ایده های قشنگ کت پوشیدن در مهمانی و عروسی

کت پوشیدن در مهمانی ها را می توانید با لباس های خود ست نموده و با رنگ لباس هماهنگ نمایید بیشتر خانم ها دوست دارند کت های تکی را با دامن یا شلوار رنگی ست نمایند ما در این بخش ایده های بسیار جالبی را برایتان داریم تا شما هم در مهمانی ها بسیار خوش استایل باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ایده های قشنگ کت پوشیدن در مهمانی و عروسی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

۴ پیـشـــنــهـادات اســـتـــایلــی با کت برای مهمانـــی های آخر هفتـه !

شما می توانید در فصـــل تابــســتان نیـز در مهـمـــانی های خود از کت اســـتــفاده کنــیـد. در این مطــلب ۴ پیـشـــنـهـــاد استایـلی با کت را برای شمـا جمع آوری کرده ایـم.با یکـدیـــگر این ۴ پیشـــنهاد را مرور می کنـــیــم :

۱- استایـل اول

شمــا می توانیــد شلوار گلدار و شاد خود را با یک کت سرخابـی تلـفیـق کنـــید و بدیــن ترتـیــب اســتایلــی شاد و تابستـــانی داشــتـــه باشـــید. کیف سیــاه مشکـی و یک صندل پاشنـــه بلـنـد مشکـی می تواند تمــام کنــنـــده اسـتـایل شما باشد.

شما می توانید شلوار گلــدار و شاد خود را با یک کت سرخــابــی تلفـــیق کنیـد

۲- اســتایـــل دوم

پوشیدن کت های طرح دار یکی از ترنـــدهـــای سال ۲۰۱۸ است. می توانید این کت ها را با یک شلوار جین ساده تلفــیق کنیـد و در ادامـه از یک کفـش پاشـــنه بلنــد قرمــز برای اتـــمــام اســتـــایلـتان اســـتـفـاده کنید.

پوشیـــدن کت های طرح دار یکی از ترنـــدهای سال ۲۰۱۸ است

۳- اســتـــایل سوم

از رنگ های نود اســـتـفـاده کنـید. شمـــا می توانــید ایـــن رنــگ ها را هم در استایــل روزمـره و هم در اسـتــایل های مهمـانی اسـتـفـاده کنـــید. اسـتفاده از کلـــاه اکــسسوری مناســبــی می تواند برای این استـایـل باشد.

اسـتفـاده از کلـــاه اکسـسوری منــاســـبــی می توانـد برای این اســتایــل باشد

۴- اسـتایـــل چهـــارم

یکـی از پیشنـهـــاد اسـتــایلی با کت ها، پوشیدن یک دامـن لاجوردی با یک کت جین می توانـد استـــایـلــی اسـپـــرت و شیــک را خلـق کند. صندل های نود پاشـنـه بلـنـــد نیــز می توانــد تمـــام کنـــنده ایـن استـــایــل باشــد.

صنـدل های نود پاشـنـــه بلـــنـــد نیز می تواند تمــام کننـــده ایـن اسـتــایـــل باشــد

ایده های قشنگ کت پوشیدن در مهمانی و عروسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.