بازیگران زن ایرانی پر فالوور را در اینستا بشناسید

بازیگران زن ایرانی که در فضای مجازی بسیار مشهور می باشند بازیگران زن که فالورهای بسیاری دارند و بسیاری از افراد این بازیگران زن را در فضای مجازی دنبال می نمایند یکی از این بازیگران مهناز افشار می باشد که طرفدار بسیاری در فضای مجازی دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بازیگران زن ایرانی پر فالوور را در اینستا بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : مـهــناز افــشــار با 6.6 میلـــیون نفــر دنبــال کنـــنده (فالوور) در اینستـاگـــرام، پرفالوورتـرین صفــحـه را در میان هنرمــنـــدان ایـــرانـی دارد. او تا به امـروز 661 پســـت در صفحه خود منتـشر کرده و از 16 آبـان 1391 فعـالــیت اش را در ایــنــســـتاگرام آغـــاز کرده اسـت.

 

1. مهنــاز افـــشـار | Mahnazafshar

مهـــناز افــشــار با 6.6 میــلـــیون نفــر دنبـال کنــنــده (فالوور) در ایــنســـتـاگـــرام، پرفــالوورتــرین صفـحه را در میـــان هنرمنـدان ایرانی دارد. او تا به امـروز 661 پســـت در صفحه خود منــتشر کرده و از 16 آبان 1391 فعالــیـــت اش را در ایـــنسـتـاگـرام آغاز کرده اســت.

افشــار در ابـــتدا با به اشـتراک گذاشـتن تصاویر تک نفره و شخـصـی خود (که در آن سال های ابــتدایـی شناختـــه شدن ایـــنســـتـــاگـــرام تنهـا نوع استـــفاده از این اپـــلیـــکیـشن پرطــرفدار بود)، فعــالیــتش را آغـــاز کرد امــا به مرور زمــان این نوع فعـالـیــت را تغـیــیر داده و سعــی کرد از هنــرمــنــدان صاحب صفحات تاثــیـــرگـذار در دنــیای مجـازی باشد.

وی دوره ای عکـس های تبلیغـــاتـــی اش در دوران بارداری برای برند ساعتــی فرانسوی را به اشــتراک گذاشت که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. پس از تولد فرزندش، گاهـــا عکــس هایـی از دخترش لیـــانا و دغـدغـه های مادرانه اش منـتشــر می کند، اما ایـــن اواخـــر بیــشـــتـر عکس هایـی از رونمـایـــی و تست گریم فیــلـم های جدیدش یا حضور در ایونت های اکـــران فیـــلـــم ها یا حضورش در جلـسـات «پویش بدســرپرســت تنــهاتر اســت» که خود افـــشـار از سخــنــگویانش است را منـــتـــشر می کنـــد.

پس از ازدواج پر حاشــیـــه با یاســـیـن رامین و داســتــان مهریـه پرجنجـالـــش، ماجــرای واردات شیـرخـشـــک های فاسد توسط همسرش که موجب زنـــدانــی شدن او نیـز شده بود، از جمله مســائلی بود که موجب زیـر ذره بین قرار گرفـــتن بیـــشـــتـــر افــشار شد و طبعا در پرفـالوورتــر شدن صفحه او بی تاثیر نبود. البته کانـال تلگـرام او با تعداد عضو بالـا، شوی جواهـرات برادرش که تعـــدادی را خود افــشــار طراحی کرده، بازی اش در تئاتـــر موزیـکال الیورتوییـــست و فعـالـیت های ایـــنــچنیـنـی خانم بازیـگـر نیز هر کدام به نوعی در دیده شدن صفـحـــه اش تاثـــیـر داشــته اند که اگـر بخواهــیم به هر کدام مجزا و مفصل بپـــردازیـــم مجـــبور می شویم این پرونده را منـحــصرا به نفــر اول لیســت مان اخـتصاص دهـیــم.

افشـار در کنـــرا صفـحــه ایـنسـتاگـرام، در توییتــر نیز اکـانتـــی رســـمـی دارد و گاهـا توییـــت های خود را در صفحـــه ایـــنـســتاگرام نیز بازنشـر می کنـد. اولین بار نشـر او از توییـتــر در تاریخ 8 فروردین 1393 و توییـتـــی خطاب به ریاسـت جمهوری جناب آقـای روحانــی بود که بعدهـا باعـــث شد نظرات خود را دربـــاره موضوعات مهــم اجـــتمـاعــی و سیاسـی روز را نیــز با زبـــان خودش در توییـــتـر ابراز کرده و آن را در صفـحـــه اینســـتـاگرامش نیز منــتـــشر کند.

از توییت های جنـــجـال برانگیز افشــار می توان به:

دفــاع او از حقوق بانوان
موافـــقــت جدی اش با حضور خانم ها در استادیوم های ورزشـــی و مخـالـفت جدی اش با سحـــر قریــشـی که حضور در کنـار آقـــایـــان را عامل منـقــلـب شدن می دانـــست.
منع کردن خشونت علــیـــه بانوان
محـکوم کردن کودک آزاری پس از مرگ آتنــا
اهـمـیت دادن به بهـداشت زنـــان در زلزله نوار غربـــی ایران
اشـاره کرد که به نظــر می رســد زمـــانـــی باعث اضـافــه شدن فالوورهــای او شده اسـت.

2. رامـــبد جوان | Rambodjavan1

رامبد جوان با 6.2 میلـــیون نفــر دنــبـال کننــده در ایـنـستـاگــرام دومیـــن صفــحـه پرفــالوور ستاره های ایـــرانـــی را دارد. 2039 پست رامـبـد جوان در صفحـه اش، نشان می دهـد که او ظاهـــرا به هیـــچ اتـفـاق اجتمـــاعی، سیاسی و فرهنگی بی اهـــمـیـــت نبوده و در مدت فعـــالیتـش در فضــای مجـــازی، علــاوه بر منتشر کردن تصاویر شخصی اش در مراســـم مخـتلف اکـران فیلــم و عکس هایی در کنار هر یک از میــهمانان برنــامـــه خنـــدوانه، واکنـش های مثـــبـــت و منفی نسـبـــت به هر حادثه یا اتــفاق خوشایـنــد ملـی و جهـانـی نشـــان داده است.

با همه ایـــنهـــا، اصـلــی تریـن دلیـل پرمخــاطـب بودن جوان، برنامـه خنـــدوانه اســت. ایـــن برنــامه پر بینـــنـــده از تاریخ 21 خرداد 93 آغـــاز شد و در فصل ابتدایــی نقطه قوت برنـــامه، مصاحــبه رامبـد با میهـــمانانـش و فضـــای شاد برنـامـه بود، امـــا به مرور چالش هایـی مثـل قطـــره قطـره که از اهـمـــیـت صرفه جویی در مصرف آب می گفـت و کمـپـین هایی مثل احـیای دریاچه ارومیه که علــاوه بر حضور رامــبد جوان و هنرمنـدان دیگـر، به واسطه اسپـانســـرهــای برنامـه قوت می گرفـت، باعـث محبوبیت بیشتــر ایـــن برنامه تلویزیونی و شخص رامـــبـــد شد.

الـــبـــته ایـن هنرمـــند کارنــامه و پیشـــیـنـه قدرتمــنـــدی دارد که نیازی به عنوانـش نیـست امـــا هدف ما از اشـاره مسـتقیـــم به خندوانه، محــبوبیـت او در اینـسـتـاگرام بعـــد از اجرای این برنـــامه تلویزیونی است. رامبـــد جوان مدت هاســت که به اهمـــیــت فضای مجـازی و تاثیرش پی برده اســت و خندانـنده شو و اســتــفـــاده از کمـــدیـن های اینـستـــاگـــرام گواه ایـن داســـتان اســت.

امـــا آخــریـن اقـدام او در ایـن راستـا، رونمـــایـی از پلتفرم ایــنـــفــلوئنســـر مارکتـــینگ تک استـار و برگــزاری فرش قرمـــزی با حضور افـراد مشهور یا در اصـطـلاح اینستاگرامــی اش شاخ های مجـازی اسـت که ایــن اواخـــر انــجـام شده اسـت. یکـــی دیگـر از عوامـــلـی که زمـانـی صفـحـــه رامبد جوان را پر رفت و آمــد کرد، حاشـیه ازدواج سوم او با نگار جواهـریـان و سپس تایـــیــد ایـن حاشــیــه بود و می توان گفت دوران پر جنـــجــالی را برای او رقـــم زد.

3. بهــنوش بختـــیــاری | behnoosh_bakhtiari

صفحـــه بهـــنوش بخـتیــاری 6 میـلیون دنـــبـــال کنـنده دارد و ایـن هنــرمنـــد همـــکـــار ما که مدت ها و بلــکه چند سال پرفالوورترین فرد ایــرانـــی اینـســتاگرام بود، حالـــا نفر سوم لیـــسـت پرفـالوورتـــرین های ماست. اگر به صفحـه بهـنوش بخـتــیاری در ایــنستـاگرام سری زده باشـــید، با یک نگاه به قسـمت بیوگرافی به عناوینــی مثـل: حامـی ترنس های ایـــران، سردبــیـــر مجلـه دیـــده بان، بازیگـــر و سفیر رســـمـــی بیــمـاری های نادر، بر خواهـید خورد که نشان از فعـــال بودن این خانم بازیگــر دارد، که روزگاری برای بیـننده یادآور کاراکـــترهـای طنز بود اما در سال های گذشته با بازی نقــش هایی مثـل نقـــش اش در فیلم «من» به کارگـردانی سهیـل بیرقــی به طرفدارانـش ثابت کرد که توانـایـــی بازی در نقـــش های جدی را هم به همـــان خوبی دارد.

او 1907 پســت در صفـــحـــه خود منـــتـشـــر کرده که بیـشتر آنـها فیلـــم اسـت تا عکـس. فیــلـم هایی از فعـالــیت های روزمــره اش در عرصه بازیگـــری، حمــایت از ترنس ها، حضور در مراســـم فرهـــنــگــی و اکـران فیـــلـم ها و فعالـــیت های خیـرخواهانـــه اش و گاها نیـز فیـلـم های جذابـی از محـــیـط گرم و صمـیــمـانه خانوادگـــی اش.

او از اولین ستـــاره هایـــی اســت که در ایــنستاگـــرام به فالوور میــلـــیونی دســـت پیدا کرد و زمانی ایـــن دنبـــال کننده ها را ارتش بهــنوشی نامــید. این رقابــت میـــلیونی زمانی باعــث ایـــجــاد جنـــجـال هایی بیـن او و امـیـرحـــسین مقـــصودلو (تتــلو) و در مقطــعــی بعـــد سحـر قریشـی شد که پس از مدتـــی هر سه آنـــها دشــمـنی و حتـــی رقابت با یکـدیــگر در دنـیـای مجـازی را تکذیـــب کردند و ماجـرای دعوت همـزمان او با تتـــلو در خبــرگـزاری فارس هم از جنـــجال هایـــی بود که به وجود آمـــد و باعــث ناراحـــتی خانم بخــتـــیــاری شد که لابد ماجراهایــش را هم شنــیـده ایـــد.

بختــیـــاری در مصـاحبه ای خود را شخصـــیـتـی برونگـرا معـرفی کرده و دلیـــل حضور پررنــگـش در ایــنـستــاگرام را تا حدودی ایـــن برونگرایـــی دانـستــه است. بختـیـــاری همـچـنیـن خبرسازترین ستـــاره هم هست که در اغلـــب خیــریـــه ها نقش اســـاســـی دارد و با مهربانـــی به همه موضوعات اجــتمـــاعـــی واکــنـش نشـــان می دهــد. او چنــدی پیش حاشـــیـه ای را به علـــت بازی در یک تیزر فروشگـــاه عطــر و ادکــلن پشـــت سر گذاشت که علاوه بر واکـنــش های مردم منـجـــر به پیش آمدن کدورتی بیــن او و مهراب قاســـمخــانـــی نویسنـده طنــز نیـز شد.

الــبــته بهنوش بختـیاری به جنـــجال های ایـــن شغــل و داشــتـــن یک صفـــحــه 6 میلیونی فالووری عادت دارد و مدت ها به خاطـــر همـیـــن پیـشتاز بودن در فالوورهـــای اینســتـــاگرام مورد فشـــار و بعـضـــا حســادت هایـی هم بود امـــا با قدرت به فعالیــت خود ادامه می دهد، هر چنـــد مثل گذشته پر شور نیــست.

4. النـاز شاکردوست | elnazshakerdoost

الــناز شاکردوست با 5.8 میلـیون دنــبال کننـده از 12 دی 1391 فعالـیت خود را در ایـــنــستــاگـرام آغـــاز کرد و تا به امروز 722 پســـت به اشتـــراک گذاشــته است. عکس های مربوط به سفر در صفـحه الــنـاز شاکردوست از ابتدای فعـــالــیت او هر از چنــدگــاهی به چشـــم می خورد و این عکـس ها نشــان از آن می دهنـــد که علــاقـــه النـــاز شاکردوست به سفـــر از گذشته وجود داشـتـه و مخـتص امـروز (که سفر به اروپا در میـان هنـــرمـندان اپیـدمــی و پرطــرفـدار شده اســـت) نیـــست.

ایـنسـتاگـرام شاکـــردوست را به نوعی می توان به دو بخـش قبــل از اقامــتـــش در انگــلــیـــس و بعد از آن تقـســـیم کرد. اقـامـــت کوتاه مدت او که به گفتـه خودش برای ادامـــه تحـــصـــیل در آن کشور بود، نه تنهـا روی انـتـخاب نقــش و فیـلـــم های شاکــردوست تاثــیر مثبـــتــی داشته، بلکـه در پســت های اینــسـتاگرامـــش نیـــز تغـیـیـرات به وجود آمده مشهود است. او که در ابـتـدای فعــالـیـــتـش بیشتــر تصـــاویری از چهـــره خودش و زیبـــایـــی های خدادادی اش، سفرها و تفـــریــحـاتـــش با بهـــتـــرین دیزایــن لباس منـــتشـر می کرد و تنـهـا حالت متنوع پست هایـــش عکـــس هایی از گریـــم و پشــت صحـــنــه های فیلــم جدیـدش بود، به یکبـاره بعــد از شروع تحصیـــل، تصــاویرش به عکس هایــی در دانـــشـگــاه، کتابخــانـــه و در حال معـــرفـی کتـــاب و حتی نشـــان دادن بخــش های مهـــمی از صفحـــات کتـــاب تغیـــیـر کرد. در عکــس های شخــصی او نیــز دیـــگــر خبـری از چهــره پر زرق و برق او نبود و معـمولا تصـــاویری هنرمـــندانــه تر، بدون آرایش و با بهره گیری از زیبایــی طبـــیعی از خود منـــتشـر می کرد.

او دی ماه 1395 عکـــســی در حال بازی در فیلم «خفگی» فریـــدون جیرانـــی از خود به اشـتـراک گذاشـت که نشـــان می داد به ایـران بازگشـــتــه و قصـد شروع ادامه فعــالــیـــت بازیگـری اش را دارد و انـصـافـا هم انــتخــاب های هوشمـــنـــدانه و کمـتــری نسبـــت به گذشتــه داشــتـــه است. در صفــحه او همــچــنین، عکس های زیـادی در کنـــار خواهر و برادرش الــیــکـا و علی شاکردوست نیـــز دیـده می شود که نشــان دهنده علـــاقــه شدیــد او به خانواده اش است.

ایـــن روزهـــا هم آخــرین تصـاویرشان در کنـــار هم مربوط حبه افــتتاحـــیـــه رستوران شاکـــردوست در تهــران اســـت که نشــان می داد خیلــی از طرفداران النـــاز را در روز افتتاحـیه به آنــجا کشـــانده بود. یکی دیــگر از نکـــات مهـــم صفحـــه شاکردوست هم آن است که او فالوور کسی نیست. شایـد هم یواشکی رقبـایش را رصد می کنــد اما تا الان کســـی را فالو نکـــرده است. الـــبتـــه گویا آن اوایل خواهرش تنهـا فرد خوشبختـــی بود که مورد عنـــایــت خانم بازیــگر قرار گرفتــه بود.

5. سحـــر قریشـی | saharghoreyshiofficialpage

اولین پســـت سحــر قریـشـی با 5.8 میـلـــیون نفر دنبـــال کنــنـــده بر می گردد به تیرمـاه 1392 که عکسی از خودش را در یک آتلـــیـه به اشـــتـراک گذاشـتــه بود. قریـشــی از بانوان پرحــاشیـه دنــیای سیـــنمـا و تلویزیون اســـت و هر از چندگاهی، اگـر هم جنـــجــالی برایش به پا نشــده باشـد، نام او با یک خبر و شایعــه ازدواج دوباره بر سر زبـان ها می افــتد.

البـــته حضور او در تلویزیون فقـــط در شروع فعـــالــیت بازیـگری اش و سریـال دلنوازان بود و پس از آن به علت حواشـــی زندگـــی اش دیـــگـــر در قاب تلویزیون دیـده نشــد و گفتـــه می شود در ایــن رسـانــه ممـــنوع الـتصویر نیز هست. او که در مصـاحـــبــه های دوران شروع شهرتــش همــیــشه در کنـــار همـسرش روی جلـــد مجلات ظاهــر می شد، بعـــد از جدایی اش اظهار داشـــت که رابـطه و ازدواج موفقـی نداشته و تمامـی آن حضورهای در کنـــار همســـرش هم به اجـبــار و ناخواســته بوده اسـت.

مدتی بعــد از جدایی، قریشی خبـــر نامزدی اش با امـیــد علومی خوانـــنـــده نه چنـــدان مشهور پاپـــا را در رسانــه ای رسمی اعـــلــام کرد و با او نیـز روی جلــد مجلـــات حضور پیدا کرد امـــا بعــد از گذشت مدتـی به شکلـی عجیـــب تصـاویر و رابـطـــه اش با آن خوانـــنـــده را از صفـحـه اش پاکســازی کرد و حتی طرفداران پیــگـیـرش هم سرنوشت آن رابـطه را به درستی متوجه نشـدند.

او تا امـروز 256 پســـت در صفـــحه اش منـــتــشـر کرده که البـتــه به دلیل ایـــن که گاهــا پســـت هایـی را در صفحه اش حذف می کند نمی توان این عدد را تعـداد دقیــق پسـت های او در شروع فعـــالیتــش در اینـســتـــاگـــرام دانــســت. در صفحه قریــشــی به جز عکـس های شخـــصی و پرتـره اش، چه در ایونت ها و چه با گریــم فیلـم ها، معمولا پست های دیــگری نمـی شود دیـــد که بتوان از او به عنوان فعال و هنـــرمنــد تاثیـرگــذار در ایـنـــســتـاگـرام یاد کرد. قریشــی اکثـر اوقات ترجـــیــح داده است از تعداد بالـای فالوورهــای صفحه اش، برای سفیـــر برنـــدهـــای مختـــلـف شدن اســـتـفــاده کنـد. عکـــس ها و فیلـم های تبــلیغـــاتـی او برای یک برنــد لنـز رنگـــی چشم و یک برند روسری نیز مدتــی در صفحـه اش موجود بود که بعــدها آنـــها را هم حذف کرد.

از دوران پر جنــجـال فعـــالــیـــت قریــشی می توان به مصـــاحــبه اش با رضـا رشـــیـدپور اشــاره کرد که در آن مشخــص شد اطلــاعـــاتش از دنـــیـــای هنـر به شدت کم اســـت و او صرفـا یک بازیـگر تجربـی است. ایــن قصـــه دوره ای از هجوم نظرات منفی را به سمت صفحــه او سرازیر کرد.

آخریـن حاشـیـه این خانـم بازیگر، شایـــعه ازدواجـش با مهـدی طارمـی، بازیکــن تیـم ملــی و پرسپولیس است که هنوز هم نه تاییـــد شده نه تکــذیب. الـبــتـه خود طارمـــی هم از ورزشکاران پر حاشــیــه اســت و علــاوه بر موارد دیــگــر، داســـتـــان لژیونر شدن این فوتبــالـــیــســت پر جنجـال هر از چنـدگـاهـــی طرفــدارانش را سورپرایز می کند. او که در فصــل نقل و انـتـــقالـات 96-95 در حالـی که با پرسپولیس به توافـــق رســـیده بود ناگهان با سفـر به ترکـیه به تیـم ریزه اسـپور پیوستــه بود، بعدتـــر پشـــیـــمان شده بود و هنوز ترکــش های فســـخ قراردادش به ایـران و پرســپولیـــس برخورد می کرد که باز هم چنــدی پیـــش راهی قطــر شد تا با الــغـرافـه قرارداد ببنـدد.

اگـــر شایعـــه ازدواج ایـــن دو سلبــریتی حقـــیـــقــت داشتـــه باشـــد، بایـد دیـــد بعـــد از ازدواج شان آیـا می توانـنـــد کمی از دنـــیـای حواشـــی دور بمانند یا خیر؟ و آیــا اسـاســا در حالـــی که طارمـــی در قطـــر فوتبال بازی می کند و آنــجا گرفـتـــار اسـت و قریــشی مشــغول قراردادهـــای مخـــتلـــف بازی در ایــران، آیا ایـــن ازدواج سر می گیــرد یا نه.

6. ترانــه علیـدوستی | taraneh_alidoosti

ترانه علـــیدوستـــی 1.5 میلـیون نفـــر دنبال کننده در صفـحـه اینـــســـتاگرامـــش دارد و اولیــن پســت او در صفحـــه اش مربوط به آذر ماه سال 1392 و عکســـی از پشـــت صحــنـه فیلم جذاب «درباره الــی» در کنار اصــغر فرهادی و مانی حقـیـــقـی اسـت.

او مجــموعا 280 پست در صفــحـــه اش منـتـــشـــر کرده که تعـداد زیـــادی از آنـــهـــا مربوط به حضور ایـن بازیگـر مشهور و محبوب در جشـــنواره های خارجی است. علـیـدوستـــی از ابــتـــدای کارش که فیـلـــم موفق «من ترانـه 15 سال دارم» بود، سعی کرد انتــخاب نقش های صحـیحـی در عمـر فعــالیت هنری اش داشتـــه باشــد و کار با کارگردان های مطرحی همـچون رسول صدر عاملــی، اصـــغــر فرهـادی، عبـدالـرضـا کاهــانـی و حسن فتـحی را در کارنامه بازیـــگـــری نســبـــتا محدود امــا درخــشــان خود دارد.

اصغــر فرهادی و حســن فتـــحــی دو شخــصــیت موثر در محبوبیـــت ایـــن ستــاره و بالـــا رفتن تعداد فالوورهای او هستنـد. فرهادی با فیـلم فروشنـــده که با کسب جوایــز مختـــلفی مثل جایـــزه اســکار و کن تبدیــل به شاهکاری در سیـــنـــمای ایـران شد، توانســـت چهـره ایــن بازیگـر جوان ایـرانی را به دنیــا معــرفــی کنــد و حضور علــیدوستـــی و مصاحــبه های انگـــلــیــســـی اش در طول برگزاری جشنواره کن در فرانـــســـه، دوره ای به افــزایـش فالوور صفــحه این هنـرمند کمــک شایـانی کرد. بازی او در نقـــش شهـرزاد در سریـال پبر مخـاطـــب شبـــکـه سینــمـای خانــگـی به کارگردانـی حســـن فتحی نیز، دیگــر عامل محبوبیت ایـن بازیگـر در دنیــای واقـعـــی و مجازی است.

علــیـــدوستی از آن دســـتــه هنرمــندانی است که در ایــنسـتـــاگـــرام خیلی فعـالیت نمی کند. او علــاوه بر ایــن که گاهــی نظراتـــش را در مورد مسائل اجــتـــمـاعی و سیـاســی در صفحه اش عنوان می کنـــد، بعـــضی اوقات تصـــاویری از دخــتـــر کوچکـــش حنـا به اشــتــراک گذاشته و به وصف حس زیـــبای مادرانه اش می پردازد. بقــیــه تصــاویر منــتشر شده او در صفـــحـه اش مربوط به گریـم و پشــت صحـــنه های فیـلـم هایش است. بخــش دیگـــری از پست های او در مورد کتــاب و مخـــصوصا ترجـــمـــه هایــی است که انـجام داده اســت.

ترانـــه علــیدوستی از مدافعـــیــن حقوق زنـان است و در نشـــست خبـری فیـــلـم فروشنده پس از بازگــشـــت بازیگران فیــلــم از کن، مدت ها جنجـــالـــی بر سر وجود خالـــکوبی روی ساق دسـت علـیدوستـــی با ساین و علـــامــتــی خاص که نشـان از فمینـیسـت بودن او می داد به وجود آمــد اما ترانـه علـیـدوستی هرگز وارد مقوله توضیـــح و توجیـــه ایـن قضیـه نشد.

ایــن بازیـــگـر اکــانتی فعــال در توییتر نیز دارد که توییت های او بارهـــا در مورد مسائل مختلف سیــاســی و اجـــتـــمـاعـــی مورد توجه رسانه های ایرانـــی، خارجی و مردم قرار گرفــتـه است و از خبـرسـازتـــرین آنهـا می توان به توییـــت اعـتـراض آمـــیـــزش به فرمان اجرایـــی تبـــعـیض آمـیز ترامپ برای ممنوعیت ورود اتبـاع ایـــران و شش کشور مسلـــمـان دیــگــر به آمـریکــا اشاره کرد. او در ادامــه آن توییت اعــلـــام کرده بود در اعــتـــراض به ایـن حرکت تبعـیـــض آمــیـــز در مراســم اســکار که فیـــلـم فروشنـــده در آن کاندید شده بود شرکـت نخواهــد کرد. ایـــن حرکـت علــیـــدوستـی بازتاب جهــانـــی زیـــادی به همـــراه داشــت.

11 چهره فوتبالـی و یک والیبالیسـت در اینـــســتـاگــرام بالای یک میلـیون فالوور دارند

ورزشــکاران میلــیونی

در ایـــن مطلــب به سراغ ورزشــکـــارانـی رفته ایـم که توانـــســـته انـد خودشـــان را به باشــگـــاه میـلـــیونی ها برساننــد. 11 ورزشــکــار از دنـیـــای فوتبال و یک نفــر از والیــبــال، 12 چهــره ورزشـی هســتــنـد که در جمع 80 ستاره برتــر اینسـتــاگــرام جای گرفتـه انـــد. تعـــداد زیاد فالوورها و عبور آنــها از مرز یک میـــلـیون نفـر باعــث شده صفحـــه شخصـــی ایــن ورزشـــکاران به یک رسـانـــه شخـصی قدرتمنـــد تبدیل شود. بنـابـراین خیلی از ایـن چهره ها علاوه بر استـفــاده های معـــمولی که همـه از ایـنـسـتـــاگــرام می کنــند، در صفـحـه شان نیم نگـــاهــی هم به فعـالـیـــت های اجتماعی و حتـــی تبــلیـــغات تجاری داشــتــه انـــد. چرخـی در میــان ورزشکـاران بزنیم و ببـیــنـیــم این چهـره ها از رسانه شخـصــی شان چگونه استـــفاده می کنــنـــد.

علی دایـی؛ 300 کیـلو بیـــشتر از کریـــمـی

آقــای گل جهان در حال حاضر پرطـرفـــدارتریـن ورزشــکــار ایرانـــی در اینستـاگرام است. صفحـــه علــی دایی 3 میلـــیون و 100 هزار دنبال کنــنـده دارد و ایـــن آمـار او را در رتــبــه پانــزدهــم چهـــره های پرطـــرفدار اینــستـــاگرام قرار داده اســـت. او یک رتــبه پاییـــن تر از رضـــا عطاران و در کنـــار بهرام رادان قرار گرفــته اما جالـــب تریــن اتـــفــاق برای دایی و هوادارانش هیچ یک از اینــهـــا نیـست.

همه از اختلـــافـات کهنه دایـــی با علی کریـــمـــی خبر دارند و در اینـســتاگرام رقــابــت ایـــن دو نفـــر با اخـتلـــافی حدود 300 هزار نفـر به سود علـی دایــی پیــش می رود. آقـای گل جهــان در صفحـه شخصـــی اش گاهی دربـاره اتـــفاقات فوتبال و نتـــایـج تیــمش پســت می گذارد و گاهـی هم به اتـفـاقــات اجــتمــاعـــی واکـــنش نشان می دهـــد. امـــا به اتفـــاقات سیاسی؛ هرگز! شهریــار هنوز به توصیه ای که زمـــانی پدر مرحومش به او کرده بود وفادار اســـت و وارد مســائل سیـــاســـی نمـی شود.

علــی کریــمـی؛ جمـــلـــات قصـار مخاطــب کش

در دنیــا یک جمـلاتــی هسـت که اســـاسا انـگـار برای ایـــنســتاگرام ساخته شده انــد. مثـــلــا «تیـزتریــن دندان ها پشــت چرب تریـن زبان ها پنهان اند!» یا «شایـــد صداقت باعــث شود دوستان زیادی نداشـته باشـــی امـا باعث می شود دوستانــت واقعـــی باشـند» یا حتـی «ما نسـلی بودیـم که با تهــدیــد تا سه می شمارم چشم می گذاشـــتـــیـــم اما … فلــان و بهــمان و الی آخـر.» اگر از اینجور جملـات آموزنده دوست داریــد حتـــمــا سری به صفحه علی کریــمـی بزنــید.

جادوگر محبوب پرســپولیـــســـی ها در اینستــاگــرام حرف های دلش را با این جمــلات می زنـــد. حتی وقتی یک درگیری شغــلی پیدا می کنـد و مثلـا با مالـک باشگـاهش به مشـــکل می خورد با همـیــن روش حرف هایش را انتــقـال می دهد. البـــتــه صفــحـــه کریمـــی فقـــط حاوی ایـن جملــات نیست. او هر از گاه به وقایع روز هم واکنش نشـــان می دهد. مثلــا آخریـن پســت او (تا لحـــظه نوشتن ایــن مطلب) دربــاره نفتــکـش سانــچی اسـت و قبل از آن هم درباره محـــرومیت های کودکان جازموریان.

سردار آزمون؛ دادشیـِ کی بودی تو؟

بعـــد از دایی و کریـمــی، سومیـــن ورزشـــکـــار پرطــرفدار ایرانـــی در صفحات مجـازی، سردار آزمون اسـت که 2.2 میـلــیون نفـر فالوور دارد. با توجه به ایـن که دایـــی و کریـــمــی هر دو الان مربی هســتنــد، بایـد گفــت این سردار جوان پرطـــرفــدارتریــن فوتبالیــســت شاغـــل ایرانـــی در حال حاضـر محـسوب می شود. سردار جوان و بازیگوش ما اتــفــاقــا از فعال تریــن چهره های حاضــر در ایـنـسـتــاگــرام هم هست.

او گاهــی از سفرهــایش با هواپیـمــای اخـتـصـــاصـی عکــس می گذارد، گاهــی از خانواده اش در گنبد یاد می کند و قربان صدقـه مادرش می رود و هر از گاهی هم لحــظات شیـریـــن زندگی و اوقاتـی را که به قول خودش «فاز خنـــده» برداشـــته و چشــمـــانش از شدت خنــده سرخ شده را برای دنبـال کننـــده هایش منتـشر می کند.

الــبـتـــه ردپـــای ویدئوچت های او را هم گاهـی می توان در میـــان استوری هایـــش پیـــدا کرد. چند وقت قبــل استوری هایی از سردار و سعیـد عزت الـــلـهـــی منتشـــر شد که حاکی از اخـــتــلاف و کل کل آنـــهـا در مورد چت ها و رابطـه های پر حاشیه و خصوصی شان بود امــا هر دو آنهــا ایــن موضوع را تکذیــب کردنـــد و گفـتنـد استوری ها فتوشاپ بوده اســـت. الــبـته استوری ها واقـعـــا فتوشاب بود امـا حاشیه های جوانانــه ایـن دو بازیـکن اصلـا فتوشاپ نیـسـتند.

مهدی طارمـی؛ در حد صدف طاهریان!

مهــدی طارمـــی دقیـــقـــا به اندازه صدف طاهریان فالوور دارد، یعـنی یک میـــلــیون و 800 هزار نفر که با تعــداد دنـبال کنـنــده های مهـدی پاکـــدل هم مسـاوی اســت و این 3 نفـــر را در رتـــبـــه سی و چهارم پرطرفدارتـریــن ایرانی های حاضـر در ایــنستاگــرام قرار می دهد. آقای گل پر سروصدای فوتبال ایــران که اخــیرا بالاخره پرســپولیس را رهـــا کرده و به قطـــر رفتـــه در صفـــحـــه شخـــصی اش بیـــشــتـر از هر چیـز عکس گل ها و شادی هایـــش را می گذارد تا در کنـــار آنـهــا بنویســـد: «خدا را شکـــر».

در رتـــبه بعـدی بیـشــتریـــن پست های طارمی به سفــرها، کنــسرت ها و گشت و گذارهایــی اخــتـصــاص دارد که او همـراه با دوستـــانــش و اغلـب در معــیـــت محـسن مسلمان در آنـــهــا شرکــت می کنـد.

جمــلـــات قصـار هم می توانیـد در صفحـه مهدی طارمـــی پیدا کنید امـا نه در حد علی کریــمــی. طارمــی معـمولا به مسائل سیـــاسی واکـــنـش نشان نمــی دهد و از مسائل اجـــتمــاعــی هم که کلـا بی خبـر است! تعــداد فالوورهای طارمـــی دقــیقا 4 میلـــیون کمتـر از سحر قریـــشی اسـت. ایــن نکته را صرفـا برای مقـایـــســـه آمــار فوتبـالیــسـت ها با بازیـــگـــران گفـــتــیـــم وگرنـه بیـــن این دو نفر هیــچ رابــطـه خاصی نیسـت.

محـسـن مسلمـــان؛ محـــل چســـبـــانـدن پوستـــر

ششمـیــن ورزشکـــار پرطــرفـــدار ایــرانی در ایـنــســتــاگـــرام محــســـن مسلـــمـان است که نسبت به رفـیـق فابـریــک خودش یعــنی مهــدی طارمـــی نیـم میـلـــیون فالوور کمتر دارد. این اخـتـــلـاف نیــم میلـــیونی هم قطعـــا به این دلیل اســت که طارمی گل می زند و مسلمان پاس گل می دهـــد و خب مردم همـیشـــه تمام کنـــنده ها را بیشتـر دوست داشــتـــه انــد.

در اینستاگـــرام مســـلـمان علاوه بر اتــفـــاقــی که در صفحـــه همـــه ورزشکاران می بینیم، حجــم بالایی از تبـــلــیغــات هم همـیـشـه به چشم می خورد. البـــته اگـــر الـــان صفــحه آقای مهـندس را باز کنــیـــد هیچ ردی از تبــلیـغــات نمـــی بینـیــد چون او ایـن کارهـــا را فقط در اســـتوری های 24 ساعـتــه اش انــجام می دهد نه در پســت های مانـدگـار.

سعـــید معـــروف؛ بدون اینســتا هم معروف اسـت!

طرفـــداران میرســعید معـــروف نســـبت به روزهــایـــی که مسابقات والـیـبــال در جریان بود و درخشش دلیـرانـــه او دائما از تلویزیون پخش می شد کمـــی ریـــزش داشـــتـــه انــد. کاپـیـتـــان تیـم ملـــی والیـــبال با یک میلــیون و 700 هزار فالوور دقـــیقا به اندازه سحـر دولتشـــاهـی و کامــبــیز دیـــرباز و نیوشا ضیــغــمی دنـبال کنـــنـــده دارد امــا برخلـــاف همـــه آنـــهـا هنوز ازدواج نکــرده است.

سعــیــد معـــروف در ایـــنســتــاگرام خیـــلـــی پرکار نیــسـت و دیـر به دیر به صفـــحه شخـصـی اش سر می زنــد. مثلا او در 3 ماه اخـــیر فقط 3 پســـت منـــتشر کرده که از ایـــن تعداد هم 2 پست به عرض تسلـــیت برای زلـزله کرمانشاه و غرق شدن نفتکــش سانــچی اخــتـصـاص دارد.

رامـیـــن رضایـیان؛ آقــای لاکـــچری

ستـاره سابق پرســـپولیـس خیلـــی اصـرار دارد زندگـی اش لاکـچری و با کلـاس و ریچ کیدزی به نظـــر برســد. اغـــلـــب پست ها و اسـتوری های ایـن فوتبــالیـست او را با لبـــاس ها و ماشـین های شیــک و پیک در حال تمرین یا تفریــح به تصویر کشـــیده انـــد. ویدئوهایی که در حیـــن بدنســازی از رامین رضـایــیـان گرفـتــه می شود هم بخـش زیادی از اســـتوری ها و پسـت های صفحه او را تشکــیل می دهنـــد.

رامــیـــن مدتـی قبل یک اتومبیـــل گران قیــمت و مدل بالا را برای چنـد روزی به سوژه اصـلـــی اش تبـدیــل کرده بود و برای چند روز شمـا می توانـــســـتید در صفحه او یک خودروی سوپرلوکس ببیـنیــد که یک رامیـــن هم به آن الــصاق شده بود.

رضـا گوچی؛ مرد خانواده

رضـــا قوچان نژاد یکــی از یک میلــیونی های اینسـتاگرام اســت. او فعالـــیت زیـادی در صفحـــه اش دارد و به خصوص استوری های زیادی از زنـدگی روزمـــره اش منـتــشر می کنــد. قوچان نژاد مصداق بارزی از یک مرد خانواده اســت چون در صفـــحـــه اش پست های خانوادگی و عکـــس های همـــســـرش هم به اندازه عکس هایی از زنـدگـی حرفه ای و فوتبـالـی اش می توان دید.

قوچان نژاد با سروین بیـــات ازدواج کرده که خواهـر ساره بیـات بازیـــگــر سینــمــاســـت، به همــین دلیـل گاهـی عکس هایـی از هنــرنمایـی های ساره بیات و جوایزی که دریافت می کنــد هم در صفـحه قوچان نژاد پیدا می شود.

حســـیـن ماهــینی / فرشاد احمدزاده؛ جمــعا 2 میــلــیون

حسیــن ماهیـنـــی و فرشاد احـــمدزاده 1.1 میـلـیونی های پرســـپولیـس اند. فرشـــاد روند متــعـــادل و بی حاشیــه ای را در ایـــنــسـتاگـرام دارد و در آخریــن پستش برای مهـــدی طارمی ابــراز دلـــتنــگی کرده اســـت. ایـــن پست از آن جهــت جالـب اسـت که به جز فرشـاد هیــچ کدام از پرسپولیـــسـی ها به رفتـــن طارمی واکنـــشـــی نشـان نداده انــد.

حسیــن ماهیــنی اما یکی از فعال تریــن پرســپولیــسی ها در شبـکه های اجـتمــاعــی اســت. از ایـــنــســتاگـــرام گرفـته تا توییــتـر، ایــن بوشهــری شماره 13 هر روز پســـت ها و توییت های زیــادی برای ارائه به مخـــاطبــانـــش و طرفـداران پرســپولیس دارد. ماهینـــی نسبـــت به اتفـاقــات روز هم توجه خاصی دارد امـا حواس او بیـــشـتـر از هر چیــز به دختــرش مایسا خانـــم اســـت که هنوز 2 سالــه هم نشده و نمــک زنـدگـــی ماهـینـــی اســت؛ چه زنـــدگــی حقیــقی، چه مجـازی.


فرهـاد مجیـدی؛ یهویی و دیـگـر هیچ

پرطرفــدارترین اســـتــقـــلـالـــی حال حاضـــر در ایـنـــستـاگــرام – و خارج از اینــستاگـــرام – کمـاکــان فرهاد مجیـــدی اســـت. ستاره محبوب آبـی ها که در زمیـــن بازی دنبـال کننـده هایی مثـــل شیث رضایــی هرگــز به او نمــی رسـیـدند در ایـنســـتـاگـــرام یک میلـیون و 200 هزار دنـــبـال کننــده دارد و تقـریـــبا هم ردیــف با پرسـتو صالحـــی و همایون شجـریان و لیـلا اوتادی ایسـتــاده است.

مجـیـــدی جزو پرکــارهای اینســـتاگرام نیست امـا کم کاری هم نمـی کنـد. صفـــحه او از نظــر محــتوایی روال ساده ای دارد و در اکـثر مواقـــع فقـط عکس های شخـصــی ایـــن ستــاره بدون هیچ توضیح و تفــســـیـــر خاصی در آن منتشــر می شود. مجیـــدی معــمولا خارج از کشور است و از عکــس هایش هم فقط تا ایــن حد می شود فهــمید که امـــروز چه لبـــاسی به تن داشتـه اسـت. او الـبتـه به تســـلـــیـــت گفــتن اتفاقات تلــخ اجتماعی هم بی توجه نیـــســـت، درست مثــل 90 درصـد حاضران در ایـنســتـــاگرام. در ضمن آقــا فرهاد در ازای 1.2 میــلـیون دنبــال کنــنده، فقـــط 4 نفــر را فالو می کنــد؛ برادرش فرزاد، پسـرش امــیـــربردیا، فابــیو کاناوارو و … چهارمـی را خودتـــان بروید ببــیـنیـــد!

بازیگران زن ایرانی پر فالوور را در اینستا بشناسید + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.