انواع بیماری های آلت تناسلی مردان

بیماری های آلت تناسلی مردانه موجب می شود تا مردان دچار مشکلات در روابط زناشویی شوند عفونت های که در حین رابطه جنسی مردان بهۀن دچار می شوند موجب اختلالات در بارداری ئو نازا شدن مردان می شود در ادامه جزئیات بیشتر انواع بیماری های آلت تناسلی مردان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آلـــت تنـــاسـلی ۳ قسمــت دارد: ریـشــه(بن) ، که چســبــیــده به دیواره شکم است، بدنــه یا محور، و سر آلت ، که انـــتــهای آن مخــروطی شکـل اســت (سر). مدخـــل پیـش آب راه ، لوله ای که منی و ادرار را منـــتــقل میـــکنـــد ، در نوک سر آلت قرار دارد.

چه اختلالاتـی تاثـــیر بر آلت می گذارند؟

نغوظ دائم Priapism

بیــماری Peyronie” s

التهــاب پوست سر آلتBalanitis

فیموز و پارا فیموز Phimosis and paraphimosis

سرطــان آلـــت تنـاسـلـــی

آلت تنـــاسلــی مردانه یکــی از ساخـتــمانـهای خارجـــی از سیستم تولیـــد مثـــل در جنس نر اســـت. آلت تناسلی ۳ قسمــت دارد: ریشه(بن) ، که چســـبیده به دیواره شکم است، بدنــه یا محور، و سر آلــت ، که انتهــای آن مخـروطی شکـــل است (سر). مدخـل پیش آب راه ، لوله ای که منی و ادرار را منتقل میکند ، در نوک سر آلت قرار دارد.

بدنـه آلت اســتوانـه ای شکل است و از ۳ لوله حفـره ای تشــکـــیـل شده اســت. این حفـره ها از بافت مخـصوص اسفــنـجی شکل قابـــل راسـت شدن (شق )تشکیــل شده اســت. ایـــن بافــت تشکیـــل شده از هزاران غار بزرگ که با خون پر شده وقتـــی که مرد از نظر جنــسی تحریک می شود. وقتـــی که آلـت از خون پر میـشود ، آن سفت و راست میــشود، که اجــازه به نفوذ در خلـال تماس جنــسی میـــدهــد. پوست آلـــت شل و کشدار اسـت تا بتواند خود را همسان با انـدازه آلــت در زمـــان یک سیخ شدن کنـد.

منـی ، که حاوی اســـپرم( سلول های تولید مثل مردانه) اســت، از ته آلت بیرون رانده میـشود وقتــی که مرد به اوج جنـسی (ارگاسم) میــرسد. اختلــالات آلـت میتواند تاثیــر بر عمــل جنـــسی و زایـــایـی مرد بگـذارد.

چه اخـتلـــالـــاتـــی تاثیــر بر آلت میگـذارند؟

برخی از اخـتـلــالـــاتــی که تاثیر بر آلـــت تناســلـــی میــگذارنــد عبـارتنـــد از:

نغوظ دائم Priapism

Priapism یک بیمـــاری مزمــن اســـت ، که در آن آلت تنـــاســلی اغلــب به صورت دردناکـــی به مدت چنـدیـن ساعت تا چنـدیـــن روز به صورت سیـــخ شده باقی می مانـــد. سیــخ شدن در نغوظ دائم در ارتباط با فعـــالیت جنــســـی نیست و به وسیلـــه اوج لذت جنسی بر طرف نمیـشود. علــل شایع نغوظ دائم عبـــارتند از:

– سو ء مصرف الـــکـــل یا مواد مخــدر( بخـصوص کوکائین)

– اغـــلــب داروها شامل، برخی ضد افـــسـردگـی ها و داروهای ضد فشـــار خون.

– مشــکــلات نخاعی

– صدمه به ناحـــیـــه تنـــاسلـــی

– بیهوشی(هوش بری)

– درمــان تزریــقی آلــت( درمـانـــی برای ناتوانی جنـــســی عدم سیــخ شدن)

– بیـــمـاریــهای خونی، شامـل سرطـــان خون(لوسمـــی) و بیمـــاری خونی داســی شکلSickel cell

درمـان برای نغوظ دائم مهــم است، چون سیــخ بودن چهارســـاعت یابــیــشتر به ناتوانی جنــسی منــجر می شود .هدف از درمـــان رها کردن از حالت سیـخ شدن و حفظ عمـل آلــت است. در اغلب موارد، درمان در برگیـــرنــده تخــلیـه خون به وسیلـه اســـتفـاده از نیـــدل که در کنــاره آلـت قرار می گیرد می باشد. داروهایــی که کمک به چروکیـده شدن عروق خونی میکنـــنــد، و در نتـیــجـه موجب کاهش جریـان خون به آلـت می شوند، همــچــنین ممـکن است اسـتفـــاده شوند. در موارد نادر، برای جلوگیری از صدمه دائم به آلـت تنـاسلـــی جراحـــی ممـکـن است لازم باشد. درمان هر بیمــاری زمیـــنـه ای یا مشـــکل سو ء مصـــرف از ماده در پیـــشـگـیـــری از نغوظ دائم مهم است.

بیمـاری Peyronie” s

ایــن بیمـــاری وضعـیتـــی اسـت که در آن یک پلاک یا توده سخــت در آلت شکل می گیـرد. پلاک ممـکــن اســت در قسمـت بالــی آلـت ( شایعتـر) یا در کناره آلت در لایـه هایی که حاوی بافـت سیـــخ شونده است شکــل می گیـــرد. شروع پلــاک معـمولا به صورت ناحیـه ای موضعی از الــتـهــاب و ورم اســت، و میـــتواند به فیبروز منــجر شود که خاصـیـــت ارتـجـــاعــی آلت را در ناحــیـه درگـــیر کاهش می دهد.

ایــن بیمـاری اغـلـــب در شکــل ملایـم آن اتــفــاق می افتـد که بدون درمـان در ۶ تا ۱۵ ماه بهـــبود می یابـــد.در این موارد، مشکل از مرحــله التهـاب جلوتر نمیـرود. در موارد شدیـــد، بیماری می تواند برای سالهــا ادامه یابـــد. پلاک های سخــت شده قابــلیــت انـعـطـــاف را کاهــش می دهد، موجب درد و فشــار به آلـــت در خم شدن و یا کمـــانــی شدن در خلال سیخ شدن آلت میگردد.

بعلـاوه خم شدن آلــت، بیـــمــاری Peyronies میتواند علـت دردهـای عمومی به همـان اندازه سیـــخ شدن دردناک آلت باشــد. همچـــنیـن میتواند موجب پریـــشـــانـی روحی، و در نتــیـجـــه تاثــیـــر بر تمـــایل مرد و توانایـــی برای عمل جنــســی بگذارد.

علـــت دقیــق این بیــمــاری روشن نیــســت. مواردی که به سرعت ایـجـــاد میــگـردند، کمـتـر طول میــکـــشـــنـد و اغـــلـب اوقات بدون درمــان از بیـن میـروند و اغـــلــب به علـــت صدمه و ضربه که موجب خونریــزی در بافت آلــت می شود ایـــجــاد میگـــردد. برخــی از موارد بیـماری Peyronies ، هرچـــنــد که به آهستــگی شکل میگـیـــرنـــد، آنــقـــدر شدید هستنـــد که نیاز به درمــان جراحی دارند. دیـگـر علــل ممکـن بیماری Peyronies عبارتـنـــد از:

– واسـکولیـت(التـهـاب رگهـا). ایــن یک نوع الــتــهــاب عروق خونی و لنـــفاوی است. ایــن الـــتهـاب میـتوانـد منـــجـــر به تشکــیـل بافــت جای زخمscar شود.

– اختـلـــالات بافـــت پیوندی. به گفـتــه انــسیتو ملــی سلـــامـت ، حدود ۳۰% از مردان با بیـمـاری Peyronie همچـــنــیـــن می توانـند دچــار اختــلـــالـــات دیگـری که تاثـــیـــر بر بافـــت پیوندی در قســمـت های دیـــگـر بدن داشتـــه باشد شوند. این اخــتلالات عموما موجب کلفت شدن یا سخـــت شدن بافـت پیوندی میــگـردد. بافــت پیوندی یک بافت ویژه اسـت مانـنـد غضـــروف، استـــخوان و پوست که کار آن حمایت از دیگـر بافـــت های بدن است.

– ارثـــی. برخـــی مطـالعــات نشان دهــنــده این است که افــرادی که فامیـــل با بیمـار Peyronies هســـتــنــد در خطر بیشـــتــری برای توسعه بیـماری هستـــنــد.

چون نشـــان بیـمــاری Peyronies اغلـــب بدون درمـان جمع و ناپـدیـــد می شود، بیـــشــتر پزشــکــان پیـشــنـهاد انتظـــار برای ۱ تا ۲ سال یا بیـشتـــر قبـــل از قصـــد به اصـــلاح توسط جراحی میـکــنـنــد. در خیلـی از موارد، جراحی نتایج مثبــتــی میـــدهد. ولی چون عوارض میتوانــد اتـفاق افـــتـــد، و خیلـــی از مشکـلات همراه با بیـــمـاری Peyronies است(برای مثـال، کوتاه شدن آلت تنـاســلــی) به وسیــلــه جراحی تصحـــیــح نمی شود، اغــلب پزشــکان ترجیح به انـجــام جراحی فقط برای مردان با آلـت کمــانی که شدید باشــد دارنــد که تمــاس جنـسی را غیر ممـــکن می سازد.

دو شیوه جراحــی برای درمـان بیــمــاری Peyronies استـفـــاده میـشود. در یک روش پلاک ها برداشــته میــشود و به دنبـال آن تکه ای از پوست یا مواد ساخـتـــه شده (پیوند پوست) گذاشتــه میشود. با تکـــنـیـــک دوم ، جراح بافـت کنـــاره آلــت را در عکـس قضــیـــه برداشـته و تاثــیــر خمـــیدگــی را برطرف میـــکنــد.اولین روش میــتواند قسـمــتی از عمل سیــخ شدن ، بخـــصوص سفـــتـــی آن را از دســـت بدهـــد. دومین روش، مشـــهور به شیوه Nesbit ، موجب کوتاهــی آلـــت در حالــت سیخ شده میـــگردد.

درمانــهـای غیـر جراحـــی برای بیـــمــاری peyronies شامل استـــفـــاده از واکــیوم و تزریـق دارو مســـتـــقــیـــما به داخــل پلــاک در تلاش برای نرم کردن ناحــیـــه درگـــیـر، که موجب کاهـــش درد و تصــحــیح کجی آلت میــگـــردد.

التـهــاب پوست سر آلـتBalanitis

Balanitis الــتهاب پوست پوشانــنده سر آلــت اســت. وضعــیــتـی مشـابــه به نام balanoposthitis ، که سر و پوست جلویی سر آلت ملـــتـهـــب می شود. نشـــانه های balanitis شامـل قرمزی، خارش، بثورات جلدی، درد و ترشـــح بدبو است.

بالــنــیـــت اغـــلـــب در مردان و پســران که ختنه(برداشتن پوست جلویی به وسیـــله جراحی) نشـده ، و دارای بهداشــت پایـیـن می باشـــنـــد اتفـاق می افتد.التــهــاب میـتوانــد اتفــاق افــتـــد اگر پوست حساس زیــر پوست ختـنـه گاه به صورت منظم شستـه نشود و عرق ، مواد زائد طبیعـی، پوست مرده و باکتری در زیــر پوست ختنـه گاه جمـــع شده و موجب تحریک گردد. وجود پوست تنـــگ ممکـــن است تمــیز کردن این ناحــیـــه را مشکل کند و منـــجــر به تحریــک به وسیـلــه موادی که بوی بد می دهنـد (smegma) که میتوانـــنـد در زیر پوست ختنــه گاه تجـــمع یابـــنـد شود.

دیـگر علل شامل:

– درمــاتیت/ آلرژی. درماتـــیت الــتــهـاب پوست اسـت، که اغـــلـــب به وسیــله یک ماده تحـــریــک کنــنـده یا حساســـیت تمــاسی ایـــجاد میـــگـــردد. حساسـیــت به مواد شیـــمـیایــی در اغــلـب محـصولات- مانـــنــد صابون ها، پاک کننـده ها، عطــرها و اسپـــرم کش ها- میتوانـــد ایـــجـــاد یک واکـنــش حسـاسیتــی شامــل تحـریک، خارش و بثورات جلــدی کنــد.

– عفونت. عفونت با قارچ کاندیدا البـــیکــانـس(thrush) میـتوانـــد ایجاد خارش و بثورات جلدی پر از لکــه کند. اغـلب بیــماریـهــای منتقـلــه از طریق جنســـی- شامـــل سوزاک، تبــخـــال و سفـــلیس میــتوانـــد تولیـــد نشانـه های بالینـــیـت کنــد.

بعلـاوه ، مردان با دیابـت( بیماری قند خون) در خطر بیشــتــری برای بالـــینـیت هســـتـــند. قند موجود در ادرار که در زیـــر پوست ختنه گاه می ماند محـیط مساعد برای رشـــد باکـتری اســـت.

الــتـهـــاب مزمــن سر آلــت و پوست ختـنــه گاه میــتوانـــد منجـر به جای زخم شده، و در نتیجه علــت تنگی پوست ختـــنـــه گاه( فیـموز یا تنـگـــی غلاف) و تنــگـی مجرای پیش آبــراه (لوله ای که ادرار را از مثانــه تخلیــه میکنــد) شود.التهــاب همچنـین منـــجــر به تورم پوست ختــنه گاه شده، که میتواند منـجـــر به صدمـــه به آلـــت شود.

درمـان بالــیـــنیـــت بستگـی به علل زمیـنـــه ای دارد. اگـر عفونتی موجود اســـت، درمــان شامل یک آنتی بیوتیک منـــاسـب یا داروهای ضد قارچ خواهـد بود. در موارد شدیـــد یا مزمن الـتهـاب، ختـنـه بایـد توصیــه گردد.

استفـاده از اقــدامـــات بهداشـتی مناسب میــتواند کمـــک به پیشـگیری از بالـــیــنـــیـت در آیـــنـده کند. بعـــلاوه، مهم اســت که از صابون های قوی یا مواد شیــمیایی، بخصوص آنــهـایی که شنـــاخـته شده هستــنـد که موجب واکـــنش پوستی میـــگـــردنــد اسـتــفــاده نکــنید.

فیـموز و پارا فیــموز Phimosis and paraphimosis

فیـــموز وضعیــتـی است که در آن پوست ختـــنــه گاه آلت آنـــقــدر تنــگ اسـت که به عقـــب بر نمـــیـگـــردد( دور کردن از سر آلـت) که سر آلـت نمــایان شود. پارا فیـــموز زمـانی اتـفـاق می افـتد که پوست ختـنـه گاه، که یکـبــار به عقــب کشیده شده، را نتوان به محــل اصلـی آن باز گرداند.

فیـموز ، اغـــلـــب در بچـــه ها دیــده میشود، ممکــن اســـت در زمــان تولد وجود داشـتــه باشـــد. آن همـــچـنیــن میـــتوانـــد به وسیله یک عفونت ، یا به وسیــلــه بافــت پیوندی که در نتــیـــجــه یک التهــاب یا الـــتـــهـــاب مزمن شکـــل میگـیرد ایجاد میـــگردد. دیگر علــت فیــموز بالـــیـــنـیــت اسـت، که منـــجر به جای زخـم و تنـگی پوست ختــنه گاه میـــشود. توجه بی درنگ پزشـکی لازم است اگر وضعیـت موجب مشکل شدن یا غیر ممـکن شدن ادرار کردن شود.

پارا فیـــموز یک اورژانس پزشـــکی است که در صورتی که درمان نشود میـــتوانــد منجــر به عوارض وخیم شود. پارا فیـموز ممکن است بعـــد از یک نغوظ یا فعالیت جنـــسـی(در افــراد ختنه نشده) ، یا در نتیـــجــه صدمــه به سر آلت ایجاد شود. با پارا فیــموز، پوست ختنه گاه پشت لبــه سر آلـت تنــاسـلـی گیر می افــتد. اگر ایــن وضعـیت طولانـی شود، موجب درد و تورم شده، و جریان خون را به آلـــت مخـتل میکـــنــد. در نهایــت ، کمبود جریـــان خون می توانـــد منـجــر به مرگ بافــت(گانــگــریــن) ، شده و قطــع آلـت لازم باشـد.

درمــان فیموز ممکن اســـت شامـل کشیدن ملایــم پوست ختنـه گاه به مرور زمـان باشد.اغلـــب اوقات، میتوان با مالــیــدن دارو به آلــت پوست ختــنه گاه را سست کرد. ختـــنـــه(برداشــتـن پوست ختنــه گاه به وسیـــلـــه جراحــی)، اغلب برای درمان فیـــموز استفـــاده میــگردد. شیوه دیگر جراحی، موسوم به Preputioplasty ، که در آن پوست ختــنه گاه از سر آلـــت جدا می شود. در ایـــن شیوه پوست ختـــنــه گاه باقـی گذاشـته میشود و صدمــه کمـــتــری نســبــت به ختــنه دارد.

درمـان پارا فیموز تمـرکــز بر کاهـش ورم سر آلت و پوست ختـــنــه گاه دارد. گذاشتــن یخ ممــکـــن است کمــک به کاهش ورم، در همان حالـی که با فشـار به سر آلـت خون و مایـع را به بیـرون میـرانیــم. اگر ایـن اقــدامـات در کاهــش ورم و بازگـــشـت پوست ختــنه گاه به وضعیـــت طبیــعی مفیــد واقـــع نشد، تزریق دارو برای کمک به تخـــلـیه آلـت تناسـلـــی ممکن است لازم باشـــد. در موارد وخیم، یک جراح برای رها سازی ممـکن اســت بریــدگــی های کوچکـی بر پوست ختـنـــه گاه ایجاد کند. ختـــنه همچـنیـن به عنوان یک درمان برای پارافیموز ممـــکن اســت اســتـفـاده شود.

سرطـان آلت تنـــاسـلی

یک شکـل نادر سرطــان، سرطان آلت تناسلــی وقتـــی اتفــاق می افـــتد که سلول های غیر طبیـــعـی در آلت تناسلــی تقسـیم و رشد غیــر قابـل کنــتـــرلی دارند اتـــفاق می افـــتـد. اغــلب تومورهـــای خوش خیـم (غیر سرطانــی) ممـــکن است پیــشـــرفت کرده و سرطـانـی شوند.

علـت دقــیــق سرطـــان آلــت تنــاسلی شنـاخـته شده نیـست، ولی عوامـل خطـر معینـی برای بیمـــاری وجود دارد. یک عامـل خطر هر چیـزی اســت که شانـــس فرد را برای بیــمـــاری زیـاد میکـــنـــد . عوامــل خطـــر برای سرطـان آلت تناســلـــی ممـــکــن اسـت شامل موارد زیر باشـــد:

– ختـــنـــه. مردانی که در زمان تولد ختنه نشوند شانس بیشتری برای گرفتــن سرطـان آلت تنــاسلــی دارنـــد.

– عفونت با ویروس پاپـیلومای انـــسـانـی(HPV) . HPVs گروهی از بیش از ۷۰ نوع از ویروس ها هستنــد که موجب زگــیـــل(papillomas) میـشوند. اغـــلـــب گونه های HPVs میتوانـند دسـتگاه تولید مثـل و ناحــیه مقـــعد را در گیر کنـــند. این گونه های HPVs از فردی به فرد دیـــگــر در زمـــان تماس جنـسی انــتـقـال می یابـد.

– سیـــگار کشــیدن. سیگار کشـــیـدن بدن را در معــرض مواد شیمــیـــایی سرطان زای زیادی قرار می دهـــد که فراتـر از ریــه تاثیــر میگذارد.

– Smegma .ترشحـــات روغنـــی میتواند در زیر پوست ختـنـه گاه تجـــمع یابـــد. نتـیجه یک ماده سفــت، بدبو موسوم به Smegma است. آلت زمانی که کامـــلــا تمـــیـز نشود، وجود Smegma میـــتواند علـت تحـــریک و الـــتـهاب باشـد.

– فیـــموز. ایـن وضعیتی است که در آن پوست ختنــه گاه تنـگ شده و مشـکـل میتوان آنـرا به عقـب کشید.

– درمـــان پسوریاسیـس. بیماری پوستــی پسوریـاسـیس برخــی اوقات با ترکیــبــی از داروها و در معرض نور فرابـــنفـش درمان می شوند.

– سن. اغـــلـــب موارد سرطان آلـت تناسلـــی در مردان بالـــای ۵۰ سال اتـفــاق می افـتـــد.

نشــانــه های سرطان آلت تنــاسـلــی شامـــل گوشت زیـادی یا زخـــم های روی آلـت است، ترشحات غیـر طبیـــعی از آلت تناسلـی و خونریـزی نیـز از آن جمـلـه اسـت. جراحـی برای برداشـــتـــن سرطان شایـعـتـــریـن درمـــان سرطان آلــت تناسـلــی اســـت. پزشــک ممکن اســت از روش های جراحــی زیـــر برای خلاصــی از سرطـــان اســتـفاده کنــد:

– برداشـتــن موضعــی وسیع. برداشتـــن بافـت سرطانــی و مقـــداری از بافت طبـیـــعــی در اطـراف آن.

– جراحـــی میکـروسکوپی. جراحی است که در آن سرطـــان همـراه با مقدار بســیـار ناچیــزی تا آنــجـا که ممــکـــن اســت از بافــت طبیـعی برداشته میـشود. در خلال این جراحی، دکـــتـر از میــکروسکوپی برای نگاه کردن به محوطه سرطانی برای اینـکــه مطمئن شود بافـــت سرطانــی برداشتـــه شده اسـتـفاده میکـــنـــد.

– جراحــی لیـزر. از پرتو های باریک نور برای برداشتــن سلول های سرطانی اســـتـــفاده میشود.

– ختـنـــه. جراحی اســـت که در آن پوست ختـــنه گاه برداشته میــشود.

– قطع آلــت تناسلی(Penectomy) . جراحی اســت که در آن آلــت تنـاسلــی برداشــتــه میشود. ایـن شایعتـرین و موثر تریــن درمــان سرطـان آلـت تناســـلـی اســت. در عمل جراحی جزئی Partial از آلت تنــاسلــی قسمــتی از آلت تنــاســـلی برداشته میــشود. در عمل جراحی کامل قطــع آلـــت تناســلی تمـــامــی آلت برداشتــه می شود.غدد لنـــفـــاوی در کشـاله ران نیز ممـــکــن اســـت در خلال جراحـــی برداشتـه شوند.

اشعه درمـــانی (رادیوتراپــی)، که از پرتو های با انرژی زیاد برای حملــه به سرطـــان استــفـاده میــشود ، و شیـــمـــی درمانـــی، که از داروها برای کشــتـــن سرطـــان استـفـاده میــکنــنـــد، انـــتـخـاب های دیگری هســـتـند.

انواع بیماری های آلت تناسلی مردان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.