اوج لذت جنسی زوجین با جوراب | تحریک جنسی با جوراب

جوراب می تواند نقش مثبتی بر روی رابطه جنسی زوجین داشته باشید بیشتر نان سکس با جوراب را بیشتر دوست دارند و خیلی زود به ارگاسم می رسند و از جوراب برای داشتن رابطه جنسی بهتر می تواند در حین دخول استفاده نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اوج لذت جنسی زوجین با جوراب | تحریک جنسی با جوراب را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تــحـقیقات نشــان داده که جوراب به تحریـــک جنسی و ارگاسـم کمــک میکند

بررســی ها نشــان داده انـد پوشیـــدن جوراب به خوابـیدن بهتــر کمــک می‌ـکـند که مربوط به گرم شدن پاهـــا در زمـــان خواب اســـت. اما طبـــق بررسـی هاي جدیــد که انــجام شده مشــخـص شده که علاوه بر ایـن پوشیدن جوراب در داشتن رابــطه جنـــسی بهـــتر نیز موثر است.

طبق بررســی هایـي که انجــام شده، وقتـــی زن در زمـان برقـراری رابـــطــه جنـــســی جوراب پوشیـــده، خیلی آســـان تر به ارگــاسم میــرســـد.

طبــق پژوهشی که محققـــان هلنــدی انجام داده انـد، “پرفــسور گرت هالســـتگـ” بیـــان میــ‌ـــکـــند که جوراب پوشیدن باعـث التیــام گرمـا و اسانــی میــشود که ایــن احــســاســات “آمیـــگدالــ” و قشـر جلوی پیـشـــانی را آرم میـــ‌کنند ایـن دو بخش مسئول سیـــگـــنال هاي خطــر، اضـطراب و ترس هســـتـــنـــد.

ارگـاسم و ارضای جنـسی زنــان با پوشیـدن جوراب

قبل از ایـن که محقـــقــان به شرکـت کنـنـــده هاي ایــن تحـــقیق جوراب برای پوشیـــدن بدهند، تنـــها ۵۰ درصـد ادعـا کردند که به ارگـاسم رســیـــده اند، پس از ایــن که این افراد در هنگـــام برقـــراری رابــطه جوراب پوشیدنـد، ۸۰ درصد اعـــلـــام کردند که ارگاســم را تجـــربه کرده انــد.

سرکوب کردن احــسـاساتی مانـنـــد اضــطراب و ترس در رســیــدن به ارگاسـم برای زنـان بسـیار مهــم اســـت، زیرا همــه ی ما می‌ـــدانــیـــم که تنهــا زمــانـی رسیـدن به ارگــاســم برای یک خانـم امــکــانـپــذیـــر اســت که تمام احسـاســاتــی مانـــند ترس و اضطـــراب خودرا کنار بگذارد.

زمـــانـیـــکـه یک زن جوراب میـــپوشد بطور ناخودآگاه تمــام احساس ناامنی و ترس خودرا فراموش میکـــند. بروز احـساس ناامـــنی و ترس در زمـان برقراری رابطـه جنسی در خانـمـها رایج است. به علاوه کامـــلـــا طبــیعی اســـت که سرد شدن پاهـا حس به وجود آمده را در زمـــان برقراری رابـطــه جنـسی از بیـــن می‌برد و هیـچ چیز مانـــند احســاس گرمـــا نمـیــ‌توانــد به الـــتیـام حس فرد در آن شرایط کمـک کند.

به علـــاوه از آنجایی که در زمــان برقراری رابــطــه جنــسـی لبــاســی در تن افــراد نیســت، بپا داشتـــن جوراب به التیــام حس گرمـا در فرد کمـــک میـــ‌ـکـــند. به گزارش نازوب علــاوه بر تمــام توضیــحــاتـــی که داده شد بپا داشــتن جوراب در زمان رابــطه جنـســـی برای خانـمــها مزایای دیگـــری هم دارد که در ادامه به آن ها اشـــاره میـشود:

امکـان دارد در حیـن برقــراری رابـــطه جنـســـی به خاطـر هیـــجـــان احسـاس سرمـا نکــنیــد، اما پس از اتـمام آن بدن به سرعــت سرد میـــشود و نخسـتین بخشـی که در بدن همـــیشه سرد میــشود، پاهـــاست. به هر حال اگر جوراب بپا داشـتـــه باشیــد، این احـســـاس سرمـای بعــد از رابطه به سرعــت به سراغ شما نخواهـــد آمد.

رابطه جنسـی با جوراب به گرم نگــه داشـتن پاهـــا کمک میـــ‌ــکـنـــد

سرد شدن پاهــا حس به وجود آمده در فرد را در زمـــان برقـــراری رابطــه جنـســـی به اسانی خراب میــکــنـد. ادعـــا نمیـ‌شود که پوشیـدن جوراب کاملـــا شمـا و پاهــایـــتــان را گرم میـــکنـــد، امـا وجود آن ها میـزان عصـبـــی شدن تان را کاهــش داده و بشــما کمک میکند آســان تر عمـــل کنــیـد.

رابطــه جنــســـی با جوراب باعــث میــشود نگـران پدیـکور ناخـن هاي پایــتــان نبـــاشــیـد

جوراب پوشیـدن علـاوه بر تمـــام مزیـــت هایي که بیــان شد باعـــث می‌شود نگران زیبــایـــی ناخن هاي پایتان نبـاشـــیــد.درایــن شرایـط لازم نیـســت به خاطــر پدیکور کردن ناخـــن هاي پا رابـطه جنســـی خود رابه تعویق بیندازید.

اوج لذت جنسی زوجین با جوراب | تحریک جنسی با جوراب

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.