بابونه،گل گاوزبان و چند گیاه خواب آور

گیاه هان خواب آور چند نوع می باشند افرادی که شب نمی توانند بخوابند از دمنوش این گیاهان استفاده نموده و هر شب خواب راحتی را داشته باشند بیشتر افراد اول شب خوابیده و بعد بیدار می شوند ولی بسیاری از افراد از سر شب نمی توانند بخوابند و بیماری بی خوابی دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بابونه،گل گاوزبان و چند گیاه خواب آور را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اخـــتلال در خواب شبـــانــه می تواند حســابــی برای ما دردســر ساز شود و آرامـش مان را در طول روز از بیــن ببرد. بسـیـــاری از تصـــادفـات مرگ باری که در سطـح جاده ها اتـفاق می افـتـد، به دلــیل خواب ناکـــافـی اســـت. هر فرد با توجه به نیـــاز بدنش بایـــد خواب کافی در شب داشـتــه باشـــد که در ایـــن خصوص بســـیــاری از پزشکــان خواب کافـــی را هشت ساعـت می دانــنـد.

بدن در صورت نداشــتن خواب کافی شبــانــه با مشــکلــات زیادی مواجـــه و عمــلکرد منـــاســب مغز دچـار مشــکـــل می شود. افـرادی که معمولا در شب به انــدازه کافی نمی خوابـــنـد یا با اخـــتـــلال خواب مواجــه هستـــنـــد، بیش از سایریـن پرخـاشـــگر خواهنــد شد و توانایـی انــجام کارهـــای روزانــه خود را ندارنـد. ولی واقــعا برای بی خوابـی های شبــانـــه چه کاری می توان انـجــام داد؟ «دکتر سعیـــد صانــعــی» پزشک و مشـــاور درمـان های گیاهی و طب سنــتـی، روش ها و درمــان های گیـاهی را به شمـــا معرفی می کنـد تا بدون هیـــچ دغدغه ای بخوابــید.

چرا نمــی خوابی؟

دلــیـــل بی خوابــی از دیدگاه طب سنتــی به خشکی مغـــز باز می گردد؛ وقتـی مغـز به اندازه کافـــی رطوبت نداشــتــه باشـد، بی خوابـی ایـــجاد می شود. خشکــی مغـــز می توانــد همراه با گرمی یا همراه با سردی باشــد. بی خوابـی که به دلیـــل خشـکـی و گرمی ایجاد می شود، به این شکـــل است که فرد در ابــتـدا نمــی توانـــد به راحــتی به خواب برود و نزدیک سحر احســـاس خواب برای فرد ایــجــاد می شود. این دســـتـــه از افـــراد معمولا تا ساعت 2-3 بامــداد برای خوابیدن با مشـــکل مواجـــه هستـنــد و صبــح ها نمـــی تواننـد از خواب بیدار شوند و به جای خواب شبانــه، تا ظهــر می خوابــنــد. افرادی که به دلـــیــل خشـــکی و گرمی نمی خوابـنــد، شب ها در کنار تخت خواب خود آب می گذارند تا مدام از آن بنوشند. این دســتـه از افــراد در هوای سرد و مرطوب به راحـتـــی می خوابــند.

گروه دوم در اثـر خشکی و سردی دچـــار بی خوابی می شوند به ایـــن شکل که حدود 2-3 ساعت می خوابند، سپس بیـدار می شوند و دیـــگر امــکــان خوابیدن برای شان وجود ندارد. این دستـه از افراد معمولا کابوس های وحشـــتـــناک می بیـــنـنـــد. خوردن قهوه و چای می توانـــد مشــکـلـــات این دســـتـــه از افــراد را تشـدید کند. افـرادی که مشــکـلات خواب دارنــد، خستـــه هســتنـد ولی به دلیـــل وجود صفـرا و سودا در بدن شان نمـــی تواننـــد به راحـــتـی بخوابـــنــد.

گیـــاهــی که شما را بی هوش می کنـــد!

افــرادی که به خشـکـــی مغز مبـتـــلا هستـنـــد، باید دمـای اتـــاقـــی را که می خواهد در آن بخوابند متـــعادل کنــند چون گرمــا و سرمــای زیــاد باعــث بی خوابی در ایــن دســـته از افراد می شود. افــراد سوداوی مزاج در زمـســـتـان و سرمـــا بیشتـــر با مشـــکــل بی خوابـــی مواجــه می شوند در حالــی که بی خوابـــی در تابسـتـــان و هوای گرم مخـتـــص افـــراد صفــراوی مزاج اســـت.

پرخوری و یائسگی می تواند بی خوابی ایـن دستـه از افراد را تشدیـــد کند. برای رفـــع بی خوابی می توان یک نوع سوپ درســت کرد؛ برای درســت کردن ایـــن سوپ باید از جو، لپــه و برنج استـفـــاده کرد. هم چنــین می توان در ایـن سوپ، کدو حلوایـی و یکــی، دو برگ کاهو ریـــخـت و به محـتوایـت سوپ بایـد گشــنـــیـز، هویج و شیر نیز اضــافه کرد. خوردن ایـــن سوپ که روش پخت آن مانند سایر سوپ هاســت، می توانـد به درمان بی خوابـی کمـک کند.

اسـتــفاده از سبــزی ترخون در درمــان بی خوابــی افـرادی سوداوی مزاج موثر اســت. این دسته از افـراد می تواننـد ترخون را خشــک کننـــد و روی غذاهای خود بریـــزنـــد و بخورنـد.

سنـــبـــل الـطیـــب یکی از گیاهـــانــی است که در درمـان بی خوابی می توان از آن کمــک گرفــت. این گیاه تاثـــیر فوق العـاده ای در درمـــان بی خوابـی می توانــد داشـتـــه باشـــد، به شرط آن که از نوع تازه گیاه استفاده شود. برای ایـــن منــظور بایـــد تکه های ریـــشــه سنبل الــطـــیــب را در قوری، به همـــراه 2 لیوان آّب جوش ریخت و پس از 2-3 دقــیـــقــه جوشیدن آن را دم کرد. جوشیـدن یک جرعـــه از ایـن دم نوش خواب عمــیـقــی را برای فرد ایـجـــاد می کنــد.

اکـــثــر ریشـــه های سنـبـــل الطـیب که در عطاری ها به فروش می رسنـــد، تازه نیسـتـــنـد و به همـین دلـیل تاثیــر چنـــدانـی در درمــان بی خوابـــی ندارند. برای بهـره گیــری از خاصــیت خواب آلور ایـن گیاه، باید آن را به صورت مسـتقـــیم و تازه مصرف کرد. سنبل الــطــیـــب برای افراد سوداوی که با مشکــل بی خوابی مواجه هستند، گزیـــنـه بسیـــار خوبی محـسوب می شود.

درمـــانی گیـاهــی می توانـنــد جایگزیــن بهـتری برای داروهای شیـــمیـایـی باشنـد چون بیشتر داروهای شیمــیــای که برای خواب استفــاده می شود، می توانـد باعـــث وابــستگــی فرد شود، ضمن این که مشکــلـاتی چون اخــتلالـــات حافـــظــه، عدم تمرکز و گیـــجـــی در طول روز را ایــجـاد می کنـد. البـــته ممکن است روند درمـان با گیـاهــان دارویی در افــراد سوداوی مزاج، کمـــی طولانـی تر باشد به همـیــن دلـیـل افراد سوداوی مزاج بایـد برای درمان صبور باشـند.

بابونه

برای رفــع مشـــکلات خواب می توان از چای بابونه اســتفـــاده کرد که عارضه ای ندارد. ایـــن گیاه برای خانــم های بادار و مادران شیرده که به ایــن مشکــل مبتــلا هستنــد نیز منـــاســـب است. ایـــن گیــاه منـاسب افـراد سوداوی و صفـــراوی مزاج می تواند باشــد. 5 گرم از گیـــاه را باید در یک لیوان آب جوش ریخــت و به مدت 15 دقـــیقــه دم کرد، سپــس آن را صاف کرد و نوشیــد. مصرف چای بابونه برای همــه گروه های سنــی می توانـــد مفـیـــد باشد.

گل گاوزبان

گل گاوزبــان آرام بخش است و می توانـــد به درمــان بی خوابی به ویژه در افـرادی که صفـراوی مزاج هسـتنـــد، کمک کنـــد افـــرادی که فشـار خون آن ها بالاســت نبـــایـد از گل گاوزبـــان اســـتـفـاده کننـــد چون مصــرف ایــن گیـــاه فشار خون را بالا می برد.

گل گاوزبان بایــد حتـمــا با لیمو عمـــانی مصـرف شود چون گل گاوزبان گرم و مرطوب است و باید با اســـتــفـــاده از لیـــمو عمانی از خاصـیت گرم بودن آن کم کرد. 15 گرم از ایـن گیــاه را به همراه یک لیمو عمانــی سوراخ شده بایـد در یک قوری استیـــل به همراه آب ریـــخـت تا بجوشد و سپـــس به مدت 20 دقیـــقه دم بکـشـد.

گل بنـفـشه

گل بنـــفــشـــه خواص بســیار زیایـــد دارد و برای درمان بسـیاری از بیمـاری ها می توان از آن کمک گرفت. برای مشــکل بی خوابـــی هم می توان از گل بنـفشـــه اسـتـــفــاده کرد. برای ایـــن منظور باید جوشانده ایـــن گل را درســـت کرد و آن را به صورت و شقـیــقه مالـیــد.

این گیاه برای افـراد صفــراوی مزاج منـــاسب است. علاوه بر جوشانـده ایـن گیـــاه می توان از روغن گل بنـفشـه که در عطــاری ها موجود است هم استـــفـــاده کرد و روغن را روی سر و صورت مالیـد و به آرامی ماسـاژ داد.

تخم کدو حلوایـی

کدو حلوایـی چنــدان مورد توجه قرار نمــی گیرد و بســیـاری از افــراد در غذاهـا از آن استفـــاده نمـــی کنـنــد. یکی دیگــر از داروهایــی که برای درمـان بی خوابی می توان از آن کمک گرفت، تخم کدو حلوایـــی اسـت. تخم کدو حلوایی برای افرادی که صفراوی مزاج هســتند و بی خوابـی های شبـــانــه دارنـــد، مفــیـــد اســـت. برای اسـتـــفــاده از تخم کدو حلوایـــی بایــد آن را کوبیـــد و توی توری ریخت، سپــس توری را داخـــل آب در حال جوش گذاشت و بعد از گذشــت چنـد دقــیــقه آن را بیـرون آورد. بعـــد از آن بایــد توری را فشـــرد تا شیـره تخـــم کدو حلوایــی بیـــرون بیــایـد، شیــره تخم کدو حلوایی را بایــد داخل شیــر و عســـل ریــخت و نوشید.

بهار نارنـج

خیـــلـــی افــراد با خاصیت آرام بخش و خواب آور بهــار نارنـــج آشنـایی دارند و از آن برای رفـــع مشـکل بی خوابـی استـفـاده می کننـــد. بهــار نارنج را می توان به شکـــل دم نوش، شربـت یا عرق استفـاده کرد.

بهـار نارنـــج گیاهی است که می تواند برای افرادی که به مشـــکل بی خوابـی و افسردگی به صورت هم زمـــان مبتـــلـــا هسـتـنـد، منـــاسب باشد. درواقــع ایـــن گیـــاه بیشـــتـــر منـاســـب سوداوی مزاج هاسـت. برای درســـت کردن دم نوش بهــار نارنج، کافـی است 15 گرم از آن را داخـل قوری ریــخت و 10 تا 30 دقـــیقـــه دم کرد و پس از صاف کردن نوشیـــد.

آب؛ دارویی برای خواب

یکـی از نکـــاتـــی که افراد بایـــد به آن توجه کافی داشـــتـــه باشـند، نداشـــتن اســـترس و تنــش های عصــبــی هنـگام خواب اسـت. اگـــر افراد دچـــار تنش و اســـترس باشند دچار اخـــتـلــال خواب می شوند و این مسئله در افـرادی که دچار خشـکـــی مغـز هستـــند با شدت بیشـــتـری اتفــاق می افــتـــد.

هم چنین در ورزش کردن بایــد اعـــتـــدال را رعایت کرد، چون ورزش شدیـــد می تواند با وجود خستگـــی زیاد، برای افراد ایـجاد بی خوابــی کند، درواقــع ورزش شدیـد و استرس باعث از بیــن رفــتن بلغم و رطوبت می شود که همـــیــن مسئله می توانـد باعـــث ایــجــاد بی خوابــی شود. افرادی که با مشــکل بی خوابـی مواجــه هســتـنـد بایـــد طی روز زیاد آب بنوشنـد تا رطوبت در بدن شان بالا برود.

غذاهـــایی که می توانند رطوبت بدن را بالـا ببرنــد بایـــد در برنامــه غذایی ایــن دســـتـه از افراد قرار بگیـرنـــد. الـــبته نوشیـدن آب یا مایعات نبـــایــد در ساعــت های پایـانــی شب باشد چون باعث ابتــلــا به تکــرر ادرار و در نهایت بی خوابی می شود. کاهو، گشـــنــیــز، کدو حلوایــی و گل گاوزبـــان می توانــند رطوبت بدن را تامـــیــن کنـــند. به همیـــن دلـــیـل افراد باید به اندازه کافـی از ایـن گیاهــان استـــفــاده کنند.

بالـــابـــردن رطوبت مغـز برای رفــع اخـتلال خواب نباید خیلی زیـاد باشد. به ایـن دلیـــل که فرد دچار خواب آلودگی و کسـالــت خواهد شد. اســتـــفـاده از غذاهای تنـد که حاوی ادویه های مختـلـــف به ویژه فلـفـــل هستــنـد، می توانـــنـــد منجر به بی خوابــی شوند چون گرمـی و خشـکـی را در بدن افزایش می دهــنــد.

بابونه،گل گاوزبان و چند گیاه خواب آور

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.