انواع مدل موهای که سن شما را جوانتر نشان می دهند

مدل موهای زنانهای که می تواند سن شما را کم از آنی که هستید نشان دهد و انتخاب یک مدل موی مناسب همیشه موجب می شود چهره شما تغییر نموده و جذاب تر شوید بیشتر افراد در انتخاب مدل مو اشتباه می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر انواع مدل موهای که سن شما را جوانتر نشان می دهند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

1. موهای حالــت دار


موهای حالت دار به عنوان مدل موی جوان ها شنــاخـــتـه می شود. شمـــا هم می توانیـــد به موهایـتـان حالـــت دهـیــد، امـا مراقــب باشــیــد در ایـن کار افراط نکنــیــد. کافـی ست که کمی به موهایتـــان تاب دهیـــد تا جوان تر به نظر آیـــیــد.

2. پیــکــســی


برای داشتن مدل موی پیـــکـــســـی جسارت خاصـــی بایـــد داشـــت. ایـــن مدل اگــرچــه قدیمـی ست امـا هنوز هم طرفداران خاص خود را دارد، به خصوص ایـن که در کم کردن سن نیز موثر اسـت. ایـن مدل مو به خصوص برای خانـم هایـــی که در میـــان سالـــی خود به سر می برند، بســـیـار منـاسب می باشــد.

3. لایه ای


مدل موی لایـه ای یکی از مدل های محـبوب مو در میـــان خانم هاست. ایــن مدل مو چهـره را از ایـــن رو به آن رو می کند. اگـــر می خواهید از ایـن مدل برای کم کردن سن تان اســـتفاده کنید، قد موهایـــتان بایـــد متوسط باشـــد.

4. هایــلـــایت بلوند


هایلــایـــت مو از مدل های محــبوب هالـــیوودی ست. این مدل به چهره شمــا جذابیـــت می بخـــشد و سن تان را تا چندیـن سال کمــتــر نشــان می دهـــد.

5. بلوند کوتاه


موهای بلوند شمــا را جوان تر نشـان می دهـد، به شرط آن که بدانــید چه مدلـی به آنـها بدهـیـد. یکــی از مدل هایـــی که به کارتان می آیــد، مدل موی کوتاه اســت. موهایتـــان را تا بالـای شانه کوتاه کنیـــد و پس از بلوند کردن آنـــها، از جوان تر شدن چهره تان لذت ببرید.

6. بلند ساده


اگــر می خواهــیــد بدون کوتاهـــی یا رنــگ کردن موهایـتـــان جوان تر به نظر برسید، ما مدل صاف ساده را به شمـــا پیــشنـهــاد می دهیـــم. کافــی ست موهایتــان را صاف و دورتان باز کنــید. در این مدل، فرق کج به فرق وسط اولویت دارد.

7. موهای تا روی شانه


اگــر از موهای بلـــنـــدتــان خســـته شده ایـــد و از طرفی هم موهای خیلی کوتاه را نمی پســنــدیــد، پیشـــنــهاد ما به شمـا این اسـت که آنهــا را تا روی شانـه تان کوتاه کنـید. ایـن مدل نه تنـهـــا شمـا را جوان تر می کند، بلــکه به مدل های متــنوعی نیز آراســـتــه می شود.

8. فر کوتاه


اگـر موهای کوتاهی دارید، مدل فر هم یکـی از مدل هایی ست که می توانیـــد امتــحـان کنـیــد. اگـــر موهایتان فر اسـت که شانـــس باش شمـاســـت، اگر نه، به سادگی می توانیـــد به کمـک بیگودی یا فرکـــننــده های مو آنـهـا را فر کنــیـد و از جذابیـــتی که به چهره تان می بخشــد، لذت ببــرید.

9. مصــری


مدل موی مصــری هم یکــی از مدل های همــیـشــه محـــبوب مو میـان خانم هاســـت. اگـر موهای صافــی دارید، ایـــن مدل گزینه خوبی برایـــتان خواهـد بود. برای جذابـیت بیـــشتر، می توانـــید جلوی موهایـتان را کمـتـر از پشت موهایــتـــان کوتاه کنــیـد، به طوری که قد آن موازی چانه تان پایـــیـن آید.

10. کج حالت دار


موهایــتان را کمــی حالت دهـیـد و آن را به سمتــی جمـع کنـیـد. ایــن مدل مو حداقـل 10 سال سن شما را کمتــر نشــان خواهـــد داد. البتـه برای این مدل لازم است که قد موهایـــتان بلند باشد.

11. چتری


مدل موی چتـــری، از ایــن جهت که پیــشـانــی را می پوشاند، چشم را به سمـــت خود جذب می کنـد. ایـن مدل مو که در میـــان نوجوانان رایـج اســـت، سن شما را تا حد زیادی کم خواهد کرد.

انواع مدل موهای که سن شما را جوانتر نشان می دهند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.