انواع مدل لباس دخترانه برای خواستگاری

لباس دخترانه که شما را زیباتر و جذاب تر می نماید را برای خواستگاری خود انتخاب نمایید دخترهای خوش سلیقه دوست دارند همیشه شیک باشند و در مراسم خواستگاری از این ایده ها نیز استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع مدل لباس دخترانه برای خواستگاری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـــلوز و دامنــ‌ـــهـــا برای خواسـتگـاریـ‌ هایی که از قبـــل با دامـــاد یا خانوادهــ‌اش آشـــنـــا هسـتید انـتـــخــابــ‌های خوبی هستـــنــد. بســـتـه به میزان صمـــیمیـــت دو خانواده می‌توانـــید انــتـخـابــ‌های مختلفی داشته باشـــیــد. ست پیـشــنهــادی ما ترکیـــبـی از سه رنـگ خنـثـی اما شیـــک سفــید، مشکــی و طوسی است که در کنار هم تصویر یک عروس باســلـیـقــه را میـ‌سـازنـــد. دخـترخـــانمـ‌ــهـــایـــی که دوست دارنـــد لاغـــر به نظر نرسـنــد با اســتفاده از رنــگ سفــید شومیز و پلــیـسـهـــ‌ـــهـــای بالـای دامـن موفق می‌ــشوند سایـــزشان را بزرگ‌ــتر نشان دهنـد.

هنـرمنـــدها بپوشند

ایـــن ست را برای دخـتـــر خانـمـ‌ـهایی پیـشنــهــاد میـ‌کنیم که روحیهــ‌هـــای هنری دارنــد و می‌ـــدانـند خواستگــارشان هم از ایــن روحیـــه دور نیــست. اگـــر جزو دخـترهای راحــت و باانرژی هســـتـیـــد و با خانواده خواســتـگارتـــان هم از قبل صمیمــی، این ست میـ‌ـتواند یک انتخـــاب شاد برای یکی از شادترین روزهـای زندگی شما باشد.

از 35 گذشتـــهـ‌اید؟

تعــارف که نداریم! خیلی‌ـهـا در حال حاضر در دهــه سوم زندگیــ‌شان ازدواج می‌ـکـــنــند. اگـر شما هم جزو ایـن دستــه هســتـــیــد این ست نیمــه‌ـــرسـمی برای حضور در مقابـــل خانواده خواســـتگـارتـان را از دســـت ندهـید. هم شیک است و هم متنـاسب با شرایط.

یک عروس بااقـتـــدار

همه چیــز با هم متـنــاسـب است و آمـــاده برای ارائه دادن تصویر یک عروس شیک. فرقــی نمیــ‌ـکند پوستـ‌تان تیـــره اســت یا روشن، ایـن ست برای انواع رنـگــ‌ــهـای پوست منـــاسب اســت. طلــایی بهترین رنـــگ برای اضـــافـــه کردن زیورآلــات به ایـن ست است.

ساده باشیــد

ساده بودن خوب است و خوشبخــتانه سادگی در هر حالتـــی شیـــک اســت. اما برای این روز مهـم سعی کنیــد حداقـل یک الــمـــان نسـبتـــا زرق و برقــ‌دار داشتـــه باشـیـــد. در مورد ایـــن ست چیـنـــ‌ـــدار بودن جلوی شومیـــز همـان المــانـــی اســت که از آن گفتـیم. به خاطر داشـــته باشــیـد اگر می‌ـخواهـیـــد آرایش کنـید حتیـ‌ــالـــامـکـان سراغ رنــگــ‌ــهـای ملــایـم بروید و از رنـگـــ‌ــهای جیـغ پرهیـــز کنــید.


بازی با خطوط

راستش لبـــاســ‌هــای راه‌ــراه همیـــشــه روی پاشنــه مد می‌ــچرخـند. برای همیـن داشـتــن یک ست مشـابه کمـکــ‌ــتـــان می‌ـــکند در هر شرایـطــی و در مواجـهــه با هر خواســـتـگـاری جذاب و زیـــبــا بهـــ‌نــظر برسیــد. فقـط مراقـب باشـیـد چون راهـــ‌ـــراه‌هــای عمودی شمـا را لاغــر نشان می‌دهنـــد.

کامـــلــا باابهت، کامـــلـــا رســـمی

و امــا نوبت میـــ‌رسـد به خانـــمــ‌هـــایـی که دوست دارنـــد به جای کت و شلوار یا بلوز و دامـن از لباسـ‌ـــهای یکـــسـره استـــفاده کننــد. پیـــشنهاد اول ما ایــن لباس کاملـا رسـمـــی اســـت. مشــکـــی به شما ابـهـــت می‌دهـــد و در عین حال حضور طرحـــ‌های کوچک نقره‌ای مانع یکـنواخت شدن ظاهرتان می‌ــشود. ایـن ست را به‌ـــخــصوص به دخـترخـــانـمـ‌هایی که دوست دارند لاغـرتـــر به نظــر برســـنــد پیشـــنهاد میـ‌ـکنــیـــم.

برای عروس کم سن و سال!

اگـر ماجــرا عاشقـانه است و شما هم زیر 22سال هســتـید، سعی نکنیـــد ادای آدمـــ‌بـزرگ‌ـــها را در بیـاورید و لبــاسی بپوشید که شما را خیلــی بزرگ‌تر از سنــ‌ــتــان نشــان میـــ‌ـدهد. همـان چیزی را نشان دهید که هســتــیـــد. ایــن لبـاس برای دخـتـــرخـانــمــ‌هـای ریــزاندام منـاســب است و با طرح شلوغش میـ‌توانــد سایـــز را بزرگ‌ــتر نشـــان دهـد.

مشکـی لاغـر کننــده

دخــتر خانـم هایـــی که کمـــی اضــافــه وزن دارنـد و می خواهـــنـــد لاغر به نظـــر برسـنـــد می توانــند با خیال راحـــت از رنــگــ‌ــهای تیره استــفـــاده کنـــند. هرچند ما پیشنـهـاد می دهیم در روزهای شاد سراغ رنگ های روشن بروید و فقط در صورت لزوم تیـره بپوشیـد.

یک بلـه برون شیک

پیشنهـاد ما این اسـت که لبـاس های خیـــلــی رسمـــی را برای جلــسه های خیلــی رسمــی بگــذارید. کت و دامن های رسـمــی را بگـذاریـد برای وقتی که همــه چیـز قطــعـــی و محکم شد. ایــن دو گزیـــنــه با رنـــگ روشن انتـــخابی عالـــی برای روز بلــه برون است.

به برش لباس تان دقـــت کنــیـد

نوع دوخت لبـــاس خیلی مهم اســت. اگر برش ها به درســـتی انـــجام شده باشنــد لباس شق و رق می ایســـتــد و به رســمـی بودنش اضـــافــه می شود. ایـن مدل یکـــی از همــین خوش برش هاســت که می توانـیــد از آن برای طراحــی کت و دامن خودتـــان ایـده بگیـــریـــد.

مجـــلل نبـاشیـد

حالـــا که سراغ لباســـ‌هــای دخـــتـرانــه رفـــته‌ــاید، جواهـرهای مجلـــسی و گردنبــنـــد‌ــهای بزرگ را فراموش کنید. یک دســـتبــند دخـــترانـه میـ‌توانـــد ست شما را تکمیـل کند و در کنـــارش میـ‌ـتوانـــیـــد سراغ گوشوارهـــ‌ـــهـای میــخـی که با آویز کوچکـــی ست شدهــ‌ــاند، بروید.

ایــن صورتی دوستـ‌ـداشتــنـی

یک ست شاد و خوش‌رنـــگ دیــگـــر که الــبتـــه با استفاده از رنـگ مشکــی برای این مراســـم منـــاسب می‌ــشود. ایـن ستـــ‌های ترکـیبی بســـیار مقــرون بهـ‌صرفـــه هسـتنــد.

زیبـای همیشــگـــی

یک دســت کت و شلوار مشکی تهـیـــه کنـــیـد و یک تاپ ساده هم در کمـــدتـان داشـــته باشــیــد و خیـــال‌تـان راحـت باشد که تا هر وقت دلـــ‌ـتـان خواسـت، حتی بعــد از ازدواج‌ـتـــان هم میـــ‌توانـید از این ست بهـ‌ـعـنوان یک ست رسـمـی اســـتـفاده کنیـد. کافی اســت برای ایــجاد تنوع سراغ زیورآلات متــنوع بروید.

انواع مدل لباس دخترانه برای خواستگاری + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.