ایده های جذاب برای ست کردن لباس ها رنگ های مختلف

ست کردن لباس ها برای برخی از افراد مشکل می باشد رنگ هایی که باید با هم رنگ کنید بسیار مهم می باشند شما می توانید از این ایده ها برای لباس های بهاری و عید نیز استفاده نموده و برای شیک تر شدن در مهمانی ها و مجالس از این ایده ها استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ایده های جذاب برای ست کردن لباس ها رنگ های مختلف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن:بسیاری از ما در طول روز بیـــشتر از رنــگ های سفیـــد، سیاه، طوسی و قهوه ای برای انتخـاب لبـاس خود اســتــفاده می کنـــیـم چون هم راحت تر با هم ست می شوند و هم زمـان زیــادی برای فکــر کردن و هماهـــنــگ کردن رنـگ ها لازم نیســـت امـــا کافـی اسـت تا کمی هنـرمــنــدی و ذوق و سلــیقه به خرج داده و دو رنگ متـــفاوت را به زیــبایی کنار هم قرار دهــیم و با خلق ترکـیب رنگ های جدیـدتر و شادتر از مزایـای سلامتـــی آن نیـــز بهـــره منـد شویم.

طبق آخــریـــن تحـقـــیقات دانـشمـــنـــدان، رنـــگ ها تاثـــیـرات روانـی بسیاری دارند. وقتی ما به رنگ خاصی نگاه می کنــیـــم در واقع پیـــامی به مغـــز ما ارســـال می شود و باعث می شود هیـپوتالاموس هورمونی را ترشح کنـــد. برای مثـال نگـاه کردن به رنگ های گرم و روشن مانـــنــد قرمـــز یا صورتی، هورمون دوپامـیـن که به هورمون احســاسات خوب معــروف است در مغـز ترشـــح می شود و باعـث تقویت روحیـــه و نشـاط می شود. از سوی دیـــگر نگاه کردن به رنــگ های سرد منجر به ترشح هورمون اکسی توسیـــن می شود که باعث ایـجاد آرامش و خونســـردی می گردد.

به گفــتــه دانـــشـمندان ترکیـــب رنـگ های شاد هم برای خودش داســـتانــی دارد که معمولا کار زیـــاد آســـانـــی نیــســـت و اگر ایـن ترکـیـب را به اصطـلـاح بر تن کسی ندیده باشـــیم، انتخـــاب آن چنـــدان برایــمـان خوشاینـــد نیـــســـت؛ بنابـــراین هدف این مقـــالــه معرفی رنگ هایــی است که هم از لحـاظ ترکـــیـبـی بسـیـار شیــک و جذاب می شوند و هم تاثیرات بسزایــی بر روی سلــامـــتی شما دارند.

سبز و بلوطی

اگــر لباســـی سبز رنـــگ داریـــد آن را با کفـــش، کیـف و زینت آلات بلوطی ست کنیـــد. این دو رنـگ در کنار هم بســـیار عالـی و باشـکوه به نظـــر می رسنـــد و از جنــبه سلــامتـی برای کســـانـی که دچار گرفتــگی یا فشـــار خون بالـا هستند، منـــاسب است.

قرمـــز روشن یا شرابـــی

از آنجـایـــی که مغـز ما بین گرما و رنگ ها ارتبـاط برقرار می کنـد و رنگ قرمـــز روشن دارای بیشـــتـریـــن درجــه گرما در طیـف نوری اســـت، بهـــتر اســـت اگــر لبـاسی به رنــگ قرمز داریـم آن را با رنـگ شرابی ست کنـــیم و معمولا این ترکــیــب رنـــگــی با اکثـــر پوست ها و رنـــگ موها همخوانی دارد.

از دیدگاه سلامتی هم ایـن ترکیب رنــگــی باعث افــزایش متـــابولیـســـم بدن و همـچـنــیـن کاهش وزن می شود و برای افـــرادی که همواره به دنـــبال رعایـــت رژیــم غذایی هســـتنـــد منـاسـب است. علـاوه بر این، قرار گرفــتــن رنــگ شرابـــی در کنـار رنـــگ قرمز روشن، آن حالـت تندی قرمز را خنــثی می کنــد.

ارغوانی و سبــز یشــمـــی

شایـــد در ابتـــدا ایــن ترکــیــب رنگ آن هم برای لبـــاس بیـشتــر تنــد و جلف به نظـر بیاید امــا اشــتبـــاه نکـــنــید همراهـی سبز یشمی یا آبی روشن یا ارغوانی کامـلا این تصور را از بیـــن می برد و تنـــدی رنــگ ارغوانی را خنـثـــی می کنـــد و در واقـع ایـن ترکیب رنــگ با بیـشــتر پوست ها همخوانــی دارد و باعــث می شود رنـگ پوست شما به اصـــطلاح باز شود. ایــن ترکــیـــب رنـــگی برای از بیــن بردن اسـتـرس و اضــطراب بسیـــار منــاسب اســـت.

خردلــی و خاکی

اگـــر لباســی به رنــگ خردلـی در گوشه کمـــد لباس شما افــتاده است و معمولا هم جایــش فقـط همـــانجـا است و از آن اســـتفاده نمی کنـیـــد، بهــتریـــن زمـان این اســـت که آن را با یک پیـراهــن یا شلوار خاکی رنـگ ست کنـــید و بپوشیــد.

ایــن ترکـیـــب رنگ، تنــی طلـــایــی رنــگ به پوست شمـا می بخشـــد و آن زرق و برق و تنـدی رنـــگ خردلـــی را از بین می برد. در کنــار این ترکیــب اســـتــفــاده از زیورآلــات طلــایــی رنگ نیز بســیار منـــاســب است. این ترکـــیب برای افــراد میــانـــســال بســـیار مناســب اســت.

سرخـــابــی و آبی لاجوردی

ایــن ترکـیـــب رنگ برای خانـم هایی که وارد دوره میانــسـالی شده اند منـاسـب است چون کهس رخــابی رنـــگــی چوان پســنــد و در عیــن حال زنانه است و قرار گرفـــتـــن رنگ آبــی لاجوردی در کنـــار آن، تنــدی رنـــگ سرخـابی را خنـثـی می کند و ترکیب مناسبــی است برای کاهش توجهـات به سیـــاهـی دور چشــم!

بنفش و زرد

از آنجــایــی که بنـفــش رنــگی بسیـار آرام کنـنده است، پوشیــدن لباســی به ایـــن رنگ برای زمانـی که عصبی یا خسته هستید بسیـــار انتخاب خوبی اســـت و ترکــیـــب آن با رنگ زرد به آن احســـاس شادی می دهـــد و خلق و خوی و روحیـه شما را تقویت می کنـــد.

شرابی و صورتی کمرنـــگ

رنگ صورتی کمـــرنـــگ هم همانــند رنـگ سرخابـی رنـگــی شاد و جوان پسند است و نســبت به رنـگ سرخـــابی بیشتر قابلـیــت استــفـــاده در مکان های مخـــتلــف را دارد و اضـافه شدن شال، کمربـــنـد و زینــت آلات شرابـــی رنــگ، آن را بســـیــار موقر و زیـــبا جلوه می دهد. این ترکیــب را افراد تا سن 60 سال هم به خوبی می تواننـد استـفاده کنـنــد.

ایده های جذاب برای ست کردن لباس ها رنگ های مختلف

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.