اوج شهوتی شدن مردان چه ساعاتی از شبانه روز می باشد

شهوتی شدن مردان بهترین وقت برای برقراری یک رابطه زیبایی سکسی و رابطه جنسی می باشد مردان دوست دارند در ساعات اولیه صبح با زنان سکس داشته باشند چون هورمون تسترون آنها در این موقع به اوج می رسد و در برخی روزها از خواب بیدار می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اوج شهوتی شدن مردان چه ساعاتی از شبانه روز می باشد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : بـــسیاری از ما به گونه ای شرطــی شده ایـــم که رابطــه جنـــسی را امـری پیــش از خواب تلــقی میـــنـماییـم، که الــبتـه میتوانـــد بدیــن گونه نیز باشد. امـــا لزومی ندارد که صرفاً بدیـن نحو صورت پذیــرد. در واقع دلــایـــل بسـیاری دال بر این موضوع وجود دارنـد که، صبح را برای انجـــام رابطه جنـــســـی در نظر گیـــریم.سرحال بودن در صبح حقــیقـتـاً انـجام رابــطـــه جنسـی را بهتـــر میســـازد.

دکتر جس، رزیدنــت رفـتارشــنـــاسی جنـــســـی اســتــروگلاید عنوان میـــدارد که، نه تنـــهـــا میتوانیـــد از میزان هورمون تستوستـــرون و نعوظ بهــره گیـریـد، بلکـــه حتی اندورفـیـن ها ( یا مسـکـن‌ـهــای طبـــیــعی بدن موادی هسـتند که از غدد مخاطــی و هیـــپوتالاموس ترشح میــ‌شوند و اثر اصلی آنــها تسـکـــیـــن درد است. انـــدورفـینهــا که مرفـــیـــن طبیـــعــی بدن (endogenous morphine) خوانـــده میــ‌شوند در حقـــیـقـت بسیار شبـیــه به مخـــدرهـــا – مانـــنـد مرفــیـــن و دیـگــر مشتـــقـــات تریـاک – عمـــل می‌کننــد و تولیـــد آنـــ‌هـا در زمـــان فعـــالیـــت بدنی، هیـــجان، احساس درد، خوردن غذاهای فلفلـی، احـسـاس عشــق و اوج لذت جنســی است.) به شمــا این اطـــمیـنان را خواهـــند داد که، روز خود را با حال خوبی شروع کنید.

دلـــایلــی برای ایــنکه چرا صبــح بهـتریـن زمــان برای رابــطـه جنـسی اســت

آهـــنگ مثـــبـــتـــی را به روز شمـا می بخشد

لورل هاوس، متـــخـــصص همـــســریابـی اظهار میـــدارد که، داشتـن رابطه فوری در ابــتــدای روز راهـــی عالـــی برای داشـــتـن یک روز موفقـیــت آمیز با همــسـرتان خواهد بود. در صورتــی که صبـح خسته اید و «حال خوشی» نداریـــد، امـا همــســـر شمـــا به طور طبـیـــعــی از خواب بر می خیـزد، به وی اجــازه دهیـــد تا شمـا را از پشت در آغوش گیــرد و….

شما را زیــبـــاتر می سازد

واقـــعــاً. دکـتر جس عنوان میدارد که، شما نه تنها در آغـــاز روز خود به اوج لذت جنســی (ارگاســـم) میرسـیـد، بلکه در نتیـجــه آزادسـازی هورمون آنـدروستـرون ( آندروستـــرون ( DHEA ) هورمونی اسـت که، به صورت طبیعـــی از غدد فوق کلیوی ترشــح می شود) و گرمـــی و حرارت رابـــطـــه ی جنســـی طبیــعـی که موجب بهبود گردش خون میــگردد، از پوست وموی درخـشـانــی برخوردار خواهـــیـد بود.

شمــا را سالـــم نگه می دارد

امکـــان دارد تا در رفت و آمد صبـحــگـــاهی خود به طور تصـــادفــی با افـرادی برخورد نمـــایـــیـــد که، در متــرو در حال عطسـه یا سرفه کردن باشنــد، امـا به شما انـتقـــال نخواهیــد یافت.دکــتـر جس اظـــهار میــدارد که، برقراری رابـــطــه جنسی به علــت افــزایش سطح ایمونوگلوبولین A موجب تقویت سیســتم ایـــمنی بدن شمــا می گردد.

شمـا را در لحظـه نگـــه می دارد

از آنــجایی که ذهــن شمــا در چنـــد ساعت گذشـــته بستــه بوده اسـت، تحـــت تأثیر افــکــار رسانه ای اجــتماعی، سیــاســـتـهـای اداری و فهــرسـت کارهـــایی که بایـــد انـــجـــام دهیـــد قرار نمیگـیرید. شمـا در جسم خود و در لحـظـــه قرار خواهـــیـد داشت و ایــن امـــر به شمـــا امکان میـدهد تا، خود را به سمـت میل جنــسـی خود رهـا سازید.

بدن شما را مجـدداً راه انـدازی می کنـــد

بدن شمــا آمـاده یک رابطــه جنسـی اسـت، زیــرا در طول خواب چنــدیـن بار از طریـــق چرخـــه انــگیـخـتــگـــی ( بیان یک وضعیـت فیزیولوژیکی و روانــی از بیدار شدن، هشیـاری و یا به محــرکــی واکـنـش نشــان دادن اســـت. ایـن اتـفـاق مجـــموعهـ‌ای اسـت شامــل دخـالـت دسـتـــگـاه فعـــال کنـنده مشبـک درساقه مغز، سامــانه عصــبــی خودگردان و غدد درون ریز، که منـجــر به افزایش ضربـــان قلب و فشار خون و وضعیــت هوشیــاری حسـی، تحرک و آمــادگـی برای پاسخ می‌ـشود)، خود را راه انـــدازی میــکــنــد، در نتـیجـــه در صورتـــی که در طول یکـــی از ایــن چرخه ها بیدار شوید، بدن شمـــا از قبـل بخـــشی از عمل پیـــشـــنوازش را برای شما انجام داده است.

فرصـــتـــی برای ادامـه رویای خود

امکان دارد که خواب برقراری یک رابطه جنســـی را دیده باشـــیـــد. با وجود ایـــنکه خواب هایـی از ایـن دست همواره در مورد رابـــطـه جنــســـی نیـــسـتند و موجب تحریک بدن در طول خواب نمـیـــشوند، اما بلند شدن از یک خواب شهوت انگــیــز قطــعـا میتوانـــد بر روی حالت و خلـق و خوی شمـــا تأثـیر بگذارد.

صبح زمانـی است که مرد در اوج شهوت خود قرار دارد

مردهـــا نیز دارای چرخــه های هورمونی هستــند و ایـن چرخه ها در طول روز تغـییـر می کنـند. در مردان میـزان هورمون تستوستــرون در صبح در بالـاتـــرین حد خود قرار دارد (بیـــن ساعت 4 تا 6 صبـح). همــراه با اســـتراحت و آرامش خوب، ایـــن افزایـش هورمون تستوسترون میـتوانــد منـــجر به یک ندای بیداربـاش به شدت شهوانـــی گردد.

اوج شهوتی شدن مردان چه ساعاتی از شبانه روز می باشد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.