بارداری و حاملگی زنان از رابطه جنسی آنال و پشت چگونه ممکن است ؟

بارداری و حاملگی زنان از رابطه جنسی آنال و پشت چگونه ممکن است ؟

بارداری و حاملگی زنان از رابطه جنسی آنال و پشت چگونه ممکن است ؟

تنهـا یک مورد تاییـد شده حاملگـــی از طریـــق مقعد وجود دارد و ان هم مربوط به خانــمی اسـت که به طور مادرزادی از بیمــاری کلواک رنـج میـــ‌بـــرده اسـت. مجــرای پیشــاب، مقــعــد و واژن این خانـــم هر کدام دارای لوله‌های مجزایــی نبود «مطابـــق شکـــل بالا». جالـــب اسـت بدانـــیـد این اتفـــاق از بیـــن ۲۰۰۰۰ نفر تنـــهــا ممـــکن اسـت برای ۱ نفر رخ بدهد.

بنـابرایــن مورد ایـــن خانـــم کامــلـا غیر عادی و نادر بوده اســـت. او مجبور شد برای درمـان بیـمـاری خود یک عمل جراحـی انـــجام دهد امـــا پزشـکــان به اشــتــبــاه رحم او را بجای واژن به مقـــعــد متصـل کردنــد! کانال واژن او هم قبـل از سرویکــس بســتـــه بود در نتیـــجه خون‌ــریـزیـــ‌ عادت ماهـــیــانـــه او بجای واژن از مقعد اتـــفاق میــ‌افــتــاد. این حادثه عجـیـــب و غریــب باعــث شد، او از طریق رابــطـه جنســی مقـــعـدی باردار شود. به دلـــیــل آنکــه پزشـکان نمـیـ‌ـــتوانســـتـــنـــد

راه مطــمئنی برای تولد بچـه از طریـق مقـعـد پیدا کنـــند فرزند او به روش سزاریـــن به دنـیا آمد. در حال حاضر، اگــر جنـــین دچـار بیـمـاری کلواک باشـد پزشکـان میـ‌ـتوانند قبل از تولد ان را تشخــیــص دهــند. آنـها می توانـــنـد به ایـن فرد قبـل از بارداری مشـاوره لازم را بدهنــد.

در کشور ما آمـــار دقـیـــقی از رابـــطه جنسـی مقــعـدی وجود ندارد. سکس از پشت و مقعد با محـدودیـتـــ‌ های اجتــمـاعی ومذهبـی روبروست. رابــطـــه مقـعـدی بیـــن دختـــر و پسر جوان در دوران نامــزدی از سوی خانواده و جامــعــه پذیرفـــته نیســت. بیــشـــتــرین علـــت ناموجه بودن ایـــن نوع رابـــطـــه دلایـــل پزشکی و عوارض جســمی ان اســت.

دوره ای که میـــل و رغبــت فراوان به رابــطه جنـســی مقعــدی اســـت ؛ عمــدتــا در طول دوره بلوغ دختـران و پسـران، ابـتـدای بلوغ جنـــسـی و از روی کنجکاوی‌ جنــسی اســت. عده ای از دخـتران ممـــکن است برای لذت جویی و تجربـــه یک رابـطــه جنـسی در دوران نامزدی و پیـــشگـــیــری از بارداری ؛ فکـر رابطـه مقعدی را در ذهــن خود بپـروراننـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.