــد.

در برابـر بیـــمـــاری سایر سویه های HPV یا سویه هایی که فرد از قبـل از طریق فعـالـیت جنـسـی، از جمـــله سویه های واکـســـینـاسیون اگـــر دوزی از Cervarix یا Gardasil فراموش شده باشنـد، فرآیند واکـــســـیناســـیون باید از اول شروع شود، بنابـــرایـن مطـمئن شوید هیـــچ یک از واکســـن ها را از دست ندهید. همـــچنـــین، مهـم اســـت که تمــام نوبت ها را به منــظور جلوگیری از سویه هایـی از HPV در ایــن واکـســـن ها، به پایـان برســانیـــم.
روش های تشـــخـــیــص اچ پی وی

زگــیل تناسلــی یا نتــایج آزمایـــش پاپ غیـرطــبـــیـــعـی (همچنیـن پاپ اسمـــیر نامــیــده می شود) ،شایع تریـن روش هایی اســت که افراد متوجه می شوند، که HPV دارنـــد. یک آزمـایش پاپ آزمایش سلول های غیـــر طبیـــعی گردن رحــم و رحم اســـت ؛ HPV می تواند سلول های گردنـی رحـم را به سلول های پیش سرطــانــی غیر طبـیـــعــی تغـــیـیــر دهد و اگر بدون درمـــان باقــی بمــاند، سلول های پیش سرطــانـی می توانـــند به سلول های سرطانی تبــدیل شوند.

 


ارتباط ویروس اچ پی وی و سرطان دهانــه رحـــم

اچ پی وی و بارداری

هنـــگامی که در دوران بارداری ایــجـاد شود، درمان HPV مادر اغـلـب تا بعـــد از زایمــان نوزاد به تأخـــیر می افـتد. HPV می تواند باعـــث ایــجاد زگـــیـــل های تنـــاسلــی شود و بعـــضـی اوقات زگـیل های تناسـلی به دلـیـــل هورمون های بارداری حتی بزرگتـر می شوند اگــر آنـها به انــدازه ای بزرگ شوند که کانـال تولد نوزاد را سد کنـنـــد ، ممکـــن اســـت نوزاد از طریــق سزارین (بخـش C) زایــمـــان شود. در موارد بسیار نادر، یک مادر می تواند HPV را به نوزادش در حیـن زایــمــان منتقــل کند .

تعـداد بسیـــار کمـــی از ایـــن نوزادان شرایـطـــی را ایـــجـــاد می شود که سبــب رشـد تومور در گلو می شود که به نام پریـــسپـلمــاتـیـک مجـــدد تنـــفـــسـی (RRP) اسـت ایــن تومورهــا با جراحی برداشتــه می شوند، اما اغـــلب عود می شوند. مادران مبـتلـــا به HPV می توانــنــد نوزادان خود را با شیـــر خود تغـــذیــه کنند.

 


آیــا با وجود اچ پی وی می شود باردار شد

روش های تســت برای اچ پی وی

در حال حاضـــر هیـــچ آزمونی برای آزمـــایش HPV در مردان تایــیـــد نشـده اســـت همچـنــیـن در حال حاضر آزمـــایش HPV گلو یا دهــان وجود ندارد. تست (NAA) شدت نوکلئیک اســـیــد و آزمایش پاپیلومای انسانـــی (HPV) DNA با خطر بالـا تشــخیــص توالی های DNA نوع پرخــطـر HPV در سلول های فروخفتـه زن (سواب) یا بیوپسی های بافـتـی. ایـن تســت یک تشـــخیـص مولکولی کیفـی از 13 نوع با خطر بالا برای ویروس های پاپــیلومای انـســانی را شامل می شود:16، 18، 31، 33، 35، 39، 45، 51، 52، 56، 58، 59، 68 بدون تمـایز نوع خاص.


چگونگــی تشــخـیــص اچ پی وی

درمـــان اچ پی وی

درمان برای خود ویروس پاپـیلومای انـسـانی وجود ندارد، اما شرایـط و بیمــاریــهایــی که از آن ایــجاد میــشوند، میـــتوانـنـــد درمان شوند ؛ زگـیل تنـــاسلــی می تواند توسط یک پزشک درمـان شود ولی اگـر درمــان نشود، زگیل های تناســـلی ممکن اســت به خودی خود از بیــن بروند، باقـی بمــانـنـــد یا انــدازه آنـهــا بزرگ شوند.سرطـان های ناشی از HPV را می توان با روش های خود بستـــه به نوع سرطـان آنهـــا درمـــان کرد، . انواع سرطان میــتوانـــنـد به راحـــتــی درمــان شوند،ـالــبـــته اگر زود به آنهـا پی برد.

در اکثـر موارد پیــش سرطان دهـــانـه رحــم (سلول پیش سرطانـــی) می توانـد درمان شود ، درمـــان سلول های پیـــش سرطـانـــی ساده تر و پایدار تر از درمـان سرطان اســت، به همیــن دلـیـل اســت که آزمـــایش های معمول پاپ بسـیار مهم هســـتـنـــد.


درمـان اچ پی وی در مردان و زنان چگونه اســـت

درمان عفونت HPV در مردان

زمانــیکه نشانه ای وجود ندارد، درمـــانـــی هم برای عفونت HPV در مردان وجود ندارد در عوض، پزشـکان با مشـکلـــات بهداشتـی ناشـی از ویروس HPV مواجه می شوند. هنـــگـامـیکـــه زگـیل تنــاســلی بروز می کنـد و پدیدار می شود می توان از انواع درمـان ها اسـتــفـاده کرد ، به عنوان مثال بیــمــار می توانـــد پماد های تجویزی را در خانه اسـتـفــاده کنــد یا یک پزشـک می تواند زگیل را از راه جراحـی بردارد . در کلــدرمـــان زود هنـــگــام زگــیـل توسط برخــی از پزشــکـــان انـــجام نمی شود زیــرا زگـیــل های تنـاســلی می توانـند خودشـان از بین بروند می توانـید تا زمانـیـکه همـــه زگـــیـل ها ظاهـر شوند، زمان بگذاریـد. سرطـان مقعــد می توانـــد با شیـــمی درمانـــی و جراحی درمـان شود تشخیـــص نوع درمـان های خاص به مرحــله سرطان بسـتــگـی دارنـــد ایـــنـکـه تومور چقدر بزرگ است و تا چه حد گســتـرش یافتــه اسـت.


مهــم تریـن راه های پیـــشـــگــیـری از ویروس اچ پی وی

نکات کلیـــدی و مهـم در مورد پاپـــلـــیــموی انــســـانـــی یا همـان اچ پی وی برای زنــان و مردان

ویروس پاپـــیـــلومای انســانی (HPV) از شایـــع ترین عفونت های منتــقــل از راه جنـــســی اســت (STI) و بیش از 40 سویه ویروس وجود دارد.

برخـی از انواع HPV بی علـــامـت هســتند و به نظر می رســد هیـچ نشانه ای را به وجود نمی آورنـد، در حالــی که دیگـــران می توانـــند زگیـــل های تنـــاســلـــی یا سرطـــان های مختلــف ایـــجاد کننـد. HPV بسیـــار رایج اســت که تقریبــا تمـــام افـــراد فعال جنســـی (هر دو مردان و زنـــان) در زندگـــی خود، تحـــت ابـتـلا قرار می دهـد.ویروس پاپـــیـلومای انـــسـانــی اغـلـــب در طول رابـــطـــه.واژن یا مقـــعــد منـــتقـل می شود، اما همـچنـیـــن می توانـــد در طول رابطـه جنسی دهانی نیـز انــتـقــال یابد.

زگـیل تنــاســلی برجــســـتـــگـی و فرو رفتگــی های کوچک یا خوشه ای از برجــستـــگـی های کوچک اسـت که معـمولا در ناحیـه تنــاســـلـی ظاهــر می شود. به طور معمول، HPV پاک می شود و یا به خودی خود می از بیـن می رود، امــا زمـــانـی که از بیـــن نمـــی روند می توانـــد زگیــل های تناسلــی یا سرطان های خاصی ایجـــاد کند.


چگونه از ویروس پاپـــیـــلومای انـسانـی پیــشــگیری کنیــم

دو سری واکــســـینـــاسیون برای کمـک به جلوگیری از سویه های خاصـی از سرطـــان وجود دارد:سرویکــس (فقــط برای خانـــم ها) و Gardasil (برای مردان و زنان).

زگـــیـل های تنــاسلـی یا نتایج آزمایش پاپ غیـــر طبـیعـی (پاپ اسمیـــر) شایع ترین روش هایـی اســـت که افـراد متوجه می شوند که HPV دارنـــد. بعضی از افـراد بعـد از ایــجــاد نوعی از سرطان متوجه می شوند. HPV می توانـــد سرطان دهــانــه رحم، دهـان، رحم، آلـــت تنـاسـلـــی، انس یا سرطــان دهـان و گلو را ایــجاد کنـــد. در حال حاضر هیـــچ آزمون برای آزمایــش HPV در مردان تایید نشده اســت و در حال حاضـــر آزمایـــش HPV گلو یا دهـان وجود ندارد. برای ویروس پاپـیـلومای انســـانـــی هیچ درمــان خاصـــی وجود ندارد، اما شرایــطی را که ایــجـــاد می کنــد میتوان به روش های مختلف رفـع کرد.

انواع اچ پی وی HPV،علائم بیماری جنسی اچ پی وی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.