اکرم زن زیبایی که در خانه مجردیش با چاقو به قتل رسید

اکرم زن زیبایی که چند ماه قبل از قتلش از همسرش جدا شده بود به طرز مشکوکی با چاقو به قتل رسیده بود و در خانه رها شده بود که همسایه ها متوجه نبودنش شده و به خانه اکرم مراجعه نمودند که دیدند او با ضربات چاقو به قتل رسیده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اکرم زن زیبایی که در خانه مجردیش با چاقو به قتل رسید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : قـــتــل زن تنـها در خانـــه‌ , راز قتـل زن تنـها در خانـهـــ‌ـاش با انــکـــار متـهم پرونده در هالهــ‌ای از ابــهـــام قرار گرفــت.

27 فروردیـــن ۹۳، با اطــلـــاع همسایـــهـ‌ـــهـــا، جسد اکــرم ۴۰ سالـه در خانـه مجـــردی‌اش کشـــف شد.او به دلــیــل اصابت چاقو به قتــل رســـیـده و جســدش چهار روز در خانهـ‌ــاش رها شده بود تا ایـنـ‌که اهـالـی متوجه ماجــرا شدند و پلــیـس را خبر کردنــد.

مـــاموران در تحقیقـــات ابـــتدایـــی متوجه شدند اکرم چنـدی پیــش از همسرش جدا شده
و فرزنـــدش نیز همـراه شوهرش زنـدگـی می‌ـــکـند. آنـــهــا اطـلاعی از حادثــه نداشـــتـند.
سرانــجـــام با بررسی پریـــنت تمــاســـ‌هـای مقـــتول، ردپای پســـر ۲۰ ساله افـــغـــان در ماجرا به دســت آمد.
راز قتل زن تنـهـــا در خانـــه‌

رحمـــان، آخـریـــن نفــری بود که در روز حادثه با مقـــتول تمـاس داشـــت و قرار ملـــاقـــات گذاشـــته بود. او تحـت تعقــیب قرار گرفت و سرانـجـــام در خانه برادرش به دام افتـــاد.

متــهم در بازجویی‌ها خود را بی‌گـــنـاه دانست اما با توجه به مدارک موجود،
کیفرخواســـت قتـــل عمد برایـــش صادر شد و پرونده در اخــتیار شعـــبـه پنجـــم دادگـاه کیــفـــری اســتان تهران به ریـــاسـت قاضی بابایــی قرار گرفت.
صبــح دیـروز در جلـــســـه دادگـاه، اولیــای دم درخواســت قصـــاص کردند. سپـس متـــهــم گفـــت:
«مدتی قبل از قتــل، دوستــانم شماره اکـرم را به من داده بودنـــد. روز حادثـــه با او تمـاس گرفــتـــم و قرار ملاقات گذاشـــتـــم اما وقتـی به خانهـــ‌اش رفتــم با جسدش روبهـ‌رو شدم. او قبل از رســـیـــدن من کشته شده بود.
از ترس در خانـــه برادرم مخـــفی شدم، در حالیـــ‌ـــکـــه بعـدا فهـمــیدم دوستـانم به افغـانـســـتان گریـختهــ‌ـانـد. رحمان در آخریـــن دفاع خود نیز باردیگـــر اظــهـار بی‌ـگــنـــاهی کرد. قضـــات برای صدور حکم وارد شور شدنــد.

اکرم زن زیبایی که در خانه مجردیش با چاقو به قتل رسید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.