باراک اوباما خروج ما از برجام خطای جدی برای امریکاست

باراک اوباما به دونالد ترامپ و جان کری هشدار داد که خارج شدن امریکا یک تهدید جدی برای ما می باشد و نباید از برجام خارج می شدند این باعث می شود یک جنگ بزرگ در خاورمیانه را به وجود بیاورد که اسرائیل در این جنگ کاملا از بین برود در ادامه جزئیات بیشتر باراک اوباما خروج ما از برجام خطای جدی برای امریکاست را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـاراک اوبامـــا ریــیس‌ــجـمـــهور پیــشین آمــریــکـا که از زمـــان پایان ریـاســـتـــ‌ـــجـــمـهوری خود اظهـارنــظـری در مورد برجـام نکـــرده بود، با انــتشار بیـانـــیـــهـ‌ــای اعـلـام کرد: تهدیـدهای مهــم‌ــتـری برای امـنــیت آمریـــکــا را نمی توان یافت که از احتمال اشـــاعــه تســلیــحــات هسته‌ـای یا ایــجــاد یک جنـگ ویرانگـــر در خاورمــیـــانه خطــرنـاکـ‌ـتــر باشـد.

تاســـف جان کری از تصــمیـم ترامـــپ دربــاره برجام

“جان کری” وزیــر امور خارجه آمـــریـــکا طی بیـــانیـــه‌ای اعـــلام کرد: اعلــام امروز امنــیـــت ما را تضعیف کرد، حرف آمــریـکـا را شکـســت و ما را از متـــحـدان اروپاییـ‌ــمـان منـزوی کرد و اسـرائیل را در خطـری جدیـــد قرار داد و تندروهای ایـران را تقویت کرد و اهرم اثـرگذاری آمریکا در جهـــان را تحــت تاثـیـر قرار داد و در همان حال نیــز توانـــایـــی دولت‌های بعـدی برای دســـتیـابی به توافـــق بینـــ‌ــالـــملـلــی را کاهش داد. حقـایــل خود گویا هســتــنـــد.

به جای آنـکــه معـیارهـــای راســتـی آزمایــی عدم انــتشــار بی سابــقه ایجاد کنـیـــم این تصـــمـــیـــم سبب شد تا جهـان را به آستــانـه‌ـای که چند سال پیـش با آن مواجـــه بودیم رسانــد. حجم ایـن ویرانـی وابـــسته به ایـن اســت که آمــریکـا تا چه انــدازه بتوانــد توافق هستهـ‌ای را نگـــه دارد و به واکنــش ایـــران نیـز وابـــسـتـه اســت.این کار در راستـــای منــافـــع آمــریـکــا نبوده است. ما باید همگی امــیـدوار باشیـــم که جهـــان بتوانـــد توافق هســـتــهـ‌ای را حفــظ کند.

باراک اوباما خروج ما از برجام خطای جدی برای امریکاست

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.