انواع رنگ موهای طبیعی با روش ساده برای رنگ کردن موها

موها را شما می توانید با مواد طبیعی رنگ نمایید تا موهایی زیباتر و سالم تری داشته باشید مواد طبیعی و گیاهان دارویی می توانند رنگ موهای شما را تغییر دهند شما اگر از رنگ هایی که می خواهید استفاده نماید باید این رنگ را انتخاب نموده و روش کار را امتحان نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع رنگ موهای طبیعی با روش ساده برای رنگ کردن موها را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آيا تا به حال به اســـتــفاده از رنگ‌ــهــاي طبــيعي فكر كردهـــ‌ـــايد؟ روشي كه سالـيان سال مادربــزرگــ‌هـــاي ما از آن برای رنـگ‌ـکردن موهایـــ‌ــشان اسـتــفـاده مي‌كــردنــد. امــروزه بيشتر مردم سراغ رنــگ‌هـاي شيمـــيايي مي‌ـروند، غافـــل از اينكه موهاي رنگ‌ــشـده آسـيب‌ــپذير مي‌ـــشوند و نگـهداري از آنـــها دشوار میــ‌ـــشود. اسـتـــفـــاده زياد از رنـــگ‌ـهــاي شيميايي به ريشــه مو آسيب وارد مي‌ـكند و باعث ريزش مو، كدر شدن، موخوره، گره خوردن، تغيير در ضخامـــت مو، خشــك و زبـر شدن، سوختــن موها و در نهـايت سوختگي پوست سر مي‌شود.

اما چاره كار چيسـت؟ درسـت اســـت كه رنـــگ‏ــهـاي طبـــيعي محدود اند و گاهـي رنگ مورد نظر شما در بين آنـها نيست امـا اگـر شما هم از آن دســـتــه از خانمـــ‌ــهـــايي هســـتـــيد كه به تغــيير رنــگ موي خود علــاقه داريد يا براي پوشاندن سفيدي موهاي‌تـــان دنبال رنگ كردن آنــهـا هسـتيد، بهــتــر اسـت براي يكـــ‌ـبــار هم كه شده رنـــگـــ‌هــاي طبـيعي را امـتحـان كنيد. گاهي لازم اســـت براي تقويت مو و كاهــش آسـيبـ‌هــاي وارده از رنگ‌ــهـــاي طبـيعي مثـــل حنـا، سدر، بابونه، چغنـــدر، روناس و… استـفـاده كنـــيد.

 

مشـــکی رنگه عشقه

معــروف‌ــترين رنگ طبيعي حنـاســـت؛ رنـگــي كه احتمــالــا شمـــا را ياد مادربـــزرگــ‌ــهــاي‌ـــتـان مي‌ـانـــدازد. حنـــا برگ درخـــتــچه‌ـاي به همــين نام است كه آن را مي‌ـــكوبنـد و براي رنــگ كردن مو و ناخــن از آن استـفـــاده مي‌كـــننـد. حتمـــا فكــر مي‌كـــنـــيد حنا موهاي شما را قرمــز مي‌ــكــنــد امـا جالـب است بدانـيد تركـيب حنا با مواد ديگـــر طيف گوناگوني از رنگـ‌هاي مورد نظر شما را به وجود مي‌ــآورد؛ مثلا رنـــگ مشـكي كه همـــيشه يكـــي از رنـگ‌ـهــاي پرطرفدار اســـت.

اگر بخواهيد رنـــگ مو‌هـای‌ـــتـــان را به كمك حنا مشكـي كنـــيد، دســتورالعملـــ‌هـــاي متعــددي وجود دارد که ما با شمـا درمیـان میـــ‌ـــگــذاریـــم. امـــافــراموش نکـنــیـد همیشه پيش از به كار بردن هر يك از اين روش‌ها، مقداري از مواد را روي پوست خود امتـــحـان كنيد و در صورت بروز حســـاسيت، از به كار بردن آن اجتـناب كنيد ضمن اينـكه مواد نامبرده در دستورهـاي رنـگ مو را مي‌توانـيد از عطـاري‌ـــها تهـــيه كنيد.

• چهــار قاشــق غذاخوري حنــا را با آب جوش مخـلوط كنيد و اجـازه دهـيد دو ساعت روي سر بماند. چهــار قاشـــق غذاخوري وسمه (رنگ حنـــا) را هم خيس كنــيد تا پس از شستـ‌وشوي حنــا مورد اســـتفــاده قرار گيرد، دو ساعت بعــد سر حنـامـالي شده را با آب ولرم بشوييد و پس از خشــك كردن موها وسمه را روي آنها بمــالـــيد و مانــند مرحله اول دو ساعــت بعــد سر را با آب ولرم بشوييد.

• اگر چنـد تار موي سفيد داريد، چهار قاشـق غذاخوري تنـــباكو را با دو ليوان آب به مدت نيمـ‌ـــساعــت بجوشانـــيد و صبر كنيد تا خنك شود، سپس موها را با محــلول ماساژ دهـــيد.

• يك قاشـق غذاخوري برگ كنــجـــد، يك قاشق غذاخوري سناي مكي و يك قاشق غذاخوري حنـا را پودر كنيد. با يك ليوان آب جوش مخلوط كرده و به صورت خمير درآوريد. پس از دو ساعــت خمـــير را به آرامـي به موها بمـــاليد و اجـــازه دهـيد دو ساعــت روي موهاي‌ــتان بماند سپس موها را با آب ولرم كاملا آبـكـــشي کنـــید.

• براي موهاي تيره دو قاشق غذاخوري حنـــا و چهار قاشــق غذاخوري وسمه را با يك ليوان آب جوش مخــلوط كنــيد. بعــد از پنــج دقـيقـه يك عدد تخمـــ‌مرغ به آن اضـــافـه كنـيد. قبـل از رنـگ كردن، موها را با يك قاشق غذاخوري روغن جوانـــه گندم ماساژ دهـيد و سپــس موها را با اين مواد رنگ كنيد. يك تا دو ساعــت صبــر كنـــيد، بعــد موها را با آب ولرم آبكشـــي كنيد.

• پنج قاشــق حنـا و يك ليوان سركــه را مخلوط كنيد و پس از يك ساعـت آن را به سر بمــالــيد. يك ساعت صبـر كنـــيد، بعد موها را با آب ولرم بشويید.

• دو قاشــق غذاخوري پودر گل شقـــايق، دو قاشق غذاخوري پودر پوست گردو را با يك ليوان آب مخـــلوط كنيد. پس از دو ساعـــت رنـگ را به آرامــي به موها بمـالـــيد. دو ساعت صبـر كنـيد و بعـــد موها را با آب ولرم آبــكشي کنـــیـد.

• چهـار قاشـق غذاخوري حنــا را با نصف ليوان آب جوش مخـلوط كنـيد و به مو بمـــالـــيد. بعد از دو ساعـــت موها را با آب ولرم آبـكـشــي کنـــیـد. بلـافاصلـــه چهـــار قاشــق غذاخوري وسمـــه و يك قاشـــق مربــاخوري سريش را با ماست مخـلوط كنـــيد و به مو بمالـــيد. بعـــد از دو ساعت موها را با آب ولرم بشوييد.

• جالـب اســت بدانـيد اگــر چنــدين‌ــبــار موهاي خود را با جوشانـده پوست گردو ماســاژ دهید و بشوئید، مشــكــي مي‌شود.

• براي موهاي سفــيد دو قاشـق غذاخوري پودر گل شقــايق و دو قاشـــق غذاخوري پودر پوست گردو را با يك ليوان آب جوش مخـــلوط كنيد و به صورت خمـير درآوريد. بعــد از دو ساعـت خمــير را به آرامي به موها بمالــيد. يك ساعــت صبـــر كنيد و بعد موها را با آب ولرم آبـكـشي کنـــیــد.

رنـــگ موي قهوه‌اي روشن

رنگ قهوه‌ــاي طيفــ‌هــاي مخـــتـلفـي دارد و همـــيشـه يكــي از گزينـــهــ‌ـــهـاي اول رنـــگ مو به حســـاب مي‌آيد. براي قهوه‌اي شدن مو راهكــارهــاي زير پيشـــنهـــاد مي‌شود:

• 70 گرم ريشه ريواس را 10 دقيقه بجوشانيد. بعد از 24 ساعت جوشانـــده را صاف كنـــيد و با شش قاشـق كايولين، يك عدد تخم‌ــمــرغ و چهـــار قاشـق سركه سيب مخلوط كنـــيد. حالــا آن را روي سر بمـــالـــيد و پس از يك ساعـت آبـكـــشي كنـــيد.

• يك قاشــق غذاخوري قهوه، دو قاشـــق غذاخوري بابونه و دو قاشـــق چايخوري روناس را پودر و با يك ليوان آب جوش مخــلوط كنــيد تا حالــت خمـيري پيدا كنـــد. چهار ساعــت بعــد خمـــير را به آرامي به موها بمـــاليد. يك ساعت صبـــر كنـــيد و بعـــد موها را با آب ولرم آبكشي کنـیــد.

• دو قاشــق غذاخوري پوست گردو، يك قاشـق چاي‌خوري پودر زاج، دو قاشـــق غذاخوري عرقـ‌ بهـــارنـــارنـــج و دو عدد زرده تخـم‌مـــرغ را با هم مخلوط كنـــيد و به موها بمـالــيد. يك ساعت صبــر كنـــيد و بعــد موها را با آب ولرم آبـــكشــي كنــيد.

• دو قاشـق غذاخوري گل بابونه، يك قاشــق غذاخوري چاي و يك قاشق غذاخوري وسمـه را با دو ليوان آب روي حرارت ملــايم بجوشانـيد. پس از سرد شدن يك عدد زرده تخم‌مـرغ را به آن اضـافـه كنيد و خمـــير را به موها بمـالــيد. سه ساعت بعد موها را آبكشي كنــيد.

• پوست گردوي سبـز تازه را بكوبيد و با چهار ليوان آب روي حرارت قرار دهــيد تا نصـف آن بخار شود. وقتـــي سرد شد آن را به موهاي خود بمالــيد و بعــد از نيم‌ـــســاعت موهاي‌تـان را بشوييد.

• 20 گرم حنا، 30 گرم پودر برگ كنجد، 20 گرم پودر بابونه و دو عدد زرده تخـــم‌ـمـرغ را با يك ليوان آب جوش مخـلوط كنيد و اجازه دهـيد چند ساعــت بمـاند. بعـــد از چهار ساعت مواد را به مو بمــاليد و باز منـــتظـــر شويد كه اين مواد چند ساعــت روي موهاي‌ـــتـــان بمانــد و بعـد آبــكشــي كنيد. دقت داشـته باشيد براي تاثـــيرپـــذيري رنگــ‏ـــهـاي طبــيعـــي زمـــان بيشــتــري نســبـــت به رنگ شيميايي بايد اختصـــاص دهـيد.

رنگ موي قهوه‌اي تيره

• يك قاشق چاي‌ـخوري چاي را در 200 ميلي‌لـيتر آب بجوشانــيد تا مقــدار آن به نصف برسـد سپس چاي صاف‌شده، يك فنجــان پودر حنا، يك قاشــق چاي‌خوري پودر انگور خشـك‌شـــده و دو قاشـــق چاي‌ــخوري روغن نارگيل (يا زيتون) را با هم مخـــلوط كنيد و بگذاريد يك شب در ظرفـي آهـنـي بمــانــد. صبـــح مقــداري پودر گل ميخـــك به آن اضـــافــه كنيد و به موي سر خود بمالــيد و بعد يك يا دو ساعت آن را بشوييد.

• پودر پوست گردو، پودر زاج، پودر حنـا، زرده تخـم‌ـمرغ و آب را مخلوط كنـيد تا حالــت خمـيري‌شــكـــل پيدا كنـــد. خمـير را روي موها‌ـیــ‌ـتــان بمالـــيد و 40 دقيقـــه صبــر كنيد و بعد آن را آبكــشـــي کنید.

• آب دو عدد ليموترش، يك قاشـــق غذاخوري حنـــا، يك قاشــق غذاخوري پودر قهوه و يك ليوان آب جوش را مخـــلوط كنيد و به مدت پنـج دقيقـه با حرارت ملــايم بجوشانيد تا حالـــت خمير نرم به خود بگــيرد. مواد را از روی حرارت‌ برداريد و بعد از نيم‌ساعــت يك عدد زرده تخمـ‌ـــمــرغ به آن اضــافـــه كنـــيد. موهاي خود را با يك قاشــق غذاخوري روغن جوانـــه گنــدم ماسـاژ دهيد و بعـد مواد را به آن بمــالـيد. يك ساعـت و نيم بعد موها را با آب ولرم آبكــشـي کنــیـد. اگر چنـــد بار اين عمــل را تكــرار كنـــيد رنــگ آن خيلي روشن مي‌ــشود.

رنـــگ موي قهوه‌ـاي بسيار روشن

• سه قاشق غذاخوري قهوه، دو قاشـــق غذاخوري پودر پوست گردو، دو قاشــق غذاخوري حنا و يك قاشــق غذاخوري وسمـــه را مخلوط كنـــيد و به مو بمـــالـــيد. بعد از دو ساعــت موهاي‌تان را آبـكشـي کنـــیـد.

• دو قاشـــق غذاخوري حنـا، سه قاشـق غذاخوري قهوه، دو قاشق غذاخوري پودر كاكـــائو و يك قاشـــق غذاخوري وسمــه را با مقـــداري آب خمــير كنــيد و روي سر بمالـــيد. اجــازه دهيد دو ساعـت بمانـد و بعــد آن را بشوييد.

• 30 گرم بابونه را در آب بجوشانـيد و با 15 گرم حنـا (يا روناس)، 30 گرم قهوه و 20 گرم اقـطي مخــلوط كنــيد و به موهاي خود بمـــالـيد. بعــد از دو ساعت آن را بشوييد.

رنگ موي سرخ

• حنــا را با آب يا عرق بهـارنـــارنــج خمـــير كنيد. بعد از چنــد ساعت، كمي آب به آن اضافـــه كرده و به مو بمــالــيد. اين خمير هرچـه بيشـــتـــر روي سر بمـــانـــد رنگ بيشــتـــري خواهد داشت و پررنگــ‌ـــتـــر مي‌ـشود. اگــر مقــداري آب اكســـيژنـــه به خمير حنــا اضافــه كنـــيد، مو‌هـا را به رنـگ آتشـــين و پرتـلالو درمي‌ــآورد. رنـــگ قرمز حنـا شاد و زنــده است.

• اقـــطـــي سرخ (نام گياه) را با آب مخلوط كنـــيد و به موهاي خود بمالـيد.

• حنا را با آب اكسيژنه به صورت متنـــاوب بر سر بمالـــيد تا موهاي‌ـتـــان قرمـــز شود.

رنگ موي قهوه‌ـاي بلوطي

• پودر حنا را با آب اكسـيژنه و قهوه مخـلوط كنيد و به موهاي خود بمـــاليد. دو ساعـــت بعد رنـگ را با آب ولرم شســت‌وشو دهيد.

رنگ موي طلايي

• پنــج قاشــق غذاخوري گل بابونه و پنـــج قاشــق غذاخوري گل ريواس را با سه ليوان آب روي حرارت ملـايم بجوشانيد. بعد از 20 دقـــيقه آن را صاف كنيد و پس از خنك شدن روي موهاي خود ماســاژ دهـيد. ماســـاژ اين عصاره بر موهاي سفـيد و بي‌رنگ موجب طلـايي شدن آنـهـــا مي‌ـشود.

• پنــج قاشق غذاخوري پودر بابونه را با يك ليوان آب به مدت پنج دقــيقـــه بجوشانيد، پس از سرد شدن يك قاشــق غذاخوري صابون به آن اضــافــه كنيد به طوری که در آن حل شود. ابـتـــدا سر را صابون‌ـزده، بدون اينـــكه سرتـان را آبـكشي كنيد اين مخلوط را روي سر ماساژ دهـــيد پس از يك ساعــت موها را با آب ولرم كامــلــا آبـــكـــشــي کنـــید.

• يك چغنـدر را رنـده كنـيد و در يك فنـــجــان آب بجوشانــيد و با نصـــف قاشق چاي‌خوري کاتـــا كه گياهي هندي اسـت مخــلوط كنــيد. بعـد از صاف كردن، آن را با يك فنجان حنــا مخلوط كنيد. بعــد يك قاشـق چاي‌خوري پودر قهوه به آن اضـــافـــه كنــيد و يك شب در داخـل ظرف فلـزي قرار دهـيد. صبـح نصف پيمانـــه كشـك به آن اضافـــه كنيد و به موهاي خود بمـــاليد و بعد از دو تا سه ساعـــت بشوييد.

• بابونه، قهوه، آبلـيمو، سركـه و زعــفران را به يك ميزان با هم مخلوط كنــيد و به موهاي خود بمــاليد و پس از دو ساعـت بشوييد.

رنگ موي شرابي پررنـــگ

• يك عدد چغـندر متوسط را در مقـداري آب بجوشانيد و با شش قاشق حنـــا مخـــلوط كنــيد و روی موهای‌ـــتان بگـذارید و پس از يك ساعت بشوييد.

• دو قاشــق غذاخوري حنـا، يك قاشــق غذاخوري رنگ حنا، سه قاشـق غذاخوري روناس، دو قاشـــق غذاخوري گل ريواس را با آب لبو قرمـــز مخـلوط كنـيد و روي مو‌ها بمـاليد و بعـد از دو ساعــت بشوييد.

رنــگ موي مسي

• چهــار قاشــق غذاخوري گل ريواس، چهـار قاشـــق غذاخوري گل بابونه، چهار قاشق غذاخوري حنــا و سه ليوان آب را بجوشانــيد. بعـــد از صاف كردن مواد، موها را با آن ماسـاژ دهـيد و پس از دو ساعـت بشوييد.

• حنا، وسمـه، روناس، آب آلـبــالو، قهوه و پوست پياز قرمــز را مخلوط كنيد و به موهاي خود بمالـيد و بعــد از دو ساعــت آبكشـــي كنيد.

رنگ موي مسـي تيره

• يك قاشــق چاي‌ـخوري چاي را در 200 ميلـــي‌ــلــيتــر آب بجوشانـيد تا مقـــدار آن به نصــف برســـد سپـس آن را صاف كنيد تا چاي از آن جدا شود. يك فنجـان پودر حنــا، يك قاشــق چاي‌ـــخوري پودر انـــگور خشك‌ـشده، دو قاشق چاي‌خوري روغن نارگيل (يا زيتون) و چاي تزئينـي را با هم مخلوط كنـــيد و بگذاريد يك شب در ظرفي آهني بمانـــد. صبح مقــداري روغن اكـــالــيپتوس به حنـــا اضـافــه كنــيد و آن را به سر خود بمالـيد و بعـــد يك يا دو ساعــت آن را بشوييد.

• حنــا و بابونه، آبـليمو و سركه را با هم تركيب كرده روی موهاي خود بماليد.

قرمـز متـــمايل به طلـايي

• براي ايجاد رنــگ قرمـز متـمايل به طلايي، ۲۰۰ گرم پودر حنا و دو پيمــانه آب ليمو را در ظرف غيرفـــلزي مخلوط كنيد. بگـذاريد مواد به مدت چهار تا شش ساعت بمـــاند تا كمي غليظ شود. بعد آن را روي سر بمــالــيد و با پلـــاستــيك ببـــنديد. پس از دو تا سه ساعت، موهاي خود را بشوييد.

• حنـــا، برگ و تخــم چغنـدر وگلــبـــرگ شقايق هم موهاي شما را سرخ مي‌ـكــنـــد.

رنگ موي شرابـــي

• 300 سي‌سي دمـكــرده بابونه و يك قاشق سركــه يا آبــليمو را با شش قاشـق غذاخوري ‌حــنــا مخلوط كنيد و يك ساعت روي موهاي خود بگذاريد و سپـــس آبكشــي كنـيد.

• پنــج قاشـــق غذاخوري روناس را با يك ليوان آب جوش به مدت 20 دقــيقه بجوشانـيد، پس از سرد شدن آن را صاف كنـــيد و نصف آن را به موهاي‌ـتـان بمـاليد، بعد نيمــ‌ــســاعـت باقيمـانده مواد را به موها زده و يك ساعت صبـــر كرده و بعـــد با آب ولرم آبــكشي کنـید.

• شش قاشــق غذاخوري حنا، آب شلغـــم كه قبـلا دمــ‌ـــكشــيده و خنكـ‌شده و دو قاشق غذاخوري قهوه و دو قاشق غذاخوري سركه را مخـلوط كنيد و به مدت دو ساعت روي سر بگــذاريد.

رزمــاري پوشش‌ـدهنـــده سفيدي موها

رزمــاري يا اكــليل كوهي هم درمان طبيعـــي براي حفظ رنـــگ طبـيعي موهاي شماست و هم درمان خوبي براي چربي مو به حساب مي‏آيد. يكـــ‌ـچهـــارم فنـجــان رزماري خشك را به مدت 10 دقيقه در دو فنــجان آب بجوشانيد. بعــد آن را از صافـــي رد كنيد و آب رزمــاري را روي سرتان بريزيد و اجازه دهـيد شب تا صبـــح روي سرتـان بمـــانــد. اگــر تعـــداد موهاي سفـــيد سر شمـا زياد است، از اين محلول براي مدت طولانــي‌ـــتـــري استـــفــاده كنيد. كم‌ــكـــم موهاي سفيد شما رنگ تيرهـــ‌ـتري به خود مي‌ــگيرد.

آيا زنـــان باردار مي‌توانـــنــد از رنگـ‌ــهاي طبيعي استــفاده كنـنـد؟

در مورد اســـتـفاده از رنــگ‌ــهــاي طبيعـي دكتر عباسـيان، متخــصــص طب سنتـي توصيه مي‌ــكـــنـد: «در اســـتـــفـاده از رنــگ‌هـــا، مزاج خود را بشناسيد، به عنوان مثـال اگر گرم‌مــزاج هستيد از گياهان گرم كه اســتـفـاده از آنـهـــا در شمـــا حساســيت ايجـــاد مي‌ـــكــند، زياد و متــنـــاوب استفـاده نكـنيد. رنـگـ‌ــهــاي طبــيعـي براي خانــمــ‌هاي باردار هم اگـر بريدگــي يا زخـم نداشـــتـه باشـــنــد، مشــكلـــي ايجـــاد نمــي‌ـكنـد.

امـا در حالت كلي بهتـر است خوردنــي‌هـــا و مالـــيدنـــي‌هـايي از اين دست، به علت نامشخص بودن واكنـش آن در بدن خانـــم باردار و جنين، در اين مقــطـع زياد و مكرر اســتفــاده نشود.» اسـتـفـاده از رنـگـــ‌هـــاي طبـيعـــي به مراتب سختــ‌تر از رنـگ‌ـــهاي شيمــيايي اسـت و وقت و حوصله بيشـتري مي‌ــطـلـبد اما حتمــا مي‌ـدانيد استـفاده مكــرر از رنــگ‌ـهــاي شيمـيايي نهــ‌تنها به ريشه مو آسيب وارد مي‌كند بلــكـــه ممـــكن اســـت مقاديري از مواد از طريق پوست جذب بدن شود.

شواهـد تازه محقـقان نشان مي‌ـــدهــد ميان استفـــاده مرتـــب از رنـگ مو با ابتــلــا به بعـــضي بيمـــاري‌هــاي پوستـــي و حتي سرطان ارتبـاط نزديكـــي وجود دارد. همچـــنـين دانشـــمندان در مطالـــعات و آزمايشــ‌ـــهایی كه روي حيوانـــات انجـام دادنـد، متوجه شدند دفـــعـــات رنـــگ كردن مو با رنـــگـ‌ــهـــاي شيمـيايي موجب ناقصــ‌الخـلـقه شدن نوزادان حيوانـات مي‌ــشود. به همـــين دلـــيل به خانمــ‌ها توصيه مي‌ـشود حداقل در سه ماهه اول بارداري از رنگـ‌ـــهاي شيميايي اسـتفاده نكنـــنـد.

نكاتي براي انــتــخــاب و اسـتفـــاده از رنــگ موهاي طبـيعي

• توجه داشــته باشـــيد كيفـيت، تازگي گياه، ميزان مواد، نحوه تركـيب مواد، جنــس و رنگ موي هر شخــص، زمـــان ماندن مخـلوط روي مو و. . . طيف رنـــگــي متـفــاوتي را در افـراد مختلف ايجـــاد مي‌كنــد.

• پيش از رنگ كردن كل موهاي‌ـتان، بخش كوچكــي از موها را رنـگ كنـيد تا رنـگ به دسـت آمـــده روي موي خود را ببــينــيد و در صورت رضايت كل موي خود را رنـــگ كنيد.

• اگـــر رنگ به دسـت آمـده دلخواه شما نبود مي‌توانيد چنـــدين مرتبـــه اين كار را تكرار كنيد. رنـگ‌هـاي تيره با تكرار، تيره‌ـتر و رنـگــ‌هاي روشن روشنـ‌تـــر مي‌شود.

• مدت دقــيق نگــهـداشتــن رنگ روي مو بسيار مشــكــل است زيرا به خصوصيات مو و رنگ موي شمـــا بستگي دارد.

• براي اينــكــه نتيجـه بهـــتـري از رنگ كردن موهاي خود بگـيريد، بهـتر است شرايط دمـــايي محـيط، نزديك به دمـــاي بدن يعني 37 درجه سانـــتـي‌ـگراد باشــد.

• توجه داشـــتــه باشيد رنگــ‌هاي شيمـيايي به سخــتـــي روي رنـگــ‌هاي گياهي مي‌ــنـشينـد و ولي رنـگــ‌ــهاي گياهــي بهـــ‌ــراحتي روي موهاي دكـلره شده و رنگــ‌ـــشـــده نتيجـه مي‌ــدهـد.

• شست‌وشو با چاي باعث تغـــيير رنگ موها نمــي‌ـــشود امـــا هالـه زيبـــايي روي آنـها پديد مي‌ـــآورد.

• اگر موهاي شمــا شكـنـــنـده و خشـك است، هنــگام اسـتفـاده از حنا، زرده تخمـــ‌مــرغ يا روغن زيتون به تركــيب رنگـــ‌تـــان اضـافه كنــيد.

تســت اولیـه را فراموش نکـنــیـد

در نظر داشـتــه باشـید که پیش از رنـگ کردن کل موهای‌ـــتـان، حتــمــا قســمــتـی از مواد تهیــه کرده را بر روی پوست خود امـــتحان کنــیـــد. در صورت بروز حســاسـیـــت، قرمزی یا دانه زدن از رنگ کردن موی‌تـــان با آن مواد صرف نظـر کنــیــد چرا که مواد طبیــعی هم ترکـــیـبـاتی دارند که امـــکان دارد برای افــراد متـفاوت، واکنــش های گوناگونی به وجود آورند. در صورت اســتفاده از رنـــگ های شیـــمـــیـایــی هم، تســت اولیـــه را از یاد نبرید. به عنوان مثـال اگـــر گرم مزاج هسـتـــید ، بهتـر اســت رنـگ های گرم را فراموش کنـــیـد و برای رنـگ کردن موهای‌تان ریــسک نکنـــیــد همچنین از احــتمـال بروز حســـاســیـــت هم غافل نشوید.

انواع رنگ موهای طبیعی با روش ساده برای رنگ کردن موها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.